ร่างต้นแห่งความฝัน
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
2 ธันวาคม 2551
 
All Blogs
 
กระบวนการปฏิรูปการปกครอง

“คุณจะออกหรือไม่ ถ้าไม่ออก พวกเรา ประชาชน ขอริบอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากคุณ เนื่องจาก รัฐบาลภายใต้การนำของคุณ ไม่สามารถจัดการบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเดินทางไปสู่ความสุข และความเจริญ ตามหลักรัฐธรรมนูญได้”

นี่คือ คำพูดที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้น หาก “ประชาชนปฏิวัติ” หรือ Citizen Revolution

หลังจากนั้น กระบวนการปฏิรูปประเทศทุกภาคส่วน ก็จะได้เกิดขึ้น
และเพื่อให้กระบวนการปฏิรูปเกิดขึ้น โดยได้รับการยอมรับ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำเรื่องการปฏิวัตินั้นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตุลาการ พิจารณาการปฏิวัติในครั้งนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ รับรองการปฏิวัติ จึงจะเริ่มดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย

เพราะเมื่อปฏิวัติโดยประชาภิวัฒน์ จะต้องจบด้วย ตุลาการภิวัฒน์....

เริ่มต้นด้วยการ นำเอกสารรับรองการปฏิวัติประชาชน ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าการปกครองประเทศยังคงใช้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงใช้รัฐธรรมนูยฉบับ พ.ศ.2551 เป็นธรรมนูยการปกครองของประเทศ และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่หนึ่งว่า....

ให้คำประกาศคณะปฏิวัติทุกฉบับ เป็นมาตราแนบท้ายของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2551 ห้ามมิให้มีการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 2 ห้ามมิให้มีการแก้ไข หรือกระทำการสิ่งใดต่อรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดการปกครองของประเทศ ตลอดไป

แล้วก็ประกาศขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัย คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นผู้ใช้พระราชอำนาจแทนพระองค์ในการปกครองประเทศ หรือที่ผมเรียกว่า “คณะมนตรีปกครองสูงสุด” หรือ The Majestirian เพื่อดำเนินการปฏิรูปการปกครองทั้งหมด

ประธานคณะมนตรีปกครองสูงสุด คือ “อัครมนตรี” Lord Chancellor
คณะมนตรีปกครองสูงสุด มีเพียง 13-15 คนก็พอ

และประกาศให้ คณะมนตรีปกครองสูงสุด คือองค์กร ถาวรตลอดไป แต่ละชุดดำรงตำแหน่ง 5 ปี คัดเลือกโดย องคมนตรี และ คณะผู้พิพากษาสูงสุด
หลังจากนั้น คณะปฏิวัติประชาชน และคณะมนตรีปกครองสูงสุด ประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมาธิการปฏิรูปในแต่ละส่วนงานของประเทศ.....

คณะกรรมาธิการปฏิรูป นั้น จะ คัดเลือกประชาชนในกลุ่มต่างๆ แบ่งตามลักษณะอาชีพ เช่น หมอ ครู ชนชั้นแรงงาน เกษตกร พนักงานบริษัท องค์กร และอื่นๆ รวมไปถึงนักการเมือง ทำงานร่วมกันกึ่ง สภานิติบัญญัติ เพื่อปฏิรูปรายละเอียดการดำเนินกิจการประเทศ และประชาชน

ใช่ครับ ในเมื่อปฏิรูป ก็ไม่จำเป็นต้องมี รัฐบาล เพราะ คณะมนตรีปกครองสูงสุด และคณะปฏิวัติประชาชน จะทำหน้าที่ร่วมกัน กับคณะกรรมาธิการปฏิรูป
เพราะการปฏิวัติ มิใช่ต้องการ อำนาจการบริหารประเทศ หรือรัฐบาล แต่การปฏิวัติ ทำเพื่อ ปฏิรูปการปกครอง

เมื่อได้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปแล้ว คณะปฏิวัติ ประกาศมอบอำนาจทั้งหมดให้กับ คณะมนตรีปกครองสูงสุด และคณะปฏิวัติ ก็จะหมดอำนาจ หน้าที่ใดๆ โดยทันที

คณะมนตรีปกครองสูงสุด และคณะกรมิการปฏิรูป ประชุมร่วมกันเพื่อ ร่าง หลักการปกครองและบริหารประเทศ หรือ Principle เพื่อใช้ควบคู่กับ รัฐธรรมนูญ

หนึ่งในหลักการปกครองประเทศ
“ประชาชนต้องมีความเข้าใจ และให้ความเคารพต่อ หลักศาสนา ทุกศาสนา ที่มีในประเทศ โดยห้ามมิให้ ลบหลู่ ดูหมิ่น ศาสนาใดๆ โวยวิธีใดๆก็ตาม”

สำหรับคณะกรรมาธิการปฏิรูป ก็ดำเนินกิจการปฏิรูปภาคส่วน องค์กรของตนให้สำเร็จ โดยใช้กลุ่มอาชีพเป็นหลัก ในคณะกรรมาธิการแต่ละกลุ่ม

และเมื่อการปฏิรูปในแต่ละภาคส่วนเสร็จสมบูรณ์ ก็ส่งให้ คณะมนตรีปกครองสูงสุด พิจารณา และหากผ่านการพิจารณา ก็จะส่งต่อไปให้ คณะผู้พิพากษาสูงสุด รับรองอีกต่อหนึ่ง ก็จะเท่ากับว่า ความสมดุลย์ ของการกระบวนการปฏิรูป สมบูรณ์ เพราะ มีทั้งจากล่างสู่บน บนสู่ล่าง และในแนวระนาบกัน

แยกกองทัพ และกลาโหม ออกมาเป็น กรมกลาโหม ขึ้นตรงต่อ คณะมนตรีปกครองสูงสุด เท่านั้น โดยจะทำงานคู่ขนาน กับรัฐบาลในการบริหารประเทศ
จะมี คณะกรรมาธิการกลาโหม ที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการภายในกองทัพ เพื่อวางภาระกิจนอกเหนือจากการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง ก็จะต้องรับหน้าเสื่อในการสร้างประเทศด้วย

แยกตำรวจออกมาจาก รัฐบาล แต่ให้ไปขึ้นตรงต่อ คณะมนตรีปกครองสูงสุด แต่อยู่ภายใต้ จังหวัด แต่ละจังหวัด ส่วนนี้ เอามาจาก วิธีพิจารณาของอเมริกา
ในอเมริกา มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติมาก ดังนั้น การที่ตำรวจเปลี่ยนมาขึ้นตรงต่อมลรัฐ ช่วยแก้ปัญหาได้ดีทีเดียว

ในขณะที่ ไทย มีความแตกต่างด้านความเข้าใจในกลุ่มย่อยของประชาชน ดังนั้น วิธีนี้จะช่วยได้

แต่ต้องตั้ง คณะกรรมาธิการตำรวจแห่งชาติ ที่ชัดเจนออกมา การคัดเลือกคณะกรรมาธิการก็มาจาก คณะมนตรีปกครองสูงสุด พิจารณาคัดเลือกร่วมกับ คณะผู้พิพากษา

ประเทศไทยต้องมี บาลานซ์ จาก ตุลาการ ให้เหมือนที่อื่นๆ ที่เจริญแล้วทางการปกครอง

ดูตามรูปการณ์ปัจจุบัน ก็เลยขอคิดด้วยคน

แต่ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วครับCreate Date : 02 ธันวาคม 2551
Last Update : 27 มกราคม 2553 23:08:54 น. 4 comments
Counter : 445 Pageviews.

 
ถูกต้อง

แต่อาจจะประชาชนเจ็บล้มตาย เพื่อยกอำนาจให้กลุ่มหนึ่ง โดยที่จะไม่มีโอกาสเลือกตัวแทนของตนอีกตลอดไป

มีช่องว่างตรงไหนที่ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตนเอง ในเมื่อ "คณะกรรมาธิการปฏิรูป นั้น จะ คัดเลือกประชาชนในกลุ่มต่างๆ"

ช่วงที่1.ประธานคณะมนตรีปกครองสูงสุด คือ “อัครมนตรี”

ช่วงที่2.คณะมนตรีปกครองสูงสุด คือองค์กร ถาวรตลอดไป แต่ละชุดดำรงตำแหน่ง 5 ปี คัดเลือกโดย องคมนตรี และ คณะผู้พิพากษาสูงสุด

ช่วงที่3.คณะปฏิวัติประชาชน และคณะมนตรีปกครองสูงสุด ประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมาธิการปฏิรูปในแต่ละส่วนงานของประเทศ.....

ในช่วงที่3. คณะปฏิวัติประชาชน และคณะมนตรีปกครองสูงสุด ถ้าจับมือสืบทอดอำนาจกัน ตลอดช่วงอายุนั้นไปเป็นรุ่นๆ กลุ่มที่เห็นต่างคงหมดโอกาส จะเปลี่ยนมือได้ก็เมื่อมี

คณะปฏิวัติประชาชน 2 และ 3-4 ไปเรื่อยๆๆๆ

คิดว่าพรรณนั้น
โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:12:50:04 น.  

 
ขอบคุณครับ

เป็นมุมมองในรายละเอียดที่ดีครับ

และผมเองก็เป็นเพียงมุมหนึ่งครับ ช่องว่างมันยังมีมากครับ

การสมมติ องค์กรต่างๆ นั้น ก็เพื่อ ดูว่า ช่องโหว่ อยู่ตรงไหน และผมก็คิดว่า คุณ บ้าได้ถ้วย คงพอดูออกแล้ว ดีใจครับ ที่ยังมีคนเข้าในใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ที่ว่าไม่ใช่เวลามาด่ากันแล้ว เพราะมันไปไกลกว่านั้นมากแล้ว

ผมก็กำลังแตกประเด็นย่อยๆ อยู่ครับว่า
- ช่องแต่ละช่อง มันจะให้ประชาชนมาอุดตรงไหน
- การก้าวลงของคณะปฏิวัติ จะให้ประชาชนมาแทนที่อย่างไรจึงจะเหมาะสม
- การมีส่วนร่วมในการปฏิรูป โดยประชาชน จะมาบรรจบกับ กลุ่มอาชีพแต่ละอาชีพอย่างไร

ผมก็พยายามคิดหารายละเอียดเหล่านี้อยู่ครับ

จะเป็นเกียรติมากครับ ถ้าได้อ่านความคิดเห็นในรายละเอียดเรื่องช่องโหว่เหล่านี้ จากคุณ บ้าได้ถ้วยครับ

จำเป็นมากครับ ที่คนที่เข้าใจ จะช่วยออกความเห็นนะครับ

ผมรักประเทศไทยนะ รักมาก เพราะเป็นหัวนอนปลายเท้าผม ถึงวันนี้ ผมจะไม่มีสิทธิอะไรที่นี่ แต่ผมก็ยังหวังว่าจะได้เห็น ประเทศไทยของเรา เป็น อาณาจักรแห่งสรวงสวรรค์ ตลอดไป


โดย: เด็กคน วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:15:40:59 น.  

 


โดย: เป็นสมาชิกเมื่อวาน วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:0:10:39 น.  

 มีความสุขมากๆนะคะ สุขสันต์วันเกิดค่ะ


โดย: นู๋นิด (happypig@nk ) วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:9:38:52 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

เด็กคน
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Friends' blogs
[Add เด็กคน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.