บูชาพระสีวลีเสริมดวงเรื่องการเงิน
ตำนานพระสีวลี ผู้เป็นเลิศในลาภสักการะ

ในขณะนั้นพระเรวัตตะกุมาร มีอายุได้ 7 ปี เมื่อถึงวันแต่งงาน ก็ได้พบเจ้าสาวรุ่นราวคราวเดียวกันและเครือญาติเมื่อได้เห็นรูปร่างหน้าตาเหี่ยวย่นและไร้เรี่ยวแรงของยายของเจ้าสาว จึงถามกับญาติเจ้าสาวว่า ต่อไปเจ้าสาวของตนจะเป็นแบบนี้หรือไม่ ญาติก็ตอบว่าใช่ เรวตกุมารจึงเห็นความไม่เที่ยงของรูปสังขาร และไม่ต้องการใช้ชีวิตอย่างนี้อีกต่อไป ท่านจึงต้องการออกบวทช พระเรวัตตะกุมารจึงออกอุบายโดยระหว่างที่เดินทางไปบ้านของเจ้าสาว ได้บอกญาติของเจ้าสาวว่าปวดท้อง ขอแวะปลดทุกข์ข้างทางแล้วจะตามไป แต่ความจริงได้หนีไปยังสำนักสงฆ์ใกล้เคียงเพื่อขอบวช

แต่ว่าคณะสงฆ์มีกฎว่า ผู้ต้องการบวชจะต้องได้รับคำอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียก่อน เมื่อขอเข้าไปบวช พวกภิกษุจึงถามว่าเป็นบุตรของใคร เมื่อทราบว่าท่านเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจึงบวชให้ เพราะก่อนหน้านี้ พระสารีบุตรได้มาบอกว่า ถ้าน้องชายของท่านเข้ามาขอบวช ขอให้บวชให้ทันทีโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากมารดา เพราะมารดาของท่านนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ ไม่ศรัทธาในพระธรรม และเห็นผิดเป็นชอบ และคงไม่อนุญาตให้เรวตกุมารได้บวชแน่นอน ท่านจึงอนุญาติเสียเองด้วยสิทธิการเป็นผู้ปกครองเพราะถือเป็นพี่ชาย

หลังจากที่พระสารีบุตรทราบว่าน้องชายได้ออกบวช จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ต้องการเดินทางไปเยี่ยมที่ป่าตะเคียน พระพุทธองค์ได้ฟังจึงตรัสทัดทานถึง 2 ครั้ง จนเมื่อพระสารีบุตรทูลขอไปเยี่ยมเป็นหนที่ 3 พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยพระญาณก็ทราบว่า พระเรวัตตะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุอรหันต์แล้ว จึงทรงอนุญาตให้ไปได้ ละพระองค์ก็จะเสด็จไปพร้อมกับคณะสงฆ์จำนวน 500 รูป

เมื่อพระบรมศาสดาและคณะสงฆ์มาถึงทางสามแพร่งแห่งหนึ่ง พระอานนท์พุทธอนุชาประทานจึงตรวจดูเส้นทาง และกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเสด็จไปทางอ้อมระยะทางไกล 60 โยชน์ มีประชาชนอยู่อาศัยมาก พระภิกษุจะไม่ลำบากด้วยภิกขาจาร แต่ถ้าเสด็จไปทางลัดระยะทางประมาณ 30 โยชน์ ไม่มีประชาชนอยู่อาศัย มีสภาพเป็นป่าใหญ่ มีแต่อมนุษย์อยู่อาศัย พระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วยภิกขาจาร

พระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้น จึงตรัสถามพระอานนท์ว่า พระสีวลีมากับเราด้วยหรือเปล่า พระอานนท์ตอบว่า พระสีวลีร่วมทางมาในครั้งนี้ด้วย

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงตรัสตอบไปว่า ดูก่อนอานนท์…ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัด ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลด้วยอาหารบิณฑบาต เพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทาง จะจัดสถานที่พักและอาหารบิณฑบาตไว้ถวายพระสีวลี ผู้เป็นที่เคารพนับถือ และเราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระสิวลีนั้นด้วย

พระพุทธองค์และคณะจึงได้เสด็จเบี่ยงไปตามเส้นทางลัด ซึ่งก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ตรัสทุกประการ คือ แม้จะเป็นทางเปลี่ยว แต่เหล่าเทวดาทั้งหลายก็ได้นำภัตตาหารมาถวายคณะสงฆ์เป็นอันมาก แสดงให้เห็นผลบุญของพระสิวลีที่ยังประโยชน์แก่คณะสงฆ์รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วย

ด้วยอำนาจของบุญที่พระสีวลีได้กระทำมาในอดีตชาติ จึงส่งผลให้ท่านเจริญไปด้วยลาภสักการะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ก็จะมีเทวดา พญานาค พญาครุฑ และอมนุษย์ทั้งหลาย นำลาภสักการะมาถวายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ด้วยเหตุนี้ ในเวลาต่อมาพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศยกย่องพระสิวลีให้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีลาภมาก

จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ โดย นทธัญ แสงไชย // สำนักพิมพ์อมรินทร์และ //www.siamganesh.com/

เคล็ดลับวิธีการบูชาพระสิวลี

ต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ยากลำบาก คือ หัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี   เพราะในอดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่านมา  พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม  ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย  แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง  แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า  เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ  ดุจการได้น้ำในทะเลทราย  ดุจการได้อาหารในยามหิว

ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระสิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญมาก และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้

การบูชาพระสีวลีนั้น ให้บูชาด้วย

  1. น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้
  2.  น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ
  3. แล้วจุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

เคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้สด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมดังหวังแล้ว จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสาย

การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ตามองที่คาถาบูชา หรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไป

ถ้าสวดได้ทุกวัน จนครบ 7 วันได้ยิ่งดี ในกรณีทีท่านต้องการจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ จะต้องติดต่อธุรกิจสำคัญใด ๆ ในวันนั้น ให้สวดคาถาบูชาพระสีวลีก่อน เมื่อเสร็จแล้วต่อด้วย คาถาขอลาภพระสีวลีประจำวัน ตามกำลังวันของวันนั้น ๆ จะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนา ค้าขายดี มีราศี ดังต่อไปนี้

คาถาบูชาพระสิวลี

” สีวะลี  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทาฯ
สิวสีจะ มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวะลีเถระคุณังเอตัง  โสตถุลาภัง  ภะวันตุฯ “

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้าน
เชื่อว่า จะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย
จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไป

(สำหรับคาถาบูชาพระสิวลีนั้น มีครูบาอาจารย์ได้แต่งขึ้นมาบูชาท่านหลายสำนัก กล่าวกันว่าทุกสำนักนั้นถูกต้องหมดทั้งสิ้น เพราะเต็มไปด้วยอักขระที่ทรงพลานุภาพทุกตัวอักษร)

จากการบูชาพระสิวลี โดยธรรมรักษ์
บ้านโหรรามอินทรา ดูดวงเลขเจ็ดตัว-ไพ่ยิปซีรามอินทรา
อ.จิรัฏฐ์ มีนะนันทน์ 0800658254 Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2559 19:28:29 น.
Counter : 1574 Pageviews.

0 comments
水仙花 Shuǐxiānhuā ดอกไม้ริมธาร Kavanich96
(19 พ.ค. 2564 04:46:23 น.)
四千元 Sìqiān yuán สี่พันหยวน Kavanich96
(14 พ.ค. 2564 16:49:25 น.)
不要停 Bùyào tíng อย่าหยุดค่ะ Kavanich96
(10 พ.ค. 2564 03:45:11 น.)
爱哭的小弟弟 Ài kū de xiǎo dìdì น้องเล็กที่เอาแต่ร้องไห้ Kavanich96
(6 พ.ค. 2564 03:15:38 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Jirus.BlogGang.com

ไกรศรี
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด