NAATI เปลี่ยนจาก Accreditation เป็น Certification
เมื่อเดือนธันวาคม 2016 เราเขียนบล็อกเรื่องเดียวกันนี้ โดยตอนนั้นเป็นช่วงที่ NAATI ประกาศร่างข้อกำหนดการขอรับรองคุณวุฒินักแปลภายใต้ระบบใหม่

ปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้ NAATI จัดประชุมเรื่องนี้เพื่อให้นักแปลทุกคนที่มี NAATI Accreditation เข้าใจถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับข้อกำหนดตัวใหม่

อย่างที่เคยบอกคือ ปัจจุบันนักแปล NAATI มีอยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับการรับรองก่อนปี 2007 ซึ่ง Accreditation จะไม่มีวันหมดอายุ  ไม่ต้องไปขวนขวายเรียนเพิ่มเติมเพื่อต่ออายุการรับรอง

ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับการรับรองหลังปี 2007 หรือกลุ่มที่ต้องทำ Revalidation ทุก 3 ปี กลุ่มนี้ต้องเข้าอบรมให้ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดเพื่อเก็บ CDP โดยหัวข้อบังคับคือเรื่อง Ethics of the Profession และต้องนำส่งรายชื่อผลงานที่ทำภายใน3 ปีย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าทำงานแปลหรืองานล่ามครบจำนวนคำหรือจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจริงซึ่งไม่ได้เยอะ เช่น นักแปลต้องแปลอย่างน้อย 30,000 คำในช่วง3 ปีที่ผ่านมา = ปีละ 10,000 คำโดยเฉลี่ย คนที่ทำแบบไม่เต็มเวลาก็สามารถทำตามเงื่อนไขนี้ได้ไม่ยาก 

ตอนนี้ NAATI กำลังจะเปลี่ยนจากระบบ Accreditation เป็น Certification ซึ่งมีเงื่อนไขยุบยับเนื่องจากมีเกณฑ์สมรรถนะหลายหัวข้อที่นักแปลต้องพิสูจน์ว่ามีความสามารถ

ระบบใหม่เรียกว่า Certification จะมีเกณฑ์สมรรถนะ 9 หัวข้อ คือ 

Transfer Competency – แปลต้นฉบับเป็นภาษาปลายทางที่สื่อความหมายได้ถูกต้อง

Language Competency – จัดทำคำแปลสองภาษาของเอกสารประเภทต่างๆได้โดยใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้ 

Intercultural Competency – ระบุข้อมูลด้านวัฒนธรรมในต้นฉบับและประยุกต์ใช้กับงานแปล 

Thematic Competency – เข้าใจเนื้อหาที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเพื่อแปลให้บุคคลทั่วไปอ่านได้ 

Ethical Competency – เข้าใจหลักจรรยาบรรณและสามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติด้านการแปลได้ 

Research Competency – ใช้เครื่องมือวิจัยและกรรมวิธีในการค้นข้อมูลเพื่อนำมาใช้กับงานแปลได้ 

Service Provision Competency–ให้บริการในอุตสาหกรรมการแปลได้ 

Technological Competency – ใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการผลิตคำแปลรวมถึงสื่อภาพ และ CAT tools 

Typical Domain and Document Types Competency – แปลเอกสารระดับที่มีความยากหลายระดับ

*** ดูมาตรฐานขั้นต่ำฉบับเต็มตามระบบ Certification ได้ที่นี่ 

Descriptors forTranslator Certifications – November 2016 

https://www.naati.com.au/media/1450/descriptors-t_draft_v112_november-2016.pdf

Descriptors forInterpreter Certifications – November 2016 

https://www.naati.com.au/media/1448/descriptors-i_draft_v112_november-2016.pdf 

ระบบใหม่ที่เป็น Certificationนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2017 จะเปิดให้นักแปล NAATI ปัจจุบันขอโอน Accreditationมาเข้าระบบใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม pre-2007 หรือ post-2007 ซึ่งหมายความว่า เมื่อนักแปลโอนเข้ามาอยู่ในระบบ Certification แล้ว การรับรองคุณวุฒิจะหมดอายุทุก 3 ปี แต่กลุ่มที่เป็น pre-2007 อาจต้องส่งรายชื่องานแปลย้อนหลังและส่งรายการอบรมประกอบการพิจารณาว่าแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไข Revalidation แต่ก็ได้เพิ่มพูนความรู้ในสาขาการแปลมาโดยตลอด ซึ่งตรงนี้งานเข้าหลายคนเพราะกลุ่ม pre-2007 จะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขบังคับ แต่ NAATI แก้ปัญหาโดยเสนอจะจัดฝึกอบรมหัวข้อที่จำเป็นเพื่อให้นักแปล
กลุ่ม 
pre-2007 ได้เก็บ CPD ก่อนทำโอนเป็น Certification 

แล้วก็มีนักแปลท่านหนึ่งท้วงว่าระบบ Certification ทำให้นักแปลที่อยู่ในระบบ Revalidation หรือ post-2007 อยู่แล้ว ยิ่งอยู่ยากขึ้นไปอีกเพราะเงื่อนไขใหม่ยุ่งยากกว่าเดิม  อันที่จริง คนท้วงน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อน  นั่นคือ ถึงแม้นักแปลจะเลือกได้ว่าจะโอนเข้าระบบ Certification หรือไม่ก็ได้  แต่คนที่ไม่โอนตัวเองไปเข้าระบบใหม่ ก็จะเสียเปรียบ เพราะ NAATI ระบุว่า เมื่อเริ่มใช้ระบบ Certification แล้ว  นักแปลรุ่น pre-2007 ที่ไม่โอนเข้าระบบ จะไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของ NAATI  นั่นแปลว่า หน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่ลูกค้าที่เป็นผู้ว่าจ้าง จะไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่านักแปลคนนั้นได้รับการรับรอง NAATI อยู่หรือไม่  นอกจากนี้ NAATI ได้แจ้งให้หน่วยงานราชการของออสเตรเลียทราบถึงการเปลี่ยนระบบแล้วและขอความร่วมมือให้ใช้นักแปลที่อยู่ในระบบเท่านั้น  อีกทั้ง NAATI ยังคาดว่า เมื่อเวลาผ่านไป การรับรอง NAATI รุ่นเก่าที่ไม่มีวันหมดอายุ หรือรุ่น pre-2007 จะไม่มีมูลค่าอีกต่อไป (เนื่องจากคนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ Certified Translator และไม่ใช้บริการ Accredited Translator อีกต่อไป) 

เรื่องนักแปลในระบบโอนไประบบใหม่จบไป ทีนี้มาต่อเรื่องแนวทางการสอบขอรับรองจากNAATIซึ่งก็ยากขึ้นด้วย

เดิมจบอะไรมาก็สมัครสอบได้ไม่มีเงื่อนไขยุ่งยาก ทีนี้ระบบใหม่เรียกว่า Certification Scheme ผู้สมัครระดับ Certified Translator ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดก่อน โดยสมัครใน pathway อันใดอันหนึ่งต่อไปนี้

1) จบการศึกษาในหลักสูตรที่ NAATI อนุมัติ ในระดับ Advanced Diploma ขึ้นไป หรือ

2) จบการศึกษาในหลักสูตรการแปลที่ NAATI ไม่ได้อนุมัติ โดยเป็นหลักสูตรในระดับ Advanced Diploma ขึ้นไป + ต้องสอบผ่านหัวข้อ language competency, ethical competency และ intercultural competency หรือ

3) อบรมการแปลตามโมดูลของ NAATI หรือเทียบเท่า (40 ชั่วโมง) + ต้องสอบผ่านหัวข้อ language competency, ethical competency และ intercultural competency หรือ

4) เป็นนักแปลระดับ Non-certified Translator อยู่แล้ว

นักแปล NAATI ปัจจุบัน หลายคนไม่ได้เรียนการแปลมา และคาดว่าคนที่มาสมัครต่อๆไปก็คงไม่ได้เรียนการแปลมา เนื่องจากอาจจะรู้ตัวช้าว่าชอบสายภาษาและทั้งชีวิตเรียนสายอื่นมาตลอด ก็ไม่ต้องกังวล เพราะ pathway 3 นั้นผู้สม้ครจบอะไรมาก็ได้แต่ต้องอบรมการแปลกับ NAATI ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด

ดู Certification Scheme Design Summary ได้ที่นี่ 

https://www.naati.com.au/media/1492/naati-certification-scheme-design-summary-final-dec-2016.pdf

พอเช็ค pre-requisite ของตัวเองว่าสมัครได้แล้ว ก็มานั่งเครียดเรื่องข้อสอบ

สมัยก่อน ข้อสอบแปลจะมี3ย่อหน้า ให้เลือกแปล 2 ย่อหน้า + ตอบคำถามเรื่องจรรยาบรรณ คะแนนที่กำหนดให้ผ่านคือ 70/100 คะแนน ไม่ได้เยอะ แต่อัตราสอบผ่านมีแค่ 5%

ระบบ Certification กำหนดแนวทางการสอบแบบใหม่คือ จะมีหัวข้อให้นักแปลทำ 4 ห้วข้อคือ 

1. แปลเอกสารประจำตัวหรือเอกสารราชการความยาว 100 คำ เช่น สูติบัตร  มรณบัตร ใบแจ้งความ (บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาอันนี้มาเป็นข้อสอบ ตอบสั้นๆปัจจุบันมีคนขอวีซ่าเข้าออสเตรเลียเยอะมาก สารพัดคลาส ทั้งวีซ่านักเรียนวีซ่าคู่ครอง วีซ่าทำงาน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งต้องใช้เอกสารประจำตัวที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมาประกอบคำขอวีซ่าก็เลยต้องให้ผู้สมัครทดลองแปลเอกสารประเภทนี้ด้วย)

2. แปลบทความยาว 250 คำ จำนวน 2 บทความที่มีหัวข้อไม่เกี่ยวข้องกัน

3. ตรวจแก้คำแปลจำนวน 200 คำโดยต้องเสนอคำที่ใช้แทนที่คำแปลด้วย

เนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบก็มาจากเอกสารที่ใช้ในชีวิต เช่น แผ่นพับของหน่วยงานราชการ แผ่นข้อมูลโรงพยาบาลสื่อโฆษณาของธนาคาร แต่จะไม่มีเอกสารเฉพาะทาง

ให้เวลาทำข้อสอบ3.5 ชั่วโมง โชคดีที่ระบบใหม่ให้ผู้สมัครเอาคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาใช้สอบได้ ไม่ต้องห่วงเรื่องเปิดเว็บสะเปะสะปะเพราะกรรมการคุมสอบเขามีวิธีล็อกเครื่องให้เปิดได้เฉพาะเว็บที่กำหนดไว้ให้ใช้หาข้อมูล (เราเป็นคนที่เขียนลายมือแย่มากตอนสมัครเรียนวิชาบรรณาธิการกับคุณมกุฎ อรดี เมื่อหลายปีก่อน ได้รับอีเมลแจ้งว่าขอให้เขียนจดหมายไปอีกรอบหนึ่งเพราะอ่านลายมือเราไม่ออก สรุปก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเพราะไม่มีเวลาเรียน) 

ส่วนการให้คะแนนก็ใช้ระบบใหม่เช่นกันเรียกว่า Rubric Marking และจะเริ่มใช้ตรวจข้อสอบในกลางปี2017 นี้เลย (อย่าถามเยอะ เพราะไม่รู้จักระบบนี้เหมือนกัน)

อ่าน 2016 End of Year Update ได้ที่ 

https://www.naati.com.au/media/1493/end-of-year-update-2016-final.pdf
Create Date : 08 มิถุนายน 2560
Last Update : 9 มิถุนายน 2560 7:56:47 น.
Counter : 1177 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Natchaon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 312 คน [?]Sawaddee ka. My name is Nat. I am a certified translator. I have been in the translation industry since 2004.

I graduated a master degree in English-Thai translation from Chulalongkorn University, Thailand.

I have the following accreditation:
- NAATI Accreditation for EN < > TH translation (Australia)
- Court Expert Registration for EN < > TH translation (Thailand)
- Member (MCIL), Chartered Institute of Linguists (U.K.)

See details about my services here https://www.nctranslation.net
https://www.expertthai.net

For a quick quote, email your document to natchaon@yahoo.com.

รับแปลเอกสารวีซ่าออสเตรเลียพร้อมประทับตรา NAATI ปรึกษาฟรีที่ natchaon@yahoo.com หรือ Line: Natchaon.NAATI

See below my locations:
- Bangkok: 1 Dec 2018 - 12 Jan 2019

NAATI ออสเตรเลีย, NAATI เมลเบิร์น, NAATI ประเทศไทย, NAATI กรุงเทพ, แปลเอกสารพร้อมประทับตรา NAATI, แปลเอกสารโดยนักแปล NAATI, NAATI Australia, NAATI Melbourne, NAATI Thailand, NAATI Bangkok, NAATI translation, NAATI accredited translation, Australia Visa, Partner Visa, Fiance Visa, Prospective Visa, Skilled Migrant, Student Visa, Work Visa, Work and Travel Visa, Online Visa, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว, วีซ่าออนไลน์
Thai – English translation, English – Thai Translation, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลไทยเป็นอังกฤษ

*บทความทั้งหมดในบล็อกนี้ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ*
มิถุนายน 2560

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog