ธันวาคม 2556

3
4
8
15
18
20
27
29
 
 
All Blog
ราชพฤกษ์ งานพืชสวนโลก
สิ่งที่น่าสนใจ
วัตถุประสงค์หลักของงาน เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระมหากษัตริย์ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย การจัดงานครั้งนี้ จึงกำหนดจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยมุ่งเน้นการเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในด้านการเกษตรกรรม และโครงการในพระราชดำริ ซึ่งได้ทรงคิดค้นและก่อตั้ง เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทย

งานราชพฤกษ์ 2549 แบ่งพื้นที่จัดแสดง เป็น 5 ส่วนคือ สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร (Corporate Garden) , สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (International Garden) ส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้เขตร้อนชื้น (Tropical Garden) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร (Indoor Exhibition) และส่วนจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติหอคำหลวง (Royal Pavilion) ภายใต้แนวคิด "เพื่อนำความรักสู่มนุษยชาติ" (to Express the Love for Humanity") นอกจากนี้ยังเป็นส่วนการแสดงประกอบย่อยๆ แบ่งเป็นส่วนต่างๆ อีกดังนี้
อาคารหอคำหลวง เป็นส่วนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระมหากษัตริย์นักการเกษตรของโลก
สวนไม้ผลไทยและอาคารแสดงนิทรรศการผลไม้
สวนรวบรวมพันธุ์ไม้เขตร้อนชื้นโดยจัดแบ่งกลุ่มการแสดงตามคุณลักษณะ
สวนนิทรรศการเกี่ยวกับยางพารา
อาคารแสดงพันธุ์ไม้เขตร้อน
อาคารแสดงพันธุ์ไม้เขตหนาว
อาคารแสดงการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
อาคารแสดงเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื้อ
ลานและเวทีการแสดงกลางแจ้ง
อาคารแสดงโลกแมลง
สนามเด็กเล่น
ข้อมูลจาก วิกี้พีเดีย

ที่ตั้ง และการเดินทาง
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 470 ไร่
ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
ปาล์มขวดต้นไม้ที่ตั้งโดดเด่น และเป็นที่สนใจจากผู้ที่เข้าชม ตั้งบริเวณหน้างาน
สวนเฉลิมพระเกียรติ และมุมงานราชพฤกษ์จากจุดชมวิว ตามลำดับ
ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
สวนนานาชาติ ประเทศภูฎาน ประเทศญี่ปุ่น (สองภาพกลาง)

ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
ภายในงานราชพฤกษ์มีการจัดโซนการแสดงต่าง ๆ มากมาย

ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
สวนสวยรูปลักษณ์จากเบลเยี่ยม ภาพถ่ายงานจากหอคอย และต้นกระบองเพชรที่กำลังออกดอกสวยงาม

ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
หอคำหลวงจัดเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการของชาติไทย

ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
มุมต่าง ๆทั้งภายใน ภายนอกหอคำหลวง

ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
ท่านจะได้รับทั้งความสุขกาย สุขใจเมื่อเดินอยู่ภายในงานราชพฤกษ์

ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
พรมบุปผาบนพื้นที่ที่เติมเต็มไปด้วยสีสันแห่งพรรณไม้นานาชนิด (ภาพกลาง)

ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
พันธุ์ไม้ดอกไม้นานาชนิดอวดโฉมแ่ข่งกันสวย

ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่ ราชพฤกษ์-พืชสวนโลก-เชียงใหม่
ต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดีที่ตั้งอยู่กลางลาน และสวนในความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในโซนวิถีประชา
Create Date : 12 ธันวาคม 2556
Last Update : 12 ธันวาคม 2556 16:21:49 น.
Counter : 761 Pageviews.

11 comments
  

Outdoor Interiors' mission is guided by providing innovative, space-saving designs using beautiful, sustainable hardwoods along with an exciting array of mixed materials. Utilizing high quality hardwoods, our unique styles and durability will make your patio the envy of the neighborhood. Eucalyptus is one of the fastest growing dense Hardwoods prized for its strength, durability and weathering characteristics in all climates. Eucalyptus is naturally resistant to decay with handsome pinkish-brown tones and a straight, light wood grain similar to Teak.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:24:08 น.
  

Crafted from solid eucalyptus with a dark-brown stain, the enchanting bench comfortably accommodates two people and features horizontal slats and slightly curved arms, as well as gently flared square back legs and cylindrical front tapered legs for the perfect combination of ruggedly stable and elegantly charming.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:24:27 น.
  

Retro cool and super fun bean bag that's just like you remember as a kid - only these are better. The Majestic Home Goods Sage Bamboo Bean Bag Chair Lounger will add style and functionality to your deck or outdoor patio, while staying supportive and comfortable. Whether you are lounging out by the pool or having a barbecue with friends, they are the perfect accent to any outdoor patio furniture. The beanbag inserts are by using up to 50-Percent recycled polystyrene beads. The machine-washable, zippered slipcovers are woven from durable Outdoor Treated polyester with up to 1000 hours of U.V. protection enabling it to withstand nature's elements.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:24:48 น.
  

DC America Fantasy Sling Chair is made of heavy duty steel construction with a powder coated rust resistant finish. This chair comes in fun vibrant colors to brighten up any yard, patio, or porch. Comfortable to sit in and easy to store away when not in use. Everyone loves to sit outdoors on the lawn, deck, or patio for relaxing and entertaining.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:25:05 น.
  

Immerse yourself in the depth of new surroundings as you become acquainted with the art of making socially innovative gatherings. Catch the perfect angle for boundless views of reality with this easily reconfigured outdoor set. Expand horizons and open new vistas as hidden opportunities rise to the surface.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:25:36 น.
  

Telescope Casual features a versatile patio furniture collection that consists of a variety of different styles and materials. Since 1903, Telescope Casual has been manufacturing world-class luxury patio furniture that is made in the USA. From their manufacturing plant located in New York, Telescope is constantly improving in the research, development, and engineering process of making quality outdoor furniture. Telescope remains committed to being an industry pioneer by introducing new innovations and products, while preserving their well deserved reputation for high quality furniture.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:25:49 น.
  

This Six Piece PE Rattan/Resin Outdoor Furniture Set is the perfect way to enjoy your outdoor experiences. Dimensions: Coffee Table: 32" x 32" x 12" Tall. Corner Piece: 32" x 32" x 25" Tall. Two (2) Armless Chairs: 32" x 32" x 25" Tall. Two (2) End Pieces: 32" x 32" x 16" tall. Seat cushions are 16" off the ground. This set is VERY comfortable. Medium density foam cushions for maximum comfort. This Furniture Set comes with different chairs. So you can set it up however you want. The covers on the cushions can be unzipped and are machine washable.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:26:10 น.
  

Create a beautiful outdoor seating area that you have always dreamed of! Constructed from a lightweight aluminum frame and hand woven with a rich brown color PE resin, this set is designed to withstand the elements. The Ohana ( Family ) Collection will be the center for any outside gathering for years to come. It is a timeless design highlighted by clean lines and minimalist charm.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:26:26 น.
  

Relax in confidence, as you effortlessly unite diverse forces to take center stage. Wealth and success surround you and draw attention to greater heights. This outdoor wicker dining chair has a sturdy aluminum frame covered with an espresso rattan weave. Set includes: dining chair (1): 23-inch l by 20-inch w by 35-inch h set features: all weather synthetic rattan weave powder coated aluminum frame water and UV resistant ships pre-Assembled.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:26:53 น.
  

Sit back, relax and enjoy the summer sunshine with this new easy to assemble 4 piece patio lounge set from the Creekside Collection. This comfortable and easy to care for design is the perfect patio set up for entertaining outdoors or simply lounging around in your own back yard. The efficient slender footprint of this set makes it a seamless fit for condos and small spaces. Featured in our Charcoal Black Rope Weave and accented with light Pistachio upholstery this inviting design is a natural addition to any outdoor space. This set includes a coffee table, two chairs, a loveseat sofa and 4 throw pillows.


โดย: Gar-Toon (jeeraporn2302 ) วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:27:02 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 1
ตามมาชมภาพงามๆ ค่ะ

โดย: อุ้มสี วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:22:30:15 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Monthjeeraporn2302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]