เขียนไปเรื่อย...
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2556
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
9 ตุลาคม 2556
 
All Blogs
 
ตัวอย่าง resume สมัครงาน มาดูการเขียน resume อย่างถูกวิธีกัน พร้อมตัวอย่างresume ด้วย

ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ แปลไทย

มาดูการเขียน resume อย่างถูกวิธีกัน คลิกอ่านเลย การ เขียน Resume ต้องเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประวัติของเรา การเขียน Resume ก่อนการเขียนต้องเรียบเรียงให้ดีว่าอันไหนมาก่อนมาหลัง ต้องเขียนให้สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน
โดยทั่วไป Resume ก็จะประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล การศึกษา อายุ ประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น
ส่วน ผู้ที่จะต้องพิจารณาเข้าทำงานก่อนอื่นเขาก็จะต้องอ่าน Resume ของเราก่อน เพราะการเขียนเป็นภาษาอังกฤษต้องเขียนสื่อความหมายให้ชัดเจน อย่าใช้คำที่ง่ายจนเกินไปมันอาจจะทำให้ดูด้อยลง เราอาจจะต้องศึกษาก่อน การเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองมาทำความเข้าใจและดูตัวอย่างกันก่อนคะ

สารบัญ การเขียน Resume  สมัครงาน


1. Resume คืออะไร

2. ส่วนประกอบต่าง ๆๆ ของ Resume

3. แบบฟอร์ม Resume

4. ตัวอย่างของResume

5. เทคนิคการเขียนResume


Resume คืออะไร


ความ หมายของเรซูเม่ (Resume) คือ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ ประวัติโดยสังเขป หรือประวัติส่วนตัวสั้นๆ เนื้อหาในเรซูเม่นั้นจะมุ่งเน้นแสดงถึงความเป็นมา ความสามารถ คุณสมบัติประวัติการทำงานของผู้สมัคร หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกก็คือ เรซูเม่ จะเป็นเอกสารที่เขียนเพื่อบอกว่า คุณเป็นใครมาจากไหน คุณมีประสบการณ์อะไรบ้าง จบการศึกษาด้านไหน ระดับไหน โดยรวมแล้ว เรซูเม่ สมารถบ่งชี้ว่าคุณมีความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่คุณสมัครหรือไม่

การ เขียนเรซูเม่ (Resume) นั้นต้องกระชับ ชัดเจน สั้นๆแต่ได้ใจความและมีรูปแบบมาตรฐานทั่วๆไปที่นิยมใช้กัน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้อ่าน นอกจากนี้ยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย เนื้อหาของเรซูเม่จะต้องสอดคล้อง แสดงถึงตัวตนจริงๆของคุณ ไม่โป้ปดมดเท็จ อ้างถึงคุณสมบัติอันหลอกลวงเพียงเพื่อให้ได้งาน  การเขียนประสบการณ์ทำงานในเรซูเม่นั้น จะเขียนแค่เฉพาะโดยย่อ ไม่ต้องลงรายละเอียดมากมาย เขียนแค่สั้นๆ เพราะเราจะอธิบายรายละเอียดในวันสัมภาษณ์งาน โดยผู้สัมภาษณ์จะใช้เรซูเม่เป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ส่วนประกอบต่าง ๆๆ ของ Resume


· หัวเรื่อง (Heading) ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนโดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ซึ่งจะอยู่ด้านบนสุด ส่วนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก (Low case letters)

· จุดมุ่งหมาย (Objective) จุดมุ่งหมายหรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (Career objective/Position sought) ถ้าต้องการสมัครในตำแหน่งใด ก็ให้ระบุชื่อตำแหน่งนั้น หรือไม่ก็อาจจะบอกเป็นสายงานที่ตนต้องการทำก็ได้

· การศึกษา (Education) เช่น จบจากไหน สาขาวิชาอะไร จบเมื่อไร แล้วให้ระบุการศึกษา จบมาล่าสุดไว้ก่อน กล่าวคือ อาจจะเรียงการศึกษา ชั้นสูงสุดไปถึงต่ำสุด ซึ่งโดยมากขั้นต่ำสุด ระบุแค่ชั้นมัธยม ไม่ต้องไปถึงชั้นประถม ผลการเรียนเป็นอย่างไร การศึกษาหลักสูตรพิเศษอื่นๆ มีอะไรบ้าง อะไรคือวิชาเอก (Major) วิชาโท (Minor) ส่วนปริญญาที่ได้รับ ก็ไม่ควรใช้คำย่อ ควรมีคำเต็มกำกับ และในกรณี ที่จบจากต่างประเทศ ก็ควรระบุประเทศ ที่จบการศึกษานั้นๆ มาด้วย เช่น Master of Business Administration (MBA), USA, (ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา)

ส่วนการเขียนชื่อ สถาบันการศึกษา และวิชาที่จบนั้น เราสามารถดูได้จากใบแสดงวุฒิ หรือผลการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็น Degree Certificate, Transcript หรือ Mark Sheet ก็ได้ หรือถ้าเขียน เป็นภาษาอังกฤษไม่ถูก ก็อาจจะดูได้จากบทที่ 6 ของหนังสือเล่มนี้ หรือถามจากผู้ที่รู้ก็ได้

· ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ในการทำงานนั้น มีความสำคัญอย่างมากในการสมัครงาน เพราะนายจ้างสามารถใช้รายละเอียดเหล่านี้ นำไปพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้ว่า เหมาะสมกับงานในหน่วยงานของตนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วนักศึกษาจบใหม่ จะมีประสบการณ์น้อย หรือแทบไม่มีเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควร ระบุงานที่เคยทำมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทำเต็มเวลา (Full-time) หรือทำไม่เต็มเวลา (Part-time) ก็ตาม หรือแม้แต่งานที่ทำโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทนก็ตาม ซึ่งก็อาจจะเป็นกิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร (Special-Activities Or Extra-curriculum activities) เช่น เคยเป็นผู้นำนักศึกษา หรือหัวหน้าทีมนักกีฬา เป็นต้น

ใน กรณีที่เคยทำงานเต็มเวลา (Full-time employment) มาก่อนก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงงานที่ทำไม่เต็มเวลา หรือกิจกรรมอื่นๆ มากนัก และควรบอกรายละเอียด ที่สำคัญของงานที่เคยทำคือวันเดือนปีที่เคยทำงาน (Date of employment)

· ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ว่าจ้าง (Company''s name and address)

· คุณสมบัติพิเศษ (Special Qualifications) เกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมี ถ้าไม่มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ก็ตัดออกไป คุณสมบัติพิเศษที่กล่าวถึงนี้ เช่น ความสามารถทางด้านภาษา ด้านการเขียน หรือขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางดี เป็นต้น

· รายละเอียดส่วนตัว (Personal Details) รายละเอียดส่วนตัวประกอบด้วย

Sex = เพศ
Age = อายุ
Date of birth = วันเดือนปีเกิด
Height = ความสูง
Weight =น้ำหนัก
Health = สุขภาพ (ใช้ Good health หรือ Excellent)
Address = ที่อยู่
Marital status = สถานภาพการสมรส (Married/Single) หรืออาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม
Religion = ศาสนา
Military status = สถานภาพทางทหาร
Place of birth = สถานที่เกิด
Nationality = สัญชาติ
Race = เชื้อชาติ
และ ในส่วนนี้อาจจะเพิ่มงานอดิเรก (Hobbies) เข้ามาอีกก็ได้ถ้ามี เช่น ว่ายน้ำ (Swimming) ไต่เขา (Hiking) หรือสะสมแสตมป์ (Stamp-collecting) เป็นต้น

·      บุคคลอ้างอิง (References) บุคคลที่เป็นนายจ้างเก่าของเรา จะเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นบุคคลอ้างอิง แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้ออกจากงาน กลัวนายจ้างจะรู้ ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น ครู อาจารย์ที่เคยสอน เพื่อนร่วมธุรกิจ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่ต้องไม่ใช่ญาติ หรือเพื่อนสนิทของเรา และที่เรียกว่าบุคคลอ้างอิง อีกนัยหนึ่งก็คือ บุคคลที่จะสามารถ ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของเราได้ และควรอ้างมา 2-3 ท่าน พร้อมทั้งที่อยู่ที่จะติดต่อได้ และอาชีพของเขาเหล่านั้นแบบฟอร์ม Resume


Photo (ในส่วนนี้ใส่รูปภาพครับ)

Mr/Mrs/Miss (ส่วนนี้ใส่ชื่อและนาสกุลลงไป)  ...... .........
Expected Jobs: (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)  ..........
Expected Salary: (เงินเดือนที่ต้องการ) ..........

ใน ส่วนแรกนี้ ถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในส่วนเงินเดือนที่ต้องการ หากคุณเป็นนักศึกษาที่จบใหม่แล้วหล่ะก็ ลองดูเรทที่ส่วนใหญ่เรียกกันนะครับ หากคุณพลาดในส่วนนี้ ส่วนอื่นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลยหล่ะครับ

Personnel Infomation
Address: (ระบุที่อยู่)...
Phone: (หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)...
Age: (อายุของคุณ)...
Nationality: (เชื้อชาติ)...
Religion: (ศาสนา) ...
Height: (น้ำหนัก)...
Weight: (ส่วนสูง)...
Marital Status: (สถานภาพการสมรสครับ)Single, Separated, Divorced, Widowed
Military Service: (สถานภาพทางทหาร)Passed, Not Passed, Exempted(ยกเว้น)

ส่วน ที่สองเป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดส่วนตัวของคุณ ไม่ต้องอธิบายมากให้ยืดยาวครับ สั้นๆได้ใจความพอ Resume ส่วนใหญาในจุดนี้ ควรกรอกให้ครบที่ช่องครับ

Education (ระดับการศึกษา)
Vocational: Grad. in (สาขาวิชา) From (สถาบัน) GPA. (เกรดเฉลี่ย)
High Vocational: (ระดับมัธยมศึกษา).........
Bachelor: (ระดับปริญญาตรี)...... ...
Training Job(การฝึกอบรมต่างๆ ถ้ามี): ...
Project(โครงการต่างๆที่เคยทำ ถ้ามี): ...
Thesis(ถ้ามี): ...
Activities(ถ้ามี): ...กิจกรรมควรเลือกเขียนเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

ส่วนที่สาม เป็นส่วนที่อธิบายความสามารถของคุณ การศึกษาที่คุณจบมา จุดนี้สามารถการันตีคุณได้นะครับ

Work Experience (ประวัติการทำงาน)

2004 - Present: Work for (ชื่อบริษัท) as (ตำแหน่ง), salary...bath/month
2000 - 2004: ...
1998 - 2000: ...... ...


Skill (ทักษะต่างๆ)
Computer Skill: (ทักษะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์)...
English: (ทักษะด้านภาษาอังกฤษ)Speaking...Reading...Writing...(poor, fair, good, excellent)
Other Language(ทักษะในภาษาอื่นๆ ถ้ามี): ...
Driving: (ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)Drive(yes/no)...Driving License(yes/no)...Own Vehicle(yes/no)
Typing: Thai...w/m English...w/m

Additional Infomation (อาจแก้ไขชื่อหัวข้อย่อยต่อไปนี้ให้สอดคล้องข้อมูลของท่าน)
Seminar(ถ้ามี): ...
Important Do***ent (ถ้ามี): ...เช่น ใบรับรอง(testimonial), ใบประกาศ(certificate), ใบ กว.(engineering license),...
Creation(ถ้ามี): ...
Other(ถ้ามี): ...ตัวอย่างของResume 1


Personal Details

Name: Somying xxxxxx

Address: 12399 Sukhumvit Soi 122, Klongtoey-nua, Wattana, Sukhumvit, Bangkok, Thailand 10110

Mobile: 089-xxxxxxx

Email : soxxxx@hotmail.com

Career Objective
To be a part of organization that provides me a challenging job which helps me achieve personal as well as organizational goals.

Skills & Abilities

Good command of written and spoken English
Microsoft Word
Microsoft Excel

Education

2009- Present: Faculty of Communication Arts – xxxx University
2008: Wattana Wittaya Academy

Work Experience

2011 Public Relation Trainee at the Emerald Hotel – Dindang, Bangkok

Referees

Johan xxx
Professor, Bangkok University
Mobile: 089-xxxxxxx

Sunee  xxxx
Professor, Bangkok University
Phone: 098-xxxxxxx


คำแปล


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ : สมหญิง สดใส

ที่อยู่ : 1299 สุขุมวิท ซอย 12311 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

โทรศัพท์มือถือ : 089-xxxxxxx

อีเมล์ : xxxxxx@hotmail.com

เป้าหมายในอาชีพ

เพื่อ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร์ที่จะทำให้ฉันมีงานที่ท้าทาย ซึ่งจะช่วยให้ตัวของฉันประสบความสำเร็จ รวมทั้งองค์กรก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วย

ทักษะ และความสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด
ไมโครซอฟท์เวิร์ด
ไมโครซอฟท์เอ็กเซ็ล

Work Experience

2554 : นักศึกษาฝึกงานที่โรงแรมxxxx ดินแดง กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

2552 -ปัจจุบัน : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยxxxx
2551 :   โรงเรียนxxxx
ประสบการณ์ในการทำงาน

เด็กฝึกงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมxxxx เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บุคคลอ้างอิง

จอห์น xxxx
อาจารย์ มหาวิทยาลัยxxxx
โทรศัพท์มือถือ : 089-xxxxxxx

สุนีย์  xxxx
อาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทรศัพท์มือถือ : 098-xxxxxxx

ตัวอย่างของResume 2 พร้อมแปลเอกสารประวัติย่อ
สมชาย รักเรียนมากมาย
100  หมู่ หนองแขม กรุงเทพฯ  10160
โทรศัพท์......................

จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ  :
(ตำแหน่งงานที่สมัคร)

ต้องการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดวางระบบ
ในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์
ด้านผู้นำ  :


-   เป็นประธานชมรมภาษาต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์

ด้านช่วยเหลือสังคม  :

-  เป็นสมาชิกของกลุ่มค่ายอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ชนบท
เป็นวิทยากรทำกลุ่มสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ
เคยเป็นอาสาสมัครไปช่วยสอนเด็กยากจนในชนบท

การศึกษา  :

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ปี พ.ศ.2546
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย…………………….
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2542  
โรงเรียน ………………  จังหวัด………………..

ประวัติส่วนตัว  :

วันเดือนปีเกิด : 23 กุมภาพันธ์ 2526
สุขภาพดี
สถานภาพทางการสมรส โสด
น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
สถานะทางทหาร พ้นเกณฑ์ทหารแล้ว

ทักษะพิเศษ  :

พูดภาษาอังกฤษได้
สามารถขับรถยนต์ได้
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สนใจและเล่นกีฬา แบดมินตันได้ดี

ผู้รับรอง  :  

จะแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการ


เรซูเม่
RESUME

NITAYA   xxxx
455  MOO 3  SATHORN ROAD
BANGKOK  10120
TELEPHONE............

CAREER OBJECTIVE :

To design and implement programs in broadcast journalism and to Use my skills in communications to develop innovative television and radio dialogue

EXPERIENCE  :

COMMUNICATIONS – Helped edited university ‘s Newspaper for 1 years.  LEADERSHIP – Coordinated a fund-raising Drive for an audio-visual club. BROADCAST JOURNALISM - Designed an educational program for children Received award from my professor.

EDUCATION  :

Bachelor of Arts Degree, 1990  
……………………….University
Major  :  Mass Communications
Minor  :  Audio Visual

PERSONAL 
INFORMATION  :

Birthday              :  June 3,  1980
Marital Status    :  Single
Health                  :  Excellent
Interest                 :  Reading , Tennis

OTHER
QUALIFICATIONS  :

Ability to type both Thai and English at 50 wpm.  Communicate effectively in writing and speaking both Thai and Chinese languages.

REFERENCES  :

Available upon request

เทคนิคการเขียนResume


1.กระชับและรัดกุม
Resume ที่ดี ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ย่อหน้ายาวเกินไป และควรประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับคุณเอง โดยไม่ควรให้ยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ A4  หรือ ยกเว้นว่า ถ้ามีข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นประโยชน์จริงๆ และไม่สามารถจบได้ใน 1 หน้า ก็อาจยาวเป็น 2 หน้าได้ แต่ถ้าหากข้อมูลนั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณจะสมัครงานเลยก็ไม่ควรให้ยาว 1หน้าจะดีที่สุด
2. เลือกใช้คำที่ดึงดูดน่าสนใจ
การใช้ภาษาใน Resume นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก Resume ที่ดีจะต้องชัดเจน อ่านง่าย และสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว โดยควรเน้นใช้คำที่เน้นถึงความสามารถ ความสำเร็จที่ผ่านมาและให้ละการใช้คำประธาน เช่น “กระผม” หรือ “ดิฉัน” รวมถึง หลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบประโยคแบบถูกกระทำ
3. ย้ำเน้นให้เห็นประสบการณ์ความสามารถของตัวคุณ
- อย่าเขียนให้คลุมเครือ ควรเขียนในสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้ง เช่น “สามารถเพิ่มยอดขายจากปีที่ผ่านมาถึง 20 % เป็นต้น
- ควรซื่อสัตย์ เขียนแต่สิ่งที่เป็นจริงเท่านั้น ไม่ควรเขียนเท็จหรือโอ้อวดจนเกินจริง เพราะสามารถจับผิดได้ไม่ยากในขั้นตอนการสัมภาษณ์งานหรือหากโอกาสคุณโชคดี ได้งานทำก็อาจถูกเชิญออกได้ภายหลัง หากข้อเท็จจริงปรากฏขึ้น
4. อย่าละเลยรูปร่างหน้าตาของ Resume
Resume เป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับผู้ว่าจ้าง ดังนั้น Resume ที่จะดึงดูดผู้อ่านจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับถ้อยคำที่คุณบรรจงแต่งลงไปใน Resume เท่านั้น แต่คุณยังต้องให้ความสำคัญด้วยว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้ถ้อยคำเหล่านั้นมีค่ามากขึ้นมาด้วย

เรียบเรียงโดย จขบ

ที่มาบทความดีๆ >>>
//xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-resume-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
//info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=29&id=6770
//www.oknation.net/blog/nationejobs/2012/01/06/entry-1
//english-jojosung.blogspot.com/2011/02/resume.html
Create Date : 09 ตุลาคม 2556
Last Update : 9 ตุลาคม 2556 19:09:09 น. 0 comments
Counter : 280579 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ksblog
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 47 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ksblog's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.