ปล่อยให้โลกแคบลง......แต่อย่าปล่อยให้ใจเราแคบตาม
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
20 ตุลาคม 2552
 
All Blogs
 
เปรียบ โลก...หิมพานต์

........เปรียบ โลก...หิมพานต์

ป่าหิมพานต์
แดนทิพย์พิมาน..............................ไพศาลพงพี
สูงค้ำอัมพร....................................สิงขรรูจี
รับแสงสุรีย์....................................มณีรุ้งราย

บ้างงุ้มเงื้อมงอก
ผุดเผินเพิงพอก..............................เอนออกงอกหงาย
แผ่นผาระยับ..................................วาววับประกาย
หินย้อยหยดย้าย.............................พร่างพรายประพาฬ

นามคันธมาทน์
สุคนธชาติ.....................................พิลาศหอมหวาน
พุ่มพรรณพฤกษา............................ผกาเบ่งบาน
ไม้สิบประการ.................................ละลานมาลี

ประยงค์ชงโค
ราตรียี่โถ.......................................มากโขโกสี
สายหยุดพุดตาน.............................เคล้าบานบุรี
หอมสารภี.....................................จำปีจำปา

เบื้องหน้านที
กระสินธุ์มณี..................................มั่งมีมัจฉา
โกมุทระหง...................................ลินจงคณา
ดาษดื่นธารา.................................บุปผาสายชล

โบกขรณี
นามศักดิ์สระศรี.............................วารีไหลล้น
นาคครุฑคนธรรพ์...........................อาบฉันระคน
ชื่นกลิ่นจงกล................................อุบลปนปรุง

เหล่าสรรพสัตว์
อเนกพนัส....................................เลาะลัดเวิ้งวุ้ง
พยัคฆ์ไกรสีห์................................คาวีนกยูง
กุมภีกั้งกุ้ง.....................................จรุงวารี

มฤคหึกเหิม
คำรามร้องเริ่ม...............................เคล้าเสริมปักษี
แว่วเสียงวิหค................................โปดกอินทรี
ชาติราชสีห์...................................หัตถีกุญชร

ยามทัศนา
หมู่มวลพฤกษา..............................ผกาสลอน
ดอกเดียรดาษ...............................หอมชาติขจร
เสียงสัตว์นิกร................................หวนย้อนหทัย

เปรียบโลกมนุษย์
หมักหมมตรมสุด............................โทรมทรุดเภทภัย
กิเลสตัณหา...................................ต่ำช้าคลาไคล
บาปฝังคลั่งไคล้..............................ตรึงในอุรา

จักสูงฤาต่ำ
กุศลบาปกรรม...............................เลือกทำสรรหา
ก่อมากเกิดมาก.............................เปรียบฝากเงินตรา
ดุจสายธารา..................................หลั่งมาชะโลม

ป่าหิมพานต์
งามล้ำสำราญ.................................ตระการม่านโสม
ผิดโลกมนุษย์.................................ตกทรุดต่ำโทรม
ราคีประโลม....................................ประโคมเปรียบเปรยฯ

>>>>>>>>>>>>>>>>>

เวอชั่น ๒ ร่ายสระทั้งเจ็ด แลสิงขรทั้งห้าในหิมพานต์

ป่าหิมวันต์
นามป่ากล่าวขวัญ.........................สวรรค์พงพี
ดุจแดนเทเวศร์.............................วิเศษแสงสี
ประพาฬมณี................................รัศมีพราย

หิมพานต์ป่า
หิมาลายา..................................ควรค่าเฉิดฉาย
หิมะปกคลุม...............................ตกสุมมากมาย
เกร็ดกลั่นกรองกลาย...................หยดย้ายสายธาร

กอปรเสร็จเจ็ดสระ
ธาราหิมะ..................................รายละไพศาล
"สระอโนดาต"..............................งามชาติดวงมาลย์
"รถการะ"ฉาน...............................วิมานรุจี

"กัณณมุณฑะ"
งดงามนามสระ.............................บัวคละสระศรี
"ฉัททันต์"เลิศล้ำ..........................สูงค้ำนที
"กุณาละ"มี..................................รังสีวาริน

"มัณฑากิณี"
ตระการวารี ...............................เปรมปรีดิ์กระสินธุ์
"สีหัปปาตะ"...............................เจ็ดสระองค์อินทร์
บรรจบครบสิ้น.............................แดนถิ่นสายชล

ชวนเลาะเวิ้งวุ้ง
ชมสัตว์ลัดคุ้ง...............................เริงรุ่งแห่งหน
อัปสรสีหะ...................................เคล้าคละนาคปน
มักกะลีผล..................................ต้องมนต์คนธรรพ์

นกทัณฑิมา
สกุณเหรา..................................ถลาหวนหัน
กุญชรวารี..................................กุมภีดุดัน
สีหสุบรรณ.................................เชิงชั้นเกรียงไกร

ดุรงค์ไกรสร
สินธพกุญชร.............................อัสดรไหว
กรินทร์ปักษี.............................ติณสีห์ไล่
พยัคฆ์เวนไตย..........................เหิรไซ้วารี

ชมพูทวีป
ดุจดวงประทีป..........................เลี้ยงชีพสัตว์ศรี
สิงขรเรียงร้อย.........................ยอดคล้อยสุรีย์
รวมห้าคีรี................................ร้อยลี้พันวา

"เขาคันธมาทน์"
พฤกษ์ดารดาษ........................หอมชาติบุปผา
"สุทัสสนะ".............................ล้อมสระผกา
บรรพตจรดฟ้า.........................สง่าตระการ

"นามไล้ไกรลาศ"
ระหงทรงอาสน์.......................ทวยราชประสาน
"จิตรกูฎ"...............................ดั่งทูตมาจาร
เฉกเช่นปราการ.......................พิมานสุวรรณ

"กาฬกูฎสิงขร"
มณีนิลซ้อน............................หยอกย้อนบุหลัน
บรรพตคีรี..............................ยอดสีเสียดกัน
ล้อมหิมวันต์...........................สวรรค์บันดล

มิติแดนทิพย์
แสงทอระยิบ.........................กระพริบเวหน
คนธรรพ์ฤาษี.........................กินรีมีปน
กึ่งเทพกึ่งคน.........................งามล้นพนา

ป่าหิมพานต์
แดนภินิหาร..........................โอฬารเด่นฟ้า
เพริศพริ้งแพรวพราย...............หลากหลายคณา
ประจักษ์โลกา.......................นามป่า"หิมพานต์"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

เวอชั่น ๓ ร่ายหิมพานต์บาลี

หิมวนฺต
พงพนัสคละ...........................งามสระกระสินธุ์
พฤกษ์พรรณนา......................บุปผารวยริน
พรมดินพื้นตฤณ.....................ดั่งอินทร์บันดาล

มุจลินฺทา
บัวบุษบา..............................คณาไพศาล
จงกลระหง............................ลินจงตระการ
กมุทแย้มบาน........................สราญวารี

ปทุมฺ ผุลฺลา
อุบลผกา..............................ดาษดาสระศรี
ระรื่นรวยกลิ่น........................ประทินนที
เคล้ามลุลี.............................มณีวนา

โขมาวพสฺ
ดังโขมพัสตร์........................ขาวขัดนวลหน้า
บุณฑริกพราว.......................สกาวธารา
หมู่ภุมรา..............................แวกหาไชชอน

วาริมจฺฉา
แวกว่ายเริงร่า........................มัจฉาไซ้ซ้อน
นาคานาคี............................สรงศรีธันดร
ระเริงรำร่อน.........................กุญชรวารี

กุมภิลา
มัจฉนาคา............................เหราปักษี
กุ้งกรกฏ.............................ช้อยชดกินรี
มังกรกุมภี...........................ร่ายรี่สายชล

จ ปุปฺผิตา
หมู่มวลพฤกษา.....................พรรณนาพ้น
ขอบอโนดาต.......................ดุจอาสน์ทรงพล
ลาวัลย์โกศล.......................หอมปนพุดตาน

สัตฺตปุปฺผา
แก้วกรรณิการ์.........................เทพทาโรว่าน
ล้วนเหล่ากุหลาบ......................อังกาบละลาน
พร่างพิกุลกาญจน์....................เกี่ยวก้านประยงค์

สลฺลกิโย
ซ่อนกลิ่นยี่โถ..........................ชงโคกาหลง
พวงทองขจร.............................พุดซ้อนพุดดง
มณฑาระหง.............................ร่วงลงรวงรัง

อกุฏิลา
ไม้ใหญ่ไพรป่า..........................สง่ายืนยั้ง
ยางยูงพยอม............................เยียดย่อมประดัง
ตะเคียนเต็งรัง...........................สะพรั่งบังใบ

สิมฺพฺลีรุกฺขา
งิ้วง้าวมะค่า..............................เอนอ้าไสว
ดุจคันฉัตรเฉิด..........................ก่อเกิดเกรียงไกร
กล้วยกล้ายวิไล.......................ไพรหิมวันต์

จ เหมนฺเต
หิมะปนเป...............................ร่วงเทเหหัน
น้ำค้างประพรม........................หุ้มห่มตฤณพลัน
พรรณแพรกอนันต์...................สวรรค์สรรพางค์

จ ภมรา
ภมรร่อนล่า...............................ยอดหญ้ารุ่งสาง
แมลงค่อมทอง..........................เรืองรองปีกกาง
ซ้อนไซ้น้ำค้าง...........................พราวพร่างผกา

ตํ ปเทสํ
หิมวันต์วัง.................................สูงรั้งเวหา
มิ่งพนาเวศ................................ประเทศวนา
ภิรมย์หรรษา...............................ป่า"หิมพานต์"Create Date : 20 ตุลาคม 2552
Last Update : 11 พฤศจิกายน 2552 2:02:09 น. 17 comments
Counter : 622 Pageviews.

 
แวะเยี่ยมบ้าน น้องหนาว ในเช้านี้
สุขสดชื่น ฤดี มีป่าสวย
หิมพานต์ ตระการตา ระรื่นรวย
โชคอำนวย ด้วยกวีที่งดงาม


หวัดดีจ้ะน้องหนาว
พี่แวะมาเยี่ยมค่ะโดย: สุนันยา วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:10:48:03 น.  

 
เเวะมาเยื่ยม

นอนดึกนะเราน่ะ..


โดย: อาลีอา วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:23:03:25 น.  

 
แวะมาเยี่ยมน้องหนาวครับ

ขอบคุณมากครับ ที่ห้องของเพื่อนโนบิตะ มีกวีเก่งๆ แวะมาเยี่ยมเยือนปลื้มมากครับ ที่กวีเก่งๆ คนนี้ ชื่นชมหิมพานต์แฟนตาซีของผม ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณครับ

เพื่อนโนบิตะ


โดย: เพื่อนโนบิตะ (เขาพนมรุ้ง ) วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:15:39:16 น.  

 
ดวงดาวพราวพร่างฟ้า....................อำไพ
ลอยเด่น ระยิบไกล.......................เจิดจ้า
งามสรรพประดับใน.......................สรวงส่อง
ผุดผ่องงามเหนือหล้า.....................โอบเฝ้าดวงเดือนฯ


มาเยี่ยมจ้า


โดย: สุนันยา วันที่: 24 ตุลาคม 2552 เวลา:23:02:32 น.  

 
ฝากลม พัดหวน ชักชวน ความฝัน
ที่ดี จำนรรจ์ นั้นผ่าน มาหา
ณ.ยาม ราตรี ที่มี ดารา
ลอยเด่น พราวฟ้า นำพา รื่นรมย์


มาส่งฝันดีจ้ะ
ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ


โดย: สุนันยา วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:23:29:13 น.  

 


โดย: ร้อยคำ คณาความ วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:13:41:04 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมฝันดีครับ


โดย: เพื่อนโนบิตะ (เขาพนมรุ้ง ) วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:23:17:49 น.  

 


ฝันดีนะจ๊ะ


โดย: สุนันยา วันที่: 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:07:34 น.  

 
แวะมาเยือนเพื่อนใหม่ ให้ใจสุข
แสนสนุกสุขใจเป็นหนักหนา
เห็นเพื่อนใหม่มีกลอน..สอนใจมา
สุขอุราสราญรมณ์....สมฤทัย....


โดย: ไหมพรมสีสวย วันที่: 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา:5:27:38 น.  

 
ขอบคุณ พี่สุนันยาครับ

หิมพานต์ ตระการตา วนาสัณฑ์
งามพฤกษ์พรรณ สวรรค์ส่ง บรรจงร้อย
จึงเสกสรร จำนรรจ์กานท์ จารเป็นถ้อย
ให้ชดช้อย งามสม ภิรมย์ใจ

ขอบคุณพี่เลิฟครับ แวะมายามดึกโดย: นครเหมันต์ IP: 203.155.226.248 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:3:45:04 น.  

 
ขอบคุณ คุณเพื่อนโนบิตะครับ
แวะมาถึงสองครั้ง สองครา
เป็นเกียรติจริงๆ ผลงานคุณ ผมก็ชื่นชอบครับ


โดย: นครเหมันต์ IP: 203.155.226.248 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:3:46:55 น.  

 
พี่สุครับ

เดือนลอยพลอยเคลื่อนคล้อย................นภา
งามเฉิดฉายเวหา................................แจ่มแจ้ง
ดาวเรียงวับวาวมา..............................พราวพร่าง
กระจ่างแม้ยามแล้ง............................งามแฉล้ม ราตรี

................................

ฝากลม พัดหวนคืน ยามตื่นเจ้า
ให้ลมเฝ้า รำพัน กระสันถึง
ว่ายังรัก ภักดีนั้น มั่นตราตรึง
สุดคำนึง รำพึงหา ทุกคราไป

................................

โอ้จันทร์เอ๋ย เคยเห็น เด่นสง่า
เคียงนภา ราตรี ที่ไสว
งามคุณค่า งามแสง แห่งวิไล
เจ้ารู้ไหม ใจข้ารอ ขอเคียงเดือน

....................................

พี่สุครับ น้องหนาวขอบคุณทุกครั้งที่เข้ามาเยี่ยม
ขอบคุณมากจากใจจริงๆๆครับ พี่สาวที่แสนดี


โดย: นครเหมันต์ IP: 203.155.226.248 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:4:06:19 น.  

 
ขอบคุณพี่ร้อยคำ และ คุณเพื่อนโนบิตะ มากๆๆครับ


โดย: นครเหมันต์ IP: 203.155.226.248 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:4:08:02 น.  

 
ยินดียิ่ง น้อมรับ คำนับมิตร
ที่มีจิต คิดหา เป็นสหาย
รู้สึกซาบ และซึ้ง ถึงมิวาย
คงมิคลาย ความสัมพันธ์ นั้นให้จาง

ขอบคุณมากครับ คุณไหมพรมสีสวย รู้สึกปลื้มจริงๆ ที่เข้ามาเยี่ยมครับ


โดย: นครเหมันต์ IP: 203.155.226.248 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:4:13:47 น.  

 
แหวะ


โดย: อาลีอา วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:57:12 น.  

 
เข้ามาหาน้องหนาว..

เหยียบแหวะใครล่ะนี่ อึ๋ยยย!!!!


โดย: คุณแม่ใจดี วันที่: 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:32:27 น.  

 
มาแหวะไรครับ คุณอาลีอา ทำไมไม่อ้วกเลยอะ อิอิ

สวัสดีครับ คุณแม่ เห็นแม่มาแล้วชื่นใจยอดใจ อิอิ

อย่าเหยียบนะครับ ข้ามไปเลย แหวะพี่เลิฟอะครับ

ขอบคุณทั้ง 2 ท่านอีกครั้งครับ


โดย: นครเหมันต์ IP: 203.155.224.194 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:05:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นครเหมันต์
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add นครเหมันต์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.