สินเชื่อรถยนต์คืออะไร
สินเชื่อรถยนต์คืออะไร
สินเชื่อรถยนต์ คือ การยื่นเอกสารขอสินเชื่อรถยนต์กับทางไฟแนนซ์รถยนต์ โดยส่วนใหญ่จะทำสัญญาเป็นสัญญาเช่าซื้อ

---> ตัวรถยนต์ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้ใช้งานได้ตามปกติ
---> แต่เล่มทะเบียนรถยนต์จะต้องทำเรื่องโอนกรรมสิทธิรถยนต์เข้าไฟแนนซ์รถในกรณีที่ทำสินเชื่อรถยนต์อนุมัติเรียบร้อยแล้ว(ไฟแนนซ์จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิรถยนต์ ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์จะเป็นผู้ครอบครองรถยนต์)
---> ดำเนินการผ่อนค่างวดสินเชื่อรถยนต์ตามที่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อไว้ ผู้ขอสินเชื่อผ่อนค่างวดครบตามสัญญาเรียบร้อย ไฟแนนซ์โอนกรรมสิทธิกลับคืนให้
---> แต่ถ้าผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ผ่อนผิดสัญญาเช่าซื้อ(ค้างหรือค้างสะสมเกิน3งวด)ไฟแนนซ์รถเรียกรถยนต์กลับคืน(รถยึด)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อรถยนต์และเงื่อนไขที่ไฟแนนซ์รถต้องการ
- อายุตั้งแต่20ปี แต่ไม่เกิน60ปี
- ต้องมีอาชีพ และรายได้ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
- ต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า1ปี
- กรณีกิจการส่วนตัว ต้องดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย1ปี
- มีความสามารถผ่อนชำระหนี้คืน สำหรับรถใหม่ป้ายแดงรายได้สุทธิต้องมากกว่าค่างวดที่ต้องผ่อนเป็น3เท่า ส่วนรถมือสองรายได้สุทธิต้องการมากกว่าค่างวดที่ต้องผ่อนเป็น2เท่า
- สถานะเครดิตบูโรต้องมีสถานะปกติ(ไม่มีประวัติค้างชำระค่างวด หลายงวดๆ)
- มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้ตลอด

สินเชื่อรถยนต์ทำได้ที่ไหนบ้าง?
ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ต้องยื่นเอกสารประกอบสินเชื่อรถยนต์กับสถาบันการเงินหรือที่เรียกกันว่าไฟแนนซ์รถ ซึ่งไฟแนนซ์รถที่เป็นรู้จักกันโดยมากก็ธนาคารต่างๆ 
ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Line ของทางไฟแนนซ์เราได้

ข้อมูลที่ท่านจะต้องเตรียม และแจ้งให้ทางไฟแนนซ์รถทราบเบื้องต้นก็คือ ข้อมูลรถยนต์ที่จะขอสินเชื่อรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปีรถยนต์ เพื่อที่จะได้ประเมินได้ว่ารถยนต์
จะสามารถยื่นขอวงเงินสินเชื่อรถยนต์ได้ตัวเลขเท่าไหร่ เพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่

สถานะเครดิตบูโรดี ไฟแนนซ์รถเรายินดีต้อนรับท่านเสมอ ท่านสามารถเลือกไฟแนนซ์รถได้ แต่กลับกันถ้าสถานะเครดิตบูโรมีติดสถานะด้านลบ(ค้างค่างวด 
หยุดจ่าย แบล็คลิสต์)จะลองยื่นไฟแนนซ์รถกับธนาคารก็ได้แต่คำตอบที่ได้รับอาจจะไม่ใช่ข่าวดีแน่เลย

ในมุมมองของคนเครดิตบูโรดี ไฟแนนซ์รถที่ดีที่สุดก็คือไฟแนนซ์ที่สนองความต้องการด้านดอกเบี้ยต่ำๆให้ท่านได้ เพราะขอสินเชื่อรถยนต์โอกาสอนุมัติผ่านสูง 
ด้วยคุณสมบัติที่ดีเป็นต้นทุนเดิม ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขไฟแนนซ์ได้อย่างไม่ยาก จึงต้องการเสียดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์น้อยๆ ไฟแนนซ์รถแห่งใดเสนอดอกเบี้ยได้ดีที่สุด 
คนเครดิตบูโรดีมักจะเลือกที่ไฟแนนซ์แห่งนั้นก่อน(สามารถติดต่อธนาคารที่ท่านชอบได้เลย หรือท่านเป็นลูกค้าเก่าประวัติดีที่ธนาคารไหนควรเลือกติดต่อสอบถามที่ธนาคารนั้น
ก่อนเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ)

แต่ในมุมมองขอคนที่ติดสถานะเครดิตบูโรที่ไม่ดี(ค้างค่างวดมากกว่า3งวด ชำระล่าช้าเป็นปี ปรับโครงสร้างหนี้ ติดแบล็คลิสต์) ได้ลองยื่นสินเชื่อรถยนต์ผ่านธนาคาร
แล้วติดขัดปัญหาด้านเครดิต ส่งผลให้สินเชื่อรถยนต์ไม่อนุมัติผ่าน จึงมีความเห็นที่ว่าไฟแนนซ์รถแห่งใดสามารถปล่อยสินเชื่อรถยนต์อนุมัติผ่านได้ ก็จะให้ความคิดเห็นว่า
ไฟแนนซ์รถแห่งนั้นดีที่สุด

- ซื้อขายกันเอง ผู้ซื้อพบผู้ขายโดยจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสองไม่ผ่าน
- นำรถเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อรถแลกเงินไม่ผ่าน
- นำรถมารีไฟแนนซ์รถยนต์กับไฟแนนซ์แต่ทำเรื่องไม่ผ่าน
- รถผ่อนค่างวดอยู่ต้องการย้ายไฟแนนซ์ใหม่ แต่ทำสินเชื่อไม่ผ่าน
- อยากทำสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ แต่ทำสินเชื่อไม่ผ่าน
- ขอสินเชื่อเพื่อคนมีรถกับไฟแนนซ์แต่ไม่ผ่าน

ความต้องการด้านสินเชื่อรถยนต์ของท่านไม่ว่าจะมีความต้องการอย่างไร ติดขัดปัญหาสินเชื่อรถยนต์ไม่ผ่าน ทางไฟแนนซ์เรา ยินดีรับปรึกษาแก้ไขปัญหาร่วมไปกับท่านหาทางออก 
และออกแบบสินเชื่อรถยนต์ให้อนุมัติผ่านเป็นไปตามเงื่อนไขไฟแนนซ์รถเป็นผู้กำหนด ถ้าท่านตั้งใจจริง ทางไฟแนนซ์เราดันเคสแบบสุดกำลัง

เงื่อนไขยื่นเอกสารสินเชื่อรถยนต์ผ่านไฟแนนซ์ (รับรถยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 15 ปี)
1. ส่งเอกสารทั้งชุด หรือ เตรียมเอกสารมาทาง เพื่อสอบถามรายละเอียดที่ออฟฟิศสำหรับท่านที่ต้องการด่วน หรือ ต้องการความชัดเจนว่าทำได้หรือไม่ได้
2. ถ้าต้องการสอบถามวงเงินสินเชื่อรถมือ2เบื้องต้น ควรมีข้อมูลตัวรถยนต์อย่างชัดเจน ยี่ห้อ รุ่น ออฟชั่น ปีรถยนต์ ข้อมูลตัวรถยนต์ชัดเจนยินดีให้ข้อมูลยอดจัด
4. ข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ให้ไว้เบื้องต้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์รถยนต์เป็นผู้กำหนด และรายละเอียดเชิงลึกของผู้ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง
5. ผู้ขอสินเชื่อ ผู้ค้ำประกัน เจ้าของรถยนต์ ต้องมาด้วยตนเอง
6. รถยนต์ที่จะนำมาทำสินเชื่อรถยนต์มือสองจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน15 ปี รถเพิ่งโอนมาสามารถทำสินเชื่อรถยนต์มือสองได้ทันที
7. เล่มทะเบียนรถยนต์มีแจ้งคัดชำรุด หรือ แจ้งสูญหาย รับพิจารณาเป็นกรณีๆ ใช่ว่าจะทำได้ทุกคัน
8. รถยนต์เปลี่ยนเครื่อง ดัดแปลงสภาพ รับCase BY Case ต้องดูสภาพรถยนต์ตัวจริงถึงจะให้คำตอบ ได้ว่าทำได้หรือไม่ได้
9. ติดแบล็คลิสต์ ติดสถานะบูโรไม่ดีหรือเคยติด ดำเนินการ อาจจะได้รับวงเงินไม่สูงและควรจะต้องมีผู้ค้ำประกันรถยนต์ด้วยเสมอ
10. สินเชื่อรถยนต์มือสอง รถโอนกรรมสิทธิเข้าไฟแนนซ์เรียบร้อย หลังจากนั้นประมาณ1วันทำการ ไฟแนนซ์ถึงจะชำระค่ารถยนต์ให้เป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
11. ติดต่อปรึกษาปัญหาสินเชื่อรถยนต์มือสอง กับไฟแนนซ์เรา ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 

ช่องทางติดต่อปัญหาสินเชื่อรถยนต์มือสอง ไม่ว่าจะเป็นกรณี ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ สินเชื่อรถแลกเงิน ได้ที่
รับปิด ย้าย รีไฟแนนช์ ไม่มีเล่ม อนุมัติง่าย
🎯รับเงินทันที รับจัดไฟแนนซ์ฉะเชิงเทรา
🏡 เชื่อถือได้ บริการดีมีน้ำใจ ให้คำปรึกษาจัดหาสินเชื่อ
👍 ติดต่อย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ฉะเชิงเทรา · 👍
📞 TEL: 097-1960678 Line: 0971960678
คลิกทักไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40get9195u
📲 เว็บไซต์ : https://www.รับรีไฟแนนซ์รถ.com
Create Date : 09 กุมภาพันธ์ 2563
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2563 0:51:35 น.
Counter : 158 Pageviews.

1 comments
(โหวต blog นี้) 
◐◑↔ประวัติ และที่มา ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ สมาชิกหมายเลข 4149951
(8 ก.ย. 2563 04:13:43 น.)
นิทรรศการฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา ผู้ชายในสายลมหนาว
(8 ก.ย. 2563 13:51:10 น.)
ใครเป็นคนเลี้ยงปลา? | ปัญหาชวนคิด blue_medsai
(21 ส.ค. 2563 08:45:01 น.)
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.6 ประหยัด toor36
(12 ส.ค. 2563 00:01:11 น.)
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้มากๆค่ะฉันคิดว่านี่เป็นโพสต์ที่ดีและมีประโยชน์มากและมีความรู้ slotxo
โดย: ritcha (สมาชิกหมายเลข 5596831 ) วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:07:19 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Carfinance888.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 5720607
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด