Group Blog
 
 
ธันวาคม 2548
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
3 ธันวาคม 2548
 
All Blogs
 

โรคเบาหวานป้องกันได้ถ้าไม่อ้วนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกๆปี .....ปี2546 มีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกประมาณ 194 ล้านราย
.....ประมาณการณ์ว่าปี 2568 จะมีผู้ป่วยเบาหวานถึง 333 ล้านรายทั่วโลก หรือคิดเป็น 6.3% ของประชากรโลกทั้งหมด
.....โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการตายอันดับ 4 ของสาเหตุการตายสูงสุดในประเทศที่พัฒนาแล้ว

โรคเบาหวานคืออะไร
โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากการที่ตับอ่อน สร้างอินซูลินได้ไม่เพียงพอ หรือร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้เต็มที่ หรือจากทั้งสองสาเหตุร่วมกัน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง

โรคเบาหวานแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆคือ
.....เบาหวานชนิดที่ 1 พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น ในร่างกายจะมีอินซูลินน้อยมากหรือไม่มีเลย มักจำเป็นต้องรักษาโดยการฉีดอินซูลิน
.....เบาหวานชนิดที่ 2 ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาได้โดยการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับการกินยารักษาเบาหวาน มีส่วนน้อยที่ต้องใช้อินซูลิน
.....ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (มากกว่า 90%) เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
.....ยังมีเบาหวานชนิดอื่นๆอีกเช่นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เบาหวานจากตับอ่อนอักเสบเป็นต้น

อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน
อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
.....กระหายน้ำมาก
.....หิวบ่อย
.....ปัสสาวะบ่อย
.....น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
.....อ่อนเพลียมาก
.....ตามัว
.....ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อาจมีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 แต่น้อยกว่า อาการไม่ค่อยชัดเจนหรือไม่มีอาการเลยก็ได้ ทำให้ได้รับการวินิจฉัยช้าไปหลายๆปี
.....ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 50% ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งต้องการ การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่น
.....ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่เจ็บหน้าอก,กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน,หัวใจวาย และอัมพาตเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวาน
.....ภาวะแทรกซ้อนทางไต (เบาหวานลงไต) ทำให้เกิดไตวายได้ สามารถชะลอภาวะนี้ได้โดยการควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด
.....ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท มีการทำลายเส้นประสาทก่อให้เกิดอาการมือชาและเท้าหรือปวดอย่างรุนแรงได้ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้า และถูกตัดขา
.....ภาวะแทรกซ้อนทางตา (เบาหวานขึ้นตา) มีการทำลายหลอดเลือดที่จอประสาทตา ทำให้ตามัวหรือบอดได้ ผู้ป่วยชนิดที่ 2 พบว่ามีการแทรกซ้อนทางตาถึงร้อยละ 50 หลังจากวินิจฉัยเบาหวานเป็นระยะเวลานาน 8 ปี
.....โรคเบาหวาน ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่นโรคหัวใจ และหลอด เลือด,ไตวาย,เส้นประสาทถูกทำลายและตาบอด

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
เบาหวานชนิดที่ 1 มีปัจจัยทางกรรมพันธุ์และทางสิ่งแวดล้อม (เช่นการติดเชื้อไวรัสบางชนิด
,สารพิษในอาหาร,สารเคมีบางประเภท,สารเคมีประเภทมันๆ
เบาหวานชนิดที่ 2
.....ภาวะน้ำหนักเกิน-อ้วน
.....ไม่ค่อยออกกำลังกาย
.....รับประทานอาหารทีมีไขมันสูงและเส้นใยต่ำ
.....บางเชื้อชาติเช่นเอเชียน,อาหรับ,แอฟริกัน-อเมริกา หมู่เกาะแปซิฟิก,สแปนิช เป็นต้น
.....ประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว
.....อายุ (โดยเฉลี่ยอายุมากกว่า 45 ปี)
.....น้ำหนักแรกเกิดน้อย

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
.....ในผู้มีน้ำหนักเกิน-อ้วน
.....อ้วนในวัยเด็กและวัยรุ่น
.....มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป
.....อ้วนลงพุง
.....ไม่ค่อยออกกำลังกาย/ออกแรง
.....รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง,คาโบไฮเดรตต่ำ,เส้นใยต่ำ
.....บางเชื้อชาติ
.....ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 5 กก.ขึ้นไปหลังอายุ 18-20 ปี พบว่ามีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น

โรคเบาหวานและภาวะอ้วน
ภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศที่กำลังพัฒนาและในเด็ก มีสาเหตุสำคัญมากจากภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน

การประเมินภาวะอ้วนอย่างง่ายๆสามารถทำได้โดยการคำนวณดัชนีมวลกายหรือ Body mass index(BMI)
BMI คำนวนจากน้ำหนัก(กิโลกรัม)หารด้วยส่วนสูง(เมตร)ยกกำลังสอง
BMI=น้ำหนักตัว(กก.) หารด้วย ส่วนสูง(เมตร)ยกกำลังสอง
ในคนไทยและเอเซียค่า BMI ที่เหมาะสมคือ 18.5-22.9 กก./ม/2
.....ค่าBMI23-24.9 จะถือว่าน้ำหนักเกิน
.....ค่าBMIตั้งแต่ 25 ขึ้นไป จะถือว่าอ้วน(ระดับ 1 )
.....ถ้าค่าBMIตั้งแต่ 30 ขึ้นไป จะถือว่าอ้วนมาก (ระดับ 2 )
.....และเส้นรอบเอว(วัดระดับสะดือ)ตั้งแต่ 36 นิ้วขึ้นไปในเพศชาย,32 นิ้วขึ้นไปในเพศหญิง จะถือว่าอ้วน

วิธีหาค่าคำนวนBMI
นายเกลอแก้วมีน้ำหนักตัว 66 กิโลกรัม และมีส่วนสูง 163 ซม.
1.63x1.63=2.6569
66หารด้วย2.6569=24.84 จะเห็นได้ว่าน้ำหนักเกิน
ถ้าหากว่าเราอยากจะดูว่าน้ำหนักที่พอดีและไม่เกินอยู่ที่เท่าไหร่ก็ให้เอา
2.6569x22.9=60.84 อันนี้คือน้ำหนักที่ไม่เกินแต่ปริ่มๆที่จะได้ชื่อว่าอ้วนแล้ว ต้องระวัง!

การคัดกรองสำหรับโรคเบาหวาน
ควรทำการตรวจในผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการเข้าได้กับโรคเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง และควรทำการตรวจทุกๆ 5 ปี เป็นอย่างน้อย ในผู้ป่วยที่มีลักษณะดังนี้
.....ผู้ที่อ้วน,ความดันโลหิตสูง หรือมีญาติพี่น้องสายตรงเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (เริ่มตรวจเมื่ออายุ 50 ปี)
.....ผู้ที่เป็นเบาหวานแฝง มีระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร มากกว่า 100 มก/ดล. หรือมีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดอยู่
.....ผู้หญิงที่มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือมีถุงน้ำที่รังไข่และอ้วน(ตรวจเมื่อได้รับการวินิจฉัย)
.....ผู้ที่มีเชื้อชาติมีความเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มาจากหมู่เกาะแปซิฟิก,อินเดีย,และจีน(เริ่มตรวจเมื่ออายุ 35 ปี)
.....ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

สรุป ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าจะให้ดีและปลอดภัยเราตัองอย่าไปกลัวกับการไปพบแพทย์ ถ้าเราตรวจพบเจอแต่เนิ่นๆแพทย์ก็จะได้ทำการรักษาได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสที่จะหายได้ขาดมีอยู่สูง ดีกว่าที่จะปล่อยไว้นานเกินไปแล้วไปพบแพทย์จะเป็นการรักษาให้หายขาดได้ยากมากขึ้น
 

Create Date : 03 ธันวาคม 2548
18 comments
Last Update : 19 กรกฎาคม 2554 1:11:35 น.
Counter : 459 Pageviews.

 

อิๆ

คืนนี้ฝันดีนะคะ

อินู๋เปส แวะมาซน...

 

โดย: ~oกิ๊กกะโป๋ โลเปสo~ 3 ธันวาคม 2548 20:56:03 น.  

 

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่า

 

โดย: Batgirl 2001 3 ธันวาคม 2548 21:18:59 น.  

 

คนแถวบ้านอ้วนปุ๊ก ไม่ยอมไปหาหมอ เพราะกลัวว่าหมอจะตรวจเจอ มีงี้ด้วยอะ

 

โดย: hidden file 3 ธันวาคม 2548 23:12:10 น.  

 

ฝากคุณhidden file ช่วยCOPYข้อความข้างบนนี้ไปให้เค้าอ่านหน่อยแล้วเค้าจะเข้าใจได้ดีว่าการที่เราไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเบาหวานจะเป็นการคิดที่ถูกต้อง ถ้าเราไปพบแพทย์ช้าเกินไปมันอาจจะรักษาได้ยากขึ้นและทำให้ตัวเค้าเองจะต้องทรมานมากขึ้นไปอีก

 

โดย: เกลอแก้ว 3 ธันวาคม 2548 23:22:39 น.  

 

ทานข้าวยังเอ่ย...???

อิๆ

อินู๋เปส แวะมาซน...

 

โดย: ~oกิ๊กกะโป๋ โลเปสo~ 4 ธันวาคม 2548 10:22:12 น.  

 

เดี๋ยวจะจับเด็กซนมาตีดีมั๊ย

 

โดย: เกลอแก้ว 4 ธันวาคม 2548 13:45:04 น.  

 

การสรุปแบบนี้ ค่อนข้างผิดครับ

ความอ้วนเป็นเพียงแค่ปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของโรคเบาหวาน ซึ่งโรคนี้ยังสามารถเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้อีกมากมาย
ดังนั้น การสรุปแค่ว่า "โรคเบาหวานป้องกันได้ถ้าไม่อ้วน" จึงผิดครับ

 

โดย: Marquez 7 ธันวาคม 2548 13:04:02 น.  

 

คุณ Marquezครับ
มิใช่ว่าเบาหวานจะเล่นงานเฉพาะคนที่อ้วนตามที่คุณว่ามานั้นก็จริงอยู่
แม้แต่คนที่ผอมๆหรือเด็กวัยรุ่นก็สามารถที่จะเป็นเบาหวานได้ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ
แต่มีผู้ป่วยเบาหวานเป็นจำนวนมากที่มาจากโรคเบาหวานชนิดที่2
และโรคเบาหวานชนิดที่2นี้ส่วนมากแล้วก็มีสาเหตุมาจากความอ้วนเป็นส่วนมากที่สุด
สรุปแล้วไม่อ้วนได้เป็นดีที่สุด ร่างกายเราก็จะอยู่ห่างจากเบาหวานออกไปได้ระดับหนึ่ง

 

โดย: เกลอแก้ว 7 ธันวาคม 2548 22:36:12 น.  

 

แวะเข้ามาทักทายคุณ เกลอแก้ว ครับ

 

โดย: กังเหลา IP: 202.176.170.111 13 ธันวาคม 2548 8:29:27 น.  

 

คุณกังเหลา
คุณรู้มั๊ยว่าพอผมเห็นชื่อคุณผมนะดีใจขนาดไหน(ดีใจสุดๆ)
เมื่อวานนี้ผมเพิ่งจะได้รู้ตอนหัวค่ำเองว่าทางพันทิพย์เค้าบล๊อคพวกบัตรผ่าน ผมก็โต้ตอบไปบ้างเหมือนกัน
แต่มาวันนี้ผมก็ได้เข้าไปในราชดำเนินเหมือนกันแต่ผมไม่เข้าไปโต้ตอบกับเค้าเลยนะ (รู้สึกวังเวงใจยังไงก็ไม่รู้อยากจะร้องไห้จริงๆแค้นใจมากๆที่เพื่อนๆต้องโดนบล๊อคบัตรผ่าน)

วันนี้พวกนั้นดีใจกันยกใหญ่แถมยังพูดจาเยาะเย้ยถากถางฝ่ายเราเป็นที่สนุกสนาน (ใจอยากจะตอบโต้ไปบ้างแต่ก็เฉยดีกว่า)
ขอบคุณมากๆเลยคุณกังเหลาที่ยังคิดถึงผม มีอะไรอยากจะฝากไปบอกเพื่อนๆในราชดำเนินก็ฝากผมได้นะผมจะช่วยโพสให้ ไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะส่งหลังไมค์ไปบอกเพื่อนๆ
ดีใจสุดๆที่คุณกังเหลามาเยี่ยมผม ยังไงก็อย่าทิ้งกันก็แล้วกันส่วนผมไม่กลัวพวกนั้นหรอกใจผมยังสู้เหมือนเดิม แต่ขอตั้งหลักก่อนแล้วจะเข้าไปลุยใหม่อีกครั้ง

 

โดย: เกลอแก้ว 13 ธันวาคม 2548 22:26:32 น.  

 

มาทักทายนะคะ

สบายดีหรือเปล่า

Image hosted by Photobucket.com

 

โดย: Batgirl 2001 20 ธันวาคม 2548 22:52:55 น.  

 

คุณ Batgirl 2001

ก็สบายดีครับ หลังจากที่ผมออกมาจากโรงพยาบาลเนื่องจากต้องไปผ่าตัด กลับไปเช็กร่างกายตามที่หมอนัดครั้งสุดท้ายหมอลงความเห็นว่าหายเป็นปรกติแล้วครับ

ส่วนเนื้อหาการป้องกันโรคเบาหวานจากข้างบนนี้ เกิดจากความคิดเห็นของผมที่ได้ไปเห็นผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลที่ผมไปนอนรักษาตัวมา3วัน บอกตรงๆเห็นแล้วกลัวจับใจเลยครับ

ส่วนBGของคุณผมเข้าไปเยี่ยมได้ยากมากๆเนื่องมาจากเน็ตของผมใช้ความเร็วแค่56K/Bแค่นั้นเองมันช้ามากๆ ถ้ามีโอกาสผมจะแวะไปเยี่ยมครับ

 

โดย: เกลอแก้ว 22 ธันวาคม 2548 23:44:04 น.  

 

หวัดดีค่ะ คุณเกลอแก้ว

ขอบคุณที่พยายามเข้าไปเยี่ยมค้างคาวได้

อาจโหลดช้านิดนึง เพราะบางวันรูปเยอะ

ดีใจด้วยที่หายเป็นปกติแล้ว

มีความสุขมากๆ กับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะคะ


Image hosted by Photobucket.com

 

โดย: Batgirl 2001 23 ธันวาคม 2548 14:23:47 น.  

 

แวะมาเยี่ยมและทำความรู้จักค่า ^^

 

โดย: plezilla IP: 58.9.30.119 24 ธันวาคม 2548 2:13:12 น.  

 

ลืมไปอีกอย่าง Merry X'mas and Happy new year นะคะ

 

โดย: plezilla IP: 58.9.30.119 24 ธันวาคม 2548 2:14:06 น.  

 

ยินดีที่ได้รู้จักคุณ plezilla ครับ ขอบคุณที่ได้แวะมาเยียมMY BLONG
เช่นกันครับผมก็ขอให้คุณ plezilla มีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดปี2549
Merry X'mas and Happy new year

 

โดย: เกลอแก้ว 24 ธันวาคม 2548 11:32:27 น.  

 

แวะมาทักทายคะคุณเกลอแกล้ว คิดถึงเพื่อนๆ บัตรผ่านที่ดีๆ เหมือนกันคะ ใจหายไม่น้อยเลย ^__^

ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องเบาหวานคะ จะเอาไปให้คุณแม่อ่านเพราะท่านก็กำลังเป็นอยู่

ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ ขอให้สุขภาพ กาย ใจ การงาน ครอบครัว แข็งแรง ปลอดภัยและโชคดี คะ

 

โดย: คุณหนูแดง (Anunkiya ) 25 ธันวาคม 2548 17:01:57 น.  

 

ขอบคุณครับคุณหนูแดงที่ได้มาเยี่ยมผม ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ในราชดำเนินผมก็คิดเสมอว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นหากจะต่างกันก็แค่ความคิดเห็น เลิกต่อสู้กันทางความคิดแล้วทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันดังเดิม

ส่วนข้อความเรื่องโรคเบาหวานที่ผมเขียนนี้เป็นข้อความเตือนสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานครับ หากว่าท่านผู้ใดที่เป็นแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวไปในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องด้วยผมเห็นว่าปัจจุบันนี้มีคนเป็นโรคเบาหวานกันมากเหลือเกิน ดูแล้วน่ากลัวมากๆ ยังไงก็ขอให้คุณแม่ของคุณหายป่วยไวๆนะครับ

ครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ และก็เช่นกันในปีใหม่2549นี้ผมขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบัีนดาลให้คุณหนูแดงและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ การงานก้าวหน้า ตลอดปี2549ครับ

 

โดย: เกลอแก้ว 26 ธันวาคม 2548 0:48:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


เกลอแก้ว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Color Codes ป้ามด
My Heart Will Go On T T **
Friends' blogs
[Add เกลอแก้ว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.