2PM : Mini album "STILL 2PM"

2PM: Mini album "STILL 2PM": Instrumental & Misic & Lyrics ѴͧѹФ
Down


Top

Still
//Romanization//Translation & Korean
Ill Be Back
//Romanization//Translation & Korean
- - --
//Romanization//Translation & Korean
I Cant
//Romanization//Translation & Korean
I Know
//Romanization//Translation & Korean
Dance2Night
// Romanization//Translation & Korean
>
Romanization : Top

2PM: Still
-ѹ -- -Ѵ-͹ --
-Թ ͧ-͹---- Դ- Դ-͹-ֹ-
-ʹ- --͹-ֹ-
- ----ֹ - -ͧ-
- -͹--ֹ - ع-Դ-
-- - -- -
-ѧ--ֹ-

-------------------------------------------------
Credits: 2pmthailand
Top

Romanization : Top

2PM: I`ll be back

Ill be back ͹ - - - -
- - - -
-- - -- -ѧ ع ͺ--

Ѻ-- - -͡-
ѹ -ʹ- -ѹ - - --
-ʹ- - ѹ - ͧ-͹-
-ѧ---ѹ Դ-ʹ-ѹ -
ѡ--δ-ѹ- ͧ-͹- ͹-- --
--ֹ ع-ͧ --Թ ѡ---
ع-ͧ- Ѵ--
- -ʹ- --δ-ѹ-

Ill be back ͹ - - -
- - - -
--- - -- -ѧ ع ͺ--

Youll be back -ֹ - - -
-- --ֹ -
-ֹ - - ͺ-Թ -ѹ-ѹ -
Ill be back.

͹ ѹ -Թ -- ͺ-
- ѡ-ѡ- -
-͹ -- ѹ-͹- ͡-ֹ -- ع--
ͧ-Թ--
- ᫧-ѡ- -- - -- - ͹
- ִ- - --- ---ѹ-

Listen baby girl
- ---- ʹ--
--Ѻ- ---
-- -ѹ- - ѹ-
ͺ- --
ء-ֹ ִ- - - -
-ֹ -- -ѧ --
- ѹ- ---
- -- - ͹-͹- Դ---- UH~

But you better know that
Im not giving you away
Will I ever stop waiting no way
Itll be the same in my world
Im your boy Youre my Girl.

-ѹ - ---ѹ
ѹ - - -- -ѹ
- -- ͡-ͧ -
- -- Ill be back
------------

----------------------------------------------------
Thanks: credit: 2pmthailand.com
Top

Romanization : Top

2PM: - - --

- - --
- Դ--͹
ѹ Χ-- ѹ Χ-- --
-ֹ - ѹ-- -͡-- Դ--͹
ѹ Χ-- ѹ Χ-- --
---ֹ -- -
ỹ - Ѻ - -
- Ѿ-- ش- - --

Ρ- - -- ᵹ - -
-- --- ᵹ
- -- (- -)
- - -- ᵹ - -
- ع--ѹ --ѡ ͹--
(ѹ-ͧ ѹ-ͧ)

-- --ֹ
- - ⾹--͹
-ֹ- -ʹ- --
Ρ--- - -
- - ͹- --͹
- --- - -- ~

- -- -Ѵ- ع-Χ-ѹ
-͡- -- ͺ- ֹ-͡- ͺ-
-- -ع ʹ- ͺ- --- --
--- -Թ- ѹ-͹- -
Χ--- - - -ʹ-
- - -
-Ѵ-ֹ ͹ - Դ-
Χ--- - Χ--- -

-ѹ- ʹ- Դ- - ͺ-

----------------------------------------
Thanks: 2pmthailand
Top

Romanization : Top

2PM: I Can't

- -- ---
Cuz I can't forget your love
ع-- --ʹ Ѵ- - ᫧-ѡ-ѹ -͹

--á --ѹ
I can't stop Thinkin about your love

Դ- ͺ- ʹ Ѵ- - -ֹ ʹ

Դ- ͺ- ʹ Ѵ- - --͹--͹

I can't forget your love
͹----- ѹ - -- ---
I can't forget your love
͹----- ---
cuz I can't I can't forget your love

- ᫧-ѡ- -ֹ - ---
--ʹ Ѵ-ֹ ع-- - -
- ι- i cried

-ѧ- - ѡ- -ֹ -ʹ--
-- - - -ֹ ʹ-ֹ --ʹ- ͺ-ʹ-

So i can't forget your love

Դ--- -⺹-͡- ͺ-
-ࡹ - -ֹ ---
- ---ֹ - -
--ֹ --ֹ ʹ-ѹ- -ا-

I can't forget your
love girl you know
I need your love
I need your everything
I need you back
-- Դ- till you come back
Comeback to me

----------------------------------------
Thanks: 2pmthailand
Top

Romanization : Top

2PM: I Know

I know I know I know
I know I know I know
Դ--ֺ- - --ع -ֺ--
-ʹ- ---
- -- --Ѵ- -ѧ
ѹ -͹- --Դ-
(͹ -ֹ-)
-ʹ- -- Դ-
(͹ -ѹ-ֹ-)
-ԡ- ѹ ѹ ѹ ѹ - -- Դ-

I know I know I know
͹-ѹ - Դ--ѹ --ѹ
(- -- Դ-)
I know I know I know
-ѹ- - Դ--ѹ --ѹ
I know I know I know
ִ-Թ- - Դ--ѹ -ԡ ѹ
(- -- Դ-)

I know I know I know
-- - ͺ- - ѹ
--ԡ -- ع-Ѻ--͹ -ԡ-
(-ԡ- -ԡ- -)
Դ-- -ֹ- ֹ-ѹ -Թ-
ѹ -- --ࡴ-

(͹ -ֹ-)
-ʹ- -- Դ-
(͹ -ѹ-ֹ-)
-ԡ- ѹ ѹ ѹ ѹ - -- Դ-

---Թ Դ- -
ѹ ͧ-ͧ-ͧ ---
- -ѹ -ѹ -- -- Դ-
--Ѵ- --ֹ- - ѹ --ֹ-
- Թ- hey lady
-- come back to me

ͺ-Թ - -
-ѹ- -ѹ-ֹ -
ع- -- -- --
- -͡-- ع-
-ѹ- -ֹ--
-ạ-͹ -- - ѹ-
-ʹ- -͹--ѹ-
-- - ѹ

----------------------------------------
Thanks: 2pmthailand
Top
Romanization : Top

2PM: Dance2Night

(Woo)
Dance with me I wanna ride with you
(Woo)
Dance with me dance with me

- - - ---ֹ-
- - -ֹ ᫧-ѡ--ֹ-
--ֹ ͹- --ֹ ͹-
--ѧ-ֹ ᫧-ѡ -ֹ-
--ѹ ѹ -ֹ - - Թ- ͹- -
ع- ---͹ Դ- ͹---
ѧ--- baby -- - Ѵ- lady

One Step One Two Two Step
- -ԡ- -- ع-ѹ
-ѹ- -ѹ - Ѵ--

-ਹ Baby Dance Baby Dance
Baby Dance With me
-ᴹ - - -
- - Ѵ-
Dance With me
-ਹ Baby Dance Baby
Dance Baby Dance With me
- - -- --
Baby Dance Tonight - Dance Tonight

- - - Ѵ- Դ-ֹ-
Թ-ع -ֹ -- --ֹ-
-ᴹ - Թ- ش-Ѻ-
ع- ͺ- Ժ- - -ֹ-
-ਹ - --ͺ- - -
- -- ---͹ ---
͹--- ѧ--- baby
- - - lady

One Step One Two Two Step
- ֹ-- - ع-ѹ
-ѹ- -ѹ ----

Yo Dance Tonight -
Feeling alright -- -
- Ѵ- Թ-ͧ - ͺ-
Ǵ- -͹--͹ - nature -
- - Թ-ֹ - gesture
͹--ѹ- --ѹ- stage
- ---ֹ -͹ --- - -(Oh)
- - -- ѡ-- Ѵ-
-ѡ- -- -- - --(oh)

One Step One Two Two Step
- --
-- ع-ѹ -ѹ- -ѹ - Ѵ--

-ਹ Baby Dance Baby Dance Baby
(Come on girl Dance With me)
-ਹ Baby Dance Baby Dance Baby
(Don't try leave Stay With me)

-ਹ Baby Dance Baby Dance Baby
(Come On Baby Dance Come On Baby Dance)
-ਹ Baby Dance Baby
Dance Baby Baby Dance Tonight
- Dance Tonight

----------------------------------------
Thanks: 2pmthailand
Top
Romanization : Top
 

Create Date : 12 Ҥ 2553
6 comments
Last Update : 12 Ҥ 2553 14:40:28 .
Counter : 1242 Pageviews.

 


2PM: Still:

나만 바라볼 줄 알았던 너라서
ѧ ͧ§ѹ
우린 영원할거라고 믿고 있었는데
ѹ֧Ҩ¡ѹʹ
왜 이렇게 돼버렸는지
֧ҧ
점점 차가워지는 너의 표정이
ҷҧͧ繪Ң
나를 외면하는 너의 그 눈빛이
µҢͧͷͧѹ
날 슬프게 해도 더 아프게 해도
зѹ֡纻Ǵ
나 널 사랑하는걸
ѹѧѡ
Top

 

: Nesther (Nasther ) 12 Ҥ 2553 14:41:17 .  

 


2PM: Still:


Ill be back 넌 다시 나를 찾을 거야.
ѹСѺ ͤСѺҩѹա
그때 다시 내가 올 거야.
Ѻҩѹա͹㹵͹
그 누구도 너를 나보다 사랑 할 순 없기에.
ѡҡҩѹա

갑자기 이럼 어떡해

난 어떻게 하란 말야 네가 도대체
ѹҧ
어떻게 이래 난 네가 날 영원히
Ҩҧ
사랑할거란 말 믿었단 말야.
ѹͨѡѹʹ
약속했잖아 영원히 변하지 말자고
ѹѭҨ¹ŧʹ
우리는 분명 맺어진 짝이라고
ǡҨ¡ѹҧ
분명히 맞다고.
ҧʹ
네가 그렇게 얘기했잖아.
º͡ҧ

Ill be back 넌 다시 나를 찾을 거야.
ѹСѺ ͤСѺҩѹա
그때 다시 내가 올 거야.
Ѻҩѹա͹㹵͹
그 누구도 너를 나보다 사랑 할 순 없기에.
ѡҡҩѹա

Youll be back 너는 다시 돌아 올 거야
ͨСѺ ͨеͧѺա
그래서 널 보내는 거야
ѧ鹩ѹл
나는 알아 네가 나 없인 못산단 것을
ѹթѹ
Ill be back.

넌 난 우린 헤어질 수 가 없어
ԡѺѹ
네가 착각을 하나 봐
ͤԴͧ
이건 누구나 한번쯤 겪는 고비일 뿐이야
áͧ˵ءóẺѡ
정신차려.
ʵ˹
다시 생각해 아무리 말을 해 줘봐도 이미 넌
ͧԴաͧٴ͡
말을 듣지 않아 메아리로 돌아오잖아
ҧҨѧԹӾٴ §з͹Ѻա

Listen baby girl
ѧѹзѡ
그래 돌아서줄게 멋지게
ѹСѺҧ
남자답게 놓아줄게
Ѻҧ١
그리고 널 귀찮게 하지 않게
ЩѹӤҭ
말 없이 저 뒤에서
ѹͧͨҡҹѧ
죽은 듯이 서서 바라 볼게
ٴѡ
너는 모르게 그냥 멀리서
ҧ͡·ѹ
아주 많이 떨어져서
ͨҡҡ
나의 존재를 네가 완전히 잊어버리게 UH~
ѹ

But you better know that
͡
Im not giving you away
ѹշҧ
Will I ever stop waiting no way
ѹշҧشç
Itll be the same in my world
ѹšͧѹ
Im your boy Youre my Girl.
ѹ繢ͧ͡繢ͧѹ

잠깐 그댈 보내지만
ѹл
난 네가 다시 돌아올 거란
ѹСѺա
걸 알아 그러니 걱정 말아
ǧ
네가 쓰러질 때 Ill be back
ŧ ѹСѺ
Top

 

: Nasther (Nasther ) 12 Ҥ 2553 15:20:45 .  

 


2PM: - - --:니가 나를 떠나도
ͨШҡѹ
널 지켜 볼 수 있다면
ѹͧ
난 행복해 난 행복해 그걸로 돼
ѹդآ ѹդآ
다른 품에 안겨도 날 기억하고 있다면
Ҩʹͧѧ֧֡ѹ
난 행복해 난 행복해 그걸로 돼
ѹդآ ѹդآ
어디서든 아프지 말고

살 뺀 다고 밥 굶지 말고
ʹ§ШŴ˹ѡ
그 사람 앞에서 더 더 웃어 줘야 해 예쁘게
˹Ҥ ͨеͧդآҡҡ

혹시 내가 그리울 땐 이 노랠 들어
͹˧ѧŧ
그 사람이 아프게할 땐
͹ҷ纻Ǵ
이 노랠 들려줘 (싫어 싫어)
ǿѧŧ (ͺ ͺ)
자꾸 내가 보고플 땐 이 노랠 불러
͹Դ֧ѹѧŧ
널 위해 준비한 내 마지막 선물을 (안녕 안녕)
繢ͧѭشѺ (ҡ͹ ҡ͹)


그 사람이 가끔은
Ҥ
나를 물어 본다면
֧ѹ
모른다 해 버렸다 해 그래도 돼
͡駷
혹시라도 내가 못 참아
֧ҩѹз
밤새 너의 전활 울리면
ͧ騹֧
그 사람 곁으로가 지켜 달라해 워~워
ѹТͧҤһͺ

돌아 보지마 나같이 불행한 놈
ѹѺ Ҩзء͹Ѻѹ
기억할 필요도 없어 흔적도 없을 몸
ͧөѹźءҧ͡
어차피 해준 것도 없어 깔끔하게 돌아서
ͧաѹѧѺ
그리움도 사친걸 완전히 날 지워
з駤ҷҷѹ
행복하게 살아 줘 제발 그렇게
ôҧդآ
너를 위해 살아
ժԵ͵ͧ
나같은 건 이제 잊어
ͧǢͧѹ
행복하게 살아 행복하게 살아
ҧդآ ҧդآ

미안해 니 곁에 있어 줄 수가 없어
ɹ ѹö§ҧա
Top

 

: Nasther (Nasther ) 12 Ҥ 2553 15:24:52 .  

 


2PM: I can't:그대 올 때까지 기다릴께
ѹͨͨСѺ
Cuz I can't forget your love
ҩѹö
눈물이 흐를것 같아 그대 생각만 하면
ѹҤԴ֧ͨͧ͡

갈수록 깊어만 가
觤Դ觶֡
I can't stop Thinkin about your love
ѹöشԴ֧

잊을 수 없을 것 같아 그대 모든 것
繷ءҧö

믿을 수 없을 것 같아 그대 돌아온다면
͹ͨѺ

I can't forget your love
ѹö
언제까지라도 난 그대 올 때까지 기다릴께
ҹҹ˹ ѹ͡Ѻ
I can't forget your love
ѹö
언제까지라도 기다릴께
ѹ仵Һҹҹҹ
cuz I can't I can't forget your love
Щѹö

그대 생각에 잠 못 드는 밤을 지새우다
ѹҤԴ֧ͷ駤׹
흐를것 같은 눈물을 참지 못해
ѹӵҷ͡
가끔 혼자 i cried
ѹѡͧ餹

이 세상에 그대 밖에 없는 나였기에
šѹù͡ҡͤ
그대를 잃고 내게 남은 것은 아무것도 없었어
ѹ

So i can't forget your love
ѧ鹩ѹ֧ö

잊으려고 해본적도 없어
ѹ·
내겐 가치 없는 일이라서
ѹդѺѹ
그댈 떠올리는 일이 매일
ѹҤԴ֧ͷءѹ
내게는 숨쉬는 것만큼 소중해
º͹㨢ͧѹ

I can't forget your
ѹö
love girl you know
͡ҩѹѡ
I need your love
ѹͧ
I need your everything
ѹͧ÷ء觷ءҧͧ
I need you back
ѹҡ͡Ѻ
기다릴 수 있어 till you come back
ѹͨͨСѺ
Comeback to me
ôѺҩѹ

Top

 

: Nasther (Nasther ) 12 Ҥ 2553 15:31:17 .  

 


2PM: I Know:I know I know I know I know I know I know
ѹ ѹ ѹ ѹ ѹ ѹ
니 뒷모습이 보여 차가운 모습으로
ͧҹѧͧ;繪
그렇게 사라지고
ҧ
아무 말 못하고 바보같이 그냥
ѹٴ ӵ͹Ѻ
난 여전히 남아있어 (넌 없는데)
ѹѧ͹
()
이렇게 널 널 널 널 널 부르고 있어 (넌 떠났는데)
ѹѧ¡ͧҧ (ͨШҡ)
아직도 난 난 난 난 너를 그리고 있어
ѹѧҤԴ֧

I know I know I know
ѹ ѹ ѹ
변한 널 알고 있지만 알지만 (너를 그리고 있어)
֧ѹ¹ (ѹѧҤԴ֧)
I know I know I know
ѹ ѹ ѹ
떠난걸 알고 있지만 하지만
ѹ͡ѧШҡѹ
I know I know I know
ѹ ѹ ѹ
끝인걸 알고 있지만 아직 난 (너를 그리고 있어)
ѹҷءҧѧШ
(ѹѧҤԴ֧)

I know I know I know
ѹ ѹ ѹ
이대로 널 널 보낼 수 없어 못해 난
ѹöͨҡҧ
가끔씩 니가 보여 내 눈앞에선 아직도 (아직도 아직도 널 그려)
¤駷ѹԴѧç˹ҩѹ (ѧ ѧ ҤԴ֧)
잊어야 하는데 다 끝난 일인데
ѹеͧ ءҧѹŧ
난 그러지 못하겠어
ѹҧ

(넌 없는데) 이렇게 널 널 널 널 널 부르고 있어
()
ѹѧ¡ͧҧ
(넌 떠났는데) 아직도 난 난 난 난 너를 그리고 있어
(ͨШҡ)
ѹѧҤԴ֧


떠나버린 널 잊지 못해
ѹö
난 또 펑펑펑 울고불고
ѹѧͧ
니가 떠난 그 시간 그대로 멈춰서 있어
͹ͨҡ ѹش
매일같이 널 그리는데 왜 대체 안 보이는데
֧ѹФԴ֧ͷءѹ ֧ѡ
어디 있니 hey lady
ѡ ˹
내 품으로 come back to me
ôѺʹͧѹ

너 없인 숨도 못 쉬어
ѹժԵ
너 떠난후 시간은 멈춰
ǧѧҡͨҡѹشŧ
눈을 감아도 잠들지 못하고
ҩѹѺ ö͹Ѻ
계속 뒤척이다 눈떠
ѹѧѺ
떠난걸 아는데도
ͨҡ
수백번 다짐을 해도 안돼
ѹҡѺ
이렇게 애원하잖아
ѹͧҧ
이대로 널 널 못 보내 난
ѹöԧ

Top

 

: Nasther (Nasther ) 12 Ҥ 2553 15:38:24 .  

 


2PM: Dance2Night:(Woo)Dance with me I wanna ride with you
()
鹡Ѻѹ ѹҡ仡Ѻ
(Woo) Dance with me dance with me
()鹡Ѻѹ 鹡Ѻѹ

그대 지금 어딜 바라보는지
ѹͧͨҡ˹ѡ
대체 지금 무슨 생각하는지
͡ѧԴ
그대는 원래 그대는 원래
͡͹
남자랑은 춤 출 생각 없는지
͡͹鹡Ѻ
하지만 난 다른 남자 들과 진짜 뭔가 달라
ѹպҧҧᵡҧҡ¤
내 눈을 바라보면 알 수 있어 언제까지
ʺҩѹ ͧ͡
망설일래 baby 리듬의 몸을 맡겨 lady
ѡ ѡ ѺҧҡѺ§ŧ ѡ

One Step One Two Two Step
˹ ˹ ͧ ͧ
몸을 움직여 지금이 순간
Ѻҧ
둘만의 공간 너를 맡겨봐
͹§ͧҹ

이젠 Baby Dance Baby Dance
͹·ѡ
Baby Dance With me
ѡ鹡Ѻѹ
그댄 지금 어딜 봐 나를 봐
͹ͧҷѹ
몸을 내게 맡겨
ѺҧҡѺ§ŧ
Dance With me
仡Ѻѹ
이젠 Baby Dance Baby
͹·ѡ
Dance Baby Dance With me
ѡ鹡Ѻѹ
지금 여길 느껴봐 즐겨봐
͹ʹء仴¡ѹ
Baby Dance Tonight 너도 Dance Tonight
ѡ仡Ѻѹ㹤׹

그대 지금 누굴 찾고 있는지
͹͡ѧͧѡ
친군 다른 남자와 춤추는데
͹ͧ鹡Ѻ¤
그댄 왜 자꾸 친굴 붙잡구
Ͷ֧ѧеԴ͹ͧ
눈치 없게 집에 가자 하는지
շշҨШҡ
이젠 제발 재미없게 굴지 말고
ô
내 손 잡아 오늘이 지나가면 후회할껄
Ѻͧ͢ѹǼҹѹ仴¡ѹ
언제까지 망설일래 baby
ѡ ѡ
나와 춤을 춰죠 lady
鹡Ѻѹзѡ

One Step One Two Two Step
˹ ˹ ͧ ͧ
몸을 흔들어 지금 이 순간
Ѻҧ
둘만의 공간 주저하지마
͹§͡Ѻѹ

Yo Dance Tonight 함께
仴¡ѹ
Feeling alright 모두가 이제
͹֡
내게 맡겨 신경 쓸 필요 없어
˹ҷͧѹ ͧʹ
됐어 자연스런 너의 nature 지금
仵ҵԢͧ
리듬 타고 있는 너의 gesture
ҧҡѺ§ŧ
원하잖아 바라잖아 stage
͵ͧẺ
위로 따라오는 시선 제껴버려 너의 뒤로(Oh)
µҷͧҨҡҹѧͧ()
두고 몸을 움직여 박자에 맞춰
ѺҧҡѺ§ŧ
이 음악을 느껴봐 그리고 이제 즐겨봐(oh)
Ѻ֧§ʹء仡Ѻѹ()

One Step One Two Two Step
˹ ˹ ͧ ͧ
몸을 움직여
Ѻҧ
지금이 순간 둘만의 공간 너를 맡겨봐
͹繪ǧҢͧͧ

이젠 Baby Dance Baby Dance Baby
͹·ѡ
(Come on girl Dance With me)
(Էѡ 鹡Ѻѹ)
이젠 Baby Dance Baby Dance Baby
͹·ѡ
(Don't try leave Stay With me)
(觨ҡ Ѻѹ͹)

이젠 Baby Dance Baby Dance Baby
͹·ѡ
(Come On Baby Dance Come On Baby Dance)
(鹡Ѻѹ 鹡Ѻѹ)
이젠 Baby Dance Baby
͹·ѡ
Dance Baby Baby Dance Tonight
ѡ仡Ѻѹ㹤׹
너도 Dance Tonight
͡仾ѹ

Top

 

: Nasther (Nasther ) 12 Ҥ 2553 15:43:48 .  

: * blog comment ੾Ҫԡ
Comment :
  *ǹ comment ö javascript style sheet
 


Nasther
Location :
ا෾ Thailand

[ Profile ]

ԻҢͧ Blog [?]
ҡͤѧ
Rss Feed
Smember
Դ͡ : 1 [?]

A Simple Page
Group Blog
 
<<
Ҥ 2553
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
12 Ҥ 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Nasther's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.