.......When the blazing sun is gone..... .....When the nothing shines upon,
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2548
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
20 พฤศจิกายน 2548
 
All Blogs
 

หมู่ ...เมฆ....

เชื่อว่า
ใครหลายคน คงเคยเพลิดเพลิน กับการแหงนหน้า
มองฟ้า แล้วเกิด จินตนาการมากมายถึง หมู่เมฆ ขาว
ที่มองดู อ่อนนุ่ม บนท้องฟ้ากันมาแล้วทั้งนั้น

เมฆ ...สีขาว
ที่ประดับตกแต่งท้องฟ้า ในสวยงาม เหล่านั้น คืออะไร


เมฆ
เกิดขึ้นจากการกลั่นตัวของไอน้ำในขณะลอยตัวขึ้น
และเย็นลง ซึ่งโดยปกติเราจะไม่สามารถมองเห็น
ไอน้ำในบรรยากาศ หากไม่เกิดการกลั่นตัวและ
รวมตัวเป็นก้อนเมฆขึ้น

สิ่งที่ช่วยให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำเป็นก้อนเมฆ
คือ ฝุ่นผงเล็กๆ หรือเกลือในบรรยากาศที่มีคุณสมบัติ
ดูดน้ำในบรรยากาศได้ดี เรียกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ว่า อนุภาคกลั่นตัว (Condensation nuclei)

ซึ่งการกลั่นตัวของไอน้ำในบรรยากาศจะไม่เกิดขึ้น
หากบรรยากาศปราศจากฝุ่นผง แม้ว่าไอน้ำจะอิ่มตัว
แล้วก็ตาม

การตรวจและแบ่งชนิดของเมฆ ทางอุตุนิยมวิทยานั้น
ได้จัดแบ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อผลทาง
การวิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศสำหรับพยากรณ์
โดยใช้ความสูงของฐานเมฆเป็นหลักในการแบ่งชนิด
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. เมฆชั้นสูง (High Cloud)
2. เมฆชั้นกลาง (Medium Cloud)
3. เมฆชั้นต่ำ (Low Cloud)
4. เมฆก่อตัวในทางตั้ง (Vertical development cloud)


ซึ่งลักษณะของ เมฆ แต่ละชนิดนั้นสามารถที่จะ
บอกให้ทราบถึงแนวโน้มลักษณะของสภาวะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้

เช่น
ถ้าในท้องฟ้ามีเมฆก่อตัวในทางแนวตั้งแสดงว่า
อากาศกำลังลอยตัวขึ้น หมายถึง
สภาวะของอากาศก่อนที่จะเกิดลมพายุ

หรือถ้าเมฆในท้องฟ้าแผ่ตามแนวนอนเป็นชั้นๆ
หมายถึง สภาวะอากาศที่สงบและจะมีกระแสลม
ทางแนวตั้งเล็กน้อย หรือ

ถ้า
เมฆในท้องฟ้าก่อตัวทางแนวตั้งสูงใหญ่ มียอด
เป็นรูปทั่ง จะหมายถึงลักษณะของเมฆพายุฟ้าคะนอง
ที่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัส ฝนจะ ตกหนักและมี
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง บางครั้งอาจมีฟ้าผ่าลงมายังพื้นดินด้วย

ซึ่งเมฆพายุฟ้า คะนองนี้ เป็นอันตรายต่อเครื่องบิน
ขนาดเล็กเป็นอันมากเมฆชั้นสูง (High Cloud)

ความสูงของฐานเมฆจะมีขนาด 30,000 ฟุต
หรือ 7,000 - 10,000 เมตร มียอดสูงไม่แน่นอนเมฆเซอรัส (Cirrus)มีฐานสูงเฉลี่ย 10,000 เมตร มีลักษณะเป็นฝอย
ปุยสีขาวเหมือนขนนกบางๆ หรือเป็นทางยาว
และอาจมีวงแสง (halo) ด้วย

เมฆเซอโรคิวมูลัส (Cirrocumulus)มีฐานสูงเฉลี่ย 7,000 เมตร มีลักษณะเป็นเกล็ดบางๆ
สีขาวหรือเป็นละอองคลื่นเล็กๆอยู่ติดกัน บางตอน
อาจแยกจากกันแต่จะอยู่เรียงรายกันอย่างมีระเบียบ
โปร่งแสง อาจมองเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ได้
เมฆเซอโรสเตรตัส (Cirrostratus)มีฐานสูงเฉลี่ย 8,500 เมตร มีลักษณะเป็นแผ่นเยื่อ
บางๆโปร่งแสงเหมือนม่านติดต่อกันเป็นแผ่นใน
ระดับสูงมีสีขาวหรือน้ำเงินจาง ปกคลุมเต็มท้องฟ้าหรือ
เพียงบางส่วนเป็นเมฆที่ทำให้เกิดวงแสงสีขาวหรือมี
สี(Halo) รอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ได้
เมฆชั้นกลาง (Medium Cloud)
ความสูงของฐานเมฆจะมีขนาดปานกลาง 6,500 ฟุต
หรือ 2,000 เมตร ความสูงของยอดเมฆ
ปานกลาง 20,000 ฟุต หรือ 6,000 เมตร

เมฆอัลโตคิวมูลัส (Altocumulus)มีลักษณะอยู่เป็นกลุ่มๆ คล้ายฝูงแกะ มีสีขาว
บางครั้งสีเทามีการจัดตัวเป็นแถวๆหรือเป็นคลื่น เป็นชั้นๆ
มีเงาเมฆมีลักษณะเป็นเกล็ด เป็นก้อนม้วนตัว (roll)
อาจมี 2 ชั้นหรือมากกว่าขึ้นไป อาจมีแสงทรงกลด (corona)
เมฆอัลโตสเตรตัส (Altostratus)มีลักษณะเป็นแผ่นหนาบางสม่ำเสมอในชั้นกลาง
ของบรรยากาศ มองดูเรียบเป็นปุยหรือฝอยละเอียด
แผ่ออกเป็นพืด เป็นลูกคลื่น ปกคลุมเต็มท้องฟ้า
มีสีเทาหรือน้ำเงินอ่อน และอาจมีบางส่วนที่ บาง
พอที่แสงอาทิตย์จะส่องผ่านลงมายังพื้นดินได้
อาจมี แสง ทรงกลด
เมฆชั้นต่ำ (Low Cloud)
ความสูงของฐานเมฆจะมีขนาดปานกลาง
ความสูงของยอดเมฆปานกลาง 6,500 ฟุต
หรือ 2,000 เมตร

เมฆสเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus)มีสีเทา ลักษณะอ่อนนุ่ม เป็นก้อนกลมเรียงติดๆกัน
ทั้งทางแนวตั้ง และทางแนวนอนทำให้มองเห็นเป็น
ลอนเชื่อมติดต่อกันไป

เมฆสเตรตัส (Stratus)มีลักษณะเป็นแผ่นหนาๆสม่ำเสมอในชั้นต่ำของ
บรรยากาศใกล้ผิวโลกเหมือนหมอก มีสีเทา
มองไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ ไม่ทำให้เกิด
วงแสง (Halo)เว้นแต่เมื่อมีอุณหภูมิต่ำมาก ก็อาจเกิด
ได้
เมฆนิมโบสเตรตัส (Nimbostratus)มีลักษณะเป็นแผ่นหนาสีเทาดำ เป็นแนวยาวติดต่อ
กันแผ่กว้างออกไป ไม่เป็นรูปร่าง เป็นเมฆที่ทำให้
เกิดฝนตกจึงเรียกกันว่า "เมฆฝน" เมฆชนิดนี้
จะไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้อง เกิดเฉพาะในเขตอบอุ่นเท่านั้น


เมฆที่ก่อตัวในทางตั้ง (Vertical development cloud)
ความสูงของฐานเมฆเฉลี่ย 1,600 ฟุต หรือ 500 เมตร ความสูงของยอดเมฆเฉลี่ยถึงระดับสูงของเมฆเซอรัส

เมฆคิวมูลัส (Cumulus)ลักษณะเป็นเมฆก้อนหนามียอดมนกลมคล้าย
กะหล่ำดอกเห็นขอบนอกได้ชัดเจน ส่วนฐานมีสี
ค่อนข้างดำ ก่อตัวในทางตั้งกระจัดกระจายเหมือน
สำลี

ถ้าเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆหรือลอยอยู่
โดดเดี่ยว แสดงถึงสภาวะอากาศดี ถ้ามีขนาด
ก้อนเมฆใหญ่ก็อาจมีฝนตกภายใต้ก้อนเมฆ ลักษณะ
เป็นฝนเฉพาะแห่งเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus)ลักษณะเป็นเมฆก้อนใหญ่รูปร่างคล้ายภูเขาใหญ่
มียอดเมฆแผ่ออกเป็นรูปร่างคล้ายทั่ง (anvil)
ฐานเมฆต่ำมีสีดำมืด เป็นเมฆหนา มืดทึบ มีฟ้าแลบ
ฟ้าร้องอาจอยู่กระจัดกระจายหรือรวมกันอยู่ มักมีฝนตกลงมา เรียก เมฆ ชนิดนี้ว่า "เมฆฟ้าคะนอง"


มารู้จัก ก้อนเมฆ ขาว บนท้องฟ้า กันแล้วนะคะ
คราวนี้แหละ เราก็จะ คาดคะเน แบบ คนรู้จักเมฆ
ได้ ว่า ...ประเดี่ยวจะเกิด อะไรขึ้น กับ ฟ้ากว้างนี้
นอกเหนือไปจาก จากจินตนาการวาดภาพเมฆ
ให้เป้นรูปร่าง อะไรสักอย่างแบบที่ ทุกๆ คนเคยทำกัน
มาแล้วตอนเด็กๆ

 

Create Date : 20 พฤศจิกายน 2548
22 comments
Last Update : 21 สิงหาคม 2550 9:35:02 น.
Counter : 660 Pageviews.

 

มาทักทายน้องดาวคนสวยจะ มาช้าไปหน่อย หวังว่าจาสบายดีอะนะ อัพกลางคืนบ้านพี่กลางวัน บางทีนอนเช้าอะ

 

โดย: อินทรีทองคำ 20 พฤศจิกายน 2548 22:48:00 น.  

 

ขอให้เพื่อน ๆทุกคนพบแต่ความสำเร็จทุกประการในปีใหม่นี้

 

โดย: น้อยยานยนต์เทศบาลนครภูเก็ต IP: 203.155.110.134 20 ธันวาคม 2548 12:43:31 น.  

 

 

โดย: ประกายดาว 27 ธันวาคม 2548 11:12:48 น.  

 

ไม่ได้นอนมองเมฆนานแล้วค่ะ คิดถึงจริงๆด้วย

 

โดย: รักบังใบ 17 มกราคม 2549 1:51:20 น.  

 

อยากกินดาวจังเลย

 

โดย: ตะวันฉาย IP: 202.143.137.50 1 กุมภาพันธ์ 2549 12:19:11 น.  

 

อยากกินดาวจังเลย

 

โดย: ตะวันฉาย IP: 202.143.137.50 1 กุมภาพันธ์ 2549 12:19:12 น.  

 

อยากกินดาวจังเลย

 

โดย: ตะวันฉาย IP: 202.143.137.50 1 กุมภาพันธ์ 2549 12:19:13 น.  

 

วันไหนจะได้ดูดาวตกอีก

 

โดย: เชิงชาย IP: 202.143.137.50 1 กุมภาพันธ์ 2549 12:21:49 น.  

 

ไข้หวัดนกกำลังระบาดโปรดให้ประชาชนระวังด้วย

 

โดย: องค์การโรค IP: 202.143.137.50 1 กุมภาพันธ์ 2549 12:25:19 น.  

 

//www.special-ringtones.net/mp3/ ringtones site free. Download ringtones FREE, Best free samsung ringtones, Cingular ringtones and more. from website .

 

โดย: funny ringtones IP: 207.195.79.127 12 กรกฎาคม 2549 6:39:11 น.  

 

เรียนอยู่เลย

 

โดย: 004 IP: 203.113.71.201 16 กุมภาพันธ์ 2550 18:35:24 น.  

 

ชอบ

 

โดย: p.5/2 IP: 203.113.71.201 16 กุมภาพันธ์ 2550 18:37:02 น.  

 

 

โดย: 007 IP: 203.113.71.201 16 กุมภาพันธ์ 2550 18:40:53 น.  

 

คิดถึง

 

โดย: พลอยใหญ่ IP: 125.27.215.79 11 มกราคม 2551 23:02:54 น.  

 

รักนะ

 

โดย: เอ๋ย IP: 125.27.215.79 11 มกราคม 2551 23:05:07 น.  

 

 

โดย: นีร IP: 119.42.66.213 17 มกราคม 2551 18:24:09 น.  

 

 

โดย: คน IP: 58.8.107.48 18 มกราคม 2551 19:40:38 น.  

 

 

โดย: คน IP: 58.8.107.48 18 มกราคม 2551 19:40:41 น.  

 

ดีดีมากๆเลยค่ะเพราะใกล้สอบแล้วจะได้มีไว้อ่านก่อนสอบ

 

โดย: น้องนุ๊ก ณิชาธร IP: 117.47.93.13 11 กุมภาพันธ์ 2551 21:10:53 น.  

 

 

โดย: ลาย IP: 61.7.131.145 10 มีนาคม 2551 20:08:20 น.  

 

 

โดย: เสว IP: 61.7.131.145 10 มีนาคม 2551 20:10:26 น.  

 

 

โดย: 888 IP: 61.7.131.145 10 มีนาคม 2551 20:11:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ประกายดาว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


รั ต ติ ก า ล


The Moonlight it was dancing

On the waves , out on the sea

The Stars of heaven hovered

In a shimmering galaxy

A Voice from down the ages

So huanting in its song

These ancient stones will tell us

Out love must make us strong..."
"
ไม่มีโลกสมมุติ ที่นี่
ตัวตนทั้งหมดต่างสะท้อน มุมมอง
ของการดำรงอยู่ อย่างสิ่งมีชีวิต
ในจักรวาลอันไพศาล ..........
มองจาก ดวงดาวไกลโพ้น สุดขอบฟ้า
หรือมองผ่านพระจันทร์เสี้ยว ใกล้คืนแรม
เจตจำนงหนึ่งในชีวิตก็คือ การพาปัญญา
ประดับตน ไปพบอีกมิติหนึ่ง อันไม่มีในทุกสิ่ง
ละเสียได้ ซึ่ง " ตัวตน " ไว้บนแผ่นดินนี้
ข้าม มหานที ไปสู่ อีกฝั่ง ....
ปล่อยวาง ได้อย่างละซึ่ง ทุกหน้าที่
ทุกบทบาท ไม่เหลือ แม้ทุกสรรพสิ่ง


สงวนลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539

หาก ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือ
นำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร
จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด


กราบพระพุทธ ณ กลางใจ
พระธรรม ใส เป็น ดวงตา
ก้าวย่าง ด้วยปัญญา
พบ มรรคา ณ ใจ ตน
ตั้งนโมสามจบอย่างนบนอบ
บุญประกอบวางลงตรงเบื้องหน้า
ศรัทธามั่นเพียรทำน้อมนำมา
เดินช้า ช้าก้าวย่าง..อย่างตั้งใจ"ดาวแววดาววาบน้อย.....ดาวราย
ดาวดาษคาดฟ้าพราย.....พร่างแพร้ว
ดาวดวงเด่นประกาย.......ดารดาษ
.ดึกดื่นคงไม่แคล้ว........ จะอาจเอื้อม ครองดาว


เพราะมิใช่สกุณาท่องฟ้ากว้าง
ในเวิงว้างระหว่างม่านการค้นหา
กลืนน้ำตาทิ้งหัวใจไว้สักครา
แล้วมุ่งหน้า...ก้าวย่าง...แม้ทางไกล

แผ้วทางใหม่ โดดเดี่ยว ฝ่าเชี่ยวกราก
หมดเวลา ซ้ำซาก ใจอ่อนไหว
เรื่องอ่อนล้า ใช่ถึงตาย ช่างปะไร
ฟ้าวันใหม่ มิหวนคืน ฝืนชะตา


"

Friends' blogs
[Add ประกายดาว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.