This's ME . . . นี่คือตัวฉัน
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2548
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
22 พฤษภาคม 2548
 
All Blogs
 

รู้เขา รู้เรา

รู้เขา รู้เรา...รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
ไม่รู้เขา ไม่รู้เรา...รบร้อยครั้งตายร้อยครั้ง


...................................................ถ้าจะว่าไปแล้ว ในแฟ้มหน่วยข่าวของทางการไทยจะมีเอกสารที่ว่าด้วยเรื่องราวของ “ประเทศมลายูอิสลามปัตตานี” ที่หน่วยข่าวยึดมาได้จากกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนแล้วนำมาปะติดปะต่อกันเป็นเรื่องราว พร้อมๆ กับการออกมาให้ข่าวถึงการก่อเกิดและดำรงอยู่ของแนวคิดนี้อยู่เนืองๆ

กล่าวสำหรับประเทศมลายูอิสลามปัตตานี ที่กล่าวถึงกันนี้ มีการเผยแพร่แนวคิดในหมู่สมาชิกโดย “สภาการประชุมประชาชนมลายูปัตตานี” อ้างว่าเป็นผู้จัดพิมพ์เป็นเอกสารครั้งแรกตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2540 มาแล้ว แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีหลักฐานหรือความเคลื่อนไหวที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนพอที่จะชี้ชัดลงไปว่ากลุ่มขบวนการในนามของสภาการประชุมฯ จะก่อร่างสร้างรัฐปัตตานีกันอย่างไร

การออกมาให้ข่าวขบวนการแบ่งแยกดินแดนเพื่อสร้างประเทศมลายูอิสลามปัตตานี หรือรัฐปัตตานี ของทางการไทยในบางครั้งที่มีการจับกุมคุมขังกลุ่มบุคคลผู้ต้องสงสัย มุมหนึ่งจึงเป็นเสมือนการปลุกผีรัฐปัตตานีให้มีชีวิตขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าคล้ายกับต้องการหล่อเลี้ยงแนวคิดนี้มิให้ตายจากไปโดยฝ่ายรัฐของไทยเอง

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุดของข้อมูลชุดเก่าในหนังสือเล่มใหม่หมาดๆ ชื่อ “เปิดโปงจุดไฟใต้ ตั้งรัฐปัตตานี” ที่เขียนโดยพล.อ.กิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาค 4 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้อ้างอิงถึงเอกสารเรื่อง “ชะตากรรมมลายูปัตตานี” เขียนโดย ดร.วันกาเดร์ (หรือ ฟาเดร์ เจ๊ะมาน, มาฮาดี ดาอู๊ด) ประธานกลุ่มเบอร์ซาตู และประธานสมัชชาประชาชาติมาลายูปัตตานี ซึ่งเป็นเอกสารที่สภาการประชุมประชาชนมลายูปัตตานี เป็นผู้จัดพิมพ์ดังที่กล่าวข้างต้น

ตามร่างรัฐธรรมนูญประเทศมลายูอิสลามปัตตานี ที่ว่ากันในเอกสารที่พล.อ.กิตติ อ้างถึงนั้น จะมีทั้งหมด 18 บท 48 มาตรา ครอบคลุมตั้งบทที่ว่าด้วยประชาชน ประเทศ และปรัชญา นโยบายขั้นพื้นฐาน ดอกไม้ เพลงชาติ และเมืองหลวง เป้าหมายของประเทศ การปกครอง นโยบายด้านต่างประเทศ การบริหารประเทศ นโยบายด้านการศึกษาของชาติ นโยบายเศรษฐกิจ การป้องกันประเทศ ฯลฯ

ในมาตราที่ 1 ว่าด้วยชาติ คือ “มลายูอิสลามปัตตานี เป็นชาติหนึ่งที่มีเสรีภาพ เอกราช และเป็นส่วนหนึ่งจากชาติมลายูที่ระบอบการปกครองและเป็นประชาชาติอิสลามของโลก” โดยมีนโยบายประเทศ ตามมาตราที่ 4 ว่า “ศรัทธาต่ออัลเลาห์ อิสลามคือศาสนา การใช้กฎหมายในการปกครองประเทศ มีผู้นำเป็นคนมลายูอิสลามปัตตานี มีความยุติธรรมและสงบสันติ”

สำหรับศาสนาประจำชาติคือ อิสลาม นิกายสุนหนี่ นับถืออิหม่ามชาฟีอี มีภาษามลายู อักษรยาวี ภาษาอาหรับ เป็นภาษาพิเศษ เพลงชาติ คือ “ปัตตานี มาตุภูมิของข้า” และเมืองหลวง “กัวลา เบอกะห์”

เป้าหมายของประเทศ มี 5 ข้อ คือ 1. เอกราชและการพิทักษ์สถาบันการปกครองประเทศ 2. ดำเนินการปกครองตามแบบอย่างอิสลาม 3. ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ความมั่งคั่งและความสงบสุข 4. พัฒนาประเทศและชาติ ซึ่งมีความรู้ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจ และ 5. ได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ให้เป็นประเทศที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และปราศจากความชั่วร้ายทั้งปวง

ในบทว่าด้วยกฎหมายและการบริหารประเทศ มีอยู่ 3 มาตรา คือ มาตรา 17, 18 และ 19 โดยกฎหมายของประเทศ จะมีคำภีร์อัล-กุรอ่าน, วัจนะของศาสนา, ความเห็นของนักศาสนศาสตร์, การใช้เปรียบเทียบหรือตีความ, การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และหลักฐานต่างๆ ที่ถูกต้องที่เป็นแหล่งที่มาของกฎหมาย ส่วนการยกเลิกกฎหมายให้ยกเลิกกฎหมายใดที่ขัดต่อบทบัญญัติของอิสลามแล้วก็ให้ยกเลิกโดยอัตโนมัติ และมีการกระจายอำนาจในการบริหารประเทศ 3 ด้าน คือ อำนาจในด้านกฎหมาย อำนาจในด้านการบริหารและอำนาจในทางศาล

สำหรับบทที่ว่าด้วยนโยบายการศึกษาของชาติ จะปลูกฝังวิญญาณความเป็นเอกภาพในด้านศาสนา จริยธรรม ปลูกฝังวิญญาณในการต่อสู้ และปลูกฝังวิญญาณเพื่อเอกราช ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจของชาติจะต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจแบบอิสลาม กฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไป ส่วนนโยบายการป้องกันประเทศ กองกำลังติดอาวุธที่ก่อตั้งขึ้นตามศรัทธาของอิสลามและสามารถปกป้องศักดิ์ศรี พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ศาสนา

สัญลักษณ์ของประเทศ คือ “รูปวงกลมด้านนอกสีทอง วงกลมด้านในสีขาว ภายในวงกลมข้างบนเขียนชื่อด้วยอักษรยาวี คือ ประเทศมลายูอิสลามปัตตานี ข้างใต้ภายในวงกลมปรากฏชื่อประเทศด้วยอักษรยาวี”

ภายในสัญลักษณ์ของประเทศนั้นยังมีปืนใหญ่ ซึ่ง “ปืนใหญ่ 2 กระบอกเป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองของปัตตานีในอดีต โดยเฉพาะความสำเร็จด้านเทคโนโลยีการผลิตอาวุธ และความแข็งแกร่งในด้านกำลังทหาร ปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านขวามือเป็นสัญลักษณ์ของปืนใหญ่ที่ชื่อว่า ศรีปัตตานี” และปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ เป็นสัญลักษณ์ของปืนใหญ่ที่ชื่อว่า “ศรีเนอการา” ปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกนี้นับว่าเป็นปืนที่ใหญ่และมีความสำคัญที่สุดที่มีการสร้างขึ้นในปัตตานี”

ร่างรัฐธรรมนูญของประเทศมลายูอิสลามปัตตานีดังกล่าว มีการรับรองโดยบรรดาหัวหน้ากลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนต่างๆ ที่ประกาศรวมตัวกัน ทั้งขบวนการปฏิวัติแห่งชาติ (BRN) ขบวนการปลดปล่อยอิสลามปัตตานี (BIPP) ขบวนการอูลามา ปัตตานี ขบวนการกู้ชาติสหปัตตานี ขบวนการมูจาฮิดินปัตตานี เป็นต้น

พล.อ.กิตติ ยังวาดภาพถึงการก่อร่างสร้างรัฐปัตตานีภายใต้ “สภาองค์กรนำ (Dewan Pimpinan Parti - DPP)” ที่โยงใยเครือข่ายการบริหาร การปฏิบัติการ โดยมีฝ่ายทหารที่มีเยาวชนโฆษณาชวนเชื่อปฏิบัติการทางทหารประมาณ 3,000 คน ออกปฏิบัติในพื้นที่โดยเยาวชนที่เข้าร่วมจะมีทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียน พร้อมกับเปิดเผยถึงแผนบันได 7 ขั้นสู่ความสำเร็จของการปฏิวัติ

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” คือจุดมุ่งหมายที่พล.อ.กิตติ รัตนฉายา นำข้อมูลจากแฟ้มลับของหน่วยข่าวมาตีแผ่ต่อสาธารณชนในครั้งนี้

ที่มา...www.manager.co.th/asp-bin/ mgrView.aspx?NewsID=947000009942
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2548
4 comments
Last Update : 22 พฤษภาคม 2548 22:48:10 น.
Counter : 559 Pageviews.

 

..

ความรู้แน่นเอี๊ยด เลย อิอิ

 

โดย: POGGHI 23 พฤษภาคม 2548 6:10:41 น.  

 

อยากได้สักเล่มค่ะ อยากรู้ความเป็นไปโดยละเอียดกว่านี้

 

โดย: หนิง IP: 203.151.46.131 23 ธันวาคม 2548 14:17:22 น.  

 

ลดน้ำหนักเก่งจังเลย..........


เราก็กำลังลดเหมือนกันคา

 

โดย: **หิมะใต้พระจันทร์** (**หิมะใต้พระจันทร์** ) 24 กันยายน 2549 13:40:38 น.  

 

หวัดดีอ้อ จำตุ๊ก ยะลาได้ป่าว อิอิ

 

โดย: จิ๊กโก๋ทุ่งนา (จิ๊กโก๋ทุ่งนา ) 23 ตุลาคม 2549 10:51:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
yodaoi
Location :
ยะลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เหนื่อยใจจริงๆ ช่วงนี้ดูเหมือนอะไรๆ ก็ถามโถมเข้ามาในชีวิตของ yodaoi ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวที่กระหน่ำซ้ำเติม...งานการที่ดูเหมือนจะยุ่งวุ่นวาย...แถมเมื่อไม่กี่วันนี้มีน้องที่รู้จักโดนลอกงานเขียนของตัวเองอีก...

เฮ้อ !!

เกิดเป็นคนนี่มันเหนื่อยจัง~*


ผลงานและบทความทุกชิ้นที่ปรากฏใน Bloggang ของ yodaoi ได้รับการคุ้มครองและสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (มาตรา 15 และ 27) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด...ไปทำซ้ำ หรือดัดแปลง จำหน่าย ให้เช่า คัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา การทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด...โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอย่างเด็ดขาด หากพบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผิดกฏหมายของข้าพเจ้า...จะขอดำเนินการทางกฏหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Google
Friends' blogs
[Add yodaoi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.