ทนายอ้วนชวนเที่ยว ... เวลาเดินช้าที่ .. น่าน - วัดสวนตาล จ.น่าน
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดสวนตาล จ.น่าน, น่าน Thailand
พิกัด GPS : 18° 47' 3.26" N 100° 46' 26.42" E


 
วันนี้จะพาไปเที่ยวกันต่อนะครับ  วัดในจังหวัดน่านยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งครับ 
 
 
วัดสวนตาล  จ.น่าน
 
 

วัดสวนตาล  ตั้งอยู่บนถนนมหายศ  ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  อยู่รอบนอกของตัวเมืองครับ  เกือบถึงสนามบินน่านแล้วครับ

 
วัดสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่  อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาเกือบๆ   600   ปีแล้วครับ 


วัดสวนตาล  สร้างขึ้นในสมัยของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราวปี พ.ศ.1955   โดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง  โดยสร้างขึ้นบริเวณนอกของกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ   ซึ่งเป็นสวนตาลหลวง  ชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาลหลวงนั่นเอง
 
 
ภายในวัดมีลานหน้าพระวิหารที่กว้างมากๆ  ดูเหมาะกับพระวิหารศิลปะทางภาคเหนือ  (ท่าทางจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว)  ที่มีขนาดใหญ่  มีบันไดนาคขนาดใหญ่ทาสีเขียวสวยงาม  เสาคู่หน้าประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นทาสีทอง

 
หน้าบันทาพื้นสีส้มแดงประดับด้วยปูนปั้นลายก้านขด  ที่คอสองกับส่วนบนสุดของหน้าบันประดับรูปเทพพนมทาสีทอง 


ประตูทางเข้าพระวิหารมี  3  ประตู  ประตูทั้ง  2  ข้างมีขนาดเล็กกว่าประตูกลาง  ที่ประตูกลางประดับตกแต่งทางเข้าซุ้มประตูอย่างสวยงาม  นอกจากนั้นตรงหน้าบันประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย  และส่วนยอดสุดของซุ้มประตูยังประดิษฐานพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์ด้วยครับ
  
พื้นพระวิหารปูด้วยกระเบื้องแบบสมัยใหม่ เดินแล้วเย็นเท้าดีครับ  ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติกับทศชาติเรื่องพระเวสสันดรโดยเขียนเป็นช่องๆนะครับ 

 
ด้านในพระวิหารประดิษฐาน
  “พระเจ้าทองทิพย์”   เป็นพระประธานอยู่ในวิหารหลังใหญ่  มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่  มีขนาดหน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14  ฟุต 4  นิ้ว   ใช้ทองคำในการสร้างหนักกว่า ๑๒ ตื้อ (ซึ่งใช้ทองเยอะที่สุดในแผ่นดินล้านนา  พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวันสวนดอก  จ.เชียงใหม่  ใช้ทองคำในการสร้าง  9  ตื้อ)   
 


ตำนานการสร้างพระเจ้าทองทิพย์ว่ากันว่า .....  
 


“เมื่อจุลศักราช ๘๑๒ ตรงกับพุทธศักราช ๑๙๙๓ พระเจ้าติโลกราช เจ้านครเชียงใหม่ มีกำลังเข้ม แข็งได้กรีฑาทัพไปตีหัว เมืองต่างๆ ในแคว้นล้านนาไทย คือ เมืองลอ เมืองเทิง เมืองปง เมืองควร ไปทางตีนดอยลาวได้หัวเมือง เหล่านั้นไว้ในอำนาจ หมดแล้ว เลยยกเข้าไปตีเมืองน่าน พระองค์ได้ ตั้งทัพอยู่ที่สวนตาลหลวงตั้งทัพล้อมอยู่ได้ ๗ วัน โดยเร่งไพร่พลยิงปืนใหญ่ เข้าไปในเมือง พอตกกลางคืนก็ยกพลเข้าตี หวังจะเอาเมืองให้ได้ ฝ่ายพญาอินต๊ะแก่นท้าว ซึ่งเป็นเจ้านครน่านในเวลานั้นเห็นกองทัพ เชียงใหม่มีไพร่พลมากมายนัก ประกอบกับได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือถึงความเก่งกล้าสามารถของพระเจ้าติโลกราชที่สามารถปราบหัวเมืองใกล้เคียงได้เกือบหมด เห็นชัดแจ้งว่าไม่อาจจะรักษาเมืองไว้ได้จึงได้อพยพครอบครัวหนี พระเจ้าติโลกราชจึงยกทัพไพร่พลเข้าเมืองได้อย่างง่ายดายไม่ต้องสู้รบให้เสียเลือดเสียเนื้อเลย เมื่อพระเจ้าติโลกราชยึดเมืองได้แล้ว จึงได้ปรึกษาเหล่านายทัพนายกองและเสนาอำมาตย์ทั้งหลายว่า การที่กองทัพของพระองค์เข้ายึดเมืองไว้ได้ในครั้งนี้ มิได้สู้รบให้เสียเลือดเสียเนื้อกำลังไพร่พลเลย เหมือนกับว่ามีเทพเจ้าเข้ามาช่วยเหลือจึงเห็นควรให้สร้างอะไรไว้อย่างหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์สักขีพยานในชัยชนะของพระองค์ ครั้งนั้นขุนนางเสนอว่าควรจะสร้างถาวรวัตถุเพื่อประชาชนรุ่นหลังจะรำลึกถึง เช่น สร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทอง เป็นต้น
 
ในที่สุดพระเจ้าติโลกราชก็ตัดสินพระทัยที่จะสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทอง พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.๑๙๘๗ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ ปางมารวิชัย ประดิษฐานในวิหารสวนตาล หน้าตักกว้าง ๑๐ ฟุต สูง ๑๔ ฟุต ๔ นิ้ว (๔.๑๑ เมตร) ใช้ทองคำหนักกว่า ๑๒ ตื้อ ซึ่งใช้ทองเยอะที่สุดในแผ่นดินล้านนา ในการสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทองนี้ พระองค์ได้โปรดให้ช่างทั้งหลาย อาทิ พม่า เงี้ยว และชาวเมืองเชียงแสน กระทำพิธีหล่อหลอมทองและพิธีหล่อองค์พระพุทธรูปด้วย ช่างได้กระทำการหล่อทองเทเข้าเบ้าพิมพ์หลายครั้งหลายหนก็ไม่สำเร็จเพราะเบ้าพิมพ์แตกเสียทุกครั้ง ในที่สุดก็มีชายชราแปลกหน้านุ่งขาวห่มขาวมาช่วยทำจึงสำเร็จเรียบร้อยสมปรารถนา
 
เมื่อสร้างพระพุทธรูปเสร็จแล้ว พระเจ้าติโลกราชก็ทรงจัดให้มีการสวดปริตถมงคลและจัดให้มีงานมหกรรมเฉลิมฉลองทำบุญเป็นการใหญ่มโหฬารยิ่ง ส่วนชายชรานั้นก็หายสาบสูญไปไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย ประชาชนชาวเมืองต่างโจษขานกันว่าเป็น เทพยดาแปลงกายลงมาช่วย จึงได้ขนานพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธรูปทองทิพย์ หรือ พระเจ้าทองทิพย์ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน”


 

 
ในทุกๆปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์  ชาวน่านจะจัดให้มีงานนมัสการและสรงน้ำ 
“พระเจ้าทองทิพย์”  ที่ชาวน่านให้ความเคารพนับถือ และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นประจำโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประทานน้ำสรงเป็นประจำทุกปี

 
 
ด้านหลังพระวิหารมีเจดีย์ยอดปรางค์  5  ยอด  มีรูปทรงแปลกตา  ตามข้อมูลที่ได้มาเค้าบอกว่าเดิมพระเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบที่นิยมกันในสมัยสุโขทัย  แต่มามีการบูรณะขึ้นโดยมีการเปลี่ยนเป็ยอดพระปรางค์  5  ยอด
ทำไมเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัยถึงมาปรากฏอยู่ที่เมืองน่าน ?
 
 
จักรพงษ์ คำบุญเรือง  ได้อธิบายไว้ใน 
“เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดสวนตาลเมืองน่าน”  ใน  Chiang Mai News  ว่า ...


 
“ในอดีตนอกจากเจ้าผู้ครองนครน่านจะมีความสัมพันธ์และอำนาจในการกครองแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับเมืองศรีสัชนาลัย (เชลียง) ของอาณาจักรสุโขทัยอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นรูปแบบของศิลปะเมืองน่านรุ่นเก่า จึงได้รับอิทธิพลด้านศิลปกรรมร่วมสมัยมาจากกรุงสุโขทัย ดังปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมหลายแห่งที่สำคัญในเมืองน่าน เช่น ภาพถ่ายเก่ารูปเจดีย์วัดสวนตาล ก่อนการบูรณะ มีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ยอดดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อันเป็นศิลปกรรมสมัยสุโขทัยย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังพบว่าที่วัดพญาวัด ก็มีสถูปเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมซ้อนเป็นชั้น ๆ แบบเดียวกับสถูปเจดีย์เหลี่ยมวัดมหาธาตุสุโขทัยอีกด้วย”

 
ต่อมาในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ปกครองนครน่านได้โปรดเกล้าฯ  ให้บูรณะขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2547 และได้แก้ไขรูปทรงเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ดังที่พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน  ส่วนฐานเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมซ้อนกัน รองรับเรือนทำเป็นซุ้ม  4  ด้านย่อเก็จซ้อนเหลื่อม  ด้านบนเป็นยอดปรางค์แบบไม่เต็มรูปแบบ  โดยที่ฉัตรของเจดีย์ยังเป็นฉัตรแบบพม่า


 
 


พระอุโบสถปิด  แต่เห็นพัทธสีมามีรูปร่างที่แปลกตาดีก็เลยถ่ายรูปมา  กลับมาหาข้อมูลของวัดสวนตาลแล้วยังทราบว่า  เศษดิน ตะไคร่น้ำแห้ง ที่ใบเสมารอบพระอุโบสถวัดสวนตาล และทองคำเปลวบนองค์พระพุทธรูป พระเจ้าทองทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชา ถูกนำมาเป็นมวลสารใช้สร้างพระสมเด็จจิตรลดาอีกด้วย
 
 
ที่วัดสวนตาลยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดถ้าหากได้มาเที่ยวคือ 
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 
 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ตั้งอยู่หน้าวัดเลยครับ  เล่ากันว่าเมื่อพระเจ้าติโลกราชมาตั้งทัพอยู่ที่สวนตาลหลวงแห่งนี้ทรงพระประชวร  เมื่อได้เอาน้ำในบ่อมาเสวยและสรงก็หายพระประชวร  จึงโปรดเกล้าให้เอาอิฐมาล้อมตาน้ำไว้  และในการประกอบพิธีหล่อพระเจ้าทองทิพย์ก็ได้ใช้น้ำในบ่อแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีอีกด้วย  สิ่งที่ทำให้บ่อน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นก็เนื่องจากบ่อน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่หน้าพระวิหาร  อยู่ต่อหน้าพระพัตร์และอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าทองทิพย์ตลอดมา 
 
 
 

 
 
135136136Create Date : 11 มีนาคม 2563
Last Update : 11 มีนาคม 2563 21:04:59 น.
Counter : 466 Pageviews.

12 comments
(โหวต blog นี้) 
ครูอาสา... กลอเซโล @ แม่ฮ่องสอน melody_bangkok
(3 ก.ค. 2563 15:25:36 น.)
สสว.ผนึก สทท.ปั้น Thailand SURE 2020 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เจ้าหญิงไอดิน
(3 ก.ค. 2563 20:31:16 น.)
The Beach Village กับวันพักผ่อนชิลๆ ที่สามร้อยยอด Rinsa Yoyolive
(2 ก.ค. 2563 13:42:01 น.)
โหลดด่วน! แอปเป๋าตัง พร้อมขั้นตอนการกดรับ E-Voucher รับเงินเที่ยว 3,000 บาท สมาชิกหมายเลข 5399748
(1 ก.ค. 2563 11:22:32 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณKavanich96, คุณSai Eeuu, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณkae+aoe, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณnonnoiGiwGiw, คุณเนินน้ำ, คุณJinnyTent, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร

  
ตามมาเที่ยวน่าน ไหว้พระพระเจ้าทองทิพย์ ด้วยครับ
ไปน่านครั้งก่อน วัดสวนตาลกำลังบูรณะวิหาร
บูรณะเสร็จแล้วงามมากครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 11 มีนาคม 2563 เวลา:23:04:26 น.
  
ชอบมากๆเลยค่ะที่พาไปเที่ยววัด
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:0:42:55 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:3:13:28 น.
  
แดงทอง สีโบจถ์ช่างสวยมีสีสรรดีจริง
โดย: Sai Eeuu วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:3:34:39 น.
  
วัดสวยจังค่ะ นางแบบก็ใส่ชุดเข้ากับสถานที่มากๆ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:7:58:43 น.
  
โอ้โห... 600 ปี เลยนะคะ
โดย: kae+aoe วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:8:00:39 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่า ^^
โดย: a whispering star วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:9:32:04 น.
  
ข้อมูลแน่นมากน้องบอล ชอบอ้ะ

เคยไปที่นี่เมื่อน้านนานมาแล้ว สักสี่ปีได้แล้วค่ะ คิดถึงน่านแฮะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
nonnoiGiwGiw Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:9:36:25 น.
  
ตามน้องบอลมาไหว้พระด้วยค่ะ
โอ้..วัดเก่าแก่ อายุเกือบ 600 ปี
ได้รับการทำนุบำรุงอย่างดีเลยนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:13:54:28 น.
  
ตามมาไหว้พระด้วยคนจ้าาา
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:14:04:35 น.
  
ไปเที่ยววัด สิ่งที่ชอบที่สุดคือการได้นั่งไปมองหน้าพระพุทธรูปสวยๆของที่ต่างๆครับ สวยแปลก เป็นเอกลักษณ์ ของแต่และท้องถิ่นครับ
ไม่ได้ไปสตรีทอาร์ตเลยครับ ไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนครับ อิ อิ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 12 มีนาคม 2563 เวลา:20:24:32 น.
  
//form-1093284.ssr.ias-lab.de
โดย: form-1093284.ssr.ias-lab.de IP: 188.40.113.83 วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:22:57:00 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Chubbylawyer.BlogGang.com

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]

บทความทั้งหมด