ตัวอย่างหน้า blog
Bloggang.com : weblog for you and your gang

 

Group Blog

 

 
Latest Blog

 

 
Previous Blog

 

 
All Blog

 

 

รวมหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์ พบเห็นเด็ก/สตรีถูกทำร้าย


พบน้องถูกละเมิดทางเพศ / ถูกทำร้าย / ทารุณ กรุณาแจ้ง

สายด่วนกรุงเทพมหานคร
1646

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการ
1579

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลกลาง
0 -2225-1335 – 48 ต่อ 1085

ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีวชิรพยาบาล
0-2243-0151 ต่อ 2575 , 0- 2241- 4517

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลตากสิน
0-2437-0123 ต่อ 1125

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
0- 2899- 1154 ต่อ 6306

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลหนองจอก
0-2988 -4098 ต่อ 249,212

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลลาดกระบัง
0-2369 -9995 ต่อ 259

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
0- 2249 -3577 – 8 ต่อ 817, 818

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
0-2421 -222 ต่อ 1105

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลสิรินธร
0-2328-6900

กองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1578 , 0- 2246- 8652

ศูนย์พิทักษ์เยาวชนและสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-2512 -0092

ฝ่ายสวัสดิการและการสงเคราะห์
กองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม
0 -2245 -2710


ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
มูลนิธิกระจกเงา
โทร 0-2642-7991 ต่อ 11
โทรสาร 0-2642-7991 ต่อ 18

พบเด็กกำพร้าพ่อแม่ และไร้ญาติพี่น้อง
จากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆ

ติดต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สะพานขาว กรุงเทพฯ

หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทั้ง 6 จังหวัด

จุดรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ของกระทรวงฯ
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่พักอาศัยชั่วคราว ได้ทุกแห่ง

หรือโทร. 1507
หมายเลขเดียวทั่วประเทศ
ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัญหาเด็กติดยาเสพย์ติด

ป.ป.ส.
02-245-9073 -7

บ้านคอมมูนนิต้า
02-563-1006-7

บ้านพูนศรีอุปถัมภ์
01-663-1294

ศูนย์เกิดใหม่
อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา

บ้านสันติสุข
อ.บ้านบึง ชลบุรี
02-2462227, 02-2545155

ศูนย์เกิดใหม่
อ.จอมบึง ราชบุรี
(032) 261039, 261040

บ้านตะวันใหม่
อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

สถานพันฟื้นบ้านดวงใจแม่
อ.เมือง สมุทรสาคร
(034) 412588, 412599

สถานพักฟื้นถ้ำกระบอก
อ.พระพุทธบาท สระบุรี
(036) 266067

สำนักชุบชีวิตใหม่
อ.เมือง ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล
อ.เมือง อำนาจเจริญ
(045) 451015


 

Last Update : 9 มิถุนายน 2550
15:03:03 น.

Your name

Location :

. .

 
Friends' blogs
 
Links
 

Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.