ทำงานกับการเกษตร โดย นายยักษ์เีขียว
Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
17 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
คู่มือการเพิ่มผลผลิตให้ น้อยหน่า

คู่มือการเพิ่มผลผลิตให้ น้อยหน่าการปลูก
วิธีการปลูก


1. ควรปลูกในช่วงฤดูฝน  ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้าง ยาวและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

2. ผสมดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ตรายักษ์เขียว สูตร 2 (แถบเขียว) จำนวน 1 กิโลกรัม และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต ประมาณ 500 กรัม เข้าด้วยกันในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

3. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

4. ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา)

5. ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก

6. กลบดินที่เหลือลงในหลุม

7. กดดินบริเวณโดนต้นให้แน่น

8. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลดพัดโยก

9. หาวัสดุคลุดดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง

10. รดน้ำให้ชุ่ม

11. ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

ระยะปลูก   3 x 3 เมตร

จำนวนต้นต่อไร่ จำนวนต้นเฉลี่ย 150 ต้น/ไร่

การดูแลรักษา
การให้ปุ๋ย


  1. ต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิตใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตรายักษ์เขียว สูตร 2 (แถบเขียว)อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 - 3 ครั้ง ช่วงฤดูฝน

  2. ต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ยดังนี้


     - บำรุงต้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรายักษ์เขียว สูตร 2 (แถบเขียว) อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น

- ระยะสร้างตาดอก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรายักษ์เขียว สูตร 1 (แถบทอง) อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น

     - บำรุงผล ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1 ส่วน + ปุ๋ยอินทรีย์ ตรายักษ์เขียว สูตร 1 (แถบทอง)  อัตรา 2 ส่วน (ครั้งละ 1 กก. ใส่ 2-3 ครั้งจนถึงเก็บเกี่ยว)

หมายเหตุ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ขึ้นอยู่กับอายุของต้นและผลผลิตบนต้น ซึ่งอัตราที่ใช้อยู่ระหว่าง 2 - 4 กิโลกรัม/ต้น/ปี


การให้ปุ๋ยทางใบ


  1. ต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต ฉีดพ่น ไบโอเฟอร์ทิล สูตรไล่แมลง อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 15-20 วัน ทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี ทรงพุ่มใหญ่ แบกผลผลิตได้มาก และช่วยป้องกันการเข้าทำลายของแมลง

  2. ต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งฉีดเป็นช่วง ดังนี้


     - บำรุงต้น,สร้างใบใหม่ ฉีดพ่น ไบโอเฟอร์ทิล สูตรไล่แมลง อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 10 วัน

- ระยะสร้างตาดอก ฉีดพ่น ไบโอเฟอร์ทิล สูตรไล่แมลง อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 5 วันจนดอกบานเต็มที่(ประมาณ 3 ครั้ง)

- บำรุงผล ขยายขนาด เพิ่มรสชาด ฉีดพ่น ไบโอเฟอร์ทิล สูตรเร่งขนาดผล อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 10-15 วัน เพิ่มน้ำหนัก และรสชาติการให้น้ำ
ในระยะปลูกใหม่ จำเป็นต้องให้น้ำสม่ำเสมอ จะช่วยให้น้อยหน่าเจริญเติบโตได้เร็ว จำนวนรอดตายสูง น้อยหน่าเริ่มติดผลได้ในปีที่ 2 การให้น้ำแก่ต้นน้อยหน่าสม่ำเสมอจะทำให้ขนาดของผลและคุณภาพผลดี
การปฏิบัติอื่น ๆ
น้อยหน่าที่ให้ผลในระยะ 2 - 3 ปี
แรก ไม่จำเป็นต้องตัดแต่งกิ่ง
เพราะยังให้ผลขนาดใหญ่อยู่จะต้องตัดแต่งบ้างก็เป็นกิ่งที่สูงเกินไป
กิ่งฉีกหัก กิ่งแก่ กิ่งไม่สมบูรณ์ ส่วนการตัดแต่งกิ่งครั้งใหญ่
จะเริ่มตัดแต่งกิ่งเมื่อน้อยหน่าอายุประมาณ
4 - 8 ปี ซึ่งต้นจะเริ่มเสื่อมโทรม ผลเล็ก รูปร่างไม่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ของต้นและการบำรุงรักษาเป็นสำคัญ
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

          1. ระยะแตกใบอ่อน ระวังศัตรูพวกหนอนกินใบ ป้องกันโดยพ่นชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง “เมทา-แม็ก” +ยาจับใบ หรือ หากใช้สารเคมี (ใช้คาร์บาริล หรือ ไซเปอร์เมธริน)

          2. ระยะออกดอก ระวังศัตรูหนอนกัดกินดอกอ่อน,เพลี้ยไฟ,ไรแดง  ป้องกันโดย ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง “เมทา-แม็ก” +ยาจับใบ หรือ หากใช้สารเคมีป้องกันให้พ่นด้วยสารคาร์บาริล หรือ  อิมิดาโคลพริด

          3. ระยะติดผล ระวังโรครา ป้องกันโดยพ่นสาร แคปแทน หรือ บีโนมิล  และเพลี้ยแป้ง,เพลี้ยหอย ป้องกันกำจัดด้วยชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง “เมทา-แม็ก”+ยาจับใบ หรือหากใช้สารเคมี พ่นด้วยสารคลอไพริฟอส ผสม ไซเปอร์เมทริน

ปฏิทินการดูแลรักษา
ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา น้อยหน่า ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ค.


ก.พ.


มี.ค.


เม.ย.


พ.ค.


มิ.ย.


ก.ค.


ส.ค.


ก.ย.


ต.ค.


พ.ย.


ธ.ค.


- แตกใบอ่อน

- ให้น้ำสม่ำเสมอ

- ฉีดพ่นไบโอเฟอร์ทิล สูตรไล่แมลง  อัตรา 30 ซีซี/ปี๊บ+อาหารเสริม ออลวัน-100


- ออกดอก

- ฉีดพ่นเมทา-แม็ก ป้องกันกำจัดโรคแมลง (ยกเว้นช่วงดอกบาน)


ปุ๋ยอินทรีย์ยักษ์เขียว อัตรา 1 กิโลกรัม


- ติดผลอ่อน

-ให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21+ยักษ์เขียว

- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลง

- ฉีดพ่นไบโอเฟอร์ทิล สูตรเร่งขนาดผล อัตรา 30 ซีซี/ปี๊บ+อาหารเสริม ออลวัน-100


- เก็บเกี่ยวผลผลิต


- ช่วงพักต้น


- ตัดแต่งกิ่งรูดใบทิ้งให้หมด

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ยักษ์เขียว อัตรา 1-2 กก.ต่อต้น ตามขนาดทรงพุ่มการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
          1. ดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลน้อยหน่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 110 - 120 วัน
จากดอกบานโดยสังเกตร่องตาน้อยหน่าเริ่มห่างและสีร่องตาเข้ม
ผิวจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมเหลือง สำหรับน้อยหน่า-หนัง,เพชรปากช่อง
สำหรับพันธุ์สีครั่งจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง


          2. การเก็บเกี่ยว โดยใช้มือปลิดผลติดขั้ว
ถ้าอยู่สูงจะใช้ไม่ง่ามสอย ลงมาปลดผล ใส่ตะกร้า นำมาคัดขนาด
และบรรจุผลใส่ภาชนะบรรจุ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่
โดยรองด้วยใบตอง


          3. อายุการเก็บรักษา
หลังจากขนส่งน้อยหน่าส่งตลาดผลผลิตจะเริ่มสุก
ขึ้นอยู่กับความแก่ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวปกติอายุการวางขยายผลผลิต
จะอยู่ระหว่าง
3 - 5 วัน
Free TextEditor


Create Date : 17 มกราคม 2554
Last Update : 20 มกราคม 2554 9:08:31 น. 0 comments
Counter : 950 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

yakkeaw
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
แ่บ่ง ข้าวปลาอิ่มแล้ว ยังมี ลืมได้
ปัน สิ่งทรัพย์ยามดี บ่แท้
ความ รู้เพื่อนดีที่ แบ่งต่อ ทำกิน
คิด บ่ลืมคุณแม้ ท่านสิ้น ชีวี

ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ความรู้และทุก ๆ น้ำใจจากเพื่อนร่วมโลก (ยักษ์เขียว)
blog search directory blog directory
Friends' blogs
[Add yakkeaw's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.