Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
25 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 

ตัวอย่างข้อสอบจากหนังสือ Naar Nederland

ก่อนที่จะเริ่มบทเรียน ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมดัทช์จากหนังสือSmiley Naar Nederland อยากให้เพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 Smiley เก็บไว้ที่เครื่องของเพื่อนๆก่อน แล้วหลังจากนั้นค่อยเปิดฟังไปพร้อมกับดูรูปภาพและคำถามในภาษาดัทช์ พร้อมคำแปลในภาษาไทยค่ะ คลิกเพื่อดาวน์โหลดตรงนี้นะคะ ชุดที่1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 ชุดที่ 9 ชุดที่ 10 ชุดที่ 11 ชุดที่ 12 ชุดที่ 13 ชุดที่ 14 ชุดที่ 15 ชุดที่ 16 ชุดที่ 17 ชุดที่ 18 ชุดที่ 19 ชุดที่ 20 ชุดที่ 21 ชุดที่ 22 ชุดที่ 23 ชุดที่ 24 ชุดที่ 25 ชุดที่ 26 ชุดที่ 27 ชุดที่ 28 ชุดที่ 29 ชุดที่ 30 ชุดที่ 31 ชุดที่ 32 ชุดที่ 33


1


1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? In Europa


ประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ส่วนใหนของโลก ? ในยุโรป2


2. Welk land ligt ten zuiden van Nederland ? Belgie


ประเทศอะไรอยู่ใกล้ทางใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ? ประเทศเบลเยี่ยม


3


3. Welk land ligt ten oosten van Nederland ? Duisland

ประเทศอะไรอยู่ใกล้ทางทิศตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ ? ประเทศเยอรมันนี5


4. Welk land is groter, Nederland Of Marokko ? Marokko

ประเทศไหนใหญ่กว่ากัน ระหว่าง เนเธอร์แลนด์ กับ โมร็อกโก ? โมร็อกโก5


5. Welk land is kleiner, Nederland Of Turkije ? Nederland


ประเทศไหนเล็กกว่ากัน ระหว่าง เนเธอร์แลนด์ กับ ตุรกี ? เนเธอร์แลนด์6


6. Wat betekent Nederland ? Laag land

ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายถึงอะไร ? ราบลุ่ม


7


7. Kijk naar de foto, wat is dit ? Een dijk


ในรูปภาพนี้ หมายถึงอะไร ? เขื่อนกั้นน้ำ


8


8. Wat gebeurt er als er geen dijken zijn ? Staat Nederland onder water


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประเทศเนเอร์แลนด์ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำ ? ประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ใต้น้ำ9


9. Noem een grote stad in de Randstad ? Utrecht


เมืองที่ใหญ่สุดในบริเวณนี้ชื่อว่าอะไร ? อูเทรค


10


10. In Nederland wonen daar veel mensen Of weining mensen ? Veel mensen


ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีประชาการอยู่หนาแน่นหรือเบาบาง ? หนาแน่น


11


11. Wat is de hoofdstad van Nederland ? Amsterdam


เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่ออะไร ? อัมสเตอร์ดัม


12


12.In welke stad zit de regering ? In Den Haag

รัฐบาลอยู่ตั้งอยู่ที่เมืองอะไร? อยู่ใน เด็น ฮาก


13
13.Waar woont de koningin ? In Den Haag


พระราชินีประทับอยู่ที่ไหน ? อยู่ใน เด็น ฮาก
14
14.Waar ligt de grootste zeehaven ? Bij Rotterdam


ท่าเรื่อที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหน ? ที่ ร็อตเตอร์ดัม
15
15.Hoe heet de nationale luchthaven ? Schiphol


สนามบินนานาชาติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ? สคิปโฮล16
16.Waar ligt Schiphol ? Bij Amsterdam


สคิปโฮล อยู่ที่ไหน ? ใกล้ อัมสเตอร์ดัม


17
17.Wie helpt u als u in Nederland ankomt ? Mijn partner


ใครช่วยเหลือคุณ เมื่อคุณมาถึงเนเธอร์แลนด์ ? คู่สมรสของฉัน18
18.Is Nerderland vaak nat Of droog ? Nat


ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปกติแล้วอากาศชื้นหรือแห้ง ? ชื้น19
19.Als u naar Nederland komt, moet u dan opnieuw uw rijbewijs halen ? Ja


เมื่อคุณมาเนเธอร์แลนด์แล้ว คุณต้องไปทำใบขับขี่ใหม่ ใช่ หรือไม่ ? ใช่


20


20.In Nederland, zijn de wegen daar rustig Of druk ? Druk


บนท้องถนนทุกสาย ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เงียบ หรือ รถติด ? รถติด21
21.In Nederland, zijn er veel firtsen Of weinig fietsen ? Veel


ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีรถจักรยานมากหรือน้อย ? มาก22


22.Wat is typisch Nederlands in het verkeer ? Fietsen


สัญลักษณ์การจราจารของฮอลแลนด์คืออะไร? รถจักรยาน
23


23.Leven Nederlanders veel binnen of buiten ? Binnen

ปกติแล้วคนในประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้าน หรือนอกบ้าน ? อยู่ในบ้าน24
24.Wie ziet u op het plaatje ? Willem van Oranje


คุณมองเห็นใครอยู่ในรูปภาพ ? วิลเล็ม ฟัน โอรันเย่อะ25


25.Was de koning van Spanje protestant Of Katholiek ? Katholiek


กษัตริย์มาจากสเปน เมื่อก่อนนับถือศาสนาอะไร โปรเต็สแต๊น หรือ คาทอลิก ? คาทอลิก


26

26.Hoe laang duurde de oorlog met Spanje? Tachtig jaar


เกิดสงครามกับประเทศสเปน เป็นระยะเวลากี่ปี ? 80 ปี27
27.Hoe lang bestaat de Nederlandse staat ongerveer, vijftig jaar Of vierhonderd jaar ? Vierhonderd jaar


ประเทศเนเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นมากี่ปีแล้ว? 400ปี28
28.Waren de VOC schepen voor de visvangst Of voor de handel ? Handel

เมื่อก่อนเรือ เวโอเซ ใช้สำหรับประมง หรือ ขนสินค้า ? ขนสินค้า29
29.Wie schilderde dit schilderij ? Rembrandt van Rijn


ใครเป็นคนวาดภาพนี้ ? เร็มบรันดท์ ฟัน แรน30
30.Is er in Nederland scheiding van kerk en staat ? Ja


ประเทศเนเธอร์แลนด์แบ่งแยกระหว่าง โบสถ์ และ รัฐบาล ใช่ หรือ ไม่ ? ใช่31
31.Door welk land is Nederland bezet tijdens de Tweede wereldoorlog ? Duisland

ประเทศอะไรครอบครองประเทศเนเธอร์แลนด์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ? ประเทศเยอรมันนี32
32.Welk grote stad is in 1940 gebombardeerd ? Rotterdam


เมืองที่ใหญ่ทีสุด โดนระเบิดในปี 1940 ? ร็อตเตอร์ดัม33
33.Waarom is Anne Frank beroemd ? Ze schreef een dagboek


ทำไม แอนนา ฟรั๊งค์ จึงมีชื่อเสียง ? เธอเขียน สมุดบันทึก ( ไดอารี่ )34
34.Welke kolonie van Nederland wordt onafhankelijk vlak na de tweede Wereldoorlog ? Indonesie


ประเทศใดที่เป็นเมืองขึ้นของ เนเธอร์แลนด์ แล้วได้รับอิสระภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ? อินโดนีเซีย35
35.Uit welk land kwamen veel gastarbeiders, uit Turkije Of uit Engeland ? Turkije


แรงงานส่วนใหญ่มาจากประเทศอะไร , มาจากตุรกี หรือ มาจากอังกฤษ ? ตุรกี36
36.Welke kolonie van Nederland wordt in 1975 onafhankelijk ? Suriname


ประเทศใดที่เป็นเมืองขึ้นของ เนเธอร์แลนด์ แล้วได้รับอิสระภาพในปี 1975 ? สุรีนาเม่อะ


37
37.Wie zijn dit ? Prinses Maxima en Prins Willem-Alexander


เขาเหล่านี้คือใคร ? เจ้าหญิงมักซิม่า และ เจ้าชายวิลเล็ม อเล็กซานเดอร์
38
38.Uit welk land komt prinses Maxima ? Argentinie


เจ้าหญิง มักซิม่า มาจากประเทศอะไร ? อาเคนตินี (อาเจนติน่า)39
39.Hoe heet de kroonprins ? Willem-Alexander


ใครคือ มกุฎราชกุมาร ? วิลเล็ม อเล็กซานเดอร์


40
40.Is Nederland een democratie ? Ja


ประเทศเนเธอร์แลนด์ปกครองแบบประชาธิประไตย ใช่หรือไม่ ? ใช่41
41.In welk stad zit het parlement ? Den Haag


รัฐสภา ตั้งอยู่ที่เมืองอะไร ? เด็น ฮาก
42
42.Wat is de belangrijkste wet in Nederland ? Grondwet


กฏหมายอะไร สำคัญที่สุดใน เนเธอร์แลนด์ ? รัฐธรรมนูญ43
43.Wie is de voorzitter van de raad van ministers, de minister president Of de koningin ? Minister president


ใครเป็นประธานกรรมการ ของคณะรัฐมนตรี จัดการประชุม, นายกรัฐมนตรี หรือ พระราชินี ? นายกรัฐมนตรี44


44. Wie vergaderen in deze zaal? de tweede kamer


ใครบ้างอยู่ในห้องประชุมนี้? คณะรัฐบาล
45
45.Hoe vaak zijn er verkiezingen, elke vier jaar Of elke zes jaar ? Vier jaar


จะมีการเปลี่ยนคณะรัฐบาล ทุกๆ สี่ปี หรือ หกปี ? สี่ปี46
46.Hoe oud moet u zijn om te mogen stemmen ? Achttien jaar


ต้องมีอายุครบกี่ปี ถึงจะสามารถออกเสียงเลือกตั้งได้ ? 18 ปี47


47. Heeft Nederland een politieke partij of meer politieke partijen? meer politieke partijen


ประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถมีหนึ่งพรรคการเมืองหรือมากกว่าหนึ่งพรรคการเมือง ? มากกว่าหนึ่งพรรคการเมือง48


48. Wat is de functie van deze man? Burgemeester


ผู้ชายคนนี้ทำหน้าที่อะไร? นายกเทศมนตรี
49
49.Is discriminatiee strafbaar of toegestaan ? Strafbaar


การดูถูกบุคคลอื่น ผิดกฎหมาย หรือ ไม่ผิดกฎหมาย ? ผิดกฎหมาย


50


50. Hebben vrouwen meer rechten dan mannen of dezelfde rechten? dezelfde rechten


ผู้หญิงมีสิทธิมากกว่าผู้ชาย หรือ เท่าเทียมกัน? เท่าเทียมกัน51
51. Mogen vrouwen in Nederland zelf kiezen met wie ze willen trouwen? ja


ผู้หญิงในเนเธอร์แลนด์มีสิทธิที่จะเลือกคู่ครองของตนเอง ใช่หรือไม่? ใช่52
52. Is het discrimineren van homoseksuelen strafbaar of toegestaan? strafbaar


การก้าวก่ายสิทธิคู่รักร่วมเพศ ผิดกฎหมาย หรือ ไม่ผิดกฎหมาย ? ผิดกฎหมาย53
53. Heeft Nederland een staatsgodsdienst of zijn er veel godsdiensten? veel godsdiensten


ในเนเธอร์แลนด์มีหนึ่งศาสานาหรือมีหลายศาสนา ? มีหลายศาสานา


54
54. Zijn de kranten, radio en televisie vrij in hun mening? ja


สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ มีอิสระ สามารถที่จะถ่ายทอดอะไรก็ได้ ใช่หรือไม่? ใช่55
55. Heeft Nederland veel televisiekanalen of is er een staatstelevisie? veel kanalen


ในเนเธอร์แลนด์ มีโทรทัศน์หลายช่อง หรือ มีแค่หนึ่งช่อง ? หลายช่อง56
56. Is homoseksualiteit toegestaan of strafbaar? toegestaan

อนุญาตให้มีคู่รักร่วมเพศได้ หรือไม่อนุญาต ? อนุญาต57
57. Is wapenbezit zonder vergunning toegestaan of strafbaar? strafbaar


การมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต ? ไม่อนุญาต58
58. Is vrouwenbesnijdenis toegestaan of strafbaar? strafbaar

อนุญาตให้ตัดอวัยวะเพศหญิงได้ หรือ ไม่อนุญาต ? ไม่อนุญาต59
59. Is slaan van vrouwen toegestaan of strafbaar? strafbaar

อนุญาตให้กดขี่ ข่มเหงผู้หญิงได้ หรือ ไม่อนุญาต ? ไม่อนุญาต60
60. Hebben alle mensen in Nederland hetzelfde geloof? nee

ทุกคนในเนเธอร์แลนด์มีความเชื่อเหมือนกันหมด ใช่หรือไม่? ไม่ใช่61
61. Welke taal spreken de mensen in Nederland? Nederlands

ภาษาอะไรที่คนในเนเธอร์แลนด์ใช้สำหรับสื่อสารกัน ? ภาษาดัทช์62
62. Is het belangrijk om snel Nederlands te leren? ja

มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเรียนภาษาดัทช์ให้ได้เร็วที่สุด ใช่หรือไม่? ใช่63
63. Wat leert u in de Nederlandse taalles? Nederlands

ภาษาอะไรที่คุณใช้เรียนในบทเรียน? ภาษาดัทช์64
64. Moet u voor een taalcursus betalen of is het gratis? betalen


คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าหลักสูตรในการเรียนภาษาหรือฟรี? เสียค่าใช้จ่าย65
65. Wie betaalt de taalcursus, de school of uzelf? ikzelf

ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายค่าหลักสูตรเรียนภาษา โรงเรียน หรือ ตัวคุณเอง? ตัวฉันเอง66
66. Gaan in Nederland alleen kinderen naar school of ook volwassenen? ook volwassenen


ในเนเธอร์แลนด์มีเฉพาะเด็กไปโรงเรียน หรือ มีผู้ใหญ่ไปเรียนด้วย? มีผู้ใหญ่ไปเรียนด้วย67
67. Worden verjaardagen in Nederland gevierd? ja


ในเนเธอร์แลนด์จัดเลี้ยงฉลองวันเกิด ใช่หรือไม่? ใช่
68
68. Als u bij iemand op bezoek gaat, maakt u dan meestal een afspraak of loopt u zomaar naar binnen? ik maak een afspraak


ถ้าคุณต้องการไปเยี่ยมคนอื่น คุณต้องทำการนัดหมายก่อน หรือ ไม่ต้อง ? ฉันต้องทำการนัดหมาย69
69. Opa's en oma's wonen die bij hun kinderen of wonen ze apart? apart


ปู่ย่า หรือตายาย สามารถพักอาศัยอยู่รวมกันกับเด็กๆ หรือ อาศัยที่อพาร์เม้นของพวกเขา? อาศัยที่อพาร์เม้นของพวกเขา70
70. Waarom is het goed om met kinderen naar de Nederlandse televisie te kijken? om Nederlands te leren


ทำไมจึงเป็นสิ่งดี ทีเด็กๆ ดูโทรทัศน์ช่องของภาษาดัทช์ ? เพื่อเรียนรู้ภาษาดัทช์71
71. Wie is verantwoordelijk voor wat kinderen doen: de school of de ouders? de ouders


ใครเป็นคนดูแลรับผิดชอบ การกระทำของเด็กๆ ทางโรงเรียน หรือผู้ปกครอง ? ผู้ปกครอง72
72. Hoe oud zijn de meeste kinderen als ze naar school gaan? vier jaar


เด็กอายุกี่ปีส่วนใหญ่ต้องเริ่มไปโรงเรียน? 4 ปี73
73. Vanaf welke leeftijd is onderwijs verplicht? vanaf vijf jaar


จากอายุกี่ปี ต้องเข้าเรียนศึกษาภาควิชาบังคับ? จาก 5 ปี
74
74. Tot welke leeftijd is onderwijs verplicht? tot achttien jaar


ต้องเข้าเรียนศึกษาภาคบังคับจนถึงอายุเท่าไหร่? จนถึง 18 ปี75
75. Leren kinderen als ze spelen? ja


เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่พวกเขาเล่น ใช่หรือไม่? ใช่76
76. Wie kiest de school voor het kind: de ouders of de gemeente? de ouders

ใครเป็นคนเลือกโรงเรียนให้เด็ก , ผู้ปกครอง หรือ ทางเทศบาลเมือง? ผู้ปกครอง77
77. Zijn er op school aparte klassen voor jongens en voor meisjes of zitten ze samen in een klas? samen in één klas

ในห้องเรียน นั่งเรียนแยกเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง หรือ นั่งเรียนรวมกัน? นั่งเรียนรวมกัน78
78. Dragen kinderen op school een uniform? nee


ที่โรงเรียน เด็กๆใส่ชุดนักเรียนหรือไม่ ? ไม่ใส่


79
79. Wat doet de jongen achter de computer, leren of spelen? leren

เด็กผู้ชายทำอะไรเวลานั่งอยู่ที่คอมพิวเตอร์ ? เรียน หรือ เล่น? เรียน80
8O. Voortgezet onderwijs is dat voor kinderen vanaf vier jaar of vanaf twaalf jaar? vanaf twaalf jaar


ชั้นมัธยมศึกษา สำหรับเด็กจากอายุ 4 ปี หรือ 12 ปี? 12 ปี81
81. Gaan alle kinderen vanaf twaalf jaar naar hetzelfde soort onderwijs, of zijn er twee richtingen? twee richtingen

การศึกษาของเด็กจากอายุ 12 ปี ต้องเรียนไปในทางเดียวกันหรือสองทิศทาง ? 2 ทิศทาง82
82.Tot welke leeftijd moeten kinderen naar school? tot achttien jaar

เด็ก ๆ ต้องไปโรงเรียนจนถึงอายุเท่าไหร่ ? จนถึง 18 ปี83
83. Vanaf welke leeftijd mogen jongeren hun eigen keuzes maken? vanaf achttien jaar


จากอายุเท่าไหร่เด็กวัยรุ่น จึงสามารถเลือกเรียนด้วยตนเอง? จาก 18 ปี84
84. Uzelf verzekeren tegen ziektekosten, is dat verplicht of vrij? verplicht


คุณจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพของตนเองหรือไม่ ? จำเป็น85
85. Wie betaalt uw verzekering tegen ziektekosten: de gemeente of uw partner? mijn partner


ใครเป็นคนจ่ายค่าประกันสุขภาพของคุณ , เทศบาล หรือ คู่สมรสของคุณ ? คู่สมรสของฉัน86
86. Als u ziek wordt, waar gaat u dan naar toe? Naar de huisarts of naar het ziekenhuis? naar de huisarts


ถ้าคุณป่วย, คุณต้องไปที่ไหน? ไปพบแพทย์ประจำตัว หรือไปโรงพยาบาล ? พบแพทย์ประจำตัว87
87. Waar haalt men medicijnen op recept? Bij de drogist of bij de apotheek? bij de apotheek


ถ้าคุณมีใบสั่งยา คุณสามารถซื้อยาได้ที่ไหน? ศูนย์ซื้อยาตามใบสั่งยา88
88. In noodgevallen, waar gaat u dan naar toe, naar het ziekenhuis of naar de drogist? naar het ziekenhuis


ถ้าคุณได้รับอุบัติเหตุ คุณต้องไปที่ไหน ? ไปโรงพยาบาล หรือ ร้านขายยา ? ไปโรงพยาบาล89
89. Waar werken de meeste specialisten? in het ziekenhuis

หน่วยงานที่เชี่ยวชาญมากที่สุด อยู่ที่ไหน? ในโรงพยาบาล90
90. Voor wie is het consultatiebureau, voor grote kinderen of voor kleine kinderen? voor kleine kinderen


ศูนย์สุขภาพมีไว้, สำหรับเด็กโต หรือ สำหรับเด็กเล็ก? สำหรับเด็กเล็ก91
91. Wie werken er in Nederland, alleen mannen of mannen en vrouwen? mannen en vrouwen


ใครบ้างต้องทำงานเมื่ออยู่ในเนเธอร์แลนด์ , เฉพาะสามีเท่านั้น หรือ ทั้งสามีและภรรยา ? ทั้งสามีและภรรยา92
92. Wanneer moet u werk gaan zoeken, zo snel mogelijk of later? zo snel mogelijk

เมื่อไหร่คุณควรมองหางานทำ, โดยเร็วที่สุด หรือหลังจากนั้น? โดยเร็วที่สุด93
93. Waar is steeds minder werk te vinden: in de industrie of in de zorg? in de industrie

งานอะไรที่มีน้อยลงและหายาก? งานในโรงงานอุตสาหกรรม94
94. Waar is veel werk te vinden: in de landbouw of in de zorg? in de zorg

งานอะไรที่ต้องการคนทำงานเยอะ ? งานด้านบริการ95
95. Wat is makkelijker te vinden: werk in de beveiliging of in de landbouw? in de beveiliging


งานอะไรที่หาง่าย? งานรักษาความปลอดภัย96
96. Hoe vindt u gemakkelijker werk, via familie of via de krant? via familie


คุณสามารถหางานได้ง่ายขึ้น , ผ่านทางครอบครัว หรือ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ? ผ่านทางครอบครัว97
97. Waar kunt u zich inschrijven als u werk zoekt, bij een school of bij een uitzendbureau? bij een uitzendbureau


คุณสามารถลงทะเบียนหางานได้ที่ไหน , ที่โรงเรียน หรือศูนย์การหางาน? ศูนย์การหางาน98
98. Geeft men elkaar bij dit gesprek eerst een hand of gaat men direct zitten? eerst een hand geven


ในการสัมภาษณ์งานครั้งแรก คุณควรจับมือทักทายก่อนนั่งหรือนั่งลงเลย? จับมือทักทายก่อนนั่ง99
99. Krijgt u in Nederland een uitkering of moet uw partner voor u zorgen? mijn partner


เมื่อคุณมาอยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้ว ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเลี้ยงดู? คู่สมรสของฉัน100


100. Is het leven in Nederland duur of goedkoop? duur


ค่าครองชีพในเนเธอร์แลนด์ แพง (สูง) หรือถูก ? แพง
Free TextEditor
 

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2553
0 comments
Last Update : 4 มีนาคม 2553 22:23:59 น.
Counter : 2841 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


yatalovely
Location :
Maastricht, Limburg Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Color Codes ป้ามด
Friends' blogs
[Add yatalovely's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.