Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2550
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
31 พฤษภาคม 2550
 
All Blogs
 

เรื่องย่อภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

........พุทธศักราช 2106 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยาทางด่านระแหงแขวงเมืองตาก ทัพพม่ารามัญซึ่งมีรี้พลเหลือคณานับได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของ ราชอาณาจักรอยุธยาอันมีเมืองพิษณุโลกเป็นประหนึ่งเมืองราชธานีได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น สมเด็จ พระมหาธรรมราชา พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรหรือพระองค์ดำ ซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภยันตรายและจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหา จักรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และยอมถวายช้างเผือก 4 เชือก ทั้งให้สมเด็จพระราเมศวรราชโอรส โดยเสด็จพระเจ้าบุเรงนองไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้างสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองก็ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรราชโอรสองค์โตให้ไปเป็นองค์ประกันประทับยังหงสาประเทศเฉกเช่นกัน ครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียง 9 ชันษา


........สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นที่รักใคร่ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองประดุจพระราชบุตรร่วมสายสันตติวงศ์ ด้วยองค์ยุพราชอยุธยาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ ทั้งยังองอาจกล้าหาญ สบพระทัยกษัตริย์พม่าซึ่งก็ทรงเป็นนักการทหาร นิยมผู้มีคุณสมบัติเป็นนักรบเยี่ยงพระองค์ พระเจ้า บุเรงนองทรงมีสายพระเนตรยาวไกล แลเห็นว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ จึงทรงคิดใคร่ปลูกฝังให้สมเด็จพระนเรศวรผูกพระทัยรักแผ่นดินหงสา เพื่อจะได้อาศัยพระองค์เป็นผู้สืบอำนาจอุปถัมภ์ค้ำชูราชอาณาจักรซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยความยากลำบาก เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นหาได้วางพระทัยในพระราชโอรส คือ มังเอิน (พระเจ้านันทบุเรง) และพระราชนัดดามังสามเกียดนัก ถึงแม้ทั้งสองพระองค์จะทรงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขโดยตรง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าราชนิกุลทั้งสองพระองค์นั้นหาได้เป็นผู้ทรงคุณธรรมอันจะน้อมนำเป็นพื้นฐานให้เติบใหญ่เป็นบูรพกษัตริย์ ปกป้องครองแผ่นดินที่พระองค์ทรงสร้างและทำนุบำรุงมาด้วยกำลังสติปัญญาและความรักใคร่หวงแหน เหตุทั้งนี้เป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงและราชโอรส มังสามเกียดขัดพระทัย ทั้งผูกจิตริษยาสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหงสาวดี บุเรงนองกว่าราชนิกุลข้างพม่าทั้งหลายทั้งสิ้น........พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่อง-พระรามัญผู้มากด้วยวิทยาคุณและเจนจบ ในตำราพิชัยสงครามเป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการแก่สมเด็จพระนเรศวร นับแต่เริ่มเข้าประทับในหงสานคร ยังผลให้ยุพราชอยุธยาเชี่ยวชาญการยุทธ กลช้าง กลม้า กลศึก ทั้งข้างอยุธยาและข้างพม่ารามัญหาผู้เสมอเหมือนมิได้ ข้อได้เปรียบตามกล่าวเป็นเสมือนทุนทางปัญญาอันส่งผลให้สมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราช แก้ทางศึกจนมีชัยเหนือพม่ารามัญในภายภาคหน้า


........พุทธศักราช 2112 ปรากฏข่าวระบือไปถึงหงสาวดีว่าหัวเมืองพิษณุโลกฝ่ายเหนือแลกรุงศรีอยุธยาราชธานีฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรสยามครั้งนั้นเกิดขัดแย้งปีนเกลียวกัน เหตุเนื่องมาจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยาเสด็จออกผนวช แลสถาปนาสมเด็จพระมหินทร์ราชโอรสองค์รองขึ้นเสวยราชสมบัติสืบแทน สมเด็จพระมหินทร์ทรงคลางแคลงพระทัยในความจงรักภักดีของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแต่ครั้งสงครามชิงช้างเผือกในปีพุทธศักราช 2106 ขณะที่เจ้าแผ่นดินพิษณุโลกก็หาได้ยำเกรงสมเด็จพระมหินทร์เช่นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อเห็นการใดมิควรก็บังคับบัญชาให้สมเด็จพระมหินทร์ปฏิบัติตามพระประสงค์จนเป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัยกษัตริย์อยุธยาพระองค์ใหม่ถึงกับหันไปสมคบกับสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง ร่มขาวร่วมกันแต่งกลเข้าตีเมืองพิษณุโลก แต่กระทำการมิสำเร็จ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเห็น เชิงสบโอกาสก็ยกทัพใหญ่เข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบ ครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรร่วมโดยเสด็จมากับทัพหงสาแต่หาได้ตามพระเจ้าบุเรงนองลงมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ทรงประทับอยู่เพียงเมืองพิษณุโลก มีเพียงสมเด็จพระมหาธรรมราชาโดยเสด็จกษัตริย์หงสาลงมาล้อมกรุงด้วยตั้งพระทัยจะเกลี้ยกล่อมให้สมเด็จพระมหินทร์ยอมสวามิภักดิ์พระเจ้าบุเรงนอง เพราะเล็งเห็นว่าอยุธยายากจะต่อรบเอาชัยทัพพม่ารามัญซึ่งมีกำลังไพร่พลเหนือกว่าได้ หากขัดขืนต่อรบจะได้ยากแก่สมณชีพราหมณ์อาณา ประชาราษฎร์ ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงลาผนวชมาบัญชาการรบด้วยพระองค์เอง แต่อยู่ได้มิช้านานก็เสด็จสวรรคตเสียระหว่างศึก พุทธศักราช 2112 มะเส็งศก วันอาทิตย์ เดือน 9 แรม 11 ค่ำ กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง


........ข้างสมเด็จพระนเรศวรซึ่งประทับอยู่ยั้งยังนครพิษณุโลกแต่ต้นศึก หาได้ทรงเห็นงามหรือคิด ครั่นคร้ามอ่อนน้อมต่อหงสา ถึงจะทรงรู้ซึ้งว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดามิได้คิดคดเป็นกบฏต่อแผ่นดิน แต่ก็หาได้เห็นด้วยกับการอ่อนข้อสวามิภักดิ์พม่ารามัญ น้ำพระทัยอันมั่นคง เด็ดเดี่ยวนั้น ถึงแม้จะมิได้แพร่งพรายถึงพระกรรณพระเจ้าบุเรงนอง แต่ก็ประจักษ์อยู่ในหมู่ ข้าราชบริพารใกล้ชิดผู้รักและหวงแหนในเอกราชของแผ่นดิน จึงพากันนิยมในน้ำพระทัย แลพร้อมใจถวายความจงรักภักดีแต่นั้นมา ครั้นเสร็จศึกอยุธยาพุทธศักราช 2112 สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงถวายพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางสมเด็จพระนเรศวร แก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง แลขอตัว
สมเด็จพระนเรศวรไว้ช่วยราชการข้างอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรจึงประทับยั้งอยู่ยังเมืองพิษณุโลก สืบต่อมา ครั้นลุปีพุทธศักราช 2114 สมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากสมเด็จพระมหินทร์ ก็โปรดให้สมเด็จพระนเรศวรเสวยราชย์ครองเมืองพิษณุโลก เป็นใหญ่เหนือหัวเมืองเหนือทั้งปวง


........เหตุการณ์ข้างพม่า หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช 2124 พระเจ้านันทบุเรงได้ขึ้นเสวยราชสืบต่อและได้สถาปนามังสามเกียดขึ้นเป็นรัชทายาทครองตำแหน่งมหาอุปราชาแห่งราชอาณาจักรหงสาวดี เมื่อแผ่นดินหงสามีอันต้องผลัดมือมาอยู่ในปกครองของ พระเจ้านันทบุเรง สัมพันธไมตรีระหว่างอยุธยาและหงสาวดีก็เริ่มสั่นคลอน ด้วยพระเจ้าหงสาวดี พระองค์ใหม่มิได้วางพระทัยในสมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระนเรศวรเองก็หาได้เคารพยำเกรงในบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพม่ารามัญเช่นกาลก่อน มิเพียงเท่านั้น สมเด็จพระนเรศวรยังได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฏครั่นคร้าม ดังคราวนำกำลังทำยุทธนาวีกับพระยาจีนจันตุและศึกเมืองคังเป็นอาทิ พระเจ้านันทบุเรงทรงเกรงว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นภัยต่อพระราชวงศ์แลแผ่นดินหงสา จึงหาเหตุวางกลศึก หมายจะปลงพระชนม์สมเด็จพระนเรศวรเสียที่เมืองแครง แต่พระมหาเถรคันฉ่องพระราชครูลอบนำแผนประทุษร้ายนั้นมาแจ้งให้ศิษย์รักได้รู้ความ สมเด็จพระนเรศวรจึงถือเป็นเหตุประกาศเอกราช ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี แลกวาดต้อนครัวมอญไทยข้ามแม่น้ำสะโตงกลับคืนพระนคร ซึ่งเป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงเปิดมหายุทธสงครามสั่งทัพเข้ารุกรานราชอาณาจักรอยุธยาสืบแต่นั้นมา


*********************************
 

Create Date : 31 พฤษภาคม 2550
25 comments
Last Update : 31 พฤษภาคม 2550 7:04:53 น.
Counter : 2510 Pageviews.

 

พี่ต้นเอาเรื่องย่อมาให้ อ่านซะตาลายเลย ขอบคุณคร๊าบบ..

 

โดย: ฟาง IP: 125.27.73.236 31 พฤษภาคม 2550 7:56:08 น.  

 

มา upblog แต่เช้าเลยนะพี่หรือว่ายังไม่ได้นอนเนียระวังอาการด้วยนะพี่
เดียวอดเจอน้องๆแล้วไม่หล่อนะเดียวไปดูให้ครบทุกหน้าก่อน

 

โดย: ปูน IP: 125.24.41.222 31 พฤษภาคม 2550 10:12:29 น.  

 

พระศรีขยันจังเลย

มา up แต่เช้า ว่าแต่ว่าเพิ่งกลับจากตักบาตรอ่ะเปล่าค่ะ

 

โดย: แมวยิ้มตุ้ย 31 พฤษภาคม 2550 10:24:27 น.  

 

หุ หุ.....คิดถึงพระศรีค่ะ.....

ว่าแต่ ถ่ายทำถึงไหนแล้วค่ะเนี่ย อยากดูคุณพระศรีแล้วนา

 

โดย: โตมิโต กูโชว์ดะ 31 พฤษภาคม 2550 10:44:49 น.  

 

พี่ต้นผมอ่านแล้วมันคุ้นๆนะเหมือนเคยอ่านที่ใหนมาจำไม่ได้

 

โดย: ปูน (poonseemen ) 31 พฤษภาคม 2550 11:15:59 น.  

 

อืมใช่ค่ะ ภาก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ
ว่าตอนนี้ถ่ายทำภาพยนตร์กันไปถึงไหนแล้ว

 

โดย: Par&Par IP: 125.26.35.115 31 พฤษภาคม 2550 13:07:00 น.  

 

ขยันจริงๆ เลย อย่าหักโหมนะคร้าบพี่น้อง
เป็นกำลังใจให้นะคะ

 

โดย: adnakus_p IP: 202.28.78.105 31 พฤษภาคม 2550 15:13:27 น.  

 

โอ้โหได้มาเรียนประวัติศาสตร์กันแต่เช้าเลย...แต่หน่าชอบนะอ่านประวัติศาสตร์เท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ แหมเป็นสาระที่ดีและน่าสนใจจริง ๆ...ขอบคุณค่ะ

 

โดย: น้อยหน่า(อัศวินฯ) IP: 58.9.27.237 31 พฤษภาคม 2550 20:08:04 น.  

 

โห..พี่ค่ะ อาจารย์ประวัติศาสตร์มาเองเลยหรอเนี่ย555

 

โดย: peta_w IP: 58.8.116.137 31 พฤษภาคม 2550 22:28:19 น.  

 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาฝากค่า

 

โดย: เนตร IP: 210.246.145.77 1 มิถุนายน 2550 9:08:17 น.  

 

ว่างหล่ะซิพี่ต้น ลูกเล่นเพิ่มขึ้นเยอะเลยน่ะ

 

โดย: tai IP: 58.136.60.214 1 มิถุนายน 2550 12:57:26 น.  

 

หูยพี่ต้นคะ อัพบล๊อกแต่เช้าเลยนะเนี่ยขยันอะไรเยี่ยงนี้เพคะพระศรีฯ เอาเป็นว่าเมื่อวานอิ่มมากเรยพี่ต้น อร่อยจังตังอยู่ครบ 555+ เสียดายพี่ต้นกลับราชบุรีไม่งั้นจะชวนไปด้วย อิอิ รักษาสุขภาพนะคะ

 

โดย: กวางค่ะ IP: 202.44.32.9 1 มิถุนายน 2550 16:43:07 น.  

 

เสียดายเมื่อวานพี่ต้นไม่อยู่ แต่มะเป็นไรครับ กลับมาถึงวันไหนบอกหน่อยนะครับ ตั้งใจจะเอาเค้กวันเกิดไปฝาก วันหยุดพักผ่อนมาก ๆ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

 

โดย: แสนพลพ่าย IP: 58.64.20.194 1 มิถุนายน 2550 17:22:55 น.  

 

ขอบคุณค่ะพี่ต้น (เดี๋ยวนี้ซอยห้องเป็นห้องเล็กน้องน้อยหลายห้องเลยนะคะ ว่าแต่มีแบ่งให้เช่ามั่งป่าว? )

...รอดูภาค 3 อย่างใจจดใจจ่อ ...

 

โดย: vivee IP: 203.185.154.66 1 มิถุนายน 2550 17:39:29 น.  

 

............กราบขอบพระคุณงามๆเลยค่ะพระศรี...ที่เอาเรื่องย่อมาให้ได้อ่ากัน...ใจดีอีกตามเคย...อย่างนี้สิขวัญใจแฟนคลับตัวจริง...


........แต่ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ อย่าหักโหม ....

 

โดย: narasa 1 มิถุนายน 2550 22:58:53 น.  

 

 

โดย: naragorn 3 มิถุนายน 2550 1:08:21 น.  

 

 

โดย: พระนเรศวร IP: 203.209.91.241 30 มิถุนายน 2550 15:17:32 น.  

 

แค่อ่านก็รู้ว่าสนุก เมื่อไรจะได้ดูภาค 3

 

โดย: คนรักชาติ IP: 203.172.201.1 30 มิถุนายน 2550 15:56:10 น.  

 

ทหารจีนหล่อมากเลยผู้พัน

 

โดย: กอหญ้า IP: 117.47.111.140 16 ตุลาคม 2550 19:38:45 น.  

 

รอดูอยู่นะ

 

โดย: น้ำฝน IP: 202.29.54.248 26 พฤศจิกายน 2550 16:34:04 น.  

 

อยากดูจังเลย

 

โดย: not IP: 202.139.223.18 1 กุมภาพันธ์ 2552 10:59:24 น.  

 

ฝากเว็ปไซด์ืด้วยครับ
ศึกษารายละเอียดในเว็บไซด์นี้ อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้

//www.i-amagel.com/leader.php?id=salakchit

 

โดย: pjpaphs 11 เมษายน 2552 16:24:30 น.  

 

คิดถึง มังจาปะโร

 

โดย: rakchalad IP: 203.209.100.201 24 เมษายน 2552 21:44:08 น.  

 

ชอบหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมาก เมื่อไรภาค3จะเข้าโรงค่ะ

 

โดย: may พิจิตร IP: 113.53.204.78 3 กันยายน 2552 8:37:08 น.  

 

อ่านแล้วก็ดี พอที่จะได้รู้บ้าง ตอนเรียนทำไมไม่อย่างนี้หว่า

 

โดย: หนุ่มครับ IP: 180.180.147.242 11 เมษายน 2554 21:55:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
เก้าทัพ
Location :
กาญจนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
" ความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ "


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
Friends' blogs
[Add เก้าทัพ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.