>S c e n t :: o f :: L o v e>
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2549
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
11 พฤษภาคม 2549
 
All Blogs
 
คาถาป้องกัน "ใกล้ตัว ไกลใจ"

-ก ที่ควรทำ ได้แก่ กอดพ่อแม่ ลูก สามี หรือภริยา วันละครั้ง เพื่อแสดงความรัก ความห่วง
ใยกอดเพื่อนเพื่อแสดงความเห็นใจ หรือให้กำลังใจ และก่อนนอน อย่าลืมกราบพระ
/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเพื่อขอบคุณและขอพรสำหรับวันต่อไป ก ที่ไม่ควรทำ คือ ก้าวร้าว ไม่ว่ากับใคร
เพราะจะทำให้เป็นคนน่าเบื่อ ไม่น่าอยู่ใกล้ ไม่มีใครอยากให้ไปไหนด้วย กลัวไปทะเลาะวิวาทกับเขา

-ข ที่ควรทำ ได้แก่ ขอบคุณ จงกล่าวทุกครั้งที่มีคนทำอะไรให้ ขำขัน คือ ให้เป็นคนมีอารมณ์ดี
อารมณ์ขัน ข.ที่ไม่ควรทำ คือ ขุดคุ้ย เอาเรื่องเก่ามาว่าไม่จบสิ้น หรือหาเรื่องมาประจานเขา

-ค ที่ควรทำ ได้แก่ ครุ่นคิดและใคร่ครวญ คือ คิดก่อนทำอะไรทุกครั้ง เพื่อมิให้ตัวเองและคน
อื่นเสียใจภายหลัง ค ที่ไม่ควรทำ คือ คลั่งแค้น อย่าเป็นคนโกรธไม่รู้หาย อาฆาตไม่รู้จบ ทำให้คนอยู่
ใกล้ไม่มีความสุข

-ง ที่ควรทำ ได้แก่ งดงาม ด้วยการทำตัวเราให้งดงามทั้งกาย วาจาและใจเสมอ ง้องอน
เมื่อเราทำผิด หรือง้อเพื่อทำให้คนที่เรารักรู้สึกดีขึ้น และรู้จักเงียบ ไม่โต้เถียงเสียบ้าง เพื่อให้เกิด
ความสงบสุข ง ที่ไม่ควรทำ คือ งก อยากได้เกินควร และไม่รู้จักแบ่งปัน

-จ ที่ควรทำ ได้แก่ รู้จักจดจำวันเกิด วันสำคัญของคนในครอบครัว เพื่อนฝูง คนรัก และทำ
อะไรเป็นพิเศษให้บ้าง ข้อสำคัญต้อง จริงใจ ไม่เสแสร้งหลอกลวง อันจะทำให้ต้องหวาดระแวงกันตลอด
เวลา จ ที่ไม่ควรทำ คือ จู้จี้จุกจิก พิถีพิถันเกินเหตุ ใครทำอะไรให้ก็ไม่พอใจสักที และไม่เจ้าชู้ ให้เกิด
ปัญหาในครอบครัว หรือที่ทำงาน

-ฉ ที่ควรทำ ได้แก่ ทำตัวให้ฉลาดเฉลียว รู้ว่าอะไรควร ไม่ควร รู้กาลเทศะ รู้จักพูด รู้จักทำ
สิ่งต่างๆ ฉ ที่ไม่ควรทำ คือ เฉยเมย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว กับความรู้สึกของคนอื่นหรือฉุนเฉียวให้คนหวาด
ผวา

-ช ที่ควรทำ ได้แก่ ชมเชย ชื่นชม คือ รู้จักกล่าวคำชม หรือแสดงความชื่นชมในความสำเร็จ
หรือเรื่องดีๆของผู้อื่นบ้าง ช ที่ไม่ควรทำ คือ ช่วงชิง คือ อย่าไปแย่งของรัก ของหวงของผู้อื่น หรือชุบ
มือเปิบ ฉวยประโยชน์ของคนอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ลงทุนลงแรง

-ซ ที่ควรทำ ได้แก่ ซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ซ ที่ไม่ควรทำ คือ ซุบซิบนินทาหาเรื่องผู้
อื่น หรือเซ้าซี้ จนน่ารำคาญ และอย่าทำท่าเซ็ง จนคนอื่นไม่สนุกไปด้วย

-ฒ ที่ควรทำ ได้แก่ การเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ทรงความรู้ และทำตัวให้น่าเชื่อถือ ฒ ที่ไม่ควรทำ
คือ อย่าทำตัวเป็น เฒ่าทารก ไม่รู้จักโต เฒ่าสารพัดพิษ ที่เจ้าเล่ห์ แสนกล และเฒ่าหัวงู ที่เป็นอันตราย
แก่เด็กสาว และกลายเป็นคนแก่ที่ไม่น่านับถือ

-ด ที่ควรทำ ได้แก่ ดี คือ การทำความดี ทำสิ่งที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล ด ที่ไม่ควรทำ คือ ดุด่า
อย่าไปดุด่าว่าใคร หรือใช้อารมณ์จนเกินเหตุ และอย่าโดดร่ม หนีงานบ่อยเพราะเป็นการเอาเปรียบคน
อื่น และอย่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี รุ่นโบราณคร่ำครึ แต่จงเป็นรุ่นจูราสิคปาร์คที่คุยกับเด็กๆสมัยใหม่รู้
เรื่อง

-ต ที่ควรทำ ได้แก่ ตักเตือน เมื่อเห็นใครทำผิดหรือทำไม่ถูกต้อง ด้วยความหวังดี ต ที่ไม่ควร
ทำ คือ ตลบตะแลง ใช้เล่ห์กล หรือโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ

-ถ ที่ควรทำ ได้แก่ ไถ่ถาม ห่วงใยทุกข์สุขของเพื่อนฝูง คนรู้จัก และคนที่เรารัก ถ ที่ไม่ควร
ทำ คือ ถากถาง อันเป็นการพูดเหน็บ หรือค่อนว่าให้คนอื่นเขาเจ็บใจ

-ท ที่ควรทำ ได้แก่ ทะนุถนอม คือ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท ที่ไม่ควรทำ คือ ทิฐิ
มานะ คือ การโอ้อวดถือดี ถือตัว ไม่ยอมแพ้ จะเอาชนะให้ได้

-ธ ที่ควรทำ ได้แก่ ธรรมะ คือ มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
ธ ที่ไม่ควรทำ คือ ธุระไม่ใช่ ด้วยการละเลย บอกปัด ไม่สนใจจะช่วยเหลือใครทั้งสิ้น

-น ที่ควรทำ ได้แก่ นอบน้อม เคารพคนที่ควรเคารพ มีน้ำใจ ให้กับทุกๆคน ช่วยเท่าที่ช่วยได้น
ที่ไม่ควรทำ คือ นอกลู่นอกทาง หรือนอกคอก ด้วยการไม่ประพฤติตนตามที่ควรเป็น

-บ ที่ควรทำ ได้แก่ บุญ คือ การประกอบคุณงามความดีทุกรูปแบบ บ ที่ไม่ควรทำ คือ บัดสีบัด
เถลิง อันจะทำให้ตัวเราและผู้เกี่ยวข้องอับอายขายหน้า เป็นที่รังเกียจ

-ป ที่ควรทำ ได้แก่ ปลอบโยน เห็นใครมีทุกข์ ก็ปลอบใจ /ให้คำปรึกษา และเห็นอกเห็นใจ
เขา ป ที่ไม่ควรทำ คือ โป้ปดมดเท็จ เป็นการกล่าวโกหก ครั้นต่อไปพูดอะไร คนเขาก็ไม่เชื่อ

-ผ ที่ควรทำ ได้แก่ ผัวเดียวเมียเดียว อันจะช่วยลดปัญหาครอบครัวและสังคม ทำให้เด็กๆอบ
อุ่น ผ ที่ไม่ควรทำ คือ ผรุสวาท (ผะรุสะวาด) กล่าวคำหยาบ เป็นที่ระคายเคืองหูต่อผู้ที่ได้ยิน

-ฝ ที่ควรทำ ได้แก่ ฝึกฝน คือ ทำอะไรด้วยความเพียร พยายามฝึก เช่น ฝึกฝนทำอาหารให้
คนที่เรารักกิน ฝ ที่ไม่ควรทำคือ ใฝ่ต่ำ ชอบทำอะไรในทางลบ ก่อความเสียหายแก่ตัวเองและครอบครัว

-พ ที่ควรทำ ได้แก่ พรหมวิหารสี่ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อคนรอบข้างพ ที่
ไม่ควรทำ คือ พนัน เพราะจะทำให้เสียเงิน เสียเวลา และนำไปสู่ความเดือดร้อนเรื่องอื่นๆ

-ฟ ที่ควรทำ ได้แก่ ฟังหูไว้หู ไม่เชื่อใครง่ายๆ หรือไม่ฟังคำยุยงที่จะทำให้เกิดความแตกแยกฟ
ที่ไม่ควรทำ คือ ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ เพราะจะทำให้เสียทรัพย์โดยใช่เหตุ และไม่จำเป็น

-ภ ที่ควรทำ ได้แก่ ภาคภูมิ คือ ทำตัวให้สง่า ผึ่งผาย ไม่ซอมซ่อ ทำให้คนที่รักภูมิใจในตัว
เราภ ที่ไม่ควรทำ คือ ภาระกล่าวคือ ทำตัวไม่รู้จักโต ไม่รู้จักคิด เป็นที่หนักใจแก่คนอื่นตลอดเวลา

- ม ที่ควรทำ ได้แก่ มัธยัสถ์ คือ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด และเท่าที่จำเป็น ทำให้ไม่เดือด
ร้อน ม ที่ไม่ควรทำ คือ โมหะ นั่นคือทำตัวมืดมน มัวเมาด้วยความหลงผิดต่างๆนานา

-ย ที่ควรทำ ได้แก่ ยกย่อง ให้เกียรติทุกคน ไม่ดูหมิ่น ดูแคลนไม่ว่ากับพ่อแม่ พี่น้องหรือเพื่อน
ฝูงย ที่ไม่ควรทำ คือ เย้ยหยัน /เยาะเย้ย ทำให้เขาเจ็บใจ เสียใจและผูกใจเจ็บ หรือยุยงให้แตกแยก

-ร ที่ควรทำ ได้แก่ รัก ตัวเองและรักผู้อื่นให้เป็น และมี ระเบียบ ในการปฏิบัติตนและการทำ
งาน ร ที่ไม่ควรทำ คือ รังควาน ด้วยการรบกวนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน รำคาญทั้งกายและใจ หรือ แรด
อันหมายถึง ดัดจริต จนคนเขาระอา และหมั่นไส้ไปทั่ว

-ล ที่ควรทำ ได้แก่ ละมุนละม่อม หรือ ละมุนละไมคือ ทำอะไรด้วยความอ่อนโยน นิ่มนวลต่อ
กันล ที่ไม่ควรทำ คือ ลวนลาม ล่วงเกิน แทะโลมผู้อื่นด้วยวาจาหรือการกระทำ จนเป็นที่ดูถูก

-ว ที่ควรทำ ได้แก่ วันทา คือ การไหว้ และแสดงอาการเคารพต่อบุคคล สถานที่ที่ควรเคารพ
ว ที่ไม่ควรทำ คือ วู่วาม ไม่รู้จักเก็บอารมณ์ และทำให้เกิดเรื่องเกิดราวได้ง่าย

-ศ ที่ควรทำ ได้แก่ ศักดิ์ศรี คือ ทำตนให้มีเกียรติ และมี ศีล ทำให้เราน่าคบ และน่าเคารพ
นับถือศ ที่ไม่ควรทำ คือ ศัตรู อย่าก่อศัตรู หรือเป็นศัตรูกับผู้อื่น จะทำให้ชีวิตเราไม่สงบสุข และกลุ้มใจ

-ส ที่ควรทำ ได้แก่ สติ คือทำอะไรให้มีสติอยู่ตลอดเวลา และเสียสละ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
บ้างส ที่ไม่ควรทำ คือ ส่อเสียด และ เสแสร้ง เพราะจะทำให้คนโกรธ และไม่อยากคบ เพราะไม่จริง
ใจ

-ห ที่ควรทำ ได้แก่ หอมแก้ม คนที่เรารักบ้างเป็นครั้งคราว อันจะทำให้ชีวิตรักสุข สดชื่นห ที่
ไม่ควรทำ คือ หงุดหงิด อารมณ์เสียอยู่เสมอ ทำให้คนอยู่ใกล้หมดความสุข

-อ ที่ควรทำ ได้แก่ อโหสิและให้อภัย แก่คนรอบข้าง และรู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเราอ ที่ไม่
ควรทำ คือ เอาใจยาก หรือเอาใจออกห่าง ล้วนทำให้เกิดปัญหาทั้งสิ้น

-ฮ ที่ควรทำ ได้แก่ แฮปปี้ (Happy) คือ ทำตัวให้สบาย มีความสุขตลอดเวลา อย่าเป็นคน
เจ้าทุกข์ ฮ ที่ไม่ควรทำ คือ โฮกฮาก ทำเสียงกระแทกเวลาพูด ทำให้เสียบุคลิกภาพ

ทั้งหมดนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติแบบง่ายๆ สบายๆ ซึ่งเชื่อว่าใครก็ตาม หากนำไปใช้กับคนใน
ครอบครัว เพื่อนฝูงรอบข้าง คนรักหรือคนใกล้ชิด ก็คงจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ดีงามให้แก่กันและกันไม่
มากก็น้อย และคงจะทำให้ชีวิตมีความสุข สดชื่นขึ้นแน่นอน

** ข้อความดีๆจาก...กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม


Create Date : 11 พฤษภาคม 2549
Last Update : 11 พฤษภาคม 2549 7:55:09 น. 10 comments
Counter : 470 Pageviews.

 
จาจำไปใช้ค่ะ


โดย: immyjang วันที่: 11 พฤษภาคม 2549 เวลา:8:01:07 น.  

 


จำ จด แล้วจ๊ะ


โดย: นางฟ้าตกสะพาน วันที่: 11 พฤษภาคม 2549 เวลา:16:02:32 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ได้ประโยชน์จริงๆเลยค่ะ


โดย: รักบังใบ วันที่: 12 พฤษภาคม 2549 เวลา:0:06:23 น.  

 
ดูดีไปนิ๊ดป่าวย่ะ


โดย: so lady วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:19:41:09 น.  

 


โดย: *_ดอกไม้ไหวที่ปลายฟ้า_* วันที่: 14 พฤษภาคม 2549 เวลา:9:47:02 น.  

 
ก. เอ๋ย ก ไก่ ทีทำบ่อยค่ะโดย: พลอยสีรุ้ง วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:19:01:09 น.  

 
4 ปีผ่านไป......


โดย: L.I.R.A. วันที่: 6 มิถุนายน 2549 เวลา:13:19:56 น.  

 
หยากไย่ขึ้น blog แล้ว มาปัดออกหน่อย


โดย: L.I.R.A. วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:14:01:39 น.  

 


วันหลังมากวาดหยากไย่ อิอิ


โดย: YaCuLt วันที่: 4 กรกฎาคม 2549 เวลา:14:11:33 น.  

 
หยากไย่เยอะจริงๆ ด้วย


โดย: ชาเขียว วันที่: 10 กรกฎาคม 2549 เวลา:6:40:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

YaCuLt
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Friends' blogs
[Add YaCuLt's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.