7 Habits of Highly Effective People
ชวนมาฝึกนิสัยดี ๆ ให้ตนเองค่ะ จากหนังสือ 7 Habits of Highly Effective People

7 Habits of Highly Effective People เป็นหนังสือขายดีของ STEPHEN R. COVEY นักคิดที่มีความสามารถในการให้กำลังใจสูงสุดคนหนึ่งของโลกค่ะ

ดิฉันคัดย่อมาจากหนังสือนะคะ เพื่อให้คนที่ผ่านมาอ่านบล็อคดิฉันได้มีเครื่องมือในการจัดการกับเรื่องส่วนตัวและการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้เป็นอย่างดี

จะเล่าพื้นฐานของ 7 habits ก่อนนะคะ ที่คุณ Covey แนะนำไว้ 7 habits เป็นการใช้หลักการธรรมชาติในการดำเนินชีวิตเป็นหลักซึ่งมีสี่ส่วนที่สำคัญด้วยกันค่ะ

1. paradigms กรอบความคิด and principles หลักการ เป็นพื้นฐานของนิสัยของเรา

Paradigms กรอบความคิดคือ การที่เรามีมุมมอง ทัศนคติหรือแนวคิด ต่อเรื่องต่าง ๆ อย่างไร เช่น กรอบความคิดของเราต่อเรื่องครอบครัว เรื่องลูก เรื่องการดำเนินชีวิต หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่า มุมมองก็ได้ค่ะ

Principles คือหลักการธรรมชาติที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานที่ เป็นจริงและไม่มีวันตาย เช่น การเปลี่ยนแปลงคือการไม่เปลี่ยนแปลง (change is never change) น้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ ฯลฯ)

สองตัวนี้จะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรมของคนเรานะคะ หากเรามีสองตัวนี้ในเชิงบวกมากเท่าไร ยิ่งทำให้เราเป็นคนที่หลุดพ้นจากปัญหา ไม่วุ่นวาย และมีความสุขมากขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้น เพราะเราจะทำนิสัยที่ดีออกมา จากการที่เรามีจิตใจดี มีแนวคิดดี คอยคิดแต่เหตุและผลเชิงบวกเสมอ ๆ และทุกเรื่อง ทุกสถานการณ์

นิสัยเราเราสร้างได้ค่ะ ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติ ทำทุกวันจนเป็นกลายเป็นนิสัยนั่นเอง

2. คุณ Covey แนะนำวิธีจัดการกับตนเอง ที่เรียกว่า Private Victory ชนะใจตนเองด้วยสาม habits แรก ที่เรียกว่า การพึ่งตนเอง (independence) คือการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ เป็นเรื่องยากที่เราจะก้าวข้ามการชนะในส่วนตัวของเราเองไปได้ แต่ไม่ใช่ไม่สามารถทำได้ หากเราสามารถชนะจิตใจและการกระทำของเราเองได้ เราก็จะมีความภูมิใจในตนเองและภูมิใจที่จะอยู่ในสังคมอย่างช่วยเหลือและเข้าใจคนอื่นได้ เนื่องจากเราเป็นคนที่พึ่งพาตนเองและยังสามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย

3. Public Victory ชนะใจผู้อื่นคือการที่เราสามารถใช้ habit ที่สี่ถึงหกในการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ดีหรือไม่เพียงใด ทำอย่างไรให้เราสามารถทำให้ผู้อื่นบรรลุความปรารถนาและความต้องการของเขาและเราก็ยังเป็นสุขใจและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้ทุกสถานการณ์

4. Renewal การให้รางวัลกับตนอง Covey แนะนำว่าให้ใช้ habit ที่เจ็ดในการดูแลตนเองให้มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อให้รางวัลกับตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและต้องทำทันที

ในเรื่องของกรอบความคิดนี้เอง คนเราจะมีกรอบความคิดในการดำเนินชีวิตอยู่หลากหลาย แต่เราอาจแบ่งให้เป็นประเภทได้จากการใช้ชีวิตหลัก ๆ ของคนส่วนใหญ่คือ

-การยึดถือเพื่อนเป็นศูนย์กลาง

-การยึดถือสิ่งของเป็นศูนย์กลาง

-การยึดถือคู่รักเป็นศูนย์กลาง

-การยึดถือโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

-การยึดถือพ่อแม่เป็นศูนย์กลาง

-การยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง

-การยึดถืออื่น ๆ เป็นศูนย์กลาง เช่น กีฬา ศัตรู วีรบุรุษ

-การยึดถือหลักการ principles เป็นศูนย์กลาง (นี่คือการยึดถือที่เป็นจริง)

หากเรายึดถือสิ่งของเป็นหลัก วัน ๆ เราก็เอาแต่ทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองสิ่งของเพราะเราสนใจแต่ของเหล่านั้น หากเราสนใจแต่ตนเองก็ไม่เคยมองคนอื่นว่าจะรู้สึกอย่างไรเพราะเรามัวแต่สนใจตนเองเท่านั้น เป็นต้น
คุณ Covey แนะนำไว้ว่า การยึดถือที่เป็นจริงที่สุดและทำให้ใจเป็นสุขที่สุดคือ การยึดถือหลักการ (principles) เป็นศูนย์กลางค่ะ เพราะเป็นสิ่งที่จริงและถูกต้องเสมอไม่ว่าที่ใดเวลาใดก็ตาม

หลักการไม่ใช่ศาสนา ไม่ได้เป็นของชาติใด เป็นสากลและไม่มีวันตาย พิสูจน์ได้และเป็นจริงเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาใด เช่น

แรงโน้มถ่วงของโลก เข็มทิศต้องชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ เป็นต้น

ดังนั้นในการดำเนินชีวิตของเราอะไรคือหลักการบ้าง หลักการคือ ความซื่อสัตย์ การเดินสายกลาง การบริการ ความรัก ความกตัญญู ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หากเราใช้เป็นหลักในการยึดถือและปฏิบัติเป็นประจำจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขในระยะยาวและตลอดไป

บัญชีออมใจ (Emotional Bank Account -EBA) เป็นหัวข้อที่ชอบมากมาก คุณ Covey เปรียบการรู้สึกต่อตนเองและผู้อื่นเสมือนการ ฝากบัญชี แต่ในที่นี้ไม่ได้ฝากเงินแต่เป็นการฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันหรือแม้กระทั่งบัญชีความรู้สึกต่อตนเอง (personal bank account)


เราจะรู้สึกดีเวลาที่เราควบคุมสถานการณ์ได้ หรือได้ทำบางอย่างที่น่าพอใจ เราจะรู้สึกดีต่อตนเอง นั่นคือการ"ฝาก"ความรู้สึกดีต่อตนเองแล้วหนึ่งครั้ง แต่เมื่อใดก็ตามที่เราละเมิดคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับตนเอง เราก็จะรู้สึกผิดหวัง นั่นคือการ"ถอน"


ขอแนะนำการ "ฝาก" บัญชีความรู้สึกต่อตนเองนะคะ

- รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตนเอง
เคยสัญญากับตนเองเรื่องอะไรแล้วทำได้ไหม ลองทำซะในวันนี้

- แสดงความเอื้ออาทรต่อสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
มีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "หากคุณกำลังท้อแท้ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทำอะไรก็ได้ให้กับคนอื่น"

- อ่อนโยนต่อตัวของคุณเอง
การเรียนรู้ที่จะรักตนเอง เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใด ๆ

- เป็นคนซื่อสัตย์
"จงเป็นภาคที่ดีที่สุดของตัวคุณเอง แทนที่จะเป้นภาคสำรองของคนอื่น"
(จูดี้ การ์แลนด์)

- รู้จักปรับตัวใหม่
การเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่อย่างสบายและมีความสุขเป็นความท้าทายและเพิ่มบัญชีต่อความรู้สึกตนเองได้เป็นอย่างดี

- รู้จักค้นหาพรสวรรค์ของตนเอง
ทุกคนมีพรสวรรค์เป็นของตนเอง เพียงแต่รอวันที่เราจะค้นหาสิ่งนั้นให้เจอ

จะเกริ่นถึง private victory นะคะ การชนะใจตนเอง ด้วยการสร้างนิสัยเพียง สามนิสัยเท่านั้น ดังนี้ค่ะ

1. Be Pro-active อิสระแห่งการเลือกตอบสนอง -ฉันคือพลัง
2. Begin with the END in MIND เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ
3. Put First Things First ทำสิ่งที่สำคัญก่อน

และต่อด้วยการชนะใจคนอื่น public victory ด้วยนิสัยที่สี่ถึงหก

4. Think Win/Win คิดแบบชนะ/ชนะ
5. Seek First to understand, then to be UNDERSTOOD เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้เขาเข้าใจเรา
6. Synergize ประสานพลังผสานความต่าง

Renewal การให้รางวัลตนเอง

7. Sharpen the SAW ลับเลื่อยให้คม (ปรับปรุงตนเอง) อยู่เสมอ

มาลงลึกแต่ละ Habit กันนะคะ

(ต่อที่ Habits 1 Blog ย่อยถัดไปเลยนะคะ)
หรือ คลิก

//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=joy2k&month=06-2008&date=23&group=2&gblog=11Create Date : 23 มิถุนายน 2551
Last Update : 12 ตุลาคม 2551 20:15:13 น.
Counter : 8944 Pageviews.

100 comments
วาดหวังรุ้งร่ายเริง...(กาพย์นันททายี) ญามี่
(26 เม.ย. 2564 12:29:47 น.)
点了两次头 Diǎnle liǎng cì tóu พยักหน้าไปสองหนแล้ว Kavanich96
(24 เม.ย. 2564 12:34:56 น.)
อสรพิษดำ : ชูวงศ์ ฉายะจินดา สามปอยหลวง
(22 เม.ย. 2564 11:18:39 น.)
คุณชายรีวิวเล่ห์รักวังต้องห้าม - 3 เล่มจบ In Loving Memory
(22 เม.ย. 2564 17:05:33 น.)
  
อ่านลื่นขึ้นเลยพี่จอย ชอบหยอดกระปุกในpersonal bankเหมือนกันนะ สร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูอ้ะเนอะ

พี่จอยเจอพรสวรรค์ตัวเองแล้วใช่ม๊ะ เห็นเหมือนกันน่ะ น่าจะไปเขียนขายนะพี่
โดย: ป้อมแม่ธาร่า IP: 74.185.165.26 วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:7:12:35 น.
  
ขอบคุณมากค่ะพี่ เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งดีค่ะ แต่พี่ทำให้อ่านเข้าใจขึ้นเยอะเลย ไม่ยาวมาก แต่ขยายความได้รวบรัดเลย สรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะว่า มันคือะไร

หนูชอบข้อนี้มากที่สุดค่ะ จุดใหญ่เลย

การยึดถือหลักการ principles เป็นศูนย์กลาง (นี่คือการยึดถือที่เป็นจริง)

คงเข้าข่ายที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ถึงจะอึง ศาสนาไปหน่อย แต่พอจะถือเป็นหลักการในการดำรงชีวิตได้

ขอบคุณมากค่ะพี่
ขออนุญาตลอกเลยนะค่ะ อิอิอิอิอิ
โดย: แก้ม(รุ่งฟ้าสาง) IP: 58.136.49.143 วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:10:33:51 น.
  
หากเป็นคลิปวีดีโอให้คลิกเลือก upload video จากหน้าเว็บ hi5 ที่หัวข้อ video ได้เลยค่ะ browse ไปที่ folder ที่เก็บไฟล์ไว้ แล้วกด upload ก็เสร็จแล้วนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ แต่ถามอีกหน่อยว่า คำว่า video จะอยู่ตรงไหนค่ะ
โดย: nineten IP: 124.120.149.111 วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:13:28:29 น.
  
ขอโทษนะคะ คุณ nineteen เข้าไปเช็คมาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการให้ใส่ Video ที่หน้า Hi5 โดยตรงแล้วค่ะ ต้องเข้าไปที่ applications แล้วเลือก Video แทน แต่ไม่ทราบว่าจะไปแสดงที่ไหนนะคะ เพราะไม่เคยใช้

Video ที่เราลงไว้ก็หายไปหมดเลยค่ะ แย่จัง
โดย: แม่น้องเอเอ IP: 125.24.216.148 วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:14:19:10 น.
  
ขอบคุณมากค่ะจะลองทำดูผิดถูกไปเรื่อยๆค่ะ
และขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่อท้องเสียค่ะ
โดย: nineten IP: 124.120.149.111 วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:15:33:17 น.
  
หายไปนานเลยค่ะ...

พอดีมาเห็นอยู่ห้อง ชานเรือน....คิดถึงเลยเข้ามาหาที่blogค่ะ...
มาลงชื่อก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านที่บลอก ค่ะ.....

ปล. ตอนนี้ลูกเราจะเก้าเดือน ....แล้ว...รักการเดินอย่างแรง....เราต้องคอยประคอง (เล่นเอาเหนี่อยเลย)
รถหัดเดินเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแล้ว...ต้องประคองเดินอย่างเดียว..
โดย: เป็นแม่ซะที IP: 221.127.95.84 วันที่: 29 มิถุนายน 2551 เวลา:15:05:18 น.
  

มีความสุขกับสิ่งที่ทำเน๊อ....emoemoemoemo
โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:50:32 น.
  
พี่จอย เอาเวปดีๆมาฝากจ้า เหมาะกับมือใหม่จริงๆ ยาวหน่อยนะพี่ แต่ว่าไม่เสียเวลาแน่นอน

//www.fungdham.net/book/surawat.html
โดย: ป้อมเอง IP: 74.185.165.26 วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:3:54:30 น.
  
แม่น้องเอเอ---Thanks for stopping by my blog na ka. I've been abondoned bloggang because it was getting difficult to upload pictures (limit file size is only 150KB). I've been using hi5 instead, which is much easier. //aradaann.hi5.com/

I can do 1-3 in private victory very well, but fail miserably in 4-6 in public victory. I'll try harder.

ps. I can't take credit for my beautiful flowers---mainly I got the nice weather and my husband to thank for. If I live in Thailand, I'd grow orchids. I've been trying to grow orchids here. It's difficult because the weather is cold and dry, so I do it in door with many extra lights and humidifier. One orchid of mine was in boom for 4 months---making all worth it. Thus I'd highly recommend orchids for your garden. Show me some pictures if you ever get there.
โดย: SEII IP: 66.189.177.87 วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:18:00 น.
  
กี้เองทำไม่ค่อยจะได้ครบทั้งหมดเลยค่ะ แต่ก็พยายามอยู่เรื่อยๆ ชอบละเลยประจำเลยค่ะ
โดย: ....พี่คังซี กับ นายยูเอส.... วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:10:13 น.
  
มาช่วยยัดเยียดแทคด้วยอีกคน ฮาๆๆ ตามมารับการบ้านมั๊ย กดที่ล็อคอินเลยเจ๊
โดย: kanu_memphis วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:30:32 น.
  
มาแอบอ่านค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลย
ขอบคุณค่ะ
โดย: รินตินติน วันที่: 10 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:15:50 น.
  
เมื่อไหร่จะลงลึกในรายละเอียดล่ะป้า รอมานานแล้วนะยะ
โดย: พจมารร้าย วันที่: 13 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:46:31 น.
  
อ้าวเหรอ มาทีไรก็เห็นหน้านี้อ่ะ เดี๋ยวไปไล่อ่านทีละหน้า เอิ๊กๆๆๆ

คุณนายเล่นอัพอันหลังก่อนแล้วค่อยไล่มาอันแรกนี่นา
โดย: พจมารร้าย วันที่: 14 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:08:20 น.
  
อ่านเข้าใจง่ายดีค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย
โดย: :o: นู๋ลูกออย :o: IP: 64.62.138.100 วันที่: 14 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:49:21 น.
  


เค้าแวะมาเยี่ยมนะ

กิ๊ดๆๆๆ
โดย: แมงดาตัวเมีย วันที่: 29 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:10:17 น.
  


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 8 สิงหาคม 2551 เวลา:14:30:12 น.
  
อ้าว อัพบลอคนี้แล้วกะดองเลยใช่มั๊ยเนี่ย เราว่าเราก็ดองเก่งแล้วนะ เจอพี่จอยยิ่งกว่าเราอีก แถมไม่ยอมทำแทคที่ป้อมกับตาน้องประสานใจส่งให้อีกแน่ะ จำไว้เล้ย
โดย: kanu_memphis วันที่: 11 สิงหาคม 2551 เวลา:12:51:30 น.
  


สุขสันต์วันแม่คะพี่จอย.....
โดย: นิคะ (กลับมายืนที่เดิม ) วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:16:19:07 น.
  
ไทม์มิ่งกะนีนนี่มาขอบคุณป้าจอยคนสวยค่า
ที่แวะไปเยี่ยมชมร้านเล็กๆ ของหนู
ขอให้ป้าจอยและครอบครัวมีความสุขมากๆ นะคะ

โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:18:56:10 น.
  
ตามมาจากกระทู้พันทิปด้านหน้าค่ะ

มาบอกว่า คิดถึง ค่ะ

หายไปไหนมาค่ะ...ไม่เห็นซะนานเลย...

เด่ว ว่าง ๆ มาอ่านค่ะ....ปายย นอนก่อนนะค่ะ

เอาไว้รับมือ ตัวเล็กพรุ่งนี้.....
โดย: เป็นแม่ซะที (jaja_th10 ) วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:22:41:42 น.
  
ฮาโหล...คนสวยไปเที่ยวทะเลมาหรอจ๊ะ....^ ^


มีรูป...รีบมาอัพให้ชมนะจ๊ะ...^ ^


ป.ล ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบลํอคนะจ๊ะ ^ ^
โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:11:39:23 น.
  
บล๊อคสวยจังเลย สีฟ้า แจ่มมากเลย
โดย: ผักบุ้งตาสวย IP: 222.123.148.254 วันที่: 21 กันยายน 2551 เวลา:15:03:07 น.
  
โดย: มาเยี่ยมกันบ้างน๊า (ผักบุ้งตาสวย ) วันที่: 21 กันยายน 2551 เวลา:15:04:31 น.
  
ิBG สีฟ้า เห็นแล้วสดใสจังเลย จ้าื แม่น้องเอเอ ขยันอ่านหนังสือเนอะ ขอบคุณที่สรุปให้คะ เคยคิดจะอ่านนะ พออ่านได้หน้าแรกบรรทัดแรก ก็หลับซะแว้ววว
โดย: Kokanpue วันที่: 22 กันยายน 2551 เวลา:14:23:57 น.
  
ดีค่าพี่จอย
คิดถึงพี่จอยมากๆ เหมือนกันคะ
ตั้งแต่นิเปิดร้านก็นานๆ จะได้แว๊บเข้าพันทิปซะที
วันนี้ลูกค้าเงียบๆ แล้วป๊าก็ไม่อยู่ก็เลยเข้ามาได้คะ

ปกติลูกค้าที่ร้านก็ไม่เยอะหรอกคะ
แต่ปะป๊าเด็กๆ เขาอยู่ด้วยก็เลยไม่อยากเล่นเนต
ให้เขาเห็นอะคะ
โดย: นิคะ (กลับมายืนที่เดิม) IP: 125.25.47.166 วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:12:28:02 น.
  

ตะเอ๋แวะมาทักทายจร้าemo
ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะก๊าบ...emo
โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:12:44:11 น.
  
เป็นข้อคิดที่ดีมากๆ เลยครับ
ต้องใส่ใจทั้งกับตนเองและผู้อื่นไปพร้อมๆ กัน

โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:18:25:52 น.
  
แวะมา say Hi

ปิ๋วสบายดีจ้า...ตอนนี้อีก 2 วันก็ 35 วีคล่ะ

จอยสบายดีนะ

เทคแคร์จ๊ะ
โดย: @~UltRaViOleT~@ วันที่: 28 กันยายน 2551 เวลา:18:10:24 น.
  
แวะมาส่งความคิดถึงคะพี่จอย
โดย: นิคะ(กลับมายืนที่เดิม) IP: 125.25.39.204 วันที่: 12 ตุลาคม 2551 เวลา:17:43:29 น.
  
แวะมาบอกว่า

คิดถึงนะพี่
โดย: eyewitness วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:19:04:30 น.
  
ขอโทษทีนะคะตอบช้าไปมาก ช่วงนี้ขี้เกียจมากค่ะ ไม่ค่อยได้เข้าไปที่บลอกเลย แถมไม่ได้อัพบลอกมา๒เดือนกว่าแล้วค่ะ สงสัยไฟจะหมด หุหุ

สบายดีนะคะ
โดย: Orayanee วันที่: 16 ตุลาคม 2551 เวลา:1:41:35 น.
  
วันนี้แวะมาเยี่ยมอีกคะ

เดี๋ยวนี้พี่จอยยังนอนดึกอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: นิคะ(กลับมายืนที่เดิม) (กลับมายืนที่เดิม ) วันที่: 19 ตุลาคม 2551 เวลา:18:41:09 น.
  
หนูแวะมาเยี่ยมค่ะ พี่จอย
พี่จอยสบายดีนะคะ

ขอบคุณที่ไปแวะทักทายกันนะคะ
โดย: แอล (aal990 ) วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:21:44:59 น.
  
คิดถึงพี่จอยคะ
ไม่ค่อยมีเวลาเข้าห้องชานเรือน
เลยแวะมาส่งความคิดถึงทางนี้แทนคะ

น้องสองเอสบายดีนะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:39:40 น.
  
พี่จอยจ๋า

คิดถุง
โดย: eyewitness วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:17:42 น.
  
เค้าม่ายเคยเข้าบลอกนี้เลยอ่ะ
ทำไมมีสาระอย่างนี้

จะพยายามเอาเยี่ยงอย่างป้าจอย
นะ

ป้าจอยเอาไปโพสต์เรื่องนี้เป็นแรงดันให้พวกแม่ๆ จิตตกมั่งซีคะ ลงเป็นตอนๆ อ่ะ ได้อ่านจากการแปลตรงๆ แบบนี้
คนอ่านต้องภูมิใจ
โดย: rainfull IP: 118.100.53.241 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:42:37 น.
  
มาเยี่ยมช้าไปมั้ยคะ
โดย: a lovely rainbow วันที่: 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:14:02 น.
  
ดีค่าพี่จอย....
แวะมาทักทายพี่สาวคนสวยคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 8 ธันวาคม 2551 เวลา:17:27:06 น.
  


หวัดดีค่ะเจ๊จอย อ้อยไม่ได้หายไปไหนค่ะ ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวบล๊อกค่ะ เพียงแต่เวลาเล่นน้อยลงค่ะ เลยไม่ค่อยได้เข้าไปเม๊าท์ในกระทู้อ่ะจ๊ะ อ้อยคิดถึงเพื่อนทุกคนเสมอนะคะ คิดถึงเจ๊ด้วยค่ะ น้องสองเอซำบายดีนะคะ...
โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 11 ธันวาคม 2551 เวลา:10:57:32 น.
  
อาโหล

วันนี้ คุณ ดื่ม นม แล้ว หรือ ยัง ก๊ะ
โดย: eyewitness วันที่: 11 ธันวาคม 2551 เวลา:19:39:42 น.
  
thank you ที่แวะไปเยี่ยมบล็อคนะคนสวย ^ ^

โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 12 ธันวาคม 2551 เวลา:4:30:38 น.
  
ไทม์มิ่งมาขอบคุณป้าจอยจ๋า ที่อวยพรวันเกิดให้ไทม์มิ่งครับ
ขอให้ป้าจอยและครอบครัวมีความสุขมากๆในทุกๆ วันเลยนะครับ

ไทม์มิ่งขอบคุณคร้าบ...

โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 12 ธันวาคม 2551 เวลา:12:12:57 น.
  
ขอบคุณคุณแม่น้องเอเอ ที่เข้าไปให้คำแนะนำในห้องชานเรือนค่ะ

เพิ่งเข้ามาใช้บริการห้องชานเรือน มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจ รู้สึกอบอุ่นขึ้น ไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียว ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
โดย: Little Mrs.Sunshine IP: 222.123.212.29 วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:8:41:25 น.
  
จอยจ๋ายังไม่ยอมอัพบล็อคใหม่...
โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:20:35:41 น.
  
มิบังอาจไปอวยพรที่ห้องชานเรือนได้
เลยขอมาที่บล็อกแทนแล้วกันนะคะ แม่น้องเอเอ

วันนี้เป็นวันดีๆ แวะมาพร้อมคำอวยพรค่ะ...


We wish you and your family a Merry Christmas and an excellent start to a healthy, happy and prosperous New Year 2009!โดย: แม่ใบบัว (Nrostahpan_My ) วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:11:38:14 น.
  
[ Click Me ]Merry Christmas & A Happy New Year

แวะมาส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ปีใหม่นี้ก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ตลอดปีและตลอดไปค่ะ
โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:16:09:58 น.
  
ปีใหม่นี้พี่หมีขอให้น้องจอยและครอบครัวมีความสุขมากๆทั้งกายและใจ มีสุขภาพที่แข็งแรง ร่ำรวยทั้งเงินทองและความสุขตลอดไป emoemo
โดย: หมีสีชมพู วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:16:13:57 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่าพี่จอย
ขอให้พี่จอยและครอบครัวมีความสุขมากๆ นะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:16:57:43 น.
  

emoemo

โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:14:22:39 น.
  
โดย: Kokanpue วันที่: 6 มกราคม 2552 เวลา:14:22:30 น.
  
Hello P'Joyjaaa

คิดถึงนะจ๊ะ

ตัดผมแร้ว เด็กลงไปอีกสิบปี อิอิ
โดย: eyewitness วันที่: 9 มกราคม 2552 เวลา:11:24:44 น.
  
ขอบคุณที่เอาบทความดีๆ มาให้อ่านค่ะ จะพยายามนำไปปฏิบัติ
โดย: มะเมี๋ยว(เหมาะสมที่สุดแล้ว) IP: 202.12.97.117 วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:10:25:42 น.
  
สวัสดีจ้า พี่จอย ปกติไม่เคยเข้ามาที่บลอกเลย นึกว่ามีแต่ไฮไฟร้อ่ะ

โดย: เกด IP: 202.156.10.232 วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:21:27:08 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:19:46:11 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาส่งความคิดถึงคร้า
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 22 มกราคม 2552 เวลา:9:07:15 น.
  
เจี๊ยบ บ้านยุโรปนะค่ะ

แวะมาทักทายคุณจอย ..ค่ะ

ว่าง ๆๆ มาคุยกันใหม่นะค่ะ

โดย: vpjeab วันที่: 22 มกราคม 2552 เวลา:12:10:29 น.
  
สวัสดีคนสวย

เรื่องเน็ตไปถึงไหนแล้วเอ่ย


ไปเดินเรื่อง เรียบร้อยยังจ๊ะ??


คิดถุงเสมอน๊า

โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 23 มกราคม 2552 เวลา:17:07:16 น.
  
สวัสดีีค่ะคุณจอย
จอยนะคะ ที่ถามเรื่องทำประกันให้ลูกน่ะค่ะ
มาแอบดูน้องหนูของคุณแม่น่ะค่ะ
น่ารักจิงๆิ้เลยนะคะ
แล้วจะแอบมาเยี่ยมบ่อยๆเลยค่ะ
โดย: แม่น้องกัน IP: 124.121.91.111 วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:10:21:49 น.
  

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้

ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ขอให้ร่ำรวยนะคะ พี่จอย


โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:19:36:36 น.
  

เยี่ยมไปเลยจ้าพี่จอย Smiley


ขอบคุณที่สละเวลามาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนะคะSmileyโดย: ดวงขวัญ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:55:35 น.
  
อุตส่าห์เพิ่งจะหัดหลังไมค์เป็น แต่ตอนนี้ก็ติดต่อทางหลังไมค์ไม่ได้ซะแล้ว ไม่รู้ทำไมบางทีก็อยากชวนคุยอะค่ะ
โดย: ปูม้า&ปลาดาว IP: 122.154.18.2 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:52:23 น.
  
คุณปูม้า&ปลาดาว ทำไมหลังไมค์ไม่ได้แล้วหละค่ะ เพราะอะไรเอ่ย งั้นเล่นเอ็มหรือเปล่าคะ คุยเอ็มกันก็ได้ค่ะ
โดย: แม่น้องเอเอ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:58:24 น.
  
โดย: แม่น้องกัน (mamyjoy ) วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:25:39 น.
  
โดย: แม่น้องกัน (mamyjoy ) วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:09:50 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

พี่จอยจ๋า...สบายดีหรือเปล่าคะ ช่วงนี้นิไม่ค่อยได้เข้าห้องชานเรือนเท่าไหร่ อยู่แต่ในบล๊อก คิดถึงพี่จอยกับน้องสองเอนะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:02:51 น.
  
นั่นสิคะ ถ้าบ้านอยู่ใกล้กันจะชวนน้องสองเอ ไปว่ายด้วยกันทุกวันเลยคะ

เมื่อก่อนนิก็ไม่เคยพาเด็กๆ ไปว่ายเลยคะ เพราะไทม์มิ่งกลัวน้ำ ลงสระแล้วไม่สบายทุกที

แต่ตอนนี้วันไหนไม่พาไปก็งอแงกันใหญ่ เป็นทั้งสองคนพี่น้องเลยคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:40:58 น.
  
เข้ามาสวัสดี แม่น้องเอเอค่ะ
โดย: เจ้าแม่แฟชั่น วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:34:27 น.
  
โดย: ผักบุ้งตาสวย วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:07:30 น.
  
แวะมาราตรีสวัสดิ์พี่จอย (เร็วไปหรือเปล่าเนี่ย ยังไม่สองทุ่มเลย)

ฝันดีนะคะ...จุ๊บ จุ๊บ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:19:51:45 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาอีกแว้ว .... แวะมาหาพี่สาวคนสวยทางนี้อีกคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 8 มีนาคม 2552 เวลา:16:34:31 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 10 มีนาคม 2552 เวลา:19:18:14 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาส่งความคิดถึงกันอีกคะพี่จอย
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 18 มีนาคม 2552 เวลา:12:48:40 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ดีค่าพี่จอย สบายดีนะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:14:57:02 น.
  
เพิ่งได้เข้ามา
สวัสดีแม่จอย บล็อกหวานน่ารักจัง

มาบอกว่าทำบล็อกใหม่ มาแอดชื่อแม่จอยไว้น่ะ
ว่างๆแวะไปทักทายกันบ้างนะจ๊ะ

รักษาสุขภาพ
...
โดย: Resource of life วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:21:01:45 น.
  
ขอโทษนะคะที่เข้ามานอกเรื่อง
พี่คะ รบกวนทำแบบสอบถามให้หน่อยค่ะ 10 ข้อเอง จะต้องเอาไปทำรายงานด่วนค่ะ

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ที่มีลูก หรือกำลังวางแผนจะมีลูกค่ะ

//www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=8LaTEso4ldTm6wYlUJmgBw_3d_3d

ถ้าพี่มีเพื่อนที่สามารถช่วยตอบแบบสอบถามให้ได้ รบกวนช่วยกระจานให้หน่อยนะคะ เพื่อนหนูมีแต่นักเรียนอ่ะ เลยช่วยไม่ได้เลย

ขอบคุณค่ะ
โดย: ช่วยด้วยค่ะ IP: 124.121.130.107 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:55:22 น.
  
สวัสดีค่ะคุณ แม่น้องเอเอ ท้าแชร์แวะมาทักทายและแวะมาขอบคุณที่แวะไปทักทายท้าวแชร์ที่ห้องชานเรือนนะคะ ขอบคุณค่า
โดย: ตัวเล็กอ้วน วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:11:21:11 น.
  
แวะมาเยี่ยมที่บล็อคจ้า ข้อคิดเพียบเรยย
โดย: มิจัง IP: 202.176.81.207 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:13:13:12 น.
  
พี่จอย อรุณสวัสดิ์ค่า
โดย: ดาค่ะ (Baby, funny falling ) วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:7:12:01 น.
  
เหมือนๆ จาเคยอ่านแล้วน๊า... แวะมาอีกที
โดย: canx วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:1:36:06 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

พี่จอยจ๋า ไม่ได้มาเซย์ฮาโหลกันนานเลย
คิดถึงๆๆๆๆๆๆ สองหนุ่มหล่อสบายดีนะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:41:09 น.
  
สวัสดีค่า คุณแม่น้อง aa อยากจะรบกวนช่วยแนะนำเว็บที่จะซื้อผ้าปิดปากลายการ์ตูนหน่วยได้มั้ยค่ะ พอดีเห็นในกระทู้ว่ามีแหล่งอยู่ พอดีอยากได้ให้ลูกใส่ไปโรงเรียน รบกวนหน่อยนะค่ะ titima_6@hotmail.com
โดย: tak IP: 118.172.222.91 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:08:10 น.
  
เยี่ยมสุด ๆ
โดย: ลูกกีวี่ วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:42:40 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณแม่น้องเอเอ ยินดีที่ได้รุ้จักคุณแม่คนเก่งนะคะ

อีกหน่อยเจ้ากะหล่ำไปพัฒนาบ้านใหม่เมื่อไหร่ จะชวนไปเที่ยวอีกนะค๊า
โดย: แม่กะหล่ำ (pingky ) วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:58:46 น.
  
ทีที มาสวัสดีคับ

ขอบคุณนะคับที่แวะไปเยี่ยมทีที ที่บล็อค

อย่าลืมแวะไปบ่อยๆ นะคร๊าบ
โดย: Thee-T'sMom วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:30:14 น.
  
ฮาโหล พี่จอยสุดสวย
ขอบคุณนะคะที่แวะมา say hi ที่บล๊อกเพชรอะจ้า
ช่วงนี้ เพชรไม่ค่อยได้เข้าพันทิพเรย โก๊ะมาก เข้าอีกทีก็ตอนจะอัพบล๊อกใหม่นี่แหละค่ะ เหนหน้าตาใหม่ของพี่พันแร้วตกกระใจ เกิดไรขึ้น 55555555

พี่จอยสบายดีนะคะ ส่วนเพชรช่วงนี้ เซงลี้ฮ่อค่ะ อิอิ เรยไม่ค่อยได้เล่นเวบเท่าไหร่ แต่ยังออนเม้าอยู่ on and off ค่ะ

miss u too na ka.. kizz kizzzzzzz
โดย: eyewitness วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:23:22 น.
  
แวะมาทักทาย ดันตามตูดไอ่คนข้างบนซะนี่

จอยสบายดีน๊ะ
โดย: @~UltRaViOleT~@ วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:34:58 น.
  
พี่จอยอรุณสวัสดิ์ค่า วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้มีกิจกรรมให้สองหนุ่มทำหรือยังคะ

ดาขอเป็นรุ่นไล่เลี่ยพี่จอยดีกว่าคะ เพิ่งจะเลขสามต้นๆเองจ้า อิอิ

แวะไปลั้ลลาที่บล็อกดาบ่อยๆนะคะ จะพยายามหาเวลาว่างแจกเพลงเรื่อยๆค่ะ

โดย: ดาค่ะ (Baby, funny falling ) วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:11:00 น.
  
ขอบคุณที่พี่จอยแวะไปเยี่ยมแอลกับน้องน้อทนะคะ

พี่จอยสบายดีนะคะ
ฝากความคิดถึงถึงต้ากับตี้ด้วยค่ะ
อยากให้พี่จอยอัพเดทเกี่ยวกับน้องๆลงบลอกมั่งค่ะ
จะติดตามนะคะ

โดย: แอล (aal990 ) วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:50:30 น.
  
หวัดดีตอนเช้าๆค่ะพี่จอย

ดีใจที่พี่ไปเยี่ยมที่บ้าน แม่น้องเบนส์เพิ่งจะมีเวลาเอาตอนนี้เอง สอบเพิ่งเสร็จ งานบ้านสุมหัวเต็มเลย

โดย: แม่น้องเบนส์ วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:8:09:31 น.
  
โดย: ดาค่ะ (Baby, funny falling ) วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:12:48:16 น.
  
อ้าวป้า..เห็นไปทักเราที่บล๊อกนึกว่าอัพบล๊อกใหม่แล้ว

ทำบล๊อกสไตล์เกาหลีนี่นา

ดอง นาน จิง
โดย: พจมารร้าย วันที่: 8 ตุลาคม 2552 เวลา:16:58:52 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ดีค่าพี่จอย...บายดีนะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:01:17 น.
  
ขออนุญาต เอาไปแปะในบลอกให้เพื่อนๆคนอื่นได้อ่านได้ไหมคะ เป็นประโยชน์มากๆค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: ขวัญ IP: 86.71.53.104 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา:3:32:43 น.
  
คุณขวัญ ยินดีค่ะ อยากให้หลาย ๆ คนได้อ่านอยู่แล้วค่ะ จึงทำบล็อคนี้ขึ้นมานะคะ ^-^ ขอบคุณมากค่ะ ที่ช่วยเผยแพร่
โดย: แม่น้องเอเอ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:29:31 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ดีค่าพี่จอย สบายดีนะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:52:25 น.
  
หวัดดีคะพี่จอย

นิเองก็เพิ่งมีเวลากลับมาอัพบล๊อก เล่นบล๊อกช่วงนี้เองคะ

ส่วนมากพี่จอยเข้า hi5 ใช่ไหมคะ
ไว้ตามไปเยี่ยมทางนั้นบ้างดีกว่า


จากบล๊อกนิ...".ไม่แพงนี่เท่าไหร่อะคะ อยากได้มาเล่นเองบ้าง 55555 "

น้องเยลลี่ของน้องนีนนี่ ซื้อมาไม่แพงจริงๆ คะ 750.-
คือว่ามันเป็นตุ๊กตาหน้าคล้ายบลายธ์เฉยๆ (ก๊อบๆๆๆ) นิก็เลยกล้าซื้อให้น้องนีนนี่เล่นน่ะคะ แต่น่ารักและทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนน้องบลายธ์ไฮโซเลยนะคะ แต่งตัวเล่นก็สนุก วางโชว์ไว้ก็น่ารักมากคะ

ถ้าพี่จอยสนใจ ที่บ้านมีอีกหลายตัวนะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:27:23 น.
  
Facebook นิยังไม่มีเลยคะ
เดี๋ยวมีเวลาจะลองเข้าไปเล่นดูคะ
จะได้เข้าไปแอดพี่จอยด้วย
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:31:02 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีปีใหม่กะสวัสดีวันเด็กรวดเดียวเลยนะคะพี่จอย

มีความสุขมากๆ นะคะ
โดย: กลับมายืนที่เดิม วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:11:12:47 น.
  
Do you have more great aritlces like this one?
โดย: Mariana IP: 83.133.110.36 วันที่: 3 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:45:17 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Joy2k.BlogGang.com

แม่น้องเอเอ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]