สายสัมพันธ์สองฟากภู มิตรภาพที่ช่องพลาญกระต่าย
สายสัมพันธ์สองฟากภูมิตรภาพที่ช่องพลาญกระต่าย

การได้พบกับใครสักคนที่อยู่ไกลและก่อเกิดเป็นมิตรภาพระหว่างกันนั้นสำหรับผมแล้วคือความสุขเล็กๆ ที่ทำให้การเดินทางของชีวิตเปี่ยมด้วยความสดใสการได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างคนที่ต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมและต่างภาษา ยิ่งทำให้เราเข้าใจมิตรภาพมากยิ่งขึ้น

แผนที่เส้นทางการเดินทาง
เส้นทางสู่ช่องพลาญกระต่ายช่วงเวลาสายๆ ของวันที่ 7 มีนาคม 2557 แม้ว่าการเดินทางจะเต็มไปด้วยฝุ่นสีแดงคลุ้งจากถนนลูกรังเส้นทางบ้านป่าแขม– เชิงเขาช่องพลาญกระต่าย แล้วต่อด้วยรถมอเตอร์ไชค์วิบากไต่เขาปีนไปตามโขดหินและทางเล็กแคบๆ เหมือนทางหนูวิ่ง บางช่วงต้องลงเดินเท้าปืนเขา เปลวแดดจะเริ่มแรงขึ้นอย่างไรก็หาได้ทำให้พี่น้องจากตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก ละความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางสู่ปลายทางช่องพลาญกระต่าย
การเดินทางไปช่องพลาญกระต่าย ต้องใช้รถวิบากเท่านั้น
การเดินทางไปช่องพลาญกระต่ายต้องใช้รถวิบากเท่านั้นวันนี้นายอำเภอบุณฑริกได้มีกำหนดประชุมชายแดน ระหว่างอำเภอบุณฑริกกับเมืองจำปาสักที่ถ้ำพลาญปุ้ง ช่องพลาญกระต่าย ในเขตพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตรงข้ามบ้านป่าแขม ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีห่างจากพรมแดนไทยประมาณ 2 กม. เพื่อให้ประชาชนสองเมืองได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคอแลน และนายบ้านห้วยนา คุ้มหนองแต้อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกันจากนี้ไป
เพื่อนบ้านจากเมืองจำปาสักและพี่น้องฝั่งไทยนั่งโต๊ะสนทนากัน
เพื่อนบ้านจากเมืองจำปาสักและพี่น้องฝั่งไทยนั่งโต๊ะสนทนากัน

นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอบุณฑริก จับมือกับท่านคำตัน ชมพันดอน รองเจ้าเมืองจำปาสัก
นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์นายอำเภอบุณฑริก จับมือกับท่านคำตัน ชมพันดอน รองเจ้าเมืองจำปาสัก

ฝ่ายพัวพันระหว่างประเทศ ทั้งสองเมืองกำลังแนะนำคณะผู้ร่วมงาน
ฝ่ายพัวพันระหว่างประเทศทั้งสองเมืองกำลังแนะนำคณะผู้ร่วมงานท่านนี้คือ ท่านบัวลิด พันทะวง หัวหน้าห้องการปกครองเมืองจำปาสัก
ท่านนี้คือ ท่านบัวลิด พันทะวงหัวหน้าห้องการปกครองเมืองจำปาสัก

ท่านประมง เอ๊ย..... ท่านเกษตรอำเภอ ฝ่ายไทย แนะนำตัว
ท่านประมง เอ๊ย.....ท่านเกษตรอำเภอ ฝ่ายไทย แนะนำตัว

คุณป๊อกแป๊ก ฝ่ายไทย แนะนำตัว
คุณป๊อกแป๊ก ฝ่ายไทยแนะนำตัว

ท้าวกิป่น นายบ้านห้วนา
ท้าวกิป่น นายบ้านห้วยนา(ผู้ใหญ่บ้านห้วยนา)


“วันนี้นับว่าเป็นวันที่มีบรรยากาศแห่งความประทับใจอีกครั้งหนึ่ง ที่มิตรภาพแห่งความอบอุ่นระหว่างชาวไทย ชาวลาว ได้มาหลอมรวมกันอยู่ณ สถานที่แห่งนี่  ซึ่งการจัดประชุมระหว่างอำเภอบุณฑริกกับเมืองจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งนี้ จะถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือทั้งสองเมือง สองประเทศร่วมกันต่อจากนี้ไป”

“ผมในนามอำเภอบุณฑริกและประชาชนชาวอำเภอบุณฑริก รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอแสดงความชื่นชม ในความมีไมตรีจิตของท่านเจ้าเมืองพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวจำปาสัก สปป.ลาวในการต้อนรับคณะของอำเภอบุณฑริกด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างดี”  

มอบของที่ระลึก

เมื่อครั้งที่ผมไปร่วมงานบุญนมัสการปราสาทหินวัดพูจำปาสักมรดกโลกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2557ที่ผ่านมาตามคำเชิญของท่านหนูจัน จันทะพง เจ้าเมืองจำปาสัก ผมเห็นภาพถนนหนทาง ภาพอาคารบ้านเรือน ภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเมืองจำปาสัก ตลอดสองข้างทาง เห็นใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การพัฒนาด้านต่างๆ ของเมืองจำปาสักที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวทำให้ผมมองเห็นไปถึงภาพการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี 2558 จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปหลายๆ ด้าน เมื่อเมืองชายแดนระหว่างไทย – ลาวประสานใจการค้าขายจะดีขึ้น เงินทุนจะเข้ามา เศรษฐกิจจะเติบโต ความรุ่งเรืองจะตามมาอีกมากมาย เส้นทางเศรษฐกิจ ภาคพื้น 3 ประเทศ 7 จังหวัดของ ไทย – ลาว - กัมพูชา การไปมาหาสู่กันง่ายขึ้น จากปราสาทวัดพูเมืองจำปาสัก วิ่งไปถึงชายแดนอำเภอบุณฑริก แค่เพียง 55กิโลเมตร ไปไวมาง่าย ขับรถไม่กี่นาทีก็ถึงกันแล้ว
            ผมได้มีโอกาสหารือกับท่านสอนไชยสีพันดอน เจ้าแขวงจำปาสัก และท่านหนูจัน จันทะพง เจ้าเมืองจำปาสักทั้งสองท่านต่างก็มีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำเมืองชายแดนทั้งสองประเทศและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างกันจะเป็นช่องทางที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอำเภอบุณฑริก ได้มีการประสานงานกับเจ้าเมืองจำปาสักเมืองสุขุมาและเมืองมุลละปาโมก มาโดยตลอด สามารถคุยทางโทรศัพท์โดยตรงได้ตลอดเวลา


การจัดการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนแล้วอำเภอบุณฑริก
ได้นำอาหารและเครื่องดื่ม มาร่วมสบทบสนับสนุน เพื่อให้พี่น้องไทย – ลาว ทั้งสองชาติได้อิ่มหนำ สำราญใจ และใช้โอกาสนี้ในการทำความรู้จักซึ่งกันและกันอีกด้วย
อยากจะบอกว่าสายสัมพันธ์ของพี่น้องบนแผ่นดินแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีสายใยเชื่อมโยงผูกพันห่วงหาอาทร ก่อนจะเกิดแผนที่ด้วยซ้ำไป ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วันนี้ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ความผูกพันสายสัมพันธ์ ความห่วงหาอาทรแบบนี้ จะมั่นคงแบบนี้ตลอดไป
Create Date : 05 เมษายน 2557
Last Update : 5 เมษายน 2557 0:32:16 น.
Counter : 411 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

tangkaodong
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ซีบาย ออย เดงกึด เบอ ทา ซี มินเดง กันนึด ซี เฮย จุ๊ฮฺ จอล
เมษายน 2557

 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30