'ทรู' เปิดประสบการณ์ พลิกเกมโลกดิจิทัลสู่ความยั่งยืนทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กรดิจิทัลในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) 3 ปีติดต่อกัน ทั้งยังทำคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลกถึง 2 ปีซ้อน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแนวคิดการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจผนวกเข้ากับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบ 
คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ตามวิสัยทัศน์ของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มทรู มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 17 ประการ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ทำให้พนักงานทุกแผนกต่างให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะง่ายหรือยาก ถือเป็นสิ่งที่ดีในการเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง ส่งผลให้ทรู คอร์ปอเรชั่นก้าวสู่บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านความยั่งยืน โดยปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีความเข้มแข็งทางด้านความยั่งยืน คือการ 'ปรับตัว' ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องแร่งพัฒนาศักยภาพพนักงานของเรา ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิถีการทำธุรกิจแบบใหม่ เพราะพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท
 


นอกจากนี้ยังผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราได้ตระหนักในการทำธุรกิจที่ใส่ใจด้านสิทธิมนุษยชน และด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือผู้รับเหมาก็ตาม เพื่อเป็นพื้นฐานของความยั่งยืนต่อไป
 
​คุณสฤษดิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทรู ได้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า “TRUE VIRTUAL WORLD” แพลตฟอร์มที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐ บริษัทต่างๆ หรือสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการรูปแบบการทำงาน หรือการศึกษาแบบออนไลน์ได้จากทุกที่ทุกเวลา ถือเป็นแพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน (Work Form Home –WFH) โดย 'ไม่มี' ค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์วิกฤติ แบ่งเป็น
 

TRUE VIRTUAL WORKPLACE VWORK ที่สนับสนุนองค์กรธุรกิจทุกระดับให้ทำงานที่บ้านได้ เสมือนอยู่ที่ทำงานจริง รองรับการทำงานทุกที่ ทุกเวลา สามารถเชื่อมต่อระบบงานในบริษัท สั่งงาน ส่ง-รับไฟล์งาน อนุมัติงาน สื่อสารภายใน ตั้งกลุ่ม แชท รวมถึงจัดการประชุมแบบออนไลน์


 

TRUE VIRTUAL LEARN VLEARN ที่สนับสนุนองค์กรสถาบันการศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอน และนิสิต นักศึกษา นักเรียนในสถาบันยังสามารถเข้าเรียนออนไลน์ ได้จากที่บ้าน และที่อื่น ทุกที่ ทุกเวลา


 

​นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค หรือการนำเอาเทคโนโลยี True 5G เข้ามาในวงการแพทย์ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ห่างไกลหรือผู้ที่เดือดร้อนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืน "ในอนาคตวิถีแห่งความยั่งยืนเป็นวิถีที่หนีไม่พ้น เพราะผู้บริโภคจะมีทางเลือกและตัวเลือกมากขึ้น โดยเลือกซื้อหรือใช้บริการของบริษัทที่มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้แบรนด์กลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค 

​คุณสฤษดิ์ ระบุว่า แนวทางความยั่งยืนในเครือซีพี ไม่เฉพาะแค่ทรู คอร์ปอเรชั่น เท่านั้น แต่คุณศุภชัยยังได้ตั้งเป้าหมายดำเนินการด้านความยั่งยืนใน 17 ข้อของ SDGs ในเครือ ให้สำเร็จภายในปี 2030 โดยในแต่ละปีจะมี KPI กำหนดว่าจะไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์โดยในส่วนของทรู คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบันทุกสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ทั้งหมดทั่วประเทศ การไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral อาจต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ ​แต่ก่อนที่ลงมือดำเนินการต้องศึกษาว่ารูปแบบไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด อาจต้องมีการผสมผสานกัน ทั้งปลูกป่า หรือใช้พลังงานทดแทนควบคู่กันด้วย
 


​คุณสฤษดิ์ กล่าวว่า ทรูเป็นบริษัทเทคโนโลยี จึงหนีไม่พ้นเรื่องของขยะ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) หรือ “อีเวสต์” (E-waste) เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน จึงต้องหาทางกำจัดให้กับส่วนรวม เพราะทุกวันนี้คนซื้อเครื่องใหม่ก็ทิ้งเครื่องเก่าไว้ เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นปัญหาสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทรู จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดปัญหานี้
 
ในมุมมองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังบอกว่า การที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ถือเป็นก้าวแรกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โมเดลของการก้าวไปสู่ความยั่งยืนระหว่างสมาชิก ขณะเดียวกันอาจได้โมเดลธุรกิจที่สอดคล้องความยั่งยืนของแต่ละบริษัทในแต่ละด้าน ไม่ว่าเรื่องแรงงาน สิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 ​"อยากจะเชิญชวนให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพราะการทำธุรกิจในโลกทุกวันนี้ หมดยุคที่จะกั๊กหรือหวงข้อมูลกันเหมือนสมัยก่อนแล้ว เนื่องจากทุกวันนี้ข้อมูลต่างๆ ในโลกใบนี้สามารถค้นหาสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยาก การร่วมกันแชร์ข้อมูลกันจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จก้าวไปข้างหน้าได้รวดเร็วและเข้มแข็งกว่าต่างคนต่างทำเหมือนในอดีต" คุณสฤษดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
 Create Date : 24 กันยายน 2563
Last Update : 24 กันยายน 2563 11:04:11 น.
Counter : 433 Pageviews.

0 comments
แปลซับลับสุดยอด (1) : ไม่แข่ง...ยิ่งแพ้ LittleMissLuna
(7 พ.ค. 2565 06:02:58 น.)
不能分手的理由 Bùnéng fēnshǒu de lǐyóu เหตุที่ไม่อาจแยกทาง Kavanich96
(4 พ.ค. 2565 07:15:40 น.)
Is the Order a Rabbit? X ผลิตภัณฑ์ต่างๆ toor36
(25 เม.ย. 2565 13:04:12 น.)
发明家的背后 Fāmíng jiā de bèihòu เบื้องหลังความสำเร็จ Kavanich96
(29 มี.ค. 2565 05:43:45 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Chadadum.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 3757763
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]