ขอเมาท์ บ.ก.

ขอเมาท์บ.ก.

บ.ก.เป็นงานที่เราเคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่อยากทำและไม่ชอบทำ เพราะอะไร

“บรรณาธิการความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ผู้จัดเลือกเฟ้นรวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์

ทั้งนี้ ในศัพท์ศึกษาศาสตร์มีศัพท์บัญญัติคำว่า editing พร้อมบทนิยมไว้ด้วย ซึ่ง พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์คำว่า editing ไว้ว่า ๑. บรรณาธิกรกิจ ๒.การตัดต่อ ซึ่งเป็นคำนามทั้ง ๒ คำ โดยอธิบายความหมายไว้ดังนี้
editing
๑. บรรณาธิกรกิจ : การตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ในการวิจัยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้แปลงอยู่ในรูปรหัสแล้ว รวมทั้งการแก้ไขข้อมูลหรือข้อความให้ถูกต้องด้วย
๒. การตัดต่อ : กระบวนการตัดต่อภาพ ฟิล์มภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียงหรือสื่อผสม (multimedia)เรียบเรียงให้ได้ลำดับภาพหรือเสียงตามต้องการ”

(ที่มา: //www.royin.go.th/th/webboardnew/answer.php?GroupID=11&searchKey=&searchFrom=&searchTo=&PageShow=1&TopView=&QID=12793)

ดูที่ขีดเส้นใต้จะเห็นได้ว่ากว้างมาก ทำอะไรก็แล้วแต่ให้งานมันออกมาถูกต้อง สมบูรณ์ กระบวนการหนึ่งในนั้นคือ“จับผิด” งานแปล

อย่างที่คุณมกุฏว่าไว้ในการเสวนาเรื่องบรรณาธิการต้นฉบับว่า“เวลาตรวจแก้ต้นฉบับ เราปกป้องนักเขียน เราต้องเป็นศัตรูกับผู้แปลเราตั้งสมมติฐานว่าผู้แปลจะแปลผิด แปลผิด แปลผิด แปลผิดเมื่อใดที่เราตรวจโดยคิดว่าตนเองเป็นนักเขียน เราจะตรวจแก้ได้ดีถ้าเราคิดว่าเป็นสมบัติของเรา เราจะปกป้องอย่างยิ่ง”

แต่ก็ไม่ใช่สักแต่ว่าตรวจ “ตรวจแก้ต้นฉบับต้องอธิบายได้ ถ้าอธิบายได้ก็รับการตรวจแก้กันได้” อย่างที่ อ. วัลยา กล่าวไว้ (ที่มา //www.bflybook.com/Article/EditQuixote/EditQuixote.htm)

เวลาเราทำหน้าที่นักแปลเราจะทำรายการศัพท์ที่ใช้กับงานนั้นๆ เสมอ พร้อมระบุที่มาของคำศัพท์ที่ใช้โดยจะเลือกใช้คำที่ใช้โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เช่นถ้าแปลเกี่ยวโรคต่างๆ ก็จะค้นจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขว่ากระทรวงฯแปลคำนี้เป็นภาษาไทยว่าอะไร เวลาตรวจแก้ บ.ก.จะเห็นว่าแหล่งอ้างอิงคำศัพท์นั้นเชื่อถือได้ ไม่น่าจะต้องแก้ไข บ.ก. จะได้เอาแรงไปตรวจหลักไวยากรณ์ ระดับภาษาวรรคตอน การแบ่งบรรทัดและอื่นๆ แทน

บ.ก. ที่เคยเจอ มีที่ใช้วิธีแปลกลับ(back-translation) เพื่อตรวจคำแปล เขาไม่ได้เลือก บริษัทแปลกำหนดวิธีการตรวจแก้ว่าต้องใช้วิธีนี้ เวลาตรวจแก้ด้วยวิธีนี้ บ.ก.ก็จะแปลโดยไม่ดูต้นฉบับ พอได้คำแปลแล้วก็จะส่งมาให้นักแปลดูว่าทำไมมันไม่เหมือนกันฉบับของตัวเอง เช่น

ต้นฉบับ: Yourdoctor will do a number of tests to determine if you need treatment.

คำแปล: แพทย์จะตรวจหลายอย่างเพื่อพิจารณาว่าท่านต้องได้รับการรักษาหรือไม่

แปลกลับ: Varioustests will be done by a doctor to determine whether treatment is needed.

เห็นอะไรมั้ย คำแปลแปลเรียงตัว แต่ประโยคที่แปลกลับมันกลายเป็น passivevoice ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องกลับหน้ากลับหลังให้มันยุ่งยาก แปลกลับเรียงตามตัวได้เลยน่าจะง่ายกว่า

อีกตัวอย่าง

ต้นฉบับ: Sample oftissue will be examined.

คำแปล: ตัวอย่างเนื้อเยื่อจะถูกตรวจสอบ

แปลกลับ: Sampleof tissue will be tested.

คำว่า test กับ examine มันใช้แทนกันได้ในบางกรณี แต่ในเนื้อหางานนี้ ลูกค้าคงจะคิดว่า testแปลว่า ทดสอบ คำแปลจึงไม่ถูกต้อง ขอให้นักแปลแก้เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่าexamine ซึ่งคำแปลเดิมนั้นถูกอยู่แล้ว

บางงานที่เราแปลจะมีตัวอย่างของเก่าให้ดูเทียบเคียงบริษัทแปลบางรายก็ให้ดูของเก่าเป็นตัวอย่าง แต่บางเจ้าไม่แนะนำให้ดูเพราะถ้าของเก่าผิดนักแปลอาจจะแปลงานใหม่ผิดไปด้วยเพราะไปอิงของเก่า มันก็มีเหตุผลนะ อย่างคำว่า instant noodle ของเก่าแปลว่า ก๋วยเตี๋ยว อ่านแล้วเราเห็นภาพเส้นเล็ก เส้นใหญ่ ใส่น้ำซุป กินกันร้อนๆ แต่นี่มันมีคำว่าinstant มันต้องแปลว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถ้านักแปลชุ่ยลอกของเขามาแปะแล้วส่งโดยไม่ตรวจ ก็จะผิดเหมือนเดิม

ในส่วนของการจับผิด หลายๆ ทีไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการแก้คำถูกเป็นคำผิด เช่น คำว่า preservedfood คำนี้แปลไว้ว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหาร บ.ก.แก้กลับมาว่า ของดอง เฮ้ย ของดองนี่มันแคบไปนะ คำว่า ดอง แปลว่า การถนอมอาหารด้วยการแช่อาหารไว้ในความหวานความเปรี้ยว และความเค็ม เพื่อหยุดการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์และน้ำในอาหารจนจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้(ที่มา //www.maceducation.com/e-knowledge/2424204100/02.htm) ใช้คำว่า ถนอมอาหารจะครอบคลุมมากกว่าเพราะการถนอมอาหารไม่ได้มีแค่การดอง แต่ยังมีวิธีแช่แข็งใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ ทั้งหลายทั้งปวงให้ผลเหมือนกันคือทำให้อาหารอยู่ได้นานโดยไม่เน่าเสีย(ที่มา//ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_o_ebook/pdf/026/0026_26.pdf)(ถอนหายใจยาวๆ บ.ก. เขาเรียนการแปลมาหรือเปล่าน้อ)

เมื่อเร็วๆ นี้มีงานแปลสั้นๆไม่กี่หน้าที่แปลเสร็จแล้ว ส่งไป เห็นบริษัทแปลไม่ส่งกลับมาให้เราดูว่า บ.ก.ตรวจแก้ไว้ยังไง ผ่านมาสักพัก บริษัทแปลส่งงานฉบับpdf เตรียมเรียงพิมพ์แล้วอ่ะ คำแปลที่ใช้เตรียมพิมพ์เป็นฉบับที่ บ.ก. แก้ไข เราบอกลูกค้าว่าเราไม่รับผิดชอบคำแปลฉบับที่จะตีพิมพ์นะเพราะสิ่งที่ บ.ก. แก้ไขเราไม่ได้รับรู้และไม่ได้เห็นด้วย งานนี้เป็นงานของหน่วยงานรัฐในออสเตรเลียซึ่งบังคับว่าต้องแปลโดยนักแปลNAATI พอเราบอกว่าเราไม่รับผิดชอบคำแปลงานนี้ปั๊บบริษัทแปลส่งฉบับของ บ.ก. มาให้เราดู เราถึงได้แก้ที่บ.ก. แก้มากลับหลายจุดให้เป็นฉบับที่เราแปลไว้เดิม ส่วนที่ บ.ก. แก้มาอ่านแล้วสละสลวยไม่ผิดความหมาย เราเก็บไว้ อันไหนที่แก้อะไรเพี้ยนๆ มา เราดีดออกหมด

สิ่งที่ บ.ก.แก้มาแล้วมันทำให้เราเสียเวลาแก้กลับ คือการแปลชื่อเมืองหลวงของประเทศต่างๆ ราชบัณฑิตกำหนดวิธีสะกดชื่อเมืองไว้ให้หมดแล้ว บ.ก. ก็ยังอุตส่าห์จะแปลชื่อเมืองอีก เมือง SouthAustralia ราชบัณฑิตสะกดไว้ให้แล้วว่าเซาท์ออสเตรเลีย บ.ก.คิดคำใหม่ สะกดเป็น เซาธ์ออสเตรเลีย อีกคำคือ Western Australia ราชบัณฑิตสะกดไว้ว่าเวสเทิร์นออสเตรเลีย คำนี้ บ.ก. ชอบแก้มาเป็น รัฐออสเตรเลียตะวันตก (แล้วทำไม SouthAustralia ไม่แปลว่า รัฐออสเตรเลียใต้ เป็น บ.ก. ที่มีใจไม่เป็นกลางนะเนี่ย) หรือ AustralianCapital Territory แก้มาว่า เขตเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย แก้อะไรมาเนี่ย ศัพท์บัญญัติมี ทำไมไม่ใช้

(เราถามบริษัทแปลว่า เนื่องจากงานนี้ไม่มี styleguide ให้มา เราต้องทำหมายเหตุการแปลแนบ ทำไมบริษัทไม่ส่งต่อให้บ.ก. บริษัทแปลบอกว่า ไม่ส่งเพราะต้องการให้ บ.ก.ตรวจแก้งานได้อย่างเป็นอิสระ อิสระมากเลยแก้ถูกเป็นผิดเยอะเชียว ไม่เป็นไรเราบอกว่า ต่อไปจะคิดค่าตรวจแก้งานของ บ.ก. อีกทีนึง คิดเป็นรายชั่วโมงไม่กี่พันบาทเอง ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอก)

ตอนเราทำหน้าที่เป็น บ.ก.บางงานที่เห็นว่านักแปลแปลเพี้ยนเยอะมาก แต่ถึงเวลาแล้ว ถ้านักแปลจะ “ปฏิเสธ”ส่วนที่เราแก้ เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะงานแปลเป็นผลงานของนักแปล ไม่ใช่ของ บ.ก.เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา เราบอกได้ว่าเราแก้ไปแล้ว นักแปลมีเหตุผลของเขาที่จะยืนยันคำแปลนี้และงานแปลเป็นผลงานของเขานักแปลจึงมีสิทธิที่จะยืนยันที่จะใช้ฉบับแปลของตัวเองได้ อันนี้เราหมายถึงงานเอกสารนะ ถ้าเป็นงานวรรณกรรมต้องไปดูขนบการบรรณาธิการงานวรรณกรรม หาอ่านได้จาก google

ทิ้งท้ายไว้นิดนึง “จรรยาบรรณอีกข้อหนึ่งของบรรณาธิการต้นฉบับแปลคือต้องไม่อ้างความดีความชอบใส่ตัว เพราะหน้าที่สำคัญของบรรณาธิการต้นฉบับแปล คือทำให้ผู้อ่านรู้สึก ‘ดี’ ต่อเรื่องที่อ่าน รู้สึก ‘ดี’ ต่อผู้ประพันธ์และรู้สึก ‘ดี’ ต่อผู้แปล มิใช่ให้รู้สึก ‘ดี’ ต่อบรรณาธิการต้นฉบับแปล” (ที่มา //www.bflybook.com/Article/TranslateLiterature1/TranslateLiterature1.htm)

สนใจพูดคุยเรื่องการแปลอีเมลมาที่ natchaon@yahoo.com

ณัชชาอร ชูเชิดศักดิ์ NAATI No.67061 ออสเตรเลีย
Create Date : 20 มิถุนายน 2556
Last Update : 29 กรกฎาคม 2556 10:41:54 น.
Counter : 1518 Pageviews.

1 comments
  
บก.บางคนมีความรู้ไม่เท่านักแปล เจอมาเหมือนกัน คนที่จะเป็น บก. ได้ควรแตกฉานมาก ๆ และควรมีประสบการณ์แปลด้วยถึงจะเป็น บก.คุณภาพ
โดย: ชรินเลขะ วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:21:52:44 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Natchaon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 296 คน [?]Sawaddee ka. My name is Nat. I am a certified translator. I have been in the translation industry since 2004.

I graduated a master degree in English-Thai translation from Chulalongkorn University, Thailand.

I have the following accreditation:
- NAATI Accreditation for EN < > TH translation (Australia)
- Court Expert Registration for EN < > TH translation (Thailand)
- Member (MCIL), Chartered Institute of Linguists (U.K.)

See details about my services here https://www.nctranslation.net
https://www.expertthai.net

For a quick quote, email your document to natchaon@yahoo.com.

รับแปลเอกสารวีซ่าออสเตรเลียพร้อมประทับตรา NAATI ปรึกษาฟรีที่ natchaon@yahoo.com หรือ Line: Natchaon.NAATI

See below my locations:
- Melbourne: 18 Feb - 30 June 2018
(Last update: 15 Feb 2018)

NAATI ออสเตรเลีย, NAATI เมลเบิร์น, NAATI ประเทศไทย, NAATI กรุงเทพ, แปลเอกสารพร้อมประทับตรา NAATI, แปลเอกสารโดยนักแปล NAATI, NAATI Australia, NAATI Melbourne, NAATI Thailand, NAATI Bangkok, NAATI translation, NAATI accredited translation, Australia Visa, Partner Visa, Fiance Visa, Prospective Visa, Skilled Migrant, Student Visa, Work Visa, Work and Travel Visa, Online Visa, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว, วีซ่าออนไลน์
Thai – English translation, English – Thai Translation, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลไทยเป็นอังกฤษ

*บทความทั้งหมดในบล็อกนี้ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ*
มิถุนายน 2556

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
21
22
24
25
27
28
29
 
 
20 มิถุนายน 2556
All Blog