Out of Status..
ตอบคำถามมาตั้งนาน มาสังเกตเห็นว่าหลายคนไม่รู้เลยว่าตัวเองมีสิทธิอยู่ในอเมริกาได้นานแค่ไหน เมื่อไหร่จึงจะถือว่าวีซ่าขาด หลายคนวีซ่าขาดมาเป็นปีแล้วยังไม่รู้ ฯลฯ

วีซ่าท่องเที่ยว (B-1/B-2)
ปัจจุบันพบว่าบ่อยครั้งที่สถานกงสุลออกวีซ่าท่องเที่ยวแบบมีเงื่อนไข เช่นคุณบอกว่าไปกับทัวร์ เป็นต้น ดังนั้น บางคนอาจจะได้วีซ่าหนึ่งเดือน หรือสามเดือน หกเดือน หนึ่งปี หรือสิบปี ก็แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้การได้วีซ่าท่องเที่ยวสิบปี ไม่ได้หมายความว่าคุณไปอยู่อเมริกาได้รวดเดียวสิบปีนะคะ คุณจะอยู่ได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ ตม ที่สัมภาษณ์คุณตอนไปถึงอเมริกา ตม สามารถให้คุณอยู่ได้เต็มที่ตามกฏหมายกำหนดคือหกเดือน หรืออาจจะน้อยกว่านั้น ให้คุณดูในใบ I-94 ที่เย็บติดมากับพาสปอร์ต คุณอยู่ได้ไม่เกินกำหนดวันที่ใน I-94 พ้นจากนี้ถือว่า overstay ค่ะ


ถ้าคุณได้วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นแบบมีเงื่อนไข จะมีหมายเหตุระบุลงไปในหน้าวีซ่าว่าคุณจะไปรัฐไหน ไปนานกี่วัน กรณีนี้ถึงแม้ว่า ตม จะประทับตราให้คุณนานหกเดือน คุณก็ไม่ควรอยู่จนครบหกเดือน คุณควรทำตามเงื่อนไข เช่น บอกว่าจะไปนิวยอร์ค ก็ไปนิวยอร์ค อย่าไปโผล่ที่อื่น เพราะเวลาคุณกลับไปขอวีซ่าหนต่อไป จะมีคำถามว่า คราวก่อนทำไมไปโผล่ที่โน่น.... ฯลฯ ทีนี้โอกาสที่จะได้วีซ่าใหม่ก็จะน้อย แต่ตรงกันข้าม หกาคุณรักษาคำพูด ไปรัฐที่คุณบอกว่าคุณจะไป อยู่นานเท่าที่คุณบอกกงสุลว่าธุระประมาณกี่วันถึงจะเสร็จ อย่างนี้ เวลาขอวีซ่ารอบสอง ง่ายมากค่ะ

วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยน (J-1)
คำว่าโครงการแลกเปลี่ยน ในที่นี้รวมโครงการที่มีต้นสังกัดในการทำเรื่องขอ วีซ่าทั้งหมด คือ Au Pair หรือ Work & Travel หรือโครงการประเภท cultural exchange program อื่นๆ ปกติวีซ่า J-1 ในประเภทนี้จะมีอายุตามกำหนดของโครงการ เช่น หนึ่งปีสำหรับ Au Pair เป็นต้น


ถ้าคุณอยู่กับโครงการจนครบกำหนดวีซ่า คุณจะมี grace period สามสิบวัน แต่ถ้าคุณออกจากโครงการกลางคัน คุณมีเวลาสิบวันที่จะเดินทางกลับเมืองไทย ตรงนี้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าออกจากโครงการมาก่อน แต่วีซ่าที่ประทับอยู่ในพาสปอร์ตยังเหลือตั้งมาก ยังอยู่ต่อได้ ไม่ใช่นะคะ หลายคนออกจากโครงการไปทำงานกับญาติหรือคนรู้จัก และบังเอิญถูกจับ มาปรึกษาในทำนองที่ว่า วีซ่าหนูยังเหลืออีกตั้งหกเดือน ทำไมมาจับมั่ว หรือบางคนแต่งงาน แต่พอยื่นเรื่องขอใบเขียวแล้วไม่ผ่าน เพราะความจริงแล้ววีซ่าขาดมาแล้วหลายเดือน เพราะถ้าคุณออกจากโครงการกลางคัน ทางโครงการจะต้องแจ้ง DHS ภายในหนึ่งสัปดาห์ พ้นจากนี้ถ้าทางกงสุลในไทยไม่มีข้อมูลว่าคุณกลับเมืองไทยแล้ว คุณก็กลายเป็น illegal alien ไปทันที

วีซ่าทำงานทุกประเภท (H, L, E, etc)
วีซ่าของคุณจะออกให้ตามกำหนดเวลาที่ ระบุในสัญญาจ้าง ถ้าคุณลาออกจากงานกลางคัน หรือถูกไล่ออก หรือถูกให้ออก ฯลฯ คุณมีเวลาสิบวันที่จะเตรียมตัวและเดินทางกลับ


ถ้าคุณทำงานจน ครบกำหนด แต่ยังมีธุระที่ต้องทำ เช่นต้องไปร่วมงานแต่งงานของญาติ หรือรับปริญญา ฯลฯ คุณสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานะล่วงหน้าได้ โดยต้องยื่นก่อนที่วีซ่าทำงานจะหมด 60-90 วัน ธรรมดาการขอเปลี่ยนสถานะของผู้ถือวีซ่าทำงานไม่ได้รับอนุมัติง่ายๆ แต่ถ้าคุณขออยู่ต่อไม่นาน เช่น 2-3 สัปดาห์ และเหตุผลฟังขึ้น ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา

วีซ่านักเรียน
ถ้าคุณขอวีซ่านักเรียนมาจากเมืองไทย จะง่ายหน่อยตรงที่คุณแค่รักษาสถานภาพนักเรียนเอาไว้เท่านั้น โดยที่คุณต้องไปเรียนสม่ำเสมอ I-20 เป็นปัจจุบัน ถ้าคุณขาดเรียนครบห้าเดือน ถือว่าสถานะของคุณจบ ไม่สามารถขอต่อ (reinstate) หรือขอเปลี่ยนสถานะเป็นวีซ่าประเภทอื่นได้ ต้องกลับเมืองไทยเท่านั้น ถ้าคุณต้องการกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทย และ F-1 ยังไม่หมดอายุ คุณมี I-20 ที่เป็นปัจจุบัน คุณสามารถกลับเมืองไทยและมาใหม่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่


ถ้าคุณมาอเมริกาด้วยวีซ่าประเภทอื่น และมาทำเรื่องขอเปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียนในอเมริกา หากคุณจะเดินทางออกนอกประเทศ คุณต้องนำ I-20 ที่เป็นปัจจุบันไม่ยื่นเรื่องขอวีซ่านักเรียน มิฉนั้นจะกลับเข้าอเมริกาไม่ได้ค่ะ

ประเด็นที่ควรระวังคือ การย้ายโรงเรียน เพราะสามารถทำได้ต่อเมื่อทางโรงเรียนทั้งสองยินยอมเท่านั้น ติดต่อทางโรงเรียนให้เป็นกิจจะลักษณะก่อนที่จะย้าย เพราะถ้าพลาดกำหนดอาจมีผลให้คุณไม่สามารถรักษาสถานะเอาไว้ได้ ดังนั้น ก่อนจะย้ายโรงเรียนหรือย้ายบ้าน ดูลู่ทางให้ดีก่อน หลายคนตัดสินใจย้ายบ้านปุบปับ ปรากฏว่าบ้านไกล ไม่มีรถ ไปเรียนไม่สะดวก เลยขอย้าย แต่ทางโรงเรียนไม่ยอมให้ย้ายกลางเทอม เลยเคว้งคว้างหาที่ลงไม่ได้ จะกลับไปที่เดิมเขาก็ไม่รับกลับ จะไปที่ใหม่ก็ทำเรื่องย้ายไม่ได้เพราะสถานะขาดไปแล้ว เหล่านี้เป็นต้น

วีซ่านักเรียนสำหรับกรณีที่คุณเรียนจนจบหลักสูตร ถ้าเป็น F-1 คุณมี grace period หกสิบวัน และถ้าเป็นวีซ่า M-1 คุณก็จะมี grace period สามสิบวัน แต่ถ้าคุณเลิกเรียนกลางทาง คุณมีเวลาสิบห้าวัน ที่จะเตรียมตัวเก็บของ และเดินทางกลับเมืองไทย


คำถามที่มีคนถามบ่อยๆ อีกข้อหนึ่งก็คือ อิมมิเกรชั่นรู้ได้อย่างไรว่าเรากลับไปเมื่อไหร่ บางทีไม่ดึง I-94 ออกไปด้วยซ้ำ ปกติแล้วเป็นระเบียบปฏิบัติที่ทำกันในทุกประเทศ และมีมานานแล้วคือ ทางสายการบิน สายการเดินเรือ ฯลฯ ที่เข้าออกประเทศจะต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารพร้อมทั้งข้อมูล เช่นหมายเลขพาสปอร์ต ฯลฯ ให้กับอิมมิเกรชั่น ดังนั้นถึงเจ้าหน้าที่สายการบินจะลืมดึง I-94 ของคุณออก รายชื่อคุณก็ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะCreate Date : 02 ธันวาคม 2551
Last Update : 17 ธันวาคม 2551 1:49:58 น.
Counter : 1404 Pageviews.

3 comments
ญี่ปุ่นโอกินาวา สมาชิกหมายเลข 4149951
(16 ต.ค. 2563 05:51:01 น.)
แมงป่องใบหยัก ดอกสีม่วงบานเต็มทุ่ง ทะเลทรายโมฮาวี สมาชิกหมายเลข 4149951
(14 ต.ค. 2563 03:38:23 น.)
ไปทำพาสปอร์ตใหม่ กับเพื่อน ๆ - สถานกงสุลไทย นครนิวยอร์ก newyorknurse
(24 ต.ค. 2563 00:49:33 น.)
รพ.อังกฤษ มอบรางวัลยกย่อง วัดอรุณสหราชอาณาจักร ชนะเลิศรับมือโควิด-19 สมาชิกหมายเลข 4149951
(10 ต.ค. 2563 07:00:11 น.)
  
ติดตามคุณมาตลอดค่ะ อยากให้มีกฎหมายประเทศญี่ปุ่นบ้างจังเลย
โดย: My life in Japan. วันที่: 7 มกราคม 2552 เวลา:16:56:54 น.
  
ได้อ่าน blog นี้ของคุณ ลีลาวดีแล้วใจชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะ

เพราะว่า I-94 ของเรายังไม่ได้ถูกดึงออกเลยค่ะ

พออ่านมาตอนหลัง ๆ ที่บอกไม่มีปัญหาเลยสบายใจหน่อย

ขอบคุณมากนะค่ะ
โดย: Rainny7 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:1:48:30 น.
  
ได้ความรู้ดีครับ
โดย: เพกร วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:06:07 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Lawanwadee.BlogGang.com

Lawanwadee
Location :
California  United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?]

บทความทั้งหมด