✿ •°• ✿.。 กาลครั้งหนึ่ง ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ 。◕‿◕。

ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง ก า ร พ บ ใ ค ร ค น ห นึ่ ง ทำ ใ ห้ ฉั น สุ ข ใจ
ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง ทุ ก ช่ ว ง เ ว ล า เ ร า เ ค ย มี กั น ใ ก ล้ ๆ

แ ต่ ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง สุ ด ท้ า ย ไ ม่ จ บ ต ร ง ชั่ ว นิ รั น ด ร์ เ สม อ ไ ป

ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง ชี วิ ต เ ลื อ ก เ ส้ น ท า ง ใ ห้ เ ร า มี อั น ต้ อ ง ไ ก ล


เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ฉั น เ ดิ น ต่ อ ไป จ า ก ต ร ง นั้ น ไ ก ล สุ ด ไ ก ล

เ ห มื อ น จ ะ ไ ก ล จ น ลื ม ว่ า เ ค ย เ กิ ด สิ่ ง เ ห ล่ า นี้

แ ต่ ใ น วั น ที่ ฝ น ร่ ว ง จ า ก ฟ้ า วั น ที่ ม อ ง ห า ใ ค ร ก็ ไ ม่ มี

วิ น า ที นั้ น จะ มี บ า ง อ ย่ า ง ที่ สำ คั ญ เ กิ ด ใ น ใ จ ฉั น

ก า ล ค รั้ ง นั้ น ยั ง อ บ อุ่ น ใ น ใ จ รู้ สึ ก ทุ ก ครั้ง ว่ า เ ธ อ ยั ง ดู แล ฉั น ใ ก ล้ ๆ

เ ห ม่ อ ม อ ง ฟ้ า แ ล้ ว ถ อ น หา ย ใ จ เ ห มื อ น เ ร า ไ ด้ พู ด กั น

ร า ว กั บ เ ธ อ นั้ น ไ ม่ เ คย จ า ก ไ ป

ยั ง ค ง ยื น ส่ ง ยิ้ ม ใ ห้ กำ ลัง ใ จ อ ยู่ ใน ค ว า ม ท ร ง จำ (ใ น ค ว า ม ท รง จำ)

ห า ก ชี วิ ต นี้ เร็ ว ดั่ง ค วา ม ฝั น ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง ดี ใจ น ะ ที่ เ ร า พ บ กั น
ฉั น จ ะ อ ยู่ โ ด ย ที่ รู้ ว่ า ทุ ก นา ที นั้น แ ส น พิ เศ ษ

ฉั น จ ะทำ ( ฉัน จะ ทำ) ทุ ก ๆ สิ่ง ( ทุก ๆ สิ่ง)

ใ ห้ เ ธ อ ภู มิ ใ จ เ มื่ อ ได้ เ ห็ น
เ ธ อ อ ยู่ ต ร ง นั้ น ส บ า ย ดี ไ ห ม

ฉั น อ ยู่ ต ร ง นี้ เ ป็ น เ ห มื อ น เ ดิ ม

คิ ด ถึ ง เ ธ อ ทุ ก วั น ( คิ ด ถึ ง เ ธ อ ทุ ก วั น)

ห า ก ชี วิต นี้ เ ร็ ว ดั่ ง ค ว า ม ฝั น ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง สั ก วั น เ ร า ค ง ไ ด้ พ บ กัน


ขอบคุณ เพลงจาก https://www.youtube.com
ขอบคุณภาพตกแต่งจากเนยสีฟ้าCreate Date : 04 พฤศจิกายน 2557
Last Update : 7 มกราคม 2558 16:40:37 น.
Counter : 8583 Pageviews.

41 comments
No. 937 หวังให้คนท่องเที่ยวมากดีหรือ..? ไวน์กับสายน้ำ
(23 พ.ย. 2563 06:16:27 น.)
: ชีวิตที่เหลืออยู่และกำลังหมดไป : กะว่าก๋า
(23 พ.ย. 2563 05:38:24 น.)
ประกันสุขภาพแมว...ใน Germany Max Bulliboo
(23 พ.ย. 2563 18:21:03 น.)
#อย่าหาทำ !!! จันทราน็อคเทิร์น
(18 พ.ย. 2563 14:30:00 น.)
  
สวัสดีตอนเที่ยงครับ Megeroo

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:12:30:39 น.
  
ชีวิตคือการเดินทางโดยลำพัง

ใครบางคนเคยกล่าวไว้
ผมก็รู้สึกเช่นนั้นครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:13:59:35 น.
  
สวัสดีค่ะน้องสาวน่ารัก นานแล้วนะคะที่ไม่ได้เจอกันเลย
ดีใจมากมายที่เข้าไปทักทายพี่กิง

คิดถึงน้องเสมอค่ะ

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:22:46:47 น.
  
มอร์นิ่งขอรับ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:6:01:37 น.
  
สวัสดีจ้าน้องสาวน่ารัก ขอบคุณนะคะที่ไปทักทายพี่กิ่งเมื่อไหร่จะมาประจำบล็อกเสียน้า อิอิ

หลับฝันดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:23:59:49 น.
  
สวัสดียามบ่ายครับคุณ Megerooโดย: ก้อนเงิน วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:13:26:01 น.
  
สวัสดียามค่ำครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 27 มกราคม 2558 เวลา:21:14:15 น.
  
สวัสดึค่า

ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
อีโมบ้านนี้น่าลัก เอ๊ย น่ารักจังค่ะ ^^

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:51:14 น.
  
สวัสดียามค่ำครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:00:19 น.
  
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ ^^
โดย: ความฝันทำให้มีชีวิตและไม่ว่าง วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:09:37 น.
  
สวัสดียามค่ำครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:52:52 น.
  
สวัสดียามค่ำครับ

Megeroo

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 30 มีนาคม 2558 เวลา:20:42:00 น.
  
มาทักทายตอนค่ำๆนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มีนาคม 2558 เวลา:22:08:20 น.
  
ขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆที่เอาไปฝากพี่กิ่งค่ะ

ปิดเทอมแล้วมาอัพบล็อกใหม่กันนะคะ อิอิ พี่กิ่งก็ยังดองบล็อกอยู่เลยจ้า 5555

หลับฝันดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:0:18:43 น.
  
มาทักทายยามบ่ายจ้า ^__^
โดย: เนินน้ำ วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:16:22:52 น.
  
ทักทายสวัสดีครับ
แว๊บมาฟังเพลงเพราะๆ ที่ blog ครับ
โดย: ถปรร วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:22:49:30 น.
  
จัดบ้านสวยมากๆขอรับ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 1 เมษายน 2558 เวลา:9:14:18 น.
  
สวัสดียามค่ำครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 7 เมษายน 2558 เวลา:20:59:23 น.
  


ขอพรจากโลกสามของความสุข
จากทุกยุคทุกสมัยในสังสาร
รวมเป็นหนึ่งเทียบชั้นสวรรค์บันดาล
สุขฉะนี้ตลอดวารสงกรานต์เทอญ
โดย: พันคม วันที่: 12 เมษายน 2558 เวลา:14:01:54 น.
  
สวัสดียามบ่ายครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 1 มิถุนายน 2558 เวลา:14:14:01 น.
  
สวัสดีครับน้องหมูน้อยเกเร

พักนี้พี่ก็ไม่ค่อยว่างเข้าบล็อกครับ และก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมพี่ ๆน้อง ๆเท่าไรนัก

วันนี้โชคดีจังเข้ามาเจอคมเม้นท์น้องคนโปรดพอดี

ไพโรจน์ find me pr จ้ะ
โดย: ไพโรจน์ IP: 58.8.150.215 วันที่: 26 สิงหาคม 2558 เวลา:19:52:35 น.
  
สวัสดีจ้ะน้องหมูน้อยเกเร

ห่างหายไปนาน กลับมาก็ยังเจอคอมเม้นท์ที่แล้วอยู่เลย

สงสัยว่าไปเกเรอยู่ไหนนะครับ ยังไม่มาเปลี่ยนหน้าบล็อกอีก

คิดถึงเสมอนะ
โดย: find me pr วันที่: 17 ตุลาคม 2558 เวลา:11:18:24 น.
  
ขอบคุณนะคะที่แวะไปอวยพรวันเกิด ^^
โดย: Star of Perseverance วันที่: 28 ตุลาคม 2558 เวลา:22:00:43 น.
  
โดย: พันคม วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:21:30:40 น.
  
สวัสดีปีใหม่จ้ะ

สวัสดีปีใหม่ 2559 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอำนวยพรให้น้องและครอบครัว ได้โชดดีปีใหม่ มีความสุขสำเร็จ และสมหวัง ตลอดปีใหม่และตลอดไป

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะครับ
โดย: find me pr วันที่: 2 มกราคม 2559 เวลา:14:50:19 น.
  สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2559 เวลา:10:17:52 น.
  
บล็อกน่ารักจังค่ะ สบายตาดี ... เหมือนได้นั่งอ่านหนังสือสวย ๆ ที่มีข้อความดี ๆ ประกอบ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรให้พี่นะคะ ... ขอน้องและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ได้รับพรดี ๆ มากมายในปีใหม่ 2559 นี้ เช่นกันค่ะ

โดย: Tristy วันที่: 5 มกราคม 2559 เวลา:21:40:44 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่า
มีความสุขมากๆนะคะ ตลอดปีและตลอดไปค่ะ
ดีใจที่ยังคิดถึงกันค่า...
โดย: phunsud วันที่: 6 มกราคม 2559 เวลา:13:20:34 น.
  
สวัสดีปีใหม่จ้า
เมื่อไหร่จะกลับมาอัพบล็อกใหม่คะ
ทิ้งไว้ปีกว่าแล้วน๊า คิดถึง ๆ ค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 6 มกราคม 2559 เวลา:19:30:10 น.
  
สวัสดีีปีใหม่ค่ะ เพลงเพราะจังเลย
โดย: ดอกไม้บานริมรั้ว วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:15:23:24 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 9 มกราคม 2559 เวลา:0:03:38 น.
  
บล๊อกสวยน่ารัก สดใสมาก
ขอบคุณที่ไปให้กำลังใจค่ะ ขอแอดด่วยนะ
แม้จะเลยปีใหม่ก็ขออวยพรย้อนหลัง
ขอให้ประสบความสุข สำเ้๗ มีสิ่งดีดี คนดี ดี เข้ามาตลอดไป


โดย: ป้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 9 มกราคม 2559 เวลา:10:42:34 น.
  
(ลบเม้บนด้วย)
บล๊อกสวยน่ารัก สดใสมาก
ขอบคุณที่ไปให้กำลังใจค่ะ ขอแอดด้วยนะ
แม้จะเลยปีใหม่ก็ขออวยพรย้อนหลัง
ขอให้ประสบความสุขสำ เร็จมีสิ่งดีดี คนดี ดี เข้ามาตลอดไป
โดย: ป้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 9 มกราคม 2559 เวลา:10:46:58 น.
  
แวะมาเยี่ยมครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:14:37:05 น.
  

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ Megeroo เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:14:55:08 น.
  

.
เชิญเทวาฟ้าดินสิ้นทั้งผอง
เป็นบุญอุ้มคุ้มครองให้ผ่องศรี
ถ้วนวันคืนตื่นหลับกับยินดี
มากเกษมเปรมปรีดิ์ทุกวี่วัน
โดย: พันคม วันที่: 12 เมษายน 2559 เวลา:11:49:13 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
เมื่อไหร่จะอัพบล้อกใหม่น๊อ...
นี่ก็ครึ่งปีแล้วน๊าาาาาา
โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 พฤษภาคม 2559 เวลา:18:58:28 น.
  
สวัสดีค่ะน้องหมูน่ารัก อิอิ เปลี่ยนจากน้องหมูเกเรเป็นน้องหมูน่ารักนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ไปทักทายพี่กิ่ง น้องหมูสบายดีนะคะ

เมื่อไหร่จะอัพบล็อกใหม่ซะทีน้อ อิอิ

มีความสุขวันสีส้มค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 26 พฤษภาคม 2559 เวลา:13:49:35 น.
  
แวะมาเยี่ยม แต่งบล๊อกสวย
โดย: ชมพร วันที่: 7 สิงหาคม 2559 เวลา:22:58:10 น.
  
ยังอยู่ไหมครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:16:50:11 น.
  
แวะมาสวัสดีค่ะ
โดย: ชมพร วันที่: 12 พฤษภาคม 2560 เวลา:22:26:51 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Forreng.BlogGang.com

Megeroo
Location :
เพชรบูรณ์  Tonga

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]