'หลั่งเลือด' รดไฟใต้ 'ทหารพราน' ก็'ผู้กล้า'อย่าลืมเขา
นอกจากตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้ว ผู้ที่ต้อง “บาดเจ็บ” และ “เสียชีวิต” จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังมี “อาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)” รวมอยู่ด้วย ซึ่งล่าสุด อส.ทพ. ก็ต้อง “พลีชีพ” กันเป็นใบไม้ร่วง...

แค่ 2 เหตุการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็สูญเสียน่าตกใจ...

แค่ 2 เหตุการณ์ อส.ทพ. เสียชีวิตเกือบสิบนาย !!

เมื่อ 27 ก.ย. 2548 อส.ทพ.ปฏิยุทธ พรหมบุรี อายุ 27 ปี, อส.ทพ.อานนท์ บุญรอด อายุ 19 ปี, อส.ทพ.สุวิทย์ คุ่ยหนู อายุ 27 ปี ทหารพรานชุดคุ้มครองครู เสียชีวิตจากการถูกโจรใต้ซุ่มโจมตีที่บ้านปูลาสะนอ หมู่ 3 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมกับทหารคือ จ.ส.อ.วราวุฒิ พรหมแก้ว อายุ 48 ปี

5 ต.ค. 2548 ที่จุดตรวจทหารพราน หมู่ 1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ทหารพรานก็ถูกโจมตีเสียชีวิตอีกถึง 5 นาย บาดเจ็บอีก 1 นาย ที่เสียชีวิตก็ประกอบด้วย อส.ทพ.การันต์ ยวนแดง อายุ 22 ปี, อส.ทพ.นที เขื่อนแก้ว อายุ 22 ปี, อส.ทพ.พิชิต (วายุ) พัฒน์ฉิม อายุ 22 ปี, อส.ทพ. สมรักษ์ นิติศัย อายุ 22 ปี, อส.ทพ.ณรงค์ นพพักตร์ อายุ 23 ปี ส่วนที่ บาดเจ็บสาหัสคือ อส.ทพ.เอนก ชุ่มนวล อายุ 23 ปี

“จะ ให้อาสาสมัครทหารพรานร่วมทำงานกับทหาร ทั้งด้านยุทธวิธีและมนุษยสัมพันธ์... ให้ทหารเป็นพี่เลี้ยงฝึกการต่อสู้ด้านยุทธวิธีให้มาก ขึ้น...” ...นี่เป็นท่าทีล่าสุดเกี่ยวกับทหารพรานจากทางรัฐบาล ซึ่งก็ตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าชั่วโมงนี้ “ชีวิตทหารพราน” ที่แดนใต้ “แขวนบนเส้นด้าย”

ย้อนไปเมื่อกว่า 27 ปีก่อน...ในยุคที่กลิ่นอายลัทธิคอมมิวนิสต์ในเมืองไทยยังไม่จางหายไป เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2521 ทางกองทัพบกได้จัดตั้ง “กำลังกึ่งทหาร” จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครพิเศษขึ้น โดยอาสาสมัครเหล่านี้ก็เป็นคนในพื้นที่ เข้ารับการฝึกแบบทหาร แล้วก็กลับเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความเป็นชาติไทย

“อาสาสมัคร” เพื่อชาติกลุ่มนี้ก็คือ “ทหารพราน”

ทั้ง ภารกิจป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนร่วมพิทักษ์รักษาป่า-ทรัพยากรธรรมชาติ เหล่านี้เป็นภารกิจที่ทหารพรานปฏิบัติกันมาต่อเนื่องยาวนาน

“เข้าทำ การรบอย่างดุดันในทุกสมรภูมิ ทั้งที่แท้จริงแล้วเขาเหล่านั้นก็คือประชาชนชาวบ้านธรรมดานี่เอง ที่เสียสละเข้ามารับใช้ชาติ รับใช้แผ่นดิน เพื่อให้แผ่นดินนี้สงบร่มเย็นเป็นสุข”

...นี่คือบทสดุดีวีรกรรมบท หนึ่งที่มีต่อเหล่าทหารพรานผู้เสียสละ ทหารพรานซึ่งมีบทบาทหน้าที่ไม่ต่างจากบรรพบุรุษไทยในอดีตที่ผ่านมา ที่แม้จะเป็น “ชาวบ้าน” ธรรมดา...แต่เมื่อชาติมีภัยก็พร้อมจะเปลี่ยนตนเองเป็น “นักรบ” เพื่อชาติ ไม่ว่าจะเป็นในยุคกรุงศรีอยุธยา...อย่างเช่น “ชาวบ้านบาง ระจัน”

ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การอาสาเพื่อชาติของประชาชนก็เด่นชัด จากการที่รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งอาสาสมัคร “กองเสือป่า” จากพลเรือนทั่วไป ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ความสงบสุขของแผ่นดินไทย

ทั้งนี้หากจะว่ากันถึง “กำลัง” เพื่อความมั่นคงในยุคหลัง ๆ ยุคปัจจุบัน จำแนกได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ... 1.กำลังรบหลัก แยกเป็น... กำลังประจำการ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และกำลังสำรองหรือกองหนุน 2.กำลังประจำถิ่น ได้แก่... บางส่วนของกำลังประจำการที่กำหนดบทบาทเป็นกำลังประจำถิ่น กำลังแบบทหารที่จัดตั้งและควบคุมโดยฝ่ายทหาร เช่น อส.ทพ. กำลังที่จัดตั้งโดยฝ่ายพลเรือนและตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ต่าง ๆ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ตำรวจภูธร

3. กำลังประชาชน เช่น ไทยอาสาพัฒนาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) ลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.) กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (กนช.) 4.กำลังสำรอง คือกำลังที่มิใช่กำลังประจำการ (ทหารประจำการ) และกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) เตรียมไว้สำหรับใช้ในยามสงคราม ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือในขณะปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังทหารขนาดใหญ่ เพื่อคุ้มครองเอกราชและอธิปไตยของ ชาติ ปราบปรามคอมมิวนิสต์ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายใน

“อาสาสมัครทหารพราน” อยู่ในกลุ่มกำลังประจำถิ่น

และถือว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญ...เสริมกำลังส่วนอื่น ๆ

กับ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะสังกัดกรมทหารพรานที่ 41, 43 และ 45 มีรายงานว่ามีทหารพรานปฏิบัติหน้าที่อยู่กว่า 1,200 นาย ร่วมกับกำลังฝ่ายต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น

“บาง ช่วงก็เครียด ก็ต้องปรับตัวเยอะ ยิ่งช่วงไหนต้องเข้าเวรกลางคืนนี่...บางทีก็รู้สึกว่าคืนนี้มันช่างยาวนาน เหลือเกิน...” ...เป็นความรู้สึกของทหารพรานนายหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.ยะลา มาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2547 ที่เผยไว้กับ “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนเขาไม่เต็มใจที่จะ ทำหน้าที่...แต่ในความเป็นจริงแล้วตรงกันข้าม เขายืนยันที่จะยืนหยัด โดยบอกว่า... “สงสารชาวบ้านในพื้นที่มาก !!”

เสริมให้ “ทหารพราน” มีเขี้ยวเล็บแหลมคมขึ้น...ก็ควรแล้ว

และจะยิ่งดี...หากรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับ “สวัสดิการ”

ปรับปรุง “เงินเดือน-เบี้ยเลี้ยง-สิทธิต่าง ๆ” ให้เหมาะสม...

ทหารพรานก็คืออีกกลุ่ม “ผู้กล้า” อย่าละเลยพวกเขา !!!!


ที่มา:เดลินิวส์ วัน จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548Create Date : 26 สิงหาคม 2551
Last Update : 26 สิงหาคม 2551 0:37:40 น.
Counter : 967 Pageviews.

8 comments
ถ้าเป็นคนดังมีแฟนและแฟนคลับ comicclubs
(28 ก.ค. 2565 01:12:34 น.)
Blog 82: สุขสันต์วันเกิดน้องสุดท้องครอบครัวตัว อ. HBD 🎀อุ้มสี🎀 เริงฤดีนะ
(21 ก.ค. 2565 05:42:47 น.)
ถนนสายนี้ ... ... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 306 "สิบสาม" สมาชิกหมายเลข 7115969
(14 ก.ค. 2565 18:36:35 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 306 "สิบสาม" กิ่งฟ้า
(13 ก.ค. 2565 16:24:24 น.)
  
จะส่งกำลังใจให้เสมอและจะรอวันกลับมาแม้ว่าจะนานแค่ไหน ทำในสิ่งที่รักที่ฝัน ให้ประสบความสำเร็จ
โดย: nuupairvar IP: 222.123.113.63 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:9:53:13 น.
  
_____________มาร์ชทหารพราน______________

รบรุกบุกบั่นประจันบาน เหี้ยมหาญชาญณรงค์สงคราม
ศัตรูใดใครกล้ามารุกราน ข้าจะตามเข่นฆ่าราวี
รุก รุก รุก เถิดเรารุก บุก บุก บุก บุกเข้าตี
ศัตรูใดใครกล้ามาราวี ข้าจะตีให้มันแยกแตกกระจาย
ถึงตัวตายยอมตายให้โลกรู้ ทหารพรานสู้เพื่อไว้นามความยิ่งใหญ่
เราร่วมแรงแข็งแกร่งกว่าใครๆ หากตัวตายชื่อยังก้องการณรงค์(การณรงค์)
ทหารพรานเชี่ยวชาญการศึก เหิมหึกกล้าสู้ศัตรูร้าย
เสียสละเลือดเนื้อและใจกาย มุ่งหมายคุ้มครองป้องแผ่นดิน
สมรภูมินักรบผู้กล้า รบรุกในป่าเป็นอาจิน
แค้นที่มันบั่นราญผลาญชีวิน พี่น้องเราจึงสิ้นวอดวาย
ละคันไถมุ่งฝึกรบ ให้เจนจบยุทธวิธีทั้งหลาย
ไว้ประหารหมู่มารที่กล้ำกลาย ผู้ก่อการคิดร้ายต้องทำลายมัน
ทหารพรานยอมสู้ไม่ถอย เราไม่ด้อยทั้งฝีมือและขวัญ
พร้อมไล่รุกบุกฆ่าฝ่าประจัน แข็งกว่าเพชรคือเรานั้น"ทหารพราน"
แม้เป็นประชาชน เราทุกคนก็ยังเหี้ยมหาญ
เขี้ยวเล็บแข็งแกร่งเกินการ ไว้ประหารหมู่พาลพ้นแผ่นดิน
ขอตั้งปฏิญาน จะรับบ้าน ชาติ ศาสตร์ ธรณิน
เลือดล้างด้วยเลือดจึงสิ้น เกลือจิ้มเกลือเพื่อแผ่นดินของไทย...
โดย: sazaa วันที่: 28 มกราคม 2552 เวลา:11:20:43 น.
  
ขอเป็นกำลังใจกับทหารกล้าทุกนาย
โดย: นันทวรรณ IP: 124.157.154.170 วันที่: 16 ตุลาคม 2552 เวลา:18:37:19 น.
  
อส.ทพ.นที เขื่องแก้ว (ตั้ม) ขอให้เดินทางสู๋สุขคติภพ เธอทำหน้าที่ของเธอดีที่สุดแล้ว เรารักและภูมิใจในตัวเธอมากแม้จะผ่านมา 4ปีแล้วก็ตามเราสัญญาว่าเราจะไม่ลืมเธอ แม้ว่าเธอจะไม่อยู๋กายก็ตาม แต่เธอก็ไม่เคยหายไปจากใจเราเช่นกัน
โดย: น้องนก IP: 111.84.86.58 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:40:21 น.
  
เกิดเป็นชายชาติทหารพันธ์นักรบ ยอมผืนดินกลบ แต่ไม่สยบให้ข้าศึก จะหยัดยืนปกป้องผืนแผ่นดินนี้ ใครรุกรานใครย้ำยีสู้ไม่หวั่น ชาติเหนือสิ่งอื่นใด กษัติย์ไทยเหนือหัว สละชีวิตสละทั้งตัวด้วยหัวใจเพื่อแผ่นดินนี้ ขอสดุดีกับเหล่าวีรชนผู้กล้าที่สละเลือดเพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน จะมีใครสักกี่คนที่รักชาติ ทำเพือคนไทยทุกคน จะมีสักกี่คนกันบนผืนแผ่นดินนี้มองเห็นคุณค่าของพวกคุณอย่างแท้จริง ฉันรู้ว่าบางครั้งคุณก็กลัวก็หวั่นไหว กลัวว่าจะไม่ได้กลับไปกอดลูกเมีย กลับไปกราบเท้าแม่ พ่อที่รอการกลับของคุณอยู่ที่บ้าน แต่คงได้แต่คิดไว้ในใจเพราะหน้าที่ต้องมาก่อนลูกเมียคนที่รักไว้ทีหลัง สิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณทำดีที่สุดแล้ว คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ขอไว้อาลัยกับเหล่าทหารกล้าที่สละชีวิตเพื่อแผ่นดินไทย ถ้าคนไทยไม่รักกันจะร้องเพลงชาติไทยให้ฟัง สำนึกรักชาติกันมั่งไหมเนี้ย
โดย: Expert love IP: 111.84.27.181 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:32:11 น.
  
หลับให้สบายเถิดเหล่าทหารพรานผู้พลีชีพ

เราแนวหลังจะเฝ้าจดจำพวกท่านไป....ตลอดกาล
โดย: วัฒน์ ภูเก็ต IP: 117.47.212.36 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:58:01 น.
  
เราจะยอมตายเพือรักษาไว้
โดย: อสทพชัยพรบุญพิทัก IP: 125.25.16.89 วันที่: 29 ธันวาคม 2552 เวลา:12:44:39 น.
  
สดุดีทหารกล้าทุกท่าน
โดย: nakume IP: 119.42.67.196 วันที่: 29 สิงหาคม 2555 เวลา:12:42:51 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Kawasaki2008.BlogGang.com

ThaiOfficer
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]