✿✿ โค้ดดอกไม้ร่วงลงมาเหมือนสายฝน ✿✿ก๊อปไปใส่หน้าจัดการสคริปท์ ยาวหน่อยน๊า

<script language="JavaScript1.2">
//Configure below to change URL path to the snow image
var snowsrc="… URL รูปดอกไม้ที่จะนำมาใส่"
// Configure below to change number of snow to render
var no = 19;
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ns4up) { // set layers
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><a href=\"//dynamicdrive.com/\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></a></layer>");
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></layer>");
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\" ><a href=\"//dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></a></div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\" > <img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></div>");
}
}
}
function snowNS() { // Netscape main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.layers["dot"+i].top = yp[i];
document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowNS()", 10);
}
function snowIE() { // IE main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowIE()", 10);
}
if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
</script>

Create Date : 09 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 26 กุมภาพันธ์ 2551 2:41:06 น.
Counter : 3089 Pageviews.

0 comments

Kungguenter.BlogGang.com

KungHangGerman
Location :
ปทุมธานี  Denmark

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 51 คน [?]

บทความทั้งหมด