ทำงานกับการเกษตร โดย นายยักษ์เีขียว
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
17 กุมภาพันธ์ 2554
 
All Blogs
 
การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูในมะพร้าว


การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูในมะพร้าว
มะพร้าว โดย ภควัตเพื่อนเกษตรแมลงดำหนาม

ใน
ช่วงแล้งและฤดูร้อนของทุกปี  มักจะมีแมลงดำหนามระบาดเข้าทำลายสวนมะพร้าว
โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงของยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าว
ทำให้ยอดมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต  ลักษณะการเข้าทำลายของแมลงดำหนาม
จะเข้าทำลายโดยตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อน
และซ่อนตัวในใบอ่อนที่พับอยู่ ทำให้ยอดมะพร้าวถูกทำลาย
ต้นมะพร้าวที่ถูกเข้าทำลายอย่างรุนแรง ใบมะพร้าวจะเป็นสีขาวโพลนชัดเจน
หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า
มะพร้าวหัวหงอก


ภาพวงจรชีวิตของแมลงดำหนาม B. longissima


         
วงจรชีวิตของแมลงดำหนาม จากตัวอ่อน(หนอน) ถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 36
วัน และตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 75-90 วัน
เท่ากับว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
ต้องเจอการเข้าทำลายของแมลงดำหนามแต่ละตัวเกือบ 4 เดือน ดังนั้น
การป้องกันและกำจัดที่ได้ผล จึงต้องมีการควบคุมและกำจัดทั้งภายในแปลง
และป้องกันการระบาดจากภายนอก  การใช้เชื้อราเมทาไรเซี่ยม ใน เมทา-แม็ก
ในการควบคุมกำจัดดูจะเป็นวิธีที่สะดวก ประหยัด และได้ผลดีที่สุด

ยอดมะพร้าวที่ถูกแมลงดำหนามเข้าทำลายการควบคุมและกำจัด

          สามารถควบคุมโดยการใช้
ชีวภัณฑ์เมทา-แม็ก
ผสมน้ำซาวข้าวทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ
ฉีดพ่นที่ยอดมะพร้าวหรือใช้ชีวภัณฑ์เมทา-แม็กผสมกับน้ำมะพร้าวหรือน้ำซาว
ข้าวหยอดที่ยอดเดือนละ1ครั้งหรือหมั่นใช้ควบคุมในช่วงแล้งหรือฤดูร้อน
หรือการใช้แตนเบียนแมลงดำหนามและนำมาปล่อยเป็นระยะๆ

ด้วงแรดมะพร้าว

เป็นแมลงปีกแข็งขนาดค่อนข้างใหญ่  ลำตัวยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร วงจรชีวิตประมาณ 4-9 เดือน เฉลี่ยประมาณ 6 เดือน ดังนั้นปีหนึ่งด้วงแรดจึงมีได้ 2 รุ่น โดยตัวเต็มวัยจะเป็นวัยที่ทำลายมะพร้าว ด้วยการบินไปกัดเจาะโคนทางมะพร้าว ทำให้ทางใบหักง่าย และกัดเจาะทำลายยอดอ่อน ทำให้ทางใบเกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยม ถ้าถูกทำลายมากใบเกิดใหม่จะแคระแกรน รอยแผลที่ด้วงแรดกัดจะเป็นช่องทางที่ให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือทำให้เกิดโรคยอดเน่าได้ ซึ่งปัจจุบันพบด้วงแรดมะพร้าวกระจายไปทั่ว โดยเฉพาะบริเวณที่เลี้ยงช้าง
ด้วงงวงมะพร้าว

เป็นแมลงปีกแข็งเช่นเดียวกับด้วงแรดมะพร้าวแต่มีขนาดเล็กกว่า ลำตัวสีน้ำตาลแดง ส่วนหัวมีอวัยวะคล้ายงวงยื่นออกมา โดยจะขยายพันธุ์อยู่ภายในคอมะพร้าว บางครั้งอาจพบบริเวณโคนลำต้น เมื่อเข้าทำลายจะทำให้ยอดมะพร้าวหักพับ ยืนต้นตาย
และหากมีการเข้าทำลาย ของด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวงมะพร้าวจะเข้าไปวางไข่ได้
มีวงจรชีวิตประมาณ 171-229 วัน  ดังนั้น
หากมีการทำลายของด้วงแรดมะพร้าวก็จะพบกับด้วงงวงมะพร้าวตามมา
หนอนหัวดำมะพร้าว ลักษณะตัวเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาด
ลำตัววัดจากหัวถึงปลายท้อง  ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร
มักเกาะนิ่งหลบใต้ใบมะพร้าวหรือในที่ร่มและ เริ่มวางไข่ 3
วันหลังออกจากดักแด้ โดยจะวางไข่ทุกวันติดต่อกัน 4-6 วัน ตัวหนึ่งๆ
วางไข่ได้ประมาณ 157-490 ฟอง
อยู่
เป็นไข่ประมาณ 5-6 วัน ก่อนที่จะฟักออกมาเป็นตัวหนอน
และเป็นระยะตัวหนอนประมาณ 32-48 วัน จากนั้นเข้าดักแด้ 9-11 วัน
และเป็นผีเสื้อ 5-14 วัน

การทำลายของหนอนหัว ดำมะพร้าว เมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนจะรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม 1-2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าวตัวหนอนจะสร้างใยผสมกับมูลทำเป็นอุโมงค์ยาวคล้ายทางเดินของปลวก คลุมเส้นทางที่หนอนแทะกินผิวใบยาวตามทางใบ และอาศัยอยู่ในอุโมงค์นั้น ใบที่เข้าทำลายมักเป็นใบแก่ และมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ำตาล ตัวหนอนจะสร้างใยดึงใบย่อยติดกันเป็นแพ สำหรับแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงเหล่านี้ พบว่า ด้วงงวงมะพร้าวเป็นศัตรูมะพร้าวที่สำคัญที่สุด กรมวิชาการเกษตร ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด โดยเฉพาะมะพร้าวที่

เป็นมะพร้าวพันธุ์ต้นสูง
การใช้สารเคมีจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแมลงศัตรูตามธรรมชาติได้

วิธีการป้องกันโดยวิธีกล คือ การกำจัดด้วงแรดมะพร้าว หากกำจัดได้จะควบคุมด้วงงวงมะพร้าวได้โดยอัตโนมัติ การกำจัดด้วงแรด มะพร้าวทำได้โดยการดูแลรักษาความสะอาดในสวนมะพร้าว และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืช
โดยการตัด โค่นต้นมะพร้าวหรือปาล์มที่ยืนต้นตาย ห้ามทิ้งไว้เกิน 2 - 3
เดือนเผาหรือฝังซากทางใบ ลำต้น หรือตอ  รวมทั้งเกลี่ยกองซากพืช
มูล
สัตว์ให้กระจายออกมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร
และหากมีความจำเป็นต้องกองซากพืชหรือมูลสัตว์มากกว่า 2-3 เดือน
ควรหมั่นพลิกกลับกองเพื่อเก็บไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยไปทำลาย
โดยเฉพาะสวนที่ใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ย
สาเหตุที่ด้วงแรดมะพร้าวระบาดเกิดจากการทิ้งซากใบมะพร้าวและมีการใช้มูล
สัตว์จำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งสะสมและขยายพันธุ์ของด้วงแรดมะพร้าว
การนำเมทา-แม็กไปใช้ในสวนมะพร้าว

เตรียม กองล่อขนาด 2  x 2 x 0.5 เมตร(1 กองต่อพื้นที่ 5-10 ไร่) ในพื้นที่ที่พบการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวและด้วงงวงมะพร้าว เพื่อล่อให้ตัวเต็มวัยมาผสมพันธุ์และวางไข่ วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและด้วงแรดชอบได้แก่ ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย ขี้วัว แกลบ และเศษหญ้า
โดยใช้ใส่ในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน
ผสมคลุกรวมกันรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะจนเกินไป
ทิ้งไว้จนวัสดุในกองสลายตัวและอุณหภูมิภายในกองเย็นลง จึงนำ เมทา-แม็ก
ไปโรยในกองล่ออัตรา 200
400 กรัม/กอง เมื่อด้วงแรดมาวางไข่ในกองล่อตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะติดราเขียว ใน
ระยะนี้จะต้องควบคุมกองล่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เชื้อรา
เมทา-แม็ก สามารถงอกและเจริญเติบโตได้ เชื้อรา เมทา-แม็ก
ในกองล่อจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าวได้นานประมาณ 6
12 เดือน

คุณสมบัติพิเศษที่ดีของเชื้อราเมทา-แม็ก

1. สามารถเลี้ยงต่อเชื้อได้บนเมล็ดธัญพืชและอาหารเทียม
2. มีความคงทนในสภาพแวดล้อมสูง สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี
3. ใช้ได้ง่าย โดยการโรยลงดินเพื่อกำจัดแมลงในดิน
4. แพร่กระจายได้ง่าย โดยปลิวไปกับลมหรือติดไปกับคน สัตว์ หรือแมลง
ส่วนการควบคุมแมลงดำ และหนอนหัวดำมะพร้าว  สามารถควบคุมโดยการใช้
ชีวภัณฑ์เมทา-แม็ก ผสมน้ำซาวข้าว ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง
จากนั้นนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ฉีดพ่นที่ยอดมะพร้าว
หรือใช้ชีวภัณฑ์เมทา-แม็กผสมกับน้ำมะพร้าวหรือน้ำซาวข้าวหยอดที่ยอดเดือนละ 1
ครั้งหรือหมั่นใช้ควบคุมในช่วงแล้งหรือฤดูร้อน
หรือการใช้แตนเบียนแมลงดำหนามและนำมาปล่อยเป็นระยะๆ

Free TextEditor


Create Date : 17 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2554 5:13:25 น. 0 comments
Counter : 1510 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

yakkeaw
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
แ่บ่ง ข้าวปลาอิ่มแล้ว ยังมี ลืมได้
ปัน สิ่งทรัพย์ยามดี บ่แท้
ความ รู้เพื่อนดีที่ แบ่งต่อ ทำกิน
คิด บ่ลืมคุณแม้ ท่านสิ้น ชีวี

ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ความรู้และทุก ๆ น้ำใจจากเพื่อนร่วมโลก (ยักษ์เขียว)
blog search directory blog directory
Friends' blogs
[Add yakkeaw's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.