ตัวอย่างหน้า blog
Bloggang.com : weblog for you and your gang

 

Group Blog

 

 
Latest Blog

 

 
Previous Blog

 

 
All Blog

 

 

ปัญหาระบบการศึกษา ถูกกีดกัน เลือกปฎิบัติ ทุนยากจนน้องยากจน ขาดแคลนทุนการศึกษา


- สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
0-2280- 6218-9

- มูลนิธิยุวพัฒน์
0- 2301- 1438

- มูลนิธิร่วมจิตน์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
0 -2245- 9904, 0- 2245- 8072

- มูลนิธิสิกขาเอเชีย
0 -2671-5673

- มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
0 -2391- 2324 ,0- 2391- 2954น้องที่มีปัญหากับระบบการศึกษา


เช่น ด้อยโอกาส ถูกกีดกัน ถูกเลือกปฎิบัติ ไม่ได้รับความยุติธรรม ปรึกษาองค์กรต่อไปนี้ค่ะ


- กองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา
0 -2282- 6396 , 0- 2280- 7047

- กองโรงเรียนสามัญ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
0-2628- 7000 ต่อ 315

- ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
0-2280-2942

- สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
0- 2437- 6630

- กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
0- 2281- 0454

- สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
0- 2280- 5538


 

Last Update : 4 มิถุนายน 2550
6:54:35 น.

Your name

Location :

. .

 
Friends' blogs
 
Links
 

Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.