ปันน้ำใจพี่ให้น้อง Vol. 2
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
8 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 

New project

ปันน้ำใจพี่ให้น้องโครงการที่ 2 กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะเป้าหมายใหม่ของพวกเรา อ.ปิล๊อค จ.กาญจนบุรี นะคะ...ลานดินหน้าบริเวณเสาธง

จริงๆแล้วจากภาพรวม...สภาพแวดล้วมทั่วไปของโรงเรียนค่อนข้างลงตัว...แต่ในครั้งนี้สิ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วม ก็น่าจะป็นการเติมเต็มความสุขเล็กๆน้อยให้กับเด็กๆกีฬายอดฮิตของเด็กๆ...วอลเลย์บอล ( และนี่ก็คือสนามกีฬาของโรงเรียน )โรงเรียนวิจิตรวิทยาคาร

สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๙ โดยนายพันธ์ธาดา ณ ลำพูนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๐๑แต่เปิดได้ไม่นานก็ต้องยุบ เพราะมีนักเรียนน้อย สาเหตุเนื่องจากนักเรียนต้องย้ายตามผู้ปกครองไปทำมาหากินที่อื่น ต่อมาในพื้นที่บ้านอีปู่ มีประชากรย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนงานรับจ้างทำเหมืองแร่ ลูกหลานไม่มีที่เรียนดังนั้นนายพันธ์ธาดา ณ ลำพูน และเพื่อน ๆ เจ้าของเหมืองแร่ในพื้นที่ จึงช่วยกันซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเดิมที่ยุบไปจนพอใช้การได้ พร้อมได้ดำเนินการประสาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชาย แดนเขต ๗ (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ปัจจุบัน) เพื่อขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ ได้จัดส่งครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำการสอน ๒ คน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรไม้ชั้นเดียว ขนาด ๕ x ๗.๕ เมตร โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากเหมืองแร่จำรัสและเพื่อน ๆ การก่อสร้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๙ตุลาคม ๒๕๒๙ และในปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่เป็นห้องสมุดของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

บ้านอีปู่ ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ในบริเวณบ้านอีปู่ เป็นพื้นที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ซึ่งพื้นที่บริเวณบ้านอีปู่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาน้อยใหญ่ตั้งสลับกัน จึงทำให้มีพื้นที่ดำเนินการด้านเกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกได้น้อย และพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีแร่ดีบุก และแร่วุลแฟรมอยู่มาก ชนชาวพม่าที่อาศัยอยู่บริเวณในเขตติดต่อได้เข้ามาลักลอบขุดแร่ในหมู่บ้านอีปู่ เพื่อจะได้นำไปขายในประเทศพม่า เมื่อทางราชการทราบ กรมทรัพยากรธรณีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจ พบว่าเป็นแหล่งแร่ที่สมบูรณ์ จึงตั้งศูนย์ผลิตแร่และสร้างอาคารที่พัก ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารักษาการณ์ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

จำนวนครูและนักเรียน

เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน ๓๑ คน เป็นชาย ๑๗ คน หญิง ๑๔ คน และครูตำรวจตระเวนชายแดน ๒ คน
ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๑๖ คน เป็นชาย ๗๔ คน หญิง ๔๒ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย และ ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน

การคมนาคม

ห่างจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ประมาณ ๒๑๒ กิโลเมตร / ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๑๙๕ กิโลเมตร / ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร / สภาพเส้นทางใช้ได้ทุกฤดู เป็นทางลาดยาง ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์
จากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๔ ชั่วโมง
ครูใหญ่ :ร.ต.อ.อุทัย อ่อนยิ้ม
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9829316
ที่อยู่ : 1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
E-mail : Vijit.2518@gmail.com

โครงการ “ปันน้ำใจพี่ให้น้อง Vol.2…ร.ร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร”

ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2552


ที่มาของโครงการ

สืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน “ตะโกปิดทอง” อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา ทางทีมงานของโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้องจึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะก่อให้เกิดโครงการดีดีขึ้นมาอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเช่นเดิม
ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลและลงพื้นที่จริงแล้ว จึงได้เกิดเป็นโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง Vol.2 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน “วิจิตรวิทยาคาร” ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีขึ้น

ทั้งนี้ ทางทีมงานของโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้องยังคงยืนยันตามเป้าหมายและเจตนารมณ์เดิมคือการได้มีโอกาสสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อน้องๆในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า ซึ่งน้องๆ เด็กนักเรียนที่นี่จะมีทั้งชาวไทย, กระเหรี่ยง, พม่า และลูกผสมบ้าง แต่ทั้งหลายทั้งปวงจะอยู่ในความดูแลของคณะครูและผู้ดูแลเด็กเสมือนเด็กไทยทุกทุกคน


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษาและด้านกีฬา
2. สนับสนุนให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3. ส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านปัจจัยสี่มากขึ้น
5. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาให้เด็กนักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. ช่วยให้ครู-นักเรียนได้รับความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมขึ้น
3. ช่วยลดปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นเช่น ปัญหายาเสพติด


ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ

1. ร.อ.ณรงค์ จันทร์งาม
2. ร.อ.พีระพงศ์ สุพรรณตรี
3. ร.ต.ธาตรี เรียมผา
4. ร.ท.ดำรงศักดิ์ เหนี่ยวบุบผา
5. น.ต.หญิง มณีรัตน์ นรังศิยา
6. น.ต.หญิง อรุณี วงษ์ไทย
7. น.ต.หญิง ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย
8. คุณพัธโนทัย ลวณะกุล
9. คุณพรประภา ดวงสุนทร
10. คุณภราณี โอฬาริกสกุล
11. คุณคงศักดิ์ บุญธนะศักดิ์
12. คุณวนิดา วามะเกตุ


ทางทีมงานของโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเติมเต็มสิ่งดีดีให้กับน้องๆ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน“วิจิตรวิทยาคาร” ที่บ้านปิล๊อก
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดในการร่วมบริจาคได้ที่ทีมงานทุกท่าน

ทั้งนี้ ทางทีมงานเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ได้เลย หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากทุกทุกท่าน ทางทีมงานใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านมาที่มีส่วนช่วยให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีดีกันอีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ทุนทรัพย์และ/หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ
ครูและนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังรายละเอียดข้างต้น และขอขอบพระคุณอย่างสูง


ขอแสดงความนับถือ


( ร.อ.ณรงค์ จันทร์งาม )

ทีมงานผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ
ขอรับรองว่าเป็นความจริง


( ร.ต.อ.อุทัย อ่อนยิ้ม )

ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วิจิตรวิทยาคาร

1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180


src="//www.pantown.com/data/10170/board4/9-20050831113317.mid" autostart="true" loop="false"height="45"width="170"
 

Create Date : 08 กุมภาพันธ์ 2552
2 comments
Last Update : 2 กรกฎาคม 2552 13:44:02 น.
Counter : 619 Pageviews.

 

หวัดดี ชาวปั่นน้ำใจ พี่ให้น้อง ทุกท่าน ใกล้เข้ามาแล้ว โครงการดีๆ ที่ทุกคนทำได้แต่น้อยคนที่จะทำ ดังนั้น พฤหัสที่ 27 ส.ค.นี้เจอกันที่เดิมฟรีตลอดงานออกจากร้านจ่ายที่ กุงครับ....

 

โดย: กุมารทอง 1 IP: 10.10.4.171, 203.149.12.245 24 สิงหาคม 2552 10:48:25 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: Max IP: 112.142.145.113 25 กันยายน 2552 17:15:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


tuktukamazing
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
การรวมตัวของพี่ๆน้องๆ และกลุ่มเพื่อน เพื่อทำกิจกรรมดีดีให้กับสังคม และนั่นก็เป็นที่มาของพวกเรา
หลังจากที่พวกเรา " กลุ่มปันน้ำใจพี่ให้น้อง " ประสบความสำเร็จกับโครงการแรก ที่ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน ตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี เมื่อ ธันวาคม 2550 ... หลายต่อหลายคนถามถึง ว่า...แล้วเมื่อไรพวกเราจะไปกันอีกล่ะ รอมาตั้งนานแล้วนะ เห็นที่โครงการที่ 2 คงจะต้องเริ่มกันแล้วล่ะ...
Friends' blogs
[Add tuktukamazing's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.