ตำนานนายกทักษิณ ชินวัตร(2)..ผลงานสะท้านโลก...
ผลงานกระเดื่องโลก..ของนายกทักษิณนั้นหาใช่เรื่องที่ทำเพื่อคนยากไร้ในประเทศไม่...
แต่เป็นเรื่องที่จะรวมการเงินของประเทศเอเซียให้เป็นหนึ่ง..ที่เรียกว่า.."เอเซียบอนด์"...
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับสะท้านโลก..ที่จะมีสักกี่คนในเอเซียคิดทำสิ่งนี้...
เพราะหากทุกประเทศในเอเซียรวมกัน..จะมีคนมากกว่าครึ่งโลก..
ผลผลิตทางการเกษตรมีมากกว่าทุกทวีปในโลกรวมกัน..
ที่สำคัญในทวีปนี้มียักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจมากกว่ายุโรปและอเมริกา..
ดังนั้นเมื่อความคิดนี้ถูกกระจายออกไป..จึงมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย..
แต่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย..กระบวนการนี้ก็เดินหน้าไประดับหนึ่ง..
จนแทบจะกล่าวได้ว่า..ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมและที่สำคัญศูนย์กลางการเงินนั้นจะอยู่ที่"กรุงเทพ"...
และเรื่องนี้ต่อมาถูกเล่าขานว่า..อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดรัฐประหาร 19 กันยา...
เพราะนี่เป็น..ผลงานของลูกผู้ชายชื่อ.."ทักษิณ ชินวัตร"ล้วนๆ...

ประเทศไทยเรามีนายกรัฐมนตรีมามากมายหลายคน...
แต่จะมีคนที่มีผลงานทั้งในและนอกประเทศได้ครึ่งนายกทักษิณนั้น..หายากยิ่ง..
ไม่ว่าจะด้านสังคม..เศรษฐกิจ..การต่างประเทศ..นายกทักษิณทำไว้มากมายเกินคณานับ..
ในขณะที่พรรค 60 ปีที่ได้เป็นนายกมาหลายสมัยจะหาสักหนึ่งผลงานก็แสนยาก..
ในยุคนายกทักษิณวันนั้น..ศักดิ์ศรีของประเทศไทยในสังคมโลก..เรียกว่าเทียบเท่าประเทศกลุ่ม G7..
หลายประเทศทั่วโลกเชิญนายกทักษิณไปกล่าวสุนทรพจน์ให้ฟัง..รวมไปถึงกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด..
จนกล่าวได้ว่า..แทบจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีผู้นำที่เทียบชั้นผู้นำโลก..
ภาพของนายกทักษิณที่เมื่อเดินทางไปประเทศต่างๆและกระทบไหล่ผู้นำระดับโลกมีการเผยแผ่มากมาย..
ภาพผู้นำฝรั่งเศสเดินทางมาต้อนรับถึงหน้าทำเนียบ..ภาพการนั่งคุยกับผู้นำจีน อเมริกา ญี่ปุ่น..ฯลฯ
ล้วนแต่นำความยินดีมายังคนไทยแบบผม..เพราะนี่คือศักดิ์ศรีของประเทศ..
และที่สำคัญประเทศไทยในยุคนั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มประเทศอินโดจีนอย่างเต็มภาคภูมิ..
แทบจะกล่าวได้ว่า..เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยมีความสัมพันธอันดีกับทุกประทเศในอินโดจีน..
ด้วยวลีที่ว่า...หากเพื่อนบ้านเราเดือดร้อนเราอยู่เป็นสุขได้อย่างไร????..ของนายกทักษิณ...
ซึ่งวิสัยทัศน์นี้พูดให้ตายคนที่คิดไม่เป็นก็ไม่เข้าใจอย่างเด็ดขาด...
ดังนั้นในยุคต่อมา..เราจึงมีผู้นำที่ทะเลาะกับทุกๆประเทศที่อยู่รอบข้าง..จนถึงขั้นเกิดสงคราม...ปิดด่าน..
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ต้องอพยพหนีระเบิดกันจ้าละหวั่น..
เพียงเพื่อการสร้างกระแสคลั่งชาติ..ด้วยวลีที่บอกว่า.."นายกรู้คนเดียว.."

วันที่นายกทักษิณถูกขับลงจากตำแหน่งนายรัฐมนตรี..????
ผมก็ได้แต่พูดปลอบใจตนเองว่า..ไม่เป็นไร..ใครจะขึ้นมาก็คงไม่แตกต่างกันมากนัก..
เพราะคนทำงานก็คือ..ข้าราชการที่ยังทำงานกันอยู่..หัวไปตัวยังอยู่..
ก็เพียงแต่สานต่อสิ่งที่นายกทักษิณทำไว้..บ้านเมืองก็จะเดินหน้าต่อไปได้...
แต่อนิจจา...เรื่องต่างๆหาได้ง่ายดายเช่นนั้นไม่..???กลับเป็นว่า..คนที่ก้าวขึ้นมา..
ต้องการล้มทุกอย่างที่นายกทักษิณได้ทำไว้..และความเป็นจริงนั้น..
บางเรื่องดูเหมือนง่าย..แต่การปฏิบัตินั้นมีรายละเอียดมากมาย..ที่ต้องรู้ต้องเข้าใจ..
55555..ผมได้ฟังนายทหารใหญ่คนหนึ่งไปสงสัยว่า..ทำไมหลอดไฟในสนามบินสุวรรณภูมิ..
จึงหันด้านแสงสว่างไปที่เพดานไม่หันลงพื้น..จึงสั่งให้กลับหันลงพื้น..
และมีบางคนถึงขนาดบอกว่า..สนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นสุสานฝังนายกทักษิณ...
เพราะจับที่ไหนก็มีทุจริตที่นั่น...สุดท้ายถึงวันนี้..แม้แต่กรณี GTX นสพ.ฉบับหนึ่งก็ต้องลงข่าวขอขมา..
เพราะไปเต้าข่าวว่า..มีการโกงกินทั้งๆที่ยังไม่มีข้อมูล..??????
และที่เห็นๆกันวันนี้..สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้กลายเป็นหน้าด่านที่สำคัญในการต้อนรับคนที่มาเมืองไทย..
และเป็นสนามบินที่สะดวกสบายในการเดินทางติดอันดับต้นๆของโลก..
และยังเป็นสนามบินที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย..
โดยเฉพาะระบบขยส่งมวลชนต่างๆที่ส่งผู้โดยสารมาถึงสนามบินในราคาถูก..
แต่สุดท้าย..แม้จะมีมรดกล้ำค่าตกมาถึงแต่เมื่อคนรุนหลังทำไม่เป็นสิ่งมีค่าก็เกิดปัญหาได้..
เพมือนเช่น แอร์พอร์ตลิงค์ ที่รับมาตกมาถึงรุ่นนี้ก็หาทำได้อย่างที่ควรจะเป็นไม่..

ผมถึงกล่าวกับคนรอบข้างเสมอๆว่า..สิ่งยากกับบางคนนั้นดูเหมือนง่าย..
และสิ่งง่ายๆของบางคนอยู่กับคนอื่นดูเหมือนยากล้นเหลือ...
จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายเรื่องที่นายกทักษิณทำไว้สำเร็จงดงาม..
มาถึงยุคต่อๆมา..ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า....
ยกตัวอย่าง..โครงการ"ความรู้กินได้"ที่วันนั้นตั้งไว้ทำถึง 8 แห่งทั่วประเทศ..
แต่สุดท้ายเหลือเพียงแห่งเดียวโชคดีที่มาเสร็จที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านผม..
ก่อนที่จะถูกพับฐานไปพร้อมกับการจากไปของนายกทักษิณ...
นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีๆของนายกทักษิณที่ทำเพื่อเพิ่มทางทำมาหากินให้กับประชาชน..

//www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/bizweek/20110616/394465/อิ่มท้อง..ที่ห้องสมุด..ศูนย์ความรู้กินได้.html

ครับ...สิ่งเหล่านี้คือผลงานของ"นายกทักษิณ ชินวัตร"ที่ทำไว้ให้กับแผ่นดินนี้..
แต่สุดท้ายต้องถูกสั่งว่ามีความผิดต้องจำคุก 2 ปีจากเรื่องที่เป็นเรื่องปกติที่ทำกันทั้งโลก..
คือการเซ็นต์ค้ำประกันให้ภรรยาซื้อที่ดิน..ที่ต่อมาศาลบอกไม่ผิดทั้งคนขายและคนซื้อ..
แต่ผิดคนค้ำประกัน....นี่จึเป็นเรื่องตลกที่น่าเศร้าอย่างแท้จริง....ของคนทั้งโลก....

..........................................................................................................................Create Date : 22 มีนาคม 2555
Last Update : 22 มีนาคม 2555 8:46:23 น.
Counter : 794 Pageviews.

1 comments
การทำภาพนูนต่ำ “ข้างหลังหญิงสาวในเสื้อโค้ตสีแดงเชอร์รีที่ดูเหมือน” (ไข่ย้อย ดากานดา) A Bas-Relief ทุเรียนกวน ป่วนรัก
(22 ก.พ. 2562 01:47:57 น.)
ทีวีอนิเม หน่วยผจญคนไฟลุก ประกาศผู้ที่มารับบทเป็น Joker iamZEON
(12 ก.พ. 2562 16:25:58 น.)
:: ฉันเห็น :: กะว่าก๋า
(15 มี.ค. 2562 07:14:59 น.)
พระแก้วนาคสวาท : พระแก้วในรัชกาลที่ 3 ผู้ชายในสายลมหนาว
(17 ก.พ. 2562 12:00:03 น.)
  
โดย: Borkum_Monet วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:0:13:05 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Khon-ubon.BlogGang.com

คนอุบล
Location :
อุบลราชธานี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]

บทความทั้งหมด