เต่าไซเคิลจะพาไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้พวกเราเต่าไซเคิลจะพาไปเที่ยวสมุทรปราการโดยพวกเราปั่นกันไปที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ครับ ....เริ่มรวมตัวกันที่บางพลีตอน 05.30 น.และใช้นถนนเส้นเทพารักษ์
เมื่อเรามาถึงป้อมพระจุลฯ สิ่งแรกที่จะพบเห็นและนับเป็นจุดสนใจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ พระบรมราชานุสาวรีย์

แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เด่นเป็นสง่าอยู่บริเวรณหน้าป้อมปืนซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาบริเวณทั้งหมดซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้นานา

ชนิด พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีความสูงรวมทั้งหมด 17.50 เมตร ขนาดของพระบรมรูปสูง 4.2 เมตร หรือประมาณสอง

เท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพเรือมีความสง่างามเป็นอย่างมาก ซึ่งในทุก ๆ วันที่ 23 ตุลาคมทุกปี จะมีพิธีวางพระมาลาถวายราชสักการะโดยกองทัพเรือด้วย

บริเวรด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์นั้นจะเป็นห้องนิทรรศการป้อมพระจุลจอมเกล้า ทางเข้าป้อมพระจุลฯ มีสัญลักษณ์ประจำสถานที่คือแผ่นศิลาจารึกทางเข้าป้อมพระจุล ที่มีข้อความปรากฏว่าตลอดความยาวของป้อมพระจุลฯ จะแบ่งเป็นจุดวางปืน ซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมจำนวน 7 หลุมปืน ซึ่งปืนเหล่านี้มีผู้เรียก

ไว้ว่า “ปืนเสือหมอบ” มีลักษณะที่น่าสนใจ ..1.เมื่อยกปืนสูงสุดลำกล้องยกได้มุมสูงสุด 15 องศา ยกต่ำสุดได้ –3 องศา }2.การยกปืนเมื่อทำการยิงใช้อากาศ-น้ำมัน เมื่อยิงไปแล้วปืนจะหมอบลงหากเดินเข้าไปในป้อม ลักษณะการออกแบบคล้ายกับป้อมปืนแบบตะวันตก ซึ่งเป็นที่นิยมและทันสมัยในช่วงเวลานั้น ทางเดินภายในค่อนข้าง

จะแคบและเล็กมาก เพดานสูงประมาณ 2 เมตร เป็นรูปกระดองเต่า คือลักษณะโค้งลงมาทั้งสองข้าง ระหว่างทางจะมีห้องเล็กห้องน้อยจำนวนมาก

ไว้สำหรับเก็บลูกปืน และอุปกรณ์การสงครามต่าง ๆ หากแต่ในปัจจุบันนี้ปล่อยว่างเป็นห้องมืด อับ ชื้น และน่ากลัว บริเวณผนังจะมีช่องเล็ก ๆ ไว้

สำหรับระบายอากาศ เหตุการณ์ที่น่าสนใจในอดีตคือ น้ำท่วมภายในป้อมสูงเคียงเอว หรือประมาณ 30-40 เซนติเมตร สังเกตได้จากริมผนังจะมีรอยน้ำตัดกับสีขาวของผนังอยู่
พิพิธพันธ์เรือหลวงแม่กลอง ได้ขึ้นระวางเป็นพิพิธภัณฑ์ ณ บริเวณน้ำปากอ่าวน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อยู่ใน

ความดูแลของป้อมพระจุลจอมเกล้า เรือหลวงแม่กลองมีอายุการใช้งานของกองทัพเรือนานถึง 60 ปี จัดอยู่ในประเภทเรือสลุป สังกัดกองเรือฟริเกตที่

1 กองเรือยุทธการ เป็นเรือรบที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันกองทัพเรือจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมปีละหลายพันคน
เรื่อหลวงแม่กลองขึ้นระวางประจำการเมื่อพ.ศ. 2480 ได้เคยปฏิบัติการภารกิจสำคัญต่างๆ เช่น เคยเป็นเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เคยร่วมปฏิบัติการสมัยสงครามเอเชียบูรพา เป็นเรือผึกของนายเรือ และนักเรียนจ่าอากาศ จนถึงได้เป็นครูของทหาร

เรือ หรือหลวงแม่กลองทีประเทศญี่ปุ่น มีระวางขับน้ำ 1,400 ตัน กำลังพลประจำเรือ 173 นาย เครื่องจักรชนิดเครื่องจักรไอน้ำแบบข้อเสือข้อต่อรวม

กัน เครื่องกังหัน ไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง มีกำลัง 2,500 แรงม้า ใบจักรคู่ ความเร็วสูงสุด 17 น๊อต (ไมล์ทะเล/ต่อชั่วโมง) เมื่อใช้ความเร็วมัธยัสถ์ 8-10 น๊อด ปฏิบัติการได้ไกล 16,000 ไมล์ อาวุธประจำเรือ
1. ปืนใหญ่ 120 มม. 4 กระบอก
2. ปืนกล 22 มม. แท่นคู่ 1 แท่น
3. ตอร์ปิโด 4 ซม. แท่นคู่ 2 แท่น
4. พารา เวนกวาดทุ่นระเบิด 2 ตัว
5. แท่นยิงลูกระเบิด 2 แท่น
6. รางปล่อยลูกระเบิด 2 ราง
7. เครื่องปีนทะเล 1 เครื่อง


เรือหลวงแม่กลอง ปลดระวางประจำการเมื่อ ปี พ.ศ. 2539 รวมเวลาปฏิบัติราชการ 59 ปี ซึ่งเป็นเรือที่ปฏิบัติการยาวนานที่สุดในกองทัพเรือ

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือรบไทยขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยนำเรือหลวงแม่กลองนี้มาอนุรักษ์เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบกลางแจ้ง ณ พื้นที่บริเวณป้อมพระจุลฯ เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ และการพัฒนาการทางทหาร เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้กองทัพเรืออนุรักษ์เรือรบเก่าที่มีคุณค่าความสำคัญไว้
ภายในห้องครัว,ที่สำหรับประกอบอาหารเลี้ยงลูกเรือ


ตรวจสอบห้องควบคุมปืนใหญ่ และหัดควบคุมเรือครับ...ภายในห้องบังคับการเรือ

สถานที่หนึ่งที่น่าเที่ยวมากๆ เป็นธรรมชาติด้วย นั่นก็คือป่าชายเลนครับแวะนั่งพักผ่อนกันตรงจุดชมวิว เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลน


ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการป่าไม้ การประมง และสิ่ง

แวดล้อม เช่น ในด้านป่าไม้ไม้จากป่าชายเลน โดยเฉพาะไม้โกงกางนำมาทำฟืน เผาถ่าน ให้ถ่านที่มีคุณภาพดี ไม้ป่าชายเลนอีกหลายชนิดนำไปทำสิ่ง

ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และกลั่น เอกสารเคมีที่เป็นประโยชน์ เช่น แทนนิน แอลกอฮอล์ กรด

น้ำส้ม และน้ำมันดิน ในด้านการประมงป่าชายเลนเป็นแหล่งขยายพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น กุ้ง อันได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย โดยมี

คนศึกษาพบว่าบริเวณป่าชายเลนประเทศไทย มีกุ้งชนิดต่าง ๆ ประมาณ 16 ชนิด กุ้งแชบ๊วย โดยมีคนศึกษาพบว่าบริเวณป่าชายเลนประเทศไทย มีกุ้ง

ชนิดต่าง ๆ ประมาณ 16 ชนิด กุ้งบางชนิดอาจมีชีวิตวางไข่ในทะเลลึก แล้วเข้ามาเติบโตในชายฝั่ง ขณะที่สัตว์น้ำบางชนิดอาจใช่บริเวณป่าชายเลนเป็น

ทั้งแหล่งเกิดและอาศัยจนเติบโตสืบพันธุ์ต่อไป สัตว์น้ำประเภทปลาก็เช่นเดียวกับประเภทกุ้งที่บางชนิดเข้ามาเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในแหล่งน้ำชายฝั่งอัน

อุดมสมบูรณ์ จนเจริญเติบโตแล้วออกสู่ทะเลลึกเพื่อการแพร่พันธุ์ต่อไป แต่บางชนิดก็มีถิ่นอาศัยตั้งแต่เกิดจนตายในบริเวณเดียวกัน (endemic

species) และพบปลาในวัยอ่อนอาศัยตามบริเวณชายฝั่งมากที่สุด เช่น ปลากะพงขาว ปลาเก๋า ปลากระบอก และปลานวลจันทร์ทะเล สัตว์น้ำประเภท

หอยที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบบริเวณป่าชายเลนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น บนที่ราบดินเลน ที่ราบดินทรายปนเลน ได้แก่ หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอย

แครง และหอยกะพง นอกจากนี้ สัตว์น้ำประเภทปู จะพบมากชนิด เช่น ปูแสม ปูทะเล และปูม้า สำหรับปูทะเลสามารถนำมาเลี้ยงให้มีเนื้อแน่นหรือจับ

มากบริเวณป่าชายเลน ปูทะเล (Scylla serrata) ไม่มีวงจรชีวิตออกสู่ทะเลลึกเลยตลอดชีวิตจะอยู่อาศัยในบริเวณป่าชายเลน และพื้นที่ใกล้เคียงเท่า

นั้น ซึ่งต่างจากปูม้า(Portunus pelagicus) ซึ่งในวัยอ่อนจะหากินบริเวณที่ราบดินเลน ใกล้ฝั่งป่าชายเลน แต่พอโตขึ้นจะว่ายออกไปหากิน และดำรง

ชีวิตในทะเลห่างออกไป ชาวประมงจับปูชนิดนี้ด้วยอวนลอยตรงกันข้ามกับการจับปูทะเล ซึ่งต้องจับบริเวณชายฝั่งด้วยแร้วดักปู หรือใช้ตะขอเกี่ยว ดึงออกจากรูที่อยู่

ตอนนี้พวกเรา"เต่าไซเคิล" ได้พาทัวบริเวณโดยรอบของเป้อมพระจุลฯมาพอสมควร แล้ว..ก็จะขอนำเสนอภาพเส้นทางระหว่างการปั่นมาจากบางบ่อ,บางพลีข้ามนำมาถึงในช่วงเช้าของ 3เสือ มีพรานอ่อง,เจี๊ยบ และจีนครับตอนนี้อยู่ภายในเขตของเป้อมพระจุลฯแล้วครับ
พรานอ่อง เต่าไซเคิล รายงานตัวครับอยู่บนแพข้ามแม่นำเจี๊ยบ เต่าไซเคิล


พรานอ่อง เต่าไซเคิลจุดนัดพบกันพวกเรา ( เต่าไซเคิล) ในตอนเช้ามืดไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้าครับ

 

Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2552
8 comments
Last Update : 14 มีนาคม 2552 11:54:40 น.
Counter : 2341 Pageviews.

 

รอชมเต่าอ่า..

 

โดย: Kitten ConCerto 12 กุมภาพันธ์ 2552 0:47:22 น.  

 

เสร็จแล้วไป บอกด้วยนะครับ จะกลับมาชม

 

โดย: OFFBASS 12 กุมภาพันธ์ 2552 3:07:36 น.  

 

น่าสนใจดีครับ..
เคยเรียนแถวพระประแดง..แต่ไม่เคยไปเที่ยวป้อมเลย..
ไปแต่ป้อมแผลงไฟฟ้าท่าน้ำพระประแดง

 

โดย: จ่าหมาน 12 กุมภาพันธ์ 2552 11:28:11 น.  

 

อยากเอารถมาโชว์ ครับ แต่ไม่รู้จะใส่รูปยังงัย งง มึน

 

โดย: พรานอ่อง (เต่าไซเคิล ) 18 กุมภาพันธ์ 2552 16:44:29 น.  

 

สวัสดีครับ สมาชิกเต่าไซเคิล ช่วงเดือน พฤษภา เราอาจจะมีงานใหญ่ มีการติดต่อจากนักปั่นทางใต้ จะปั่นผ่าน บ้านเราไปแปดริ้ว จุดหมาย เขาพระวิหาร ศรีษะเกศ ตอนนี้เขาติดต่อกับทางโนเบิลไบท์ มีโอกาสอาจจะได้ร่วมปั่นส่งเขากันนะครับ

 

โดย: พรานอ่อง (เต่าไซเคิล ) 18 กุมภาพันธ์ 2552 16:52:12 น.  

 

มารายงานตัวครับ

 

โดย: เจี๊ยบ (เต่าไซเคิล ) 22 กุมภาพันธ์ 2552 15:56:14 น.  

 

ไปด้วยยยยยยยยยยยยยยย

 

โดย: wan IP: 222.123.216.80 28 กุมภาพันธ์ 2552 10:12:01 น.  

 

แวะมาเยี่ยม Blog ครับพี
กำลังหาสตางค์ถอยจักรยานครับ....เจอกันครับ

 

โดย: เก่ง IP: 222.123.189.210 5 พฤษภาคม 2552 8:04:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


เต่าไซเคิล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
12 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เต่าไซเคิล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.