ความสมดุลย์
ชีวิตเกิดมาจากธรรมชาติ

ธรรมชาติให้ชีวิตและสรรพสิ่งได้คงอยู่

ธรรมชาติถ้าขาดความสมดุลย์

ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะเกิดขึ้น

การดำเนินชีวิตของเราก็คงจะเช่นกัน

ความคิด,ร่างกาย,วัตถุ,การทำงาน,ความสุข,ความทุกข์

รัก,โลภ,โกรธ,หลง .....

ทุกอย่างจึงต้องสมดุลย์

รถยางแตกหนึ่งล้อ

คนขาขาดหนึ่งข้าง

นายกมีอำนาจเพียงคนเดียว

แล้วชีวิตจะดำเนินไปได้อย่างสมดุลย์ได้อย่างไรCreate Date : 05 กรกฎาคม 2549
Last Update : 5 กรกฎาคม 2549 12:34:04 น.
Counter : 168 Pageviews.

7 comments
Anyone Who Had A Heart (Oldies) - Dionne Warwick ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(10 มี.ค. 2562 10:31:45 น.)
บันทึกน้องหนาม ... รีบูเทีย (Rebutia) ดอกขาว ฟ้าใสวันใหม่
(18 มี.ค. 2562 09:43:26 น.)
นุ่งซิ่นชวนแว้นคลายร้อน ตะลีกีปัส
(11 มี.ค. 2562 12:44:10 น.)
--- น ก แ ส ก --- ภูเพยีย
(11 มี.ค. 2562 10:24:51 น.)
  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพรปีใหม่ 2550 ความว่า “เจริญพร ท่านสาธุชนทั้งหลาย ปีใหม่พุทธศักราช 2550 ได้เวียนมาถึง เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายควรได้คิดคำนึงถึงกาลที่ผ่านไปว่า ความดีอะไรที่ได้ทำแล้ว ความดีอะไรที่ยังไม่ได้ทำ ส่วนที่ได้ทำแล้วก็ควรปีติอิ่มใจ ส่วนที่ยังไม่ได้ทำก็ควรรีบเร่งทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของชีวิต และชาติบ้านเมืองสืบไป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลาย ปราศจากทุกข์ ภัยโรค และเจริญ อายุ วรรณ สุข พล ทั่วกัน ขออำนวยพร”..

สวัสดีปีใหม่ค่ะ..
โดย: ป่ามืด วันที่: 4 มกราคม 2550 เวลา:1:37:34 น.
  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพรปีใหม่ 2551....เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข พ.ศ.2551...เป็นบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ความว่า

“ปีใหม่นี้โลกมากมีทุกข์ร้อนนัก

วิธีใดเล่าจักแก้ไขได้

เพราะปล่อยปละละเลยมานานมากมาย

สุดเสียดายที่ไทยนี้มีพระพุทธ

พระพุทธองค์ท่านทรงพระบารมี

เหนือความชั่วความดีทั้งหลายหมด

จงถวายชีวิตตรงองค์พระสุคต

ปฏิบัติพระธรรมพจน์แห่งเมตตา

ไม่ทำชั่ว ทำดีเป็นที่ตั้ง

มุ่งมั่นหวังจิตพิสุทธิ์ ดุจปรารถนา

โดยเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา สร้างมหาชีวิตให้ไทยร่มเย็น”ขอให้มีความสุขและเจริญยิ่งๆ นะคะ :)
โดย: ป่ามืด วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:0:28:26 น.
  
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ 2553 ความว่า โลกจะมีสันติภาพเพราะเมตตายิ่ง ปีใหม่แล้ว ทุกคนขอให้เริ่มแก้ที่ตัวเองก่อน แก้ที่ใจวุ่นวาย เร่าร้อนด้วยอำนาจจิตของกิเลส ให้กลับเป็นใจที่สงบเย็นบางเบาจากกิเลส ที่เคยโลภมากก็ให้ลดลงเสียบ้าง ที่เคยโกรธแรงก็ขอให้โกรธเบาลง ที่เคยหลงจัดก็ขอให้พยายามใช้สติปัญญา ตนเองจะเป็นผู้สงบเย็นก่อน ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบเย็น กว้างขวางออกไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลย โลกเย็น เพราะเมตตายิ่ง โลกร้อน เมตตาหย่อน นี้เป็นความจริงที่ควรยอมรับและควรแก้ไข อันการแก้นั้นก็ต้องไม่ไปแก้ผู้อื่น ต้องแก้ที่ตัวเอง แก้ตัวเองให้ยิ่งด้วยเมตตา หรือให้มีเมตตายิ่งขึ้นนั่นเอง เมื่อมีเมตตาอย่างจริงใจแล้ว จะเป็นเหตุให้เกิดผลงานมากมาย เป็นคุณทั้งแก่ผู้รับ และเป็นคุณทั้งแก่ผู้ให้ ขออำนวยพร

สวัสดีปีใหม่ค่ะ..
โดย: ป่ามืด วันที่: 4 มกราคม 2553 เวลา:10:12:48 น.
  
พรปีใหม่ในปีพุทธศักราช 2554 ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานให้แก่ปวงชนชาวไทยความว่า
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้โดยทั่วไปย่อมถือกันว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด เมื่อถึงคราวจำเป็นคนเราอาจสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต หากพิจารณาตามแนวของพระพุทธศาสนาก็เป็นจริงเช่นนั้น
พระพุทธศาสนาถือว่ารากฐานของชีวิต คือ ความดี หากมีความดีไม่ถึงขั้นจะไม่ได้ความเป็นมนุษย์ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก
เมื่อชีวิตมีค่า จึงควรที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้สมค่าของชีวิต คือการที่ได้มาเป็นมนุษย์ โดยการทำความดี คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม การทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ และการประกอบประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปอย่างเปล่าประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ทั้งที่เป็นส่วนตนและผู้อื่น จึงได้ชื่อว่า สุชีวิต คือ ชีวิตที่ดีงาม
ขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำแล้วในปีเก่า และ ขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณงามความดีที่ทุกท่านกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน และในปีใหม่ พุทธศักราช 2554 ตลอดปี ขอธรรมคือคุณงามความดีที่ทุกท่านประพฤติแล้วจงนำสุขมาให้แก่ท่าน เทอญ


ขออำนวยพร


สวัสดีปีใหม่ค่ะ

โดย: ป่ามืด วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:20:26:28 น.
  
สวัสดีค่ะ ลุงเอิญ ขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมกัน

"ช่วงเวลาที่ตัดโฆษณา จะให้ความหมายว่าอย่างไร ก็คงจะเหมือนกับ ความเพ้อฝัน เราอาจจะคิดไปอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ก็เป็นได้เพียงความคิด สิ่งที่จะเป็นจริงได้ ก็เป็นได้ตามเหตุผลอันสมควร แม้ว่าความคิดก็คือเหตุผลหนึ่งที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของเราได้ แต่ส่วนใหญ่เรามักจะคิดฝันเกินที่จะเป็นจริงได้ มันเป็นความปรุงแต่ง และเรามักจะเสียเวลากับการปรุงแต่งไปมากในชีวิตของเรา เราจะยอมรับเพียงว่า ชีวิตคือกินนอนขับถ่าย เรียบง่ายอย่างนี้เองได้หรือไม่ มันไม่สนุกเลย ชีวิตจริงมันไม่สนุกเลย

เมื่อเริ่มคิดภพก็ถูกสร้าง มีภพก็มีชาติ ธรรมชาติของจิตนั้นคิดนึกอยู่เป็นธรรมดา เป็นอาการธรรมดาของจิต เห็นก็คิดนึก ได้ยินก็คิดนึก ถ้าเราไม่รู้ทันกระบวนการ เราก็คิดนึกสร้างภพไปเรื่อยๆ ไม่จบไม่สิ้น แต่แม้เราจะมีความรู้ตัว รู้ทัน การจะถอดถอนละคลายก็แสนยาก

สาธุ กับการสนทนาธรรมนะคะ
โดย: ป่ามืด วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:28:18 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้สุขกายสุขใจ ตลอดปี ตลอดไปนะคะ ..
โดย: ป่ามืด วันที่: 7 มกราคม 2555 เวลา:22:30:27 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

สุขกายใจ ไร้โรคภัยนะคะ
โดย: ป่ามืด วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:15:07:16 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Loongearn.BlogGang.com

ลุงเอิญ
Location :
ระยอง  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด