"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
22 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ศรีลังกาบ้านมหัทธนา นูนา


อาทิตยวารสิริสวัสดิ์-สุมนัสสวัสดิ์สิริที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ค่ะ


ศรีลังกา


เมื่อ พ.ศ. 1 หลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพาน เจ้าชายวิชัยได้เสด็จมาประเทศนี้ ซึ่งก่อนหน้ามีคนพื้นเมืองตั้งหลักฐานอยู่ก่อนแล้ว เจ้าชายวิชัยได้ปราบชาวพื้นเมืองแล้วครองราชย์ที่เมืองตัมพปัณณิ จนสิ้นพระชนม์ ไม่มีทายาทสื

พระอนุชาที่ครองเมืองสิงหบุรีจึงส่งเจ้าชายปัณทุวาสุเทพมาครองลังกา และได้อภิเษกกับเจ้าหญิงสุภัททกัจจนาจากอินเดีย ซึ่งเสด็จมาพร้อมเชษฐา 6 องค์จากตระกูลศากยวงศ์ ซึ่งได้ไปสร้างเมืองอยู่ที่ อนุราชคาม ทีฆายุคาม รามโณคาม โรหณคาม อุระเวลาคามและวิชิตคาม

ต่อมาภายหลังกษัตริย์องค์ที่ 5 ของลังกา พระนามว่า ปันฑุกาภัย ได้รวบรวมอาณาจักรลังกาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างเมืองหลวงชื่อเมืองอนุราชบุระ ที่มีฐูปรามา...

ก่อนที่พุทธศาสนาจะเดินทางมาสู่ลังกานั้น แต่เดิมมาลังกานับถือพวกเทวดา ยักษ์ ผี และพระเจ้าต่างๆ เช่นเดียวกับอินเดีย จนต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่สาม และให้ส่งพระสณทูตออกไปในดินแดนถึงเก้าประเทศ

ในการเผยแพร่พุทธศาสนาครั้งนั้น พระองค์จึงได้ส่งพระมหินท์เถระ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์ที่ออกผนวช นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐาน ณ. ศรีลังกา

เมื่อปี พ.ศ. 247 พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์ของศรีลังกาขณะนั้นได้ออกล่าสัตว์ เห็นกวางทองตัวหนึ่งสวยงามมาก จึงติดตามไป แต่กวางทองหายไปอย่างลึกลับ แต่พบพระมหินท์เถระแทน จึงตรัสถามว่า และทรงทราบว่ามีสติปัญญา

แล้วพระมหินท์เถระก็ทรงแสดงธรรมหัตถิปโทปมสูตร เมื่อจบลงกษัตริย์เทวานัมปิยติสสะและข้าราชบริพานทั้งหลาย ก็ซาบซึ่งในรสพระธรรม พากันนุ่งขาวห่มขาว หลังจากนั้นพระพุทธศาสนาก็ตั้งมั่นในประเทศนี้ตลอดมา

ยุคโปลอนนะรุวะ (พ.ศ. 1599-1777) ได้เริ่มขึ้นไม่นานก็ย้ายเมืองหลวงอีก พุทธศาสนาซึ่งวางหลักไว้ดีแล้ว กาลเวลาล่วงเลยไปความหมายบางอย่างก็ผันแปรไป

ล่วงมาถึงสมัยพระเจ้าปรากรพาหุมหาราช (ปี พ.ศ.1708) จึงนิมนต์พระมหากัสสปะมหาเถระมาทำสังคายนาคัมภีร์พระพุทธศาสนา รวบรวมเข้าเป็นนิกายเดียวกัน

แต่ต่อมาเกือบสองร้อยปี นักล่าอาณานิคมชาวโปตุเกสเริ่มเข้ามา หลังจาก
วาสโกดากามา ได้เดินเรืออ้อมแหลมกู้ดโฮปมาอินเดียสำเร็จ เลยมาตั้งมั่นที่โคลัมโบและสร้างป้อมขึ้น

ปี พ.ศ. 2048 เกิดความแตกแยกในราชวงศ์ ในที่สุดปี พ.ศ. 2053 ชายฝั่งรอบเกาะลังกาเกือบทั้งหมดก็ตกเป็นของโปตุเกส และโปตุเกสได้ตั้งเมืองหลวงชื่อ มหานูวาระ หรือ แคนดี้ ขึ้น

โปตุเกสได้วางนโยบายเพื่อครอบงำชาวลังกาให้เลิกนับถือพุทธ โดยให้หันมานับถือคริสต์ ยุคดังกล่างศาสนาพุทธถูกย่ำยี กระทบกระเทือนอย่างหนัก พวกโปตุเกส ได้ทำลายถาวรวัตถุ โบสถ์วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูปรวมทั้งต้นโพธิ์ บุคคลที่เคารพ พระสามเณรในที่ชุมนุม หากจับได้มีโทษถึงประหาร พระเณรที่บวชถูกบังคับให้สึก พวกที่เลื่อมใสจึงพากกันหลบหนีออกนอกเมืองไป

ต่อมาสมัยพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 แห่งอาณาจักรแคนดี้ (พ.ศ. 2137-2147) ได้รวบรวมพวกสิงหลต่อสู้กับพวกโปตุเกศได้ชัยชนะ ด้วยความช่วยเหลือของฮอลันดา และเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่

เมืองแคนดี้ เป็นเมืองยุทธศาสตร์โดยมีภูเขาสลับซับซ้อนยากแก่การโจมตี พวกฝรั่งโปตุเกสจึงมีอิทธิพลอยู่แถวชายฝั่งทะเล ต่อมาฮอลันดาเข้าไป ชาวลังกาจึงอาศัยฮอลันดาขับไล่ปอร์ตุเกสออกไป

หลังจากนั้นชาวลังกาก็ไปคบกับอังกฤษให้ช่วยขับไล่ฮอลันดา อังกฤษขับไล่ฮอลันดาออกไปก็เลยครอบครองลังกา เอาเป็นเมืองขึ้นในที่สุด ลังกาตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง ลังกาจึงได้รับเอกราชและใช้ชื่อว่า ศรีลังกา

อนุราธปุระเมืองสำคัญ มีอ่างเก็บน้ำโบราณถึงสามแห่ง เมืองใหม่สร้างบนฝั่งของนุวาราเววะ อ่างเก็บน้ำที่มีเนื้อที่ถึงสามพันเอเคอร์ อ่างเก็บน้ำกาลาเววะมีเนื้อที่กว่าสี่พันเอเคอร์ สร้างโดยพระบรมราชโองการของพระเจ้าดธุเสนา มีคลองส่งน้ำยาวตั้งกว่าห้าสิบไมล์ ส่งน้ำไปที่อ่างกาลาเววะ

ซึ่งพระโอรสของพระองค์ คือพระเจ้ากัสสปะ ผู้ทรงสร้างสิคีริยา

สถาปัตยกรรมในอนุราธปุระเก่าแก่ที่สุด เพราะเป็นเมืองหลวงกว่าพันปี

มีบ่อพลอย ในนาที่เมืองรัตนปุระ ที่มีทรายระยิยระยับจับตา รัตนปุระ...เมืองแก้ว เป็นขุมทรัพย์ในดิน

ซัฟไฟร์ศรีลังกามีห้าสี คือ ขาว ชมพู ฟ้า เหลือง และน้ำเงินเข้ม


ราชาปิหิลละมาวาต้า คือชื่อพื้นเมืองของถนนบนภูเขาเลียบทะเลสาป อัปเปอร์ เลค โรด

พระเจ้าวิกรมาพาหุเป็นผู้สถาปนานครแคนดี้

วัดอัสกิริยา เป็นวัดแบบไทย โดยมีใบเสมาแบบวัดไทย ที่เจ้าคุณอุบาลีผู้มาต่อพระพุทธศาสนาในศรีลังกา สร้างขึ้น หลังจากโปรตุเกสทำลายจนย่อยยับ ทั้งประเทศเหลือเพียงเณรองค์เดียว

พระเจ้ากีรติ ราช สิงห องค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาได้ขึ้นครองราชย์ จึงทรงขอพระสงฆ์มายังศรีลังกา ท่านเจ้าคุณอุบาลี เริ่มวางรากฐานพุทธศาสนาอีกครั้ง บวชพระ เณรหลายร้อยรูป ตั้งนิกายสยามวงศ์ขึ้นเป็นครั้งแรก

เขาเก็บเสลี่ยงคานหามของท่านผูกโยงไว้บนหลังคา จีวรพระสงฆ์เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน เย็บจากผ้าแพรสีเหลืองทองลายดอกบัวงามระยับ พัดยศปักลายไทยด้ามงาสลักละเอียดยิบ ย่ามสีเขียวเข้มทำด้วยผ้ากำมะหยี่ปักดิ้นเงินและทอง ลายประจำยามแบบไทยแท้ หม้อกรองน้ำ กับกลักใส่ใบมีดโกน บาตรสีเหลืองนวลสวยคล้ายเป็นเซรามิค

มีภาพวาดติดคู่กับพระบรมรูปของพระเจ้ากีรติ ราช สิงห กษัตริย์แคนดียันที่ทรงอาราธนาท่านมาฟื้นฟูศาสนา


ขอบคุณข้อมูลจาก..นูนา


สิริสวัสดิ์มงคลวาร - กมลมานรื่นรมณีย์ ที่มาอ่านค่ะ


Create Date : 22 สิงหาคม 2552
Last Update : 25 ตุลาคม 2552 12:20:36 น. 0 comments
Counter : 714 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.