เต่าไซเคิลพาเที่ยวแปดริ้ว ชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น


…เต่าไซเคิลพาเที่ยวแปดริ้ว ชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

…ทริปนี้เป็นการตระเวนถ่ายรูปเที่ยวเมืองแปดริ้วของเดือนที่แล้วครับ พอดีมีงานเยอะมากไม่มีเวลารวบรวมภาพมาโพสได้ทันจึงได้นำภาพมาเสนอย้อนหลังครับ...เป็นการเก็บภาพโดยนายจีนครับ

…การแวะที่ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นจุดแรกก่อนครับ ตลาดคลองสวน 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์ บุรีรมย์ ในพื้นที่ 2 จังหวัดคือ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดคลองสวนเป็นตลาดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หากย้อนกลับไปในอดีต การเดินทางโดยเรือ จะสะดวกและรวดเร็วที่สุด ถ้าเดินทางจาก ฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพ ฯ จะต้องใช้เรือเมล์ขาวของนายเลิศ ซึ่งมีเพียงลำเดียว รับคนจากประตูน้ำท่าถั่ว ผ่าน
ตลาดคลองสวนก่อนจะแล่นเข้าสู่ประตูน้ำ (วังสระปทุม) กรุงเทพมหานครเมื่ออดีต ตลาดคลองสวน เป็นจุดแวะพัก และเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเส้นทางคมนาคม ที่สำคัญและสะดวก ที่สุด หากมีงานกุศล เช่น การขุดคลอง ทำถนน ต่างก็จะมาร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาสาธารณูปโภคร่วมกันจุดพบปะ นั่น คือร้านกาแฟ ทุกคนแม้ต่างศาสนา ก็สามารถเข้ามาที่จุดนัดพบแห่งนี้ได้ มาแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ การดำเนินชีวิต พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุบ้านการเมือง ร้านกาแฟ จึงเป็นเสมือนแหล่งนัดพบที่ผู้คนในชุมชนต้องมา พบกัน เป็นประจำทุกเช้าอย่างขาดเสียมิได้ แม้ในทุกวันนี้ร้านกาแฟ ก็ยังเป็นจุดนัดพบของชุมชน…ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวคลองสวน ทั้งชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม วัฒนธรรม ผสมผสานการดำรงชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงเจ วัด สุเหร่า จะตั้งอยใกลู้เคียงกันและตลาดแห่งนี้ จะเป็นแหล่งนัดพบของผู้คน มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ อันได้แก่ ร้านกาแฟ ปัจจุบัน ตลาดคลองสวน 100 ปี โดยความดูแลของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้สนับสนุนให้ ชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์บ้านเรือน รวมทั้งการดำเนินชีวิตให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และส่งเสริมให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ดูวิถีชีวิตได้ครับ


…รู้กันว่า ฉะเชิงเทราหรือที่เรียกกัน ติดปากว่าเมืองแปดริ้วนั้น คือเมืองแห่งหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมักเดินทางมากราบไว้ขอพร เมืองแห่งสายน้ำบางปะกงแห่งนี้ยังมีอีกมากมาย ที่ให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณประทับใจมากกว่าทุกๆ วัน เริ่มต้นด้วย....
…วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่วัดประมาณ 200 ไร่เศษ เป็นวัดมงคลคู่เมืองแปดริ้ว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ในบริเวณที่เรียกว่า "คุ้งมังกร" ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เดิมชื่อ "วัดหงส์" ต่อมาเมื่ออัญเชิญพระพุทธโสธรมาประดิษฐานภายในวัด จึงมีเหตุการณ์ดลบันดาลให้เกิดพายุพัดเอาหงส์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเสาหงส์ลงมา ชาวบ้านจึงแก้ไขเป็นเสาธง แล้วเปลี่ยนชื่อจากวัดหงส์เป็น "วัดเสาธง" ต่อมาไม่นานก็เกิดพายุพัดเสาธงหักอีก ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อจากวัดเสาธงมาเป็น "วัดเสาธงทอน" ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อนี้ไม่ไพราะ จึงได้ขนานนามใหม่ว่า "วัดศรีโสทร" หรือวัดโสทร" ซึ่งหมายถึงวัดพระ 3 องค์พี่น้องร่วมอุทรเดียวกันตามชื่อพระพุทธรูป ต่อมาเนื่องจากอานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏ อีกทั้งพุทธศิลป์อันงดงามของหลวงพ่อ ทำให้ชื่อวัดและพระพุทธรูปที่ประดิษฐฐานอยู่ภายในเปลี่ยนเป็น "โสธร" ซึ่งหมายความว่า บริสุทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


…ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี เดิมชื่อตลาดบน แต่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ จึงก่อสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาแทน ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ตลาดบ้านใหม่" บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่ออดีตสถานที่แห่งนี้มีความคับคั่งด้วยผู้คนที่มาประกอบอาชีพค้าขาย เป็นตลาดบกริมน้ำที่เจริญรุ่งเรืองมาก รวมทั้งเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินด้วยเรือพระที่นั่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม รศ.126 (พ.ศ. 2450) ดังข้อความในพระราชหัตถเลขาว่า "...เสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาด..."
…วันนี้แวะมาถึงเย็นมากแล้วตลาดเก็บของเกือบหมดแล้วครับเลยไม่มีภาพบรรยากาสการขายของในตลาดมาฝากกันครับ แต่เจอพี่คนนี้ครับเลยขอถ่ายภาพพี่เค้าครับ
…ทางผ่านขากลับเก็บบรรยากาศตอนมืดมาฝากเป็นภาพสุดท้ายครับ

 

Create Date : 11 ตุลาคม 2554
10 comments
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2554 11:01:47 น.
Counter : 1948 Pageviews.

 


นนนี่..มาแล้ว
สีส๊ดดดดดสดดีจังเลยค่ะ

 

โดย: นนนี่มาแล้ว 11 ตุลาคม 2554 1:23:32 น.  

 

ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบไทยๆ ขอบคุณครับที่นำภาพสวยๆ มาแบ่งปัน

 

โดย: idea4thai 11 ตุลาคม 2554 6:30:10 น.  

 ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

 

โดย: gymstek 11 ตุลาคม 2554 10:04:10 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 12 ตุลาคม 2554 8:04:33 น.  

 

พี่ๆ ไปใหม่ซิ ตอนนี้เป็น ตลาดน้ำคลองสวน แล้ว

 

โดย: พรานอ่อง (เต่าไซเคิล ) 12 ตุลาคม 2554 11:05:40 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ
บ้านมืดจังเลยค่ะ มองไม่เห็นตัวหนังสือเลย

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 16 ตุลาคม 2554 5:54:01 น.  

 

ขอโทษนะครับจะรีบแก่ไขโดยด่วนอย่าผึ่งรีบหนีไปไหนนะครับ

 

โดย: จีน ตากล้อง (เต่าไซเคิล ) 14 พฤศจิกายน 2554 21:08:46 น.  

 

จ่าเฉยที่นี่ดูตัวโตกว่าที่ กทม. นะคะ ^^

 

โดย: a whispering star 18 พฤศจิกายน 2554 18:27:17 น.  

 

ดีใจครับ ที่ยังมีกำลังใจดีอยู่
สวัสดีครับ

 

โดย: nordcapp (nordcapp ) 21 พฤศจิกายน 2554 11:41:48 น.  

 

มาขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมนะคะ
น่าอิจฉาคนได้เที่ยว มุมภาพถ่ายสวยๆ ทั้งนั้นเลย

 

โดย: มาดีเสมอ 24 พฤศจิกายน 2554 9:58:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


เต่าไซเคิล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
11 ตุลาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เต่าไซเคิล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.