ท่องเที่ยวต่างประเทศ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศที่น่าสนใจ
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2563
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
 
14 กุมภาพันธ์ 2563
 
All Blogs
 

พาเที่ยวเทศกาลดอกซากุระ ณ จินแฮ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

พาเที่ยวเทศกาลดอกซากุระ 

ณ จินแฮ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ปูซาน เกาหลีใต้
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เที่ยวเทศกาลดอกซากุระบานจินเฮ ชมวิวถนนซากุระดัลมาจิกิล เช็คอินหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซานโตรินี่แห่งเกาหลี ถ่ายรูปกับรถเมล์สองชั้น และท้าทายความมันส์ที่สวนสนุกอีเวิล์ด ผ่านชมถนนอุโมงค์ซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road แห่งอุทยานพัลกงซาน เยือน 2 มรดกโลกแห่งเมืองเคียงจู สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ "พระศรีศากยมุนีทัธคัตตา" แวะชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลาจากัลชิ ช้อปปิ้งถนนดงซองโน และถนนนัมโพดง เมียงดงแห่งแทกูและปูซาน...
DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

⏩ 22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY (TW) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน T’WAY จัดที่นั่งแบบ 3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน
 
DAY 2 สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน 

⏩ 01.55 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW106

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

⏩ 09.05 น. เดินทางถึง สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชนำทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร ขอต้อนรับทุกท่านสู่ เมืองแทกู

⏩ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดดองฮวาซา เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ด้านนอก อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ ยัคซายอแรแดพุล (Yaksa-yeoraedaebul) พระขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ทำบุญ มีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั้นสิงโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรูปด้านหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดับโลก
วัดดองฮวาซา
⏩ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคโดริทัง สตูไก่เกาหลี ใส่ไก่ มันฝรั่ง แครอท แป้งต็อก มีรสชาติเผ็ด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง เมนูขึ้นชื่อของเมืองแทกู!!

⏩ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแทแบ็คที่ทอดตัวยาวมาจากประเทศเกาหลีเหนือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์เป็นหนึ่งในสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแทกู คนแทกูจะชอบมาเดินปีนเขากันเป็นประจำ ระหว่างทางนำท่านผ่านชม ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road ตลอดสองข้างทางระหว่างที่รถกำลังขึ้นเขาพัลกงซานนั้น จะเต็มไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรั่งเรียงรายสวยงาม และในทุกๆ ปีที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลดอกซากุระ หรือ Palgongsan Cherry Blossom Festival ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน
หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน หรือในช่วงที่ดอกซากุระบาน ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี

นอกจากนี้ ยังมีเคเบิ้ลคาร์ไว้คอยให้บริการขึ้นไปยัง จุดชมวิวบนยอดเขาพัลกงซาน รวมระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร  สามารถมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนหลายลูก รวมตัวกับพรรณไม้นานาชนิดกลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งการขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นไปชมวิวเขาพัลกงซานด้านบนนั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยงามมากเป็นพิเศษ เมื่อขึ้นไปด้านบนจะเจอหิน Wish Rock ที่คนเกาหลีนิยมมาขอพรกัน มีจุดให้คู่รักมาแขวนพวงกุญแจคล้ายกับที่โซลทาวเวอร์ และมีร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสั่งอาหารมานั่งทานพร้อมกับดูวิวสวยๆ บนยอดเขาได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้นอุทยาน ประมาณ 11,000 วอน)

⏩ จากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านมาบิจอง หมู่บ้านชาวนาเล็กๆ ที่ภายหลังได้มีฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยการตกแต่งละเลงสีสันลงบนกำแพงจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม้ ภาพสัตว์ ภาพ 3 มิติ ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีจากยุค 1960 ถึง 1980 จนทำให้หมู่บ้านเล็กๆ ที่ปัจจุบันมีการพักอาศัยอยู่เพียง 35 ครัวเรือนแห่งนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นทีเดียว เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการชื่อดัง Running Man และด้วยความที่หมู่บ้านมาบิจองนี้มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับอัศวินและม้า ระหว่างทางจะได้เห็นสัญลักษณ์ของม้าอยู่ตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้านนี้อีกด้วย
หมู่บ้านมาบิจอง
⏩ จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชั่นและแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นแห่งเมืองแทกู มีขนาดใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า หรือจะเรียกได้ว่าที่นี่คือ เมียงดงแห่งเมืองแทกู ก็ว่าได้ แต่คนจะไม่พลุกพล่านเท่าในกรุงโซล สามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ ถนนดงซองโนจะคึกคักในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำๆ มีร้านค้าเลือกซื้อเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ หรือสินค้าแบรนด์ดังอื่นๆ มากมาย
ถนนดงซองโน
⏩ เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย

⏩ พักที่ CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
DAY 3 สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

⏩ จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสนุกอีเวิล์ด ได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นสวนสนุกในธีมยุโรป ซึ่งได้รับความนิยมที่สุด และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุกจะอยู่โดยรอบ 83 ทาวเวอร์ เพลิดเพลินในสวนสนุกที่มาใน 4 ธีมด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสวนสนุกสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกับเครื่องเล่น และกิจกรรมกว่า 30 ชนิด ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยพลาซ่าที่มีธีมแตกต่างกันไป เช่น พลาซ่าสำหรับเด็ก (Children’s Plaza) พลาซ่าสำหรับวัยทีน (Young Town Plaza) เซ็นทรัลพลาซ่า (Central Plaza) นอกจากเครื่องเล่นนานาชนิดที่เหมาะกับทุกวัยแล้ว สวนสนุกแห่งนี้ยังมีน้ำตกและน้ำพุ รวมไปถึงการแสดงแสงไฟและดอกไม้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
สวนสนุกอีเวิล์ด
⏩ นอกจากนี้ ยังเป็น จุดชมวิวดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งและสวยที่สุดในแทกูอีกด้วย มีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย ส่วนไฮไลท์ช่วงตอนกลางคืนจะมีการ Light Up ดอกซากุระในสวนสนุกย้อมไฟหลากสีสัน และมีรถ Food Trucks ให้เดินกินกันตลอดทาง
วิวดอกซาุระ ในแทกู
⏩ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ

⏩ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล ห้อมล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามกับเทือกเขาสูงและแม่น้ำต่างๆ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยความอเมซิ่งของสถานที่ท่องเที่ยว และความสวยงามของธรรมชาติ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและน่าสนใจมากมาย
เมืองปูซาน เกาหลีใต้
⏩ จากนั้นนำท่านไปชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากุระที่ดัง และสวยที่สุดในประเทศเกาหลี เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะเต็มไปด้วยดอกซากุระสายพันธุ์เกาหลีที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วเมืองหลายแสนต้น ซึ่งที่เกาหลีจะเรียกว่า ดอกพ็อตโกต โดยช่วงเวลาที่จัดงานจะมีกิจกรรมมากมายทั้งตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด! คลองยอชวาชอน ซึ่งจะมีต้นซากุระเรียงรายเป็นอุโมงค์สีชมพูบานสะพรั่งสวยงาม และขนาบข้างไปด้วยดอกคาโนล่า ซึ่งจะบานพร้อมๆ กับช่วงที่ดอกซากุระบานด้วย
เทศกาลดอกซากุระ จินแฮ ปูซาน
⏩ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟคยองฮวา จุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน บริเวณนี้จะมีอุโมงค์ดอกซากระยาวถึง 800 เมตรขนานไปกับทางรถไฟ เสน่ห์ของสถานีแห่งนี้คือรถไฟที่วิ่งผ่านอุโมงค์ซากระสีชมพูที่กำลังแผ่กิ่งก้านสวยงาม ดึงดูดให้ทุกคนอยากชมความสวยงามด้วยตาตัวเอง ซึ่งปัจจุบันเป็นแค่ตัวสถานีที่ไม่มีรถไฟมาจอด แต่ได้กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมดอกซากุระมากที่สุดแห่งหนึ่ง และบรรยากาศที่สวยงามของที่นี่ก็ทำให้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ดังหลายๆ เรื่องของเกาหลี อาทิ Spring Waltz
สถานีรถไฟคยองฮวา
หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน หรือในช่วงที่ดอกซากุระบาน ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี

⏩ จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

⏩ เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พอร์คคาลบิ ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวย

พักที่  DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
 
DAY 4 ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลา - จากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

⏩ นำท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปที่ ถนนดัลมาจิ เป็นถนนสายชมวิวเส้นเล็กๆ ตามแนวเนินเขา Dalmaji Hill มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และมีต้นซากุระบานตลอดทาง เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมาก เพราะนอกจากจะได้ชมดอกซากุระบานแล้ว ยังได้ชมวิวทะเลปูซานอันกว้างใหญ่ตามบริเวณจุดพักต่างๆ ได้ไปพร้อมๆ กัน
ถนนดัลมาจิ
⏩ จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ถือเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขา และด้วยสีสันสดใส อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย เดิมนั้นหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลังสงครามหมู่บ้านเสื่อมโทรมมาก กระทั่งได้รับการฟื้นฟูจากนักศิลปะในเกาหลีที่ร่วมกันตกแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี้
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
⏩ นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย

⏩ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

⏩ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี

⏩ จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

⏩ จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

⏩ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

⏩ จากนั้นนำท่านแวะ ตลาดปลาจากัลชี ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือนัมโพ ที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพูซานที่เน้นทำอาชีพประมง จึงเป็นตลาดขายปลา และแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในจะมีสัตว์น้ำแปลกๆ จำนวนมาก และยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย โดยปลาหรือสัตว์ทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มีร้านค้าทั้งในตัวอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย ด้านหลังตลาดสามารถเดินชมวิวท่าเรือได้
ตลาดปลาจากัลชี
⏩ จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ย่านนัมโพดง เป็นถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่งในปูซาน ข้างๆกับถนนแฟชั่นควังบก เปรียบเสมือนเป็นตลาดเมียงดงแห่งเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในกรุงโซล นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่สำคัญยังเป็นย่านที่สำคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน (BIFF) ในเดือนตุลาคมของทุกปี
ย่านนัมโพดง
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

พักที่  DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
 
DAY 5 วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - วัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ละลายเงินวอน - สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

⏩ จากนั้นนำท่านสักการะขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา ถือเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พื้นที่ตรงนี้มีความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล หากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขา และถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน้ำทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็น บรรยากาศทางเข้าวัดจะเป็นเหมือนตลาดนัดย่อมๆ ที่มีคนมาขายของมากมาย ทั้งของกิน ขนมพื้นบ้าน เครื่องราง เสื้อผ้า และของที่ระลึก ให้ได้เดินชมวิถีชีวิตเล็กๆ ของคนปูซาน ในช่วงเดือนเมษายนบริเวณวัดและรอบๆ ก็จะงดงามไปด้วยดอกซากุระที่บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณวัด
วัดแฮดง ยงกุงซา
⏩ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วเมือง และมี 2 แห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกคือ วัดพุลกุกซา และถ้ำซ็อคคูรัม ด้วยความที่มีโบราณสถานตั้งอยู่กลางแจ้งให้เห็นกันทั่วไป จึงทำให้ได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง”

⏩ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ข้าวยำสไตล์เกาหลี เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ

⏩ จากนำท่านไปยังจุดแวะพักเล็กๆ ที่ไม่ควรพลาด หอดูดาวชมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก มีอายุกว่า 1,350 ปี ถูกบรรจุให้เป็นสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ลำดับที่ 31 ซึ่งถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา หอดูดาวมีลักษณะการแบ่งชั้นตรงกลาง ออกเป็น 3 ชั้น เพื่อเป็นช่องหน้าต่าง โดยด้านบนและด้านล่างของขอบหน้าต่าง แบ่งเป็นด้านละ 12 ชั้น ซึ่งหมายถึงจำนวนเดือน 12 เดือน ใน 1 ปีอีกด้วย ด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในเชิงประวัติศาสตร์ และทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแถบโวลซ็อง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนที่สองของพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองเคียงจู บริเวณรอบๆ มีสวนหญ้าเป็นลานกว้างไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนั่งเล่น ปิกนิค ปั่นจักรยาน หรือเดินเที่ยวชมธรรมชาติได้
หอดูดาวชมซองแด
⏩ จากนั้นนำท่านไปยัง วัดพูลกุกซา ซึ่งหมายถึง “วัดแห่งพระพุทธเจ้า” โดยวัดแห่งนี้นั้นถือเป็นผลงานชิ้นเอก และเป็นของยุคทองของศิลปะทางพุทธศาสนาในอาณาจักรชิลล่า วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน และกำหนดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ด้วยความงดงามทางศิลปะ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 1,400 ปี นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังถือเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนา
วัดพูลกุกซา
⏩ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ถ้ำซ็อคคูรัม ตั้งอยู่บนภูเขาด้านเหนือของทางวัดพุลกุกซา เป็นวัดในพุทธศาสนา สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลล่า ด้านหน้าเป็นหอระฆังขนาดใหญ่ เมื่อเดินเข้าไปตามทางเดินบนเขา ซึ่งไม่ชันมากใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจะถึงด้านในตัววัด มีวิหารซึ่งสร้างติดกับภูเขาด้วยวิธีการเจาะถ้ำเข้าไป เป็นถ้ำหินแกรนิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ คนเกาหลียกย่องให้ถ้ำแห่งนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะทางพุทธศาสนา ด้านในมีพระประธานองค์ใหญ่ พระศากยมุนีทัธคัตตา สร้างจากหินขาว ด้านหลังนั้นล้อมรอบด้วยรูปแกะสลักนูนต่ำของพระสาวกอีก 8 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ มีโครงสร้างดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 8 จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ.1995 ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการมาเที่ยวเมืองเคียงจูเลยทีเดียว
ถ้ำซ็อคคูรัม พระศากยมุนีทัธคัตตา
⏩ จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ เมืองแทกู เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ มีสาวสวยระดับนางงามเกาหลี เป็นแหล่งรวมเหล่าผู้มีความรู้ และนักปราชญ์ตั้งแต่สมัยโบราณ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

⏩ นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น

⏩ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินแทกู เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

⏩ 21.25 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TW105

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง **

⏩ 00.55 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
 
➤เลือกชมโปรแกรมทัวร์ เกาหลี ทั้งหมดได้ที่...
https://www.viphooholiday.com/ทัวร์-ทัวร์เกาหลี-2
***************************************
ติดต่อขอราคากรุ๊ปทัวร์คลิก... https://www.viphooholiday.com/รับจัดทัวร์-จัดทัวร์
คลิกดูผลงานการจัดทัวร์ได้ที่นี่...https://www.viphooholiday.com/รีวิว-จัดทัวร์

***************************************
บจก.วิภูฮอลิเดย์ ใบอนุญาตเลขที่ 11/07433
โทร 02-1400370 มือถือ 085-0435426, 089-6998200
https://www.viphooholiday.com
Email : viphooholiday@gmail.com
IDLine : @viphooholiday / Chai_Awards / Lee_viphoo
Facebook : https://www.facebook.com/viphoo559
Follow IG : viphooholiday / 085 043 5426
 

Create Date : 14 กุมภาพันธ์ 2563
0 comments
Last Update : 14 กุมภาพันธ์ 2563 10:09:25 น.
Counter : 69 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


สมาชิกหมายเลข 5598103
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 5598103's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.