"สารคดี Keyakizaka46" & "เซลล์ขยันพันธุ์เดือด" เปิดตัวในอันดับ 6 & 10 Japan Box Office
Bokutachi no Uso to Shinjitsu Documentary of Keyakizaka46 (Documentary of Keyakizaka46 Our Truth or Dare)
ภาพยนตร์สารคดีของวงไอดอลเคยากิซากะ46 เปิดตัวในอันดับที่ 6 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์แรก (5-6 ก.ย. 2020) ประมาณ 65 ล้านเยน แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นวันแรก
4 ก.ย. 2020 (เดิมมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นวันแรก 3 เม.ย. 2020 แต่ต้องเลื่อนกำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19) รวมรายได้จากสามวันแรก (4-6 ก.ย. 2020) ทำเงินไปได้ 127,463,680 เยนJiko Bukken Kowai Madori (Stigmatized Properties) สัปดาห์ที่ 2 Japan Box Office คงที่ในอันดับที่ 1 ทำเงินจากการเข้าฉาย
ในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สอง (5-6 ก.ย. 2020) 255,106,640 เยน มียอดขายบัตรภาพยนตร์ 190,207 ใบ (ลดลง
29% จากช่วงสุดสัปดาห์แรก 29-30 ส.ค. 2020 ที่ทำเงินไป 357,668,260 เยน) และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ที่ญี่ปุ่นไปแล้ว 1,040,604,890 เยน จากยอดขายบัตรภาพยนตร์ทั้งหมด 783,000 ใบ

รูปภาพ

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ (Doraemon: Nobita no Shin Kyouryuu) ภาพยนตร์อนิเมของโดราเอมอน
ภาคที่ 40 สัปดาห์ที่ 5 Japan Box Office คงที่อันดับที่ 2 ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ห้า
(5-6 ก.ย. 2020) 138,637,000 เยน (ลดลง 25% เมื่อเทียบกับในช่วงสุดสัปดาห์ที่สี่) มียอดขายบัตรภาพยนตร์ 111,000 ใบ
และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นไปแล้ว 2,694,047,700 เยน จากยอดขายบัตรภาพยนตร์ทั้งหมด 2.24 ล้านใบ

รูปภาพ

Ito (Tapestry) สัปดาห์ที่ 3 Japan Box Office คงที่ในอันดับที่ 3 ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สาม
(5-6 ก.ย. 2020) 138,041,050 เยน (ลดลง 27% เมื่อเทียบกับในช่วงสุดสัปดาห์แรก) มียอดขายบัตรภาพยนตร์ 100,000 ใบ
และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นไปแล้ว 1,264,217,950 เยน จากยอดขายบัตรภาพยนตร์ทั้งหมด 921,000 ใบ

รูปภาพ

คู่ซ่าฮาคูณสอง (Kyou Kara Ore Wa!!) สัปดาห์ที่ 8 Japan Box Office คงที่ในอันดับที่ 4 ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่น
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แปด (5-6 ก.ย. 2020) 84,104,800 เยน (ลดลง 34% เมื่อเทียบกับในช่วงสุดสัปดาห์ที่เจ็ด) และกวาดรายได้จากการ
เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที๋ญี่ปุ่นไปแล้ว 4,958,998,150 เยน จากยอดขายบัตรภาพยนตร์ทั้งหมด 3.92 ล้านใบ

รูปภาพ

Fate/stay night [Heaven's Feel] III.spring song สัปดาห์ที่ 4 Japan Box Office ขึ้นจากอันดับที่ 6 มาอยู่ในอันดับที่ 5
ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สี่ (5-6 ก.ย. 2020) 107,560,200 เยน (ลดลง 12%
เมื่อเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์ที่สาม) และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นไปแล้ว 1,420,355,200 เยน

รูปภาพ

Onward คู่ซ่าล่ามนต์มหัศจรรย์ (ชื่อในญี่ปุ่น 2 Bunno 1 no Mahou) สัปดาห์ที่ 3 Japan Box Office หล่นจากอันดับที่ 5
มาอยู่ในอันดับที่ 7 ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สาม (5-6 ก.ย. 2020) 75,035,610 เยน
(ลดลง 41% เมื่อเทียบกับในช่วงสุดสัปดาห์ที่สอง) และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที๋ญี่ปุ่นไปแล้ว 608,325,310 เยน

อันดับรายได้ในญี่ปุ่นของภาพยนตร์อนิเมชั่นจาก Pixar (อัพเดท 5-6 ก.ย. 2020)
01. Finding Nemo (ปี 2003) - 11,000 ล้านเยน / 8.6 ล้านใบ
02. Toy Story 3 (ปี 2010) - 10,800 ล้านเยน / 7.2 ล้านใบ
03. Toy Story 4 (ปี 2019) - 10,090 ล้านเยน / 7.82 ล้านใบ
04. Monsters, Inc. (ปี 2002) - 9,370 ล้านเยน / 7.6 ล้านใบ
05. Monsters University (ปี 2013) - 8,960 ล้านเยน / 7.05 ล้านใบ
06. Finding Dory (ปี 2016) - 6,830 ล้านเยน / 5.57 ล้านใบ
07. The Incredibles (ปี 2004) - 5,260 ล้านเยน / 4.4 ล้านใบ
08. Up (ปี 2009) - 5,000 ล้านเยน / 3.8 ล้านใบ
09. Coco (ปี 2018) - 4,930 ล้านเยน / 3.93 ล้านใบ
10. Incredibles 2 (ปี 2018) - 4,900 ล้านเยน / 4.06 ล้านใบ
11. Inside Out (ปี 2015) - 4,040 ล้านเยน / 3.4 ล้านใบ
12. Wall-E (ปี 2008) - 4,000 ล้านเยน / 3.2 ล้านใบ
13. Ratatouille (ปี 2007) - 3,900 ล้านเยน / 3.1 ล้านใบ
14. Toy Story 2 (ปี 2000) - 3,450 ล้านเยน / 2.8 ล้านใบ
15. Cars 2 (ปี 2011) - 3,010 ล้านเยน / 2.32 ล้านใบ
16. Cars (ปี 2006) - 2,230 ล้านเยน / 1.8 ล้านใบ
17. Cars 3 (ปี 2017) - 1,800 ล้านเยน / 1.44 ล้านใบ
18. The Good Dinosaur (ปี 2016) - 1,690 ล้านเยน / 1.35 ล้านใบ
19. A Bug's Life (ปี 1999) - 1,150 ล้านเยน / 9 แสนใบ
20. Brave (ปี 2012) - 930 ล้านเยน / 6.8 แสนใบ
21. Onward (ปี 2020) - 608 ล้านเยน ***รายได้สามสัปดาห์***

รูปภาพ

The Confidence Man JP: Princess-hen สัปดาห์ที่ 7 Japan Box Office หล่นจากอันดับที่ 7 มาอยู่ในอันดับที่ 8 ทำเงินจากการเข้าฉาย
ในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่เจ็ด (5-6 ก.ย. 2020) 67,210,500 เยน (ลดลง 33% เมื่อเทียบกับในช่วงสุดสัปดาห์ที่หก)
และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที๋ญี่ปุ่นไปแล้ว 3,353,938,450 เยน

รูปภาพ

สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง (Aokute Itakute Moroi | Blue, Painful, and Brittle) สัปดาห์ที่ 2 Japan Box Office หล่นจากอันดับที่ 8
มาอยู่ในอันดับที่ 9 ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สอง (5-6 ก.ย. 2020) 49,247,800 เยน
(ลดลง 38% เมื่อเทียบกับในช่วงสุดสัปดาห์แรก 29-30 ส.ค. 2020 ที่ทำเงินไปได้ 77,475,800 เยน)
และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที๋ญี่ปุ่นไปแล้ว 244,964,600 เยน

รูปภาพ

Tokubetsu Joei-ban "Hataraku Saibou!!" Saikyou no Teki, Futatabi. Karada no Naka wa "Chou" Osawagi (Cells at Work!!
The Return of the Strongest Enemy)
ภาพยนตร์อนิเมที่สร้างจากเนื้อหาในหนังสือการ์ตูน เซลล์ขยันพันธุ์เดือด (Hataraku Saibou)
ผลงานของ อ.Akane Shimizu ฉบับรวมเล่ม 5 แล้วยังมีอนิเมขนาดสั้น Kesshouban Eigakan e Iku เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเกล็ดเลือด
แวะไปชมภาพยนตร์หลังเลิกงาน ฉายควบด้วย เปิดตัวในอันดับที่ 10 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่น
ในช่วงสุดสัปดาห์แรก (5-6 ก.ย. 2020) 48,292,400 เยน

รูปภาพ

โอตาคุปั่นสะท้านโลก (Yowamushi Pedal) สัปดาห์ที่ 4 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สี่ (5-6 ก.ย. 2020) 39,473,590 เยน (ลดลง 7% เมื่อเทียบกับในช่วงสุดสัปดาห์ที่สาม)
และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที๋ญี่ปุ่นไปแล้ว 597,516,970 เยน

รูปภาพ

หนึ่งหวาน หนึ่งซน คนมีรัก (Omoi, Omoware, Furi, Furare) สัปดาห์ที่ 4 Japan Box Office ทำเงินจากการเข้าฉายใน
โรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่สี่ (5-6 ก.ย. 2020) 37,473,950 เยน (ลดลง 31% เมื่อเทียบกับในช่วงสุดสัปดาห์ที่สอง)
และกวาดรายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที๋ญี่ปุ่นไปแล้ว 674,909,950 เยน

รูปภาพ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา Kogyotsushin , EigaCreate Date : 08 กันยายน 2563
Last Update : 8 กันยายน 2563 22:43:20 น.
Counter : 391 Pageviews.

0 comments
7564_Reminiscence (2021) หอมกร
(13 ก.ย. 2564 12:58:40 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ My ID is Gangnam Beauty - กังนัมบิวตี้ รักนี้ไม่มีปลอม blue_medsai
(8 ก.ย. 2564 10:04:05 น.)
กำลังทำอะไรอยู่ **mp5**
(6 ก.ย. 2564 15:36:44 น.)
7264_Luca (2021) หอมกร
(31 ส.ค. 2564 17:54:29 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Iamzeon.BlogGang.com

iamZEON
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 109 คน [?]

บทความทั้งหมด