เทคโนโลยีการผลิตพืชในประเทศไต้หวัน ตอนที่ 4 Tai-Ling Biotech Inc.
เทคโนโลยีการผลิตพืชในประเทศไต้หวัน ตอนที่ 4 Tai-Ling Biotech Inc.

บริษัทนี้ อยู่ที่เมือง Sinying City, Tainan Country ดูจากแผ่นพับที่ให้ Website: //www.okis.com.tw ผมพยายามเปิดดู แต่เปิดไม่ออก อย่างไรเสียหากสงสัยหรือสนใจเพิ่มเติมอะไรลองเขียนไปถามได้ที่นี้ครับ okisservice@okis.com.tw

ที่นี้ให้ความสำคัญในส่วนของการผลิตต้นพันธุ์ที่ปลอดจากไวรัส 2 ชนิด คือ ปลอดจาก CyMV และ ORSV ผลผลิตทั้งหมดผลิตแบบ mericlone

เริ่มจากโรงเรือนต้อนรับแขกก่อน เป็นโรงเรือน evaporation ทั้งหมด จะสังเกตเจ้าสีฟ้าก่อนเข้าโรงเรือน เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสักอย่าง ผู้เข้าไปในโรงเรือนต้องยืนอยู่บนนี้นาน 1 นาทีพอเข้าไปดูในโรงเรือนจะเป็นโรงเรือนที่โชว์ผลผลิตของบริษัทนี้ชมกันเพลินไปก่อนนะครับPhalaenopsis Maki Watanabe เป็นผลผลิตจากที่นี้ ซึ่งเป็น product สู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 5 ปีแล้ว ลักษณะของช่อดอกและสีสรรของดอกดูคล้าย Phalaenopsis Princess Chulabhorn อย่างมากครับผลผลิตมาจาก mericlone จึงให้ลักษณะของพันธุ์ที่เหมือนกันทั้งหมดเมื่อเดินทะลุไปยังอีกโรงเรือน เป็นโรงเรือนสำหรับการเปิดดอก ทุกบริษัทที่เข้าไปเยี่ยมชม จะเหมือนกันหมดสำหรับโรงเรือนเปิดดอก เค้าจะตั้งระบบไว้ที่ 24 องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน และ 18 องศาเซลเซียสในตอนกลางคืน ต้นพร้อมออกดอก เมื่ออยู่ในโรงเรือนนี้ไม่เกิน 45 วันจะแทงช่อดอกอย่างพร้อมเพียงกันและที่สำคํญต้นพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับการเข้าโปรแกรมปรับปรับปรุงพันธุ์ หรือต้นที่คัดเลือกในการผลิต จะต้องผ่านการทดสอบการปลอดจากไวรัส CyMV และ ORSV ทุกขั้นตอนการผลิต (โดยใช้เทคนิค RT-PCR เพื่อเพิ่มปริมาณไวรัสในหลอดทดลองด้วยคู่ primer ทีเฉพาะต่อ CyMV และ ORSV)การตัดช่อดอก จะตัดเหนือตาดอกมากๆ เพื่อ

1. สำหรับการทำ mericlone จากช่อดอกอ่อน จำนวน explant เริ่มต้นจะต้องมีปริมาณมากพอ เมื่อทำการตัดช่อดอกที่อยู่เหนือขึ้นไป ตาดอกทุกข้อนำไปเพิ่มปริมาณได้ทุกตาดอก เมื่อตาดอกอยู่ต่ำกว่ารอยตัดก็จะงอกช่อดอกใหม่ เราจะได้ explant จากต้นเดิมอีก กระทำแบบนี้... จะได้ explant สำหรับการทำ mericlone ต้นเดิมได้จำนวนมาก

2. เป็นการวางแผนการส่งให้ลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เนื่องจาก การตัดช่อดอกออกก่อน จะมีนักวิจัยคำนวนว่า ตาดอกที่อยู่ต่ำกว่ารอยตัดจะ sprout อีกเมื่อไร และเป็นการบังคับให้ตาดอกที่อยู่ในตำแหน่งต่ำสุด (ตำแหน่งส่งออก) มีแรงส่ง...อย่างแรงให้ดูวิธีบังคับให้ดอกโค้งงอ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเค้าเอาท่อไปใส่ช่อดอกในระยะใด และเพื่อประสงค์ใดคณะฯ ได้เข้าชมในส่วนของการผลิต mericlone ด้วย แต่ห้ามถ่ายภาพ แต่ก็พยายามสอบถามในส่วนของ Tissue Culture Lab ให้มากที่สุด ดังนี้

1. ต้นพ่อแม่พันธุ์ และต้นที่คัดเลือกหลังจากจบขั้นคัดเลือกพันธุ์จากการผสมเกสรแล้ว ต้นพันธุ์ทั้งหมดจะต้องผลิตในโรงป้องกันการปนเปื้อนของไวรัส 2 ชนิด คือ CyMV และ ORSV และเป็นโรงเรือนปลอดแมลงบางชนิดด้วย (เค้าไม่ตอบชนิดของแมลง)

2. mericlone จะได้จากช่อดอกอ่อน และเพิ่มปริมาณโดยใช้ BA และ NAA (เค้าไม่บอกสูตรนะครับ) แต่สิ่งสำคัญการเพิ่มปริมาณเค้าจะควบคุมการเพิ่มปริมาณ 3 เท่า (เท่านั้น) และจะทำการเพิ่มต้นพันธุ์ 3 เท่า (sub culture) ภายใน 1 ปีเท่านั้น บริษัทที่นี้การทำ mericlone จะไม่ผ่าน PLB และทุกขั้นตอน ต้นพันธุ์ mericlone จะต้องถูกตรวจสอบในสภาพแปลงปลูก โดยต้องไม่พบการกลายพันธุ์เกินกว่า 5 %

3. สายพันธุ์ใหม่ จะถูกคัดเลือก ผสมเกสร การทำ mericlone เพิ่มปริมาณ mericlone ปลูกทดสอบ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 5-6 ปีต่อหนึ่งสายพันธุ์

มาดูขั้นตอนกัน ดูโรงเก็บวัสดุปลูก ที่นี้ใช้ สแฟกนัมมอสจากนิวซีแลนด์ทั้งหมดห้องเก็บขวดสำหรับบรรจุ mericlone รูปทรงขวดของไต้หวันเป็นแบบนี้ทั้งหมด ไม่พบการผลิตในขวดวิสกี้แบบบ้านเราส่วนเตรียมอาหารวิทยาศาสตร์ตี๋น้อยกำลังปิดจุกขวดด้วยเครื่องอัตโนมัติเป็นส่วนที่เพิ่มปริมาณต้นพันธุ์แบบ mericlone จะนำมาไว้ที่นี้และถ้าต้นพร้อมออกปลูกก็ย้ายมายังห้องที่ปรับสภาพให้พร้อมออกปลูก Acclimatization Roomสแฟกนัมมอสจะต้องถูกนำมาผ่านความร้อนด้วยน้ำร้อน 70 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 2 ครั้ง (อัดน้ำเสียออกก่อนแล้วค่อยผ่านน้ำร้อนอีกครั้ง) และจะต้องผ่านน้ำเย็นเพื่อปรับสภาพให้ pH เป็นกลาง 3 น้ำ (อัดน้ำเสียออกก่อนเช่นเดียวกัน) แล้วนำไปยังเครื่องปั่นเพื่อให้ไม่แฉะพร้อมเป็นเครื่องปลูกได้แล้ว และเพื่อทำความสะอาดจะแมลง ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ และอื่นๆ ก่อนนำมาใช้ เมื่อถึงขั้นตอนนี้สแฟกนัมมอสจะสามารถเก็บไว้ในภาชนะปิด ก่อนนำมาใช้ไม่เกิน 3 วันอย่างที่บอกทุกขั้นตอนการผลิต mericlone จะนำออกปลูกทดสอบ ในกรณีของลูกผสม จะปลูกทดสอบเพียง 200-300 ต้นต่อหนึ่งลูกผสมเท่านั้นในกรณีต้นพันธุ์จะต้องนำออกปลูกในโรงเรือนทดสอบเพื่อทดสอบการปลอดจาก CyMV และ ORSV ในโรงเรือนปลอดแมลงด้วย สังเกตมีป้ายสีเหลือง คอยจับแมลง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาดูชนิดของแมลงต้องห้ามดูเปอร์เซนต์ของ mericlone ไม่ให้เกิน 5 %โรงเรือนอันทันสมัยของไต้หวัน ใครๆ ก็ต้องมาดูโรงเรือนของไต้หวันแต่ก็ยังใช้แรงงานอยู่ดี ได้ข่าวว่าค่าแรงของไต้หวันแพงมากจะมีคนงานมาเก็บต้นที่ไม่สมบูรณ์ เช่นต้นเล็กกว่าเพื่อน ต้นมีใบไม่สมบูรณ์ หรือดูเหมือนเป็นโรคจะโดนกำจัดทิ้งทั้งหมดอยากได้สักโรงเรือน คงมีความสุขมากน่ะครับสุดท้ายของตอน 4 ด้วยภาพโรงเรือนที่พบได้ง่ายในไต้หวันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม หากมีคำถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม อย่าได้รีรอนะครับ
Create Date : 06 เมษายน 2551
Last Update : 6 เมษายน 2551 21:28:16 น.
Counter : 2276 Pageviews.

3 comments
เหมือนจะรู้จักกัน(ดอกไม้) สมาชิกหมายเลข 4313444
(22 ก.ย. 2565 04:45:16 น.)
ชมพูขาวเรียงกันเป็นแถว สมาชิกหมายเลข 4313444
(19 ก.ย. 2565 01:50:16 น.)
ดอกคอสมอส ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม
(14 ก.ย. 2565 16:45:04 น.)
กระดังงาสงขลา (Cananga fruticosa) ไม้หอมมีเสน่ห์แบบไทย ๆ ฟ้าใสวันใหม่
(11 ก.ย. 2565 08:43:29 น.)
  
จริงๆ โรงเรือน evaporation แบบไต้หวัน (เกือบเหมือน) ในเมืองไทยมีหลายที่ ทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐ แต่เท่าที่ไปเยื่ยมชมด้วยสายตาในบ้านเรา ผมคิดว่ายังต้องปรับเปลี่ยนสภาพโรงเรือนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองไทยอีกพอสมควร
โดย: appendiculata191 วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:17:45:54 น.
  
สุดยอดมากครับ

เห็นแล้วของเค้าใหญ่จริงๆ

เป็นระบบด้วย
โดย: internal IP: 124.121.0.119 วันที่: 27 กันยายน 2552 เวลา:16:44:56 น.
  
EVAPORATIVE AIR COOLER สามารถลดอุณหภูมิลงได้จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศบริเวณรอบๆเครื่อง ณ เวลานั้นๆ คืออุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ที่ถูกพัดลมดูดอากาศผ่านแผงCELLULOSE ที่เปียกชื้น เมื่อมีการแลกเปลี่ยนอากาศและการระเหยของน้ำแล้วอุณหภูมิหน้าเครื่อง(บริเวณ หัวจ่ายหัวแรกที่ใกล้ที่สุด)จะลดลงได้ ขอแนะนำระบบ Evap ของบริษัทมาสเตอร์คูล ครับซึ่งเค้าจะมีช่างผู้ชำนาญการทางด้านนี้คอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งการจัดวางรูปแบบการติดตั้งระบบ Evap ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด //www.masterkool.com
โดย: pat IP: 124.121.179.110 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:12:08:43 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Appendiculata191.BlogGang.com

appendiculata191
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]

บทความทั้งหมด