หลักจริยศาสตร์แนวพุทธ

หลักจริยศาสตร์แนวพุทธ


 • พุทธจริยศาสตร์ (Buddhist Ethics) Vs พุทธจริยธรรม (Buddhist Principle of Morality) : พระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่ว่าด้วย จริยศาสตร์หรือไม่

 • สูญญัตถะ  ปฏิสังยุตตา --- คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า “ธรรมวินัย” หรือ “นวังคศัตถุศาสตร์” รวมลงใน “สิ่งทั้งปวง เป็นของว่างเปล่า จากกิเลส ๓ กอง” หรือ “สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”

 • เบญจศีล – เบญจธรรม, องค์แห่งศีล ๕, แม้แต่ “กาลามสูตร” ก็สรุปลงท้ายด้วยการวิเคราะห์หลักศีล ๕ ตามพุทธประสงค์  ที่จะให้กาลามชน [และพุทธศาสนิกชน] ศึกษา, ปัญจเวรวิรัติ, อานิสงค์ของศีล กับ หลักอธิศีลสิกขา, ศีล สมาธิ ปัญญา --- ศีลในฐานะบุพพภาค และ องค์ประกอบแห่งอัฏฐังคิกมรรค

 • มหาปเทส ๔ ฝ่ายพระวินัย – มหาปเทส ๔ ฝ่ายพระสูตร, การตีความหลักมหาปเทส ของ แม่ชีวิมุติยา (ผศ. ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ๒๕๒๖)

 • โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ในฐานะหลักพุทธจริยศาสตร์ชั้นสูง เพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏฏ์

 • สุขนิยม หรือ ทุกข์นิยม – ในสามัญญลักษณ์ ๓ ไม่มี คำว่า “สุข”, เพราะสุขที่ถือไว้ผิด ทำให้ไม่พ้นจากการเวียนเกิด, นิพพาน เป็นบรมสุข, เมื่อก่อนและบัดนี้  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ “ทุกข์ และ ความดับทุกข์”

 • ทุกข์ ในไตรลักษณ์, ทุกข์ ในอริยสัจจ์, ทุกขเวทนา – ทุกข์ในฐานะโอกาสแห่งการหลุดพ้น

 • สภาวะทุกข์ ๓ – ทุกขะทุกขะตา, สังขาระทุกขะตา, วิปะรินามะทุกขะตา

 • จริยศาตร์ ตะวันออก ได้แก่ การมองเข้าภายใน  โดยการเริ่มต้นแก้ไขจากข้างใน  ไม่มอง หรือ แสวงหาสัจจะ จากภายนอกตน ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน หรือ จิตตภาวนา เพื่อการเป็นอิสระจากสรรพสิ่งทั้งภายใน และ ภายนอก

 • นิพพาน เป็นจุดหมายเดียวของหลักพุทธจริยศาสตร์

 • ดัชนีชี้วัดว่า พฤติกรรมใดเป็นธรรมเป็นวินัย

  • หลักตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ทรงแสดงแก่พระนางปชาบดีเถรี

  • มหาปุริสวิตก ๘ – พระมหาโมคคัลานเถระ กับ พระพุทธองค์


บทสรุป


 • Aim of Buddhist Ethics

 • Pure Ethics – จริยศาสตร์บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ๓ กอง

 • Selfless Ethics, Middle Way Ethics – จริยศาสตร์สายกลาง (ทิฏฐิจริต), จริยศาสตร์ทวนกระแส [กิเลส] (ตัณหาจริต)

 • Selfless – Centred Ethics Vs Altruistic – Centred Ethics


โดย  จารุกิตติ์  สรรพโรจน์พัฒนา 

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน

Create Date : 01 กันยายน 2558
Last Update : 12 ตุลาคม 2558 10:33:05 น.
Counter : 645 Pageviews.

0 comments
การให้ที่นั่ง สมาชิกหมายเลข 5545933
(18 พ.ค. 2563 23:28:16 น.)
Les Chemins de L'amour by Francis Poulenc ปรศุราม
(16 พ.ค. 2563 16:38:10 น.)
ออร่าที่ไม่กล้าเข้าใกล้ สมาชิกหมายเลข 5545933
(16 พ.ค. 2563 23:17:29 น.)
ปรสิตอุ้มปรสิต ปรศุราม
(15 พ.ค. 2563 13:51:21 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Iamtheway.BlogGang.com

เพื่อนร่วมเดินทาง
Location :
นครปฐม  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด