" Hedging " การปลูกเห็ด กับ หุ้น หรือฟิวเจอร์ หรือ ออปชั่นเอง ด้วยออปชั่น
Hedge หรือที่เรามาแผลงเรียกกันว่า " เห็ด "

ความหมายของเห็ด 1 Making an investment to reduce the risk of adverse price movements in an asset

ลดความเสี่ยง นั่นเอง

2 Investors use this strategy when they are unsure of what the market will do.

เมื่อไม่แน่ใจตลาดจะไปทางไหน

3 A perfect hedge reduces your risk to nothing (except for the cost of the hedge)

เห็ดที่สมบูรณืแบบ จะต้องทำให้ ความเสี่ยง เท่ากับ 0 นั่นเอง

จากความหมายของการเห็ด เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงนะช่วงเวลาหนึ่งให้มีค่าน้อยที่สุด หรือเป็น 0

1 โดยการทำให้เกิด ผลตอบแทน ทางบวก ขึ้นมาทดแทน การเสียหาย หรือขาดทุน จาก สิ่งที่มีอยู่ เช่น หุ้น หรือสัญญา ฟิวเจอร์ หรือสัญญาออปชั่น นั่นเอง อย่างน้อย ก้เพียงพอทำให้ สิ่งที่อยู่ เท่ากับ 0 เมื่อเอา ผลตอบแทนที่ได้จากการเห็ด มาคำนวนด้วยแล้ว

ทั้งนี้ สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงด้วยในการเห็ด คือ ค่าใช้จ่าย หรือ ความเสียหาย จะมากไปกว่าเดิมไหม ถ้า ไม่เป็นไปตามที่คิด เช่นหุ้นไม่ตก เซท ไม่ลง กลับขึ้นด้วยซ้ำ

ง่ายๆๆ มีหุ้น แล้ว ใช้ฟิวเจอร์ เป็นการเ็ห็ด ไว้ ก็ต้อง short future
หรือเปิดสถานะ (open position ) ช๊อต ( short future )
สัญญาละ 50000บาท ขึ้นลง กำไรขาดทุน จุดละ พันบาท
คุณก้ต้องลองคำนวน ว่าเซท อยู่ที่ไหน ถ้าลงจะกี่จุด และ หุ้นจะตกไปกี่บาทต่อหุ้น แล้วทั้งหมดจะเสียหายเท่าไร ต่อ การขึ้นลง ของเซท หนึ่งจุด
สมมุตว่าได้ แกว่ง 2000บาทต่อจุด
คุณก็คำนวนต่อไปว่า ดัชนีตลาด หรือเซทอินเด็ก สัมพันธ์ กับเซท 50อย่างไร มิใช่ 1ต่อ 1แน่นอน
อย่างวันที่เขียน ดัชนี +2.87 เซท 50 +1.92 เซท 100 +4.29
(เพราะตัวเล็กวิ่งมากกว่าตัวใหญ่ ช่วงนี้ )
แล้วจึงคำนวนต่อมาว่าจะเป็นฟิวเจอร์ ทั้งหมด กี่สัญญา จึงจะ เห็ด หุ้นของคุณได้สมบูรณืแบบ
สมมุตว่า 2ฟิวเจอร์ ท่านก็ต้องใช้ทุนเพิ่มเพื่อการประกันความเสี่ยงนี้
1แสนบาท
(อย่าลืมนึกถึงเวลา คาดการณ์ผิด ฟิวเจอร์ ต้องขาดทุน เพราะเซท ไม่ลงแล้วทำให้เสียหายไหม นอกจากต้นทุนสูงแล้ว )
เมื่อมาถึงฟิวเจอร์ ได้แล้ว การใช้เห็ดด้วย ออปชั่นก็เป็นเรื่องง่ายแล้วละ เพราะ โดยประมาณ ฟิวเจอร ์ ขึ้นลงจุดละพันบาท แต่ออปชั่นขึ้นลงจุดลละ 200บาท (ใช้อ้างอิงสินค้าตัวเดียวกัน คือเซท 50 )
ก้ได้ค่าสัญญาออปชั่นว่าจะต้องใช้ มากว่า ฟิวเจอร์ 5เท่า
ในการสมมุตินี้ก็ต้องใช้ ออปชั่น 10สัญญา (แต่ ตามอ่านว่าความจริงกระดานออปชั่นเป็นอย่างไร )

ที่นี้ท่านก็ต้องมีความรู้ออปชั่นพอสมควร ในการเลือกขั้นราคาสไตร์ไพร์ ไหนดี ราคาอย่างไรดี หรือ เลือก ในกรอบ โซน ITM ATM OTM อย่างไร มีหลักการอย่างไร และช่วงเวลาไหนออปชั่นเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับราคา เกี่ยวข้องกับโซน อย่างไร คร่าวๆๆจะลองยกตัวอย่างให้ท่านเลือก

โซน ITM เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีค่า
ท่านต้องการพุท ออปชั่นแน่นอน เพราะต้องการให้เกิดกำไร เมื่อเซท 50ลง หรือดัชนีตลาด ลงนั่นเอง
ราคาพุทออปชั่นใน ITM จะแพงมากในเดือนแรกของงวดสัญญา และเริ่มลดลง ในเดือนที่2 และเกือบเท่าราคาปกติในเดือนที่ 3 และยังเหลือเงินคืนให้ท่านถ้าสัญญาที่ท่านเลือก ยังอยู่ในITM หรือบางส่วนถ้าATM เมื่อหมดอายุงวดสัญญา (เรื่องเวลากหมดอายุก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องคิดด้วย ว่าอยู่ในระยะเวลาที่ท่านต้องการใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไหม อาจจะเหตผลอื่น เช่นไปต่างประเทศ แต่ไม่อยากขายหุ้น เลยลีอคไว้ก่อน ช่วงระยะเวลาหนึ่ง )
โดยประมาณ ก็ ราคามากกว่า 10จุดขึ้นไป และมากขึ้นไปราว10ทุกขั้นสไตร์ไพร์ ยิ่่งลึกเข้าไปในITM ท่านยิ่งต้องใช้ทุนสูง แต่ก็ได้คืนภายหลัง
ข้อดีกว่า ฟิวเจอร์
1 ลงทุนจะน้อยกว่า จากที่คำนวนมา ว่าใช้ออปชั่น 5เท่า ฟิวเจอร์ ก็10สัญญา ถ้าสัญญา ละ15จุด เป็น3000บาท 10สัญญาเป็นเงิน 30000
ถ้าท่านเข้าใจออปชั่นมากๆๆ อาจจะเลือกที่ ATM หรือ OTM ก็ได้ ต้นทุนยิ่งต่ำลงไป เหมือน ยอม ให้เสียได้คุ้มการประกัน แบบเสียเปล่าเช่นประกันภัยรถยนตร์ เพราะ
2 เมื่อขาดทุน จะเพียงเงินค่าพรี่เมี่ยมที่จ่ายไป เช่น30000นั้นแล้วเซทเกิดผิดคาดการณื ขึ้นมามากมายแต่เมื่อหมดขาดทุน ที่จ่ายไปแล้วยังขึ้นไปอีก หุ้นย่อมได้กำไรไปเรื่อยๆๆ แต่การขาดทุนได้หยุดแล้ว
และถ้าเป็นต้นทุนต่ำๆๆมากๆๆการจ่ายจะคุ้มค่าแน่นอน เพราะตอนขึ้น การขึ้นของสัญญา OTM หรือ ATM หรือ ITM ก็ต้องขึ้นพร้อมกันหมด และไม่จำกัดการขึ้น (แต่การขึ้นจะไม่เท่ากันแม้จะเป็นสิค้าตัวเดียวกันจากความจริงของกระดานออปชั่น แล้วจะเอาหลักฐานให้ดูกัน ต่อไป )

มีต่อ
6/09/52 จุดประสงค์ การปลูกเห็ด

1 คิดไว้ก่อน และทำ เพื่อ ป้องกันความเสี่ยง
เมื่อ เป็นจังหวะ ที่ราคาออปชั่นในช่วงไม่แพง ระยะเวลา นาน(เดือนแรกของงวดสัญญา หรือ สามารถหาที่งวดอายุสัญญาถัดไปได้ง่าย และจะปิดสัญญาง่าย )
2 ทำเพราะต้องการแก้ปัญหา ให้หยุดไว้ก่อน ไม่เกิดการขาดทุนต่อไป เพราะ ทิศทางตลาดไม่เป็นไปตามที่คิด หรือเกิดการผันผวน ระยะหนึ่งเมื่อมีทิศทางแน่นอนแล้วก็จะปิดสถานะ
3 ทำเพราะ ต้องการหยุด ขบวนการถือหุ้นไว้ก่อน แต่ไม่อยากขาย (เป็นหุ้นที่มีปันผล) แล้วไม่มีเวลาจัดการดูแล เพราะเหตผลบางอย่าง เช่นไปต่างประเทศ หรือเจ็บป่วย ยอมเสียเงินซื้อประกันไว้ด้วยเงินไม่มากนัก แต่มีโอกาส ได้กำไรเพิ่ม ถ้ายังขึ้นต่อไป
4 ทำเพราะ เป็นวิธีการ เทรดเพื่อจุดประสงค์ ผลอย่างอื่น
ต้องอย่าลืมว่า ในตลาดหลักทรัพย์ มิใช่มีแต่ ผู้เข้ามาเล่นหุ้นเท่านั้น ที่มีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับ ตลาดหลักทรัพย์ เรามักจะลืม หรือไม่ได้ศึกษาว่าคนอีกบางกลุ่ม ที่เขาก็ยืนนั่งดูจอตลอดเวลาเช่นเรายังมีอีก อย่างน้อย 2พวก
4.1 market maker คำนี้เพิ่งจะเปิดเผยว่า ตลาดไทยสามารถทำได้ จนเราได้เห็นพอร์ต โบรกเกอร์ ซึ่งหลายคนไม่สบายใจ จากเดิม ที่เรามักจะได้ยินนักวิเคราะห์ บอกว่า ลาก ทุบ เก็บของ ในเมื่อ เกิดมี พอร์ตโบรกเกอร์ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เช่นเดียวกับกองทุน ที่เรายังมองในแง่บวก ว่าก็เป็นพวกเราอีกพวกหนึ่ง ที่เล่นไม่เป็น แต่เอาเงินไปให้ คนเล่นเป็น นั่งกินเงินเดือน และเปอร์เซนตืหรือโบนัส เล่นแทนเรา (แต่นั่นแหละเขามีความรู้สูง มีประสพการณ์ แต่เราก็คงเคยได้ยินว่า เมื่อก่อน กองทุนล้มไปหลายสิบกอง หรือเกือบทั้งหมดก็ว่าได้ ยุคลงท้าย กองทุนว่า เจริญทรัพย์ สินทวี หรือมั่นคง อะไรเพราะๆๆนี่แหละ และล่าสุดก็คง จำได้ว่า ไฟแนนเชียล ไคร์ซิส ครั้งนี้ก็มาจากการขาดทุนของกองทุน )
ในเมื่อมีจำนวนมาก การควบคุมให้เขาปฏิบัติตามกฏไม่เอาเปรียบ เราไม่เอาข้อมูลการจะขายของกองทุนไป ขายของตัวเองก่อน
หรือการจะซื้อ ไปซื้อของตัวเองก่อน หรือกฏทำให้เขา ขายก่อนไม่ได้ เพราะกราฟเป็นขาขึ้นชัดเจน จึงเป็นคำตอบว่าไง กองทุนที่มีคนมีความรู้มากๆๆจึงยังเจ๊งได้
จึงเป็นสัจจะธรรม มาว่า เมื่อเข้ามาในตลาดนั้แล้ว ท่านจะต้องรู้และตัดสินใจ คิดและทำด้วยตัวท่านเอง เพราะเงินของท่าน
กลุ่มคนพวกนี้ จึงอาจจะต้องมีวิธีเล่นและวิธีคิดต่างจากเรา
การปลุกเห็ด จึง อาจจะเป้นวิธีที่เขาต้องทำประจำเพราะ กฏ หรือเจตนาของเขาเพียงเพื่อให้มีการซื้อขายเยอะๆๆ แล้วผลตอบแทนของเขา เพื่อค่านายหน้าในการสั่งซื้อขายที่มากขึ้น เมื่อทำให้ตลาด มีการซื้อขายมากๆๆได้
เมื่อตลาดไม่มีคนขายแต่คนอยากซื้อเขาต้องการวิธีให้มีของมาขายแล้วไปเห็ด ไว้ไม่ให้เกิดผลขาดทุนกับของที่นำมาขาย
หรือเมื่อตลาดมีคนอยากขาย เขาก็ต้อง จัดการซื้อ เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของการซื้อขายให้มากขึ้นเพื่อค่านายหน้าของเขา แล้วการเห็ดก็จะทำเพื่อล๊อคการจะขาดทุนจากการซื้อนี่เอง

ด้วยเหตผลนี้แหละ การศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจทุกอย่าง และต้องเลือกนำมาประยุกต์ แก้ไขให้เป็นระโยชน์กับการ เล่นของเรา
และบางอย่าง ก็อาจจะทำประโยชน์กับเราไม่ได้เพราะอาจจะเหมาะกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง
ตัวอย่างเรื่องนี้ ถ้าท่านที่เคยอ่านกระทู้เรื่อง เดลต้า เฮดกิ้ง มาแล้ว คงจะเห็นความยุ่งยาก ภายหลัง การเลือก เห็ด ให้ เดลต้าเป็น 0 หรือระบบ Delta Trading หรือ Delta Neutral หรือ Delta Hedging แล้วยังต้องคอยควบคุม ให้เดลต้ายังเป็น 0ต่อไป ตามเซทที่เปลี่ยนไปมาตลอดไม่หยุดนิ่งตรงนั้น
จากความยุ่งยากภายหลังการทำ เมื่อท่านอ่านแล้ว คงจะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะกับรายย่อย หรือรายใหญ่ก็ตาม แต่น่าจะจำเป็นสำหรับ พวกคุมตลาด หรือ โบรกเกอร์
แต่อย่างไร เมื่อ เรียนจากหลักสูตรระดับ อินเตอร์ ที่นี่ เราก็ต้องสอนให้ท่านได้รู้และผ่านสมอง ไป แม้ว่าบางเรื่องจะไม่จำเป็นต้องจำไปใช้ แต่เพื่อให้เข้าใจว่า ฝรั่งเขาเรียนเขาคิดกันมาอย่างไร และเมื่อไปพบเจอจะได้ไม่ งง หรือเมื่อไปอ่านได้ ฟังเขารู้เรื่อง
นั่นคือเรื่อง ค่าต่างๆๆ " ตัวเลข กรีก " "Greeks Number " ในบทต่อไป
บอกก่อนว่า ให้อ่านผ่านและเข้าใจ ไม่ต้องจำ

4.2 เมื่อใช้การเห็ด ออปชั่นเป็นกลยุทธ์ ในการเล่นออปชั่นแบบหนึ่ง
ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ ที่ทำให้ไม่ขาดทุน หรือเสี่ยงน้อยที่สุด แต่นั้นก็หมายความว่าการลงทุนที่ต้นทุนสูงขึ้น และกำไร ลดลง ไปจำนวนเ่ท่าที่ใช้ทุนอีกด้านหนึ่งแล้วขาดทุน ไป

Create Date : 05 กันยายน 2552
Last Update : 6 กันยายน 2552 7:22:49 น.
Counter : 2031 Pageviews.

4 comments
เงินปันผล หุ้น JAS มาแล้ว jejeeppe
(8 พ.ค. 2563 16:27:04 น.)
จุฬาฯ ชวนเสวนาออนไลน์ ฟรี! “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิตโควิด-19” หัวข้อ “Digital ยาพิชิตโควิด SME” DigitalMarketing
(8 พ.ค. 2563 11:43:09 น.)
การบริหารประเทศช่วงระหว่างและหลัง ไว้รัส โควิด 19 wbj
(26 มี.ค. 2563 11:28:54 น.)
ตอนที่ 2 มาลุ้นกันหน่อย Lease รถแล้วเอาเงินไปซื้อหุ้น ใครจะดีกว่ากัน สามปี newyorknurse
(20 ก.พ. 2563 08:32:13 น.)
  
สวัสดีครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วผมจะมาติดตามอ่านนะครับ

ปล.ขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดนะครับ
โดย: yai IP: 117.47.214.105 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:9:39:57 น.
  
ขอบคุณครับที่นำสิ่งดีๆมาให้
โดย: ที IP: 124.122.189.21 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:13:52:10 น.
  
ชอบคุณคับ
โดย: มือใหม่ IP: 118.173.119.157 วันที่: 6 กันยายน 2552 เวลา:10:14:51 น.
  
ขอบคุณ สำหรับบทความดีๆครับ
โดย: White Seahawks IP: 117.47.233.175 วันที่: 6 กันยายน 2552 เวลา:23:54:55 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Doctor-sajja.BlogGang.com

หมอสัจจะ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 185 คน [?]