tuk...tuk more than one or cannot run
<<
เมษายน 2556
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
19 เมษายน 2556

แอ่ว วัดศรีโคมคำ กว๊านพะเยา สะพานโยงเมืองงาว ลำปางหนา


หลังจากเพื่อนพาเที่ยว พากิน เรียบร้อยเวียงเจียงฮาย

มุ่งหน้ากลับโคราชแบบทัวร์นกขมิ้น ... ค่ำไหนนอนนั่น ไม่ต้องจองที่พักล่วงหน้า

กลางเดือนมกราคม ดอกไม้สีม่วงต่างเบ่งบาน

ถึงเมืองพะเยาพะเยา

เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พะยาว

มีอายุกว่า 900 ปี


ขุนจอมธรรม เป็นพระราชโอรสของขุนเงินหรือลาวเงิน

กษัตริย์ผู้ครองนครเงินยางเชียงแสน ราชวงค์ลวจกราช

โดย ดำริให้พระราชโอรส 2 องค์ คือ

ขุนชิน ให้อยู่ในราชสำนักครองนครเงินยางเชียงแสน

และ ขุนจอมธรรม ให้ปกครองเมืองภูกามยาว ซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้


ขุนจอมธรรมได้มาตั้งรากฐานเมืองใหม่

ในที่ตั้งของเมืองโบราณเมืองหนึ่ง นามว่า “สีหราช”

เชิงเขาชมภูหางดอยด้วน

ลงไปจรดฝั่งแม่น้ำสายตา หรือแม่น้ำอิง

มีสัณฐานคล้ายลูกน้ำเต้า

มีหนองน้ำใหญ่อยู่ทางตะวันตก

และหนองหวีและหนองแว่น อยู่ทางทิศอีสาน


มีเมืองในอำนาจปกครอง

คือ เมืองงาว เมืองกาว สะเอียบ เชียงม่วน เมืองเทิง เมืองสระ เมืองออย สะสาว เมืองดอบ เชียงคำ เมืองลอ เมืองเชียงแลง เมืองหงาว แซ่เหียง แซ่ลุล ปากบ่อง เมืองป่าเป้า เมืองวัง แซ่ซ้อง เมืองปราบ แซ่ห่ม

ขุนจอมธรรมครองเมืองพะเยาได้ 2 ปี

มีโอรส 1 พระองค์ โหรถวายคำพยากรณ์ว่า

ราชบุตรองค์นี้จะเป็นจักรพรรดิราชปราบชมพูทวีป

เวลาประสูติ มีของทิพย์เกิดขึ้น 3 อย่าง

คือ แส้ทิพย์ พระแสงทิพย์ คณโฑทิพย์ จึงให้พระนามว่า “ขุนเจือง”

เมื่อขุนเจืองขึ้นครองพะเยา แทนพระบิดา

มีข้าศึกแกว (ญวน) ยกทัพมาประชิดนครเงินยางเชียงแสน

ขุนชินผู้เป็นลุง ได้ส่งสาส์นขอให้ส่งไพร่พลไปช่วย

ขุนเจื๋องได้รวบรวบรี้พลยกไปตีข้าศึกแตกกระจัดกระจาย

ขุนชินจึงทรงยกธิดาชื่อ “พระนางอั๊วคำคอน” ให้

และสละราชสมบัตินครเงินยางเชียงแสนให้ขุนเจืองครองแทน

ทรงพระนามว่า “พญาเจืองธรรมมิกราช”

ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

มีหลายเชื้อชาติที่อ้างไว้ในตำนานของตนเพื่อให้เป็นกษัตริย์ของตน

และมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของขุนเจืองเป็นจำนวนมาก

ขุนเจืองเป็นผู้ขยายอาณาเขตล้านนา

โดยมีอาณาเขตเหนือลาวทั้งหมด

บางส่วนของยูนาน ญวน รวมทั้งไทยใหญ่


พ่อขุนงำเมือง เป็นกษัตริย์เมืองพะเยาองค์ที่ 9 นับจากพ่อขุนจอมธรรม

สืบเชื้อสายมาจากท้าวจอมผาเรืองราชบุตรของขุนเจือง

หลังจากจบการศึกษาในสำนักเทพอิสิตนอยู่ภูเขาดอยด้วน

ก็ไปถวายตัวอยู่ในสำนักสุกันตฤาษี ณ กรุงละโว้ (ลพบุรี)

จึงได้รู้จักคุ้นเคยกับ พระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย


ตำนานเล่าว่าทรงเป็นศรัทธาเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนา ไม่ชอบสงคราม

ปกครองบ้านเมืองด้วยความเที่ยงธรรม

ผูกไมตรีจิตต่อประเทศราช และเพื่อนบ้าน

ขุนเม็งรายเคยคิดยกทัพเข้าบดขยี้เมืองพะเยา

พ่อขุนงำเมืองลได้สั่งไพร่พลให้อยู่ในความสงบ

ให้เสนาอำมาตย์ออกต้อนรับโดยดี

ขุนเม็งรายจึงเลิกการทำสงคราม

พ่อขุนงำเมือง เมืองพาน เมืองเชี่ยงเคี่ยน เมืองเทิง และเมืองเชียงของ ให้

และทำสัญญาปฏิญาณต่อกันจะเป็นมิตรต่อกันตลอดไป


ฝ่ายพญาร่วงได้มาเยี่ยมพ่อขุนงำเมืองปีละ 1 ครั้ง ในฤดูเทศกาลสงกรานต์

ทั้ง 3 องค์ ได้ชอบพอเป็นสหายกัน

ได้หันหลังพิงกัน ( อิง แปลว่า พิง )

และกรีดโลหิตดื่ม กระทำสัจจปฏิญาณ ณ ริมฝั่งแม่น้ำขุนภู

ว่าจะไม่ผูกเวรแก่กัน จะเป็นมิตรสหายกัน

แม่น้ำนี้จึงชื่อแม่น้ำอิง


เมืองพะเยาถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 19

ตำนานกล่าวว่า

ในสมัยพญาคำฤา เป็นเจ้าเมืองครองเมืองพะเยาเป็นลำดับที่ 14

พญาคำฟูแห่งเมืองเชียงแสน คบคิดกับเจ้าเมืองน่านทำศึกขนาบเมืองพะเยา

กองทัพพญาคำฟูเข้าเมืองพะเยาได้ก่อน

ได้ผู้คนช้างม้าและทรัพย์สิ่งของมา ก็มิได้แบ่งปันให้พญากาวน่าน

พญากาวน่านขัดใจจึงยกกองทัพเข้ารบกับพญาคำฟู

พญาคำฟูเสียที ล่าทัพหนีกลับเมืองเชียงแสน

กองทัพน่านยกเลยไปตีปล้นเอาเมืองฝางได้

พญาาคำฟูก็ยกกองทัพใหญ่ไปตีกองทัพน่านยังเมืองฝาง

กองทัพเมืองน่านสู้กำลังไม่ได้ก็เลิกถอยกลับไปเมืองน่าน

นับแต่นั้นมา เมืองพะเยาก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา


กะแวะไปดูความเปลี่ยนแปลงแถวกว๊านพะเยา

ผ่านวัดศรีโคมคำ ... ชื่อคล้ายสุวรรณโคมคำ น่าแวะเนาะ
ยูเทอร์นกลับมา
พระเจ้าตนหลวง

... หมายถึงองค์พระใหญ่มาก หรือ หลวงพ่อโตในภาษากลาง

ได้ยกเสาอินทขิล หรือเสากระดูกสันหลังพระพุทธรูปเมื่อ พ.ศ. 2067

ในสมัยพญายอดเชียงรายหรือท้าวยอดเมือง

ที่ครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระเจ้าติโลกราช

และพญาเมืองยี่ครองเมืองพะเยา

โดยสองตายาย


... ที่มีตำนานว่า

ในสมัยพระพุทธกาล พญานาคได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

ได้เกิดศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่

จึงนำทองคำมาให้ตายาย ที่มีบ้านอยู่ริมกว๊านพะเยาสร้าง ...


เป็นพระพุทธรูปหน้าตักยาว 14 เมตร สูง 18 เมตร

ที่ใช้เวลาก่อสร้างราว 33 ปี จึงเสร็จ
ซึ่งอยู่ในสมัยของพระเมืองแก้ว หรือ พระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิ

กษัตริย์ล้านนาที่ครองราชย์ต่อจากพญายอดเชียงราย

พระองค์จึงได้พระราชทานทองคำ 3000 เงิน 6000 มาสร้างวิหาร

ครอบ " พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอื้องเมืองพยาว "


ต่อมาราวปี 2100 บุเรงนองได้ยกทัพมาตีล้านนา

ประชาชนก็ต่างทิ้งเมืองหนีเข้าป่า ทรัพย์สินต่าง ๆ ก็โดยยึด

และล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นพม่าถึง 200 ปี

พะเยาก็ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า


ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เจ้าพุทธวงศ์ เจ้าหลวงนครเชียงใหม่องค์ที่ 4

เป็นพระยาประเทศอุดรทิศ มาครองเมืองพะเยา


ครั้นพระยาประเทศอุดรทิศถึงแก่พิราลัย

ก็ทรงโปรดเกล้าฯ เจ้ามหายศ ขึ้นครองเมืองพะเยาแทน

และตั้งเจ้าบุรีรัตน์ขั้นเป็นพระยาอุปราช

ท่านทั้งสองได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระประธานพระเจ้าตนหลวง

วัดศรีโคมคำขึ้นใหม่

แม้ผ่านเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาอีกหลายพระองค์การบูรณะก็ยังไม่เสร็จ

จนมีข่าวสะพัดไปทั่วว่า

ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย วัดบ้านปาง อำเภอลี้

ท่านมีบารมีธรรมสูง

ได้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุ-สถานไปทั่วถ้วนแผ่นดินล้านนา

มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก

ทางคณะสงฆ์ ประชาชน และข้านาชการ

จึงได้ไปอาราธรา พระคุณเจ้าครูบาศรีวิชัยมาเป็นประธาน

ในการก่อสร้างพระวิหารหลวงใหม่ วัดศรีโคมคำ ขึ้นใหม่

และสำเร็จในปี พ.ศ. 2467กว๊านพะเยา
เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ

อันดับ 4 ของประเทศไทย

รองจาก หนองหาน สกลนคร, บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ และบึงละหาน ชัยภูมิ

ก่อนสร้างทำนบใน ปี 2482 - 2484น้ำในกว๊าน ลึกประมาณ 1 ศอก ตอนกลางน้ำลึก 1 วา 3 ศอก

รอบ ๆ เป็นป่าไผ่ และไม้กระยาเลย

จะมีน้ำมากเฉพาะในฤดูฝน คือ เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน

ทำให้บวก ( แอ่งน้ำ ) และหนองน้ำ รอบ ๆ มากมาย

ล้นมาบรรจบกันเป็นผืนน้ำกว้าง ใหญ่สองผืน

คือ กว๊านน้อย ทางทิศตะวันตก เป็นร่องน้ำจากน้ำแม่ตุ่น

และ กว๊านหลวง อยู่ทางทิศตะวันออก ใกล้กับลำน้ำอิง

ร่องผ่านกลางเชื่อมติดกัน เรียก แม่ร่องน้อยห่าง


พอหน้าแล้งน้ำก็แห้ง เหลือเป็นแค่ลำคลอง และแม่น้ำที่ไหลอยู่

จนชาวบ้านเดินไปหากันได้


หลังสร้างทำนบ จึงมีวัดที่จมน้ำอยู่หลายวัด


วัดติโลกอาราม

เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา

จากศิลาจารึกที่พบได้ในวัดร้างกลางกว๊านพะเยาหรือในบริเวณหนองเต่า

ว่า

วัดติโลกอาราม

ผู้ครองเมืองพะเยา ( คือ พญายุทธิษถิระ เจ้าเมืองพะเยา )

ได้สร้างถวาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช

ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา


สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2019-2029

ในบริเวณที่เรียกว่า บวกสี่แจ่ง ( แอ่งน้ำ สี่ มุม )


จะไปก็นั่งเรือไปได้
ออกจากพะเยา
ข้ามแม่น้ำอิง ... กว๊านพะเยา
ไป


อ.งาว
เพิ่งแวะเป็นครั้งแรก


วัดศรีมุงเมือง
รายละเอียดเรื่องการเกิดอาณาจักรล้านนาอยู่ในเรื่อง

ทล.1089 อ.ฝาง เชียงใหม่ ถึง อ. แม่จัน เชียงราย

และ

เชียงแสน ... แอ่ว เจียงแสนเจ้าเล่าว่า ในสมัยเจ้าชัยศิริ โอรสพระเจ้าพรหม

( ก่อนสมัย ลวจกราชที่เป็นต้นราชวงค์พญามังราย )

ถูกขุนเสือขวัญฟ้า แห่งอาณาจักรเมา ( แสนหวี )

( บางตำนานก็ว่าเกิดอาเพทเพราะจับปลาไหลเผือกมากิน)

ยกทัพมาตี จนต้องหนีลงไปตามลำน้ำยม ถึงเมืองเชลียง

และอีกหมู่ลงมาตามลุ่มน้ำงาว มีหัวหน้าชื่อ " แสนเมือง "

ได้มาสร้างคุ้มอยู่ที่เวียงบน ... คือที่ว่าการอำเภอ ปัจจุบัน

และได้สร้างวัดชื่อวัดพระธาตุตุงดำ ( ธงดำ )
ต่อมาเกิดสงครามไทย - พม่า ผู้คนก็หลบหนีทิ้งให้เป็นเมืองร้าง

ทำให้เจดีย์พังลงมาจนเห็นอิฐแดงที่ก่อเจดีย์ จึงเรียกวัด เจดีย์แดง

ปี 2473 ชาวบ้านกลับมาอาศัยอยู่ใหม่ และได้บูรณะขึ้นมาใหม่


เมืองงาว เจ้า


และ
พ.ศ. 2458 กรมทางหลวงได้สร้างถนนพหลโยธินช่วง ลำปาง - เชียงราย

พ.ศ. 2469 - 2471 ได้สร้างสะพานเหล็กแขวน
ข้ามแม่น้ำงาว
มีเสากระโดงสองฝั่ง สูง18 เมตรใช้รอกดึง
พื้นเป็นหมอนไม้วางบนเหล็กเหมือนรางรถไฟ

ปูไม้กระดานทับเฉพาะช่วงล้อรถยนต์ มีทางเท้าทั้งสองข้าง

กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร
ออกแบบก่อสร้างโดยนายช่างเยอรมัน

คุมการก่อสร้างโดยขุนเจนจบทิศ และหม่อมเจ้าเจริญใจ

ในสงครามโลกครั้งที่ 2

ทหารญี่ปุ่นไม่ยอมใช้สะพานนี้ลำเลียงพล

และได้ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันอำพรางสะพานนี้ ด้วยต้นไม้ใบไม้

ทำให้สะพานโยงจึงรอดจากการบอมบ์ของกองทัพพันธมิตร

เนื่องด้วยวิศวะกรผู้ออกแบบเป็นชาวเยอรมัน
***
 

Create Date : 19 เมษายน 2556
27 comments
Last Update : 17 พฤษภาคม 2556 10:12:05 น.
Counter : 4152 Pageviews.

 

ดูภาพเพลิน ยังตามคุณตุ๊กมาเที่ยวได้
บ้านเราสายไฟฟ้าระโยงระยางดีเนอะ
ตอนนี้ลูกหลับ 555 เสดแม่คะ

 

โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 19 เมษายน 2556 16:27:06 น.  

 สวัสดีค่ะเที่ยวสงกรานต์สนุกหรือเปล่าคะ

เที่ยวไหนมาบ้างคะ ว่าแต่พะเยาว์หนูก็ยังไม่เคยไปค่ะ

คิดว่าจะไปให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยเราเลยค่ะ

 

โดย: maitip@kettip 19 เมษายน 2556 16:42:01 น.  

 

สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
เส้นทางนี้อยากดูอยากไปมาก
มาชมก่อนไป จากเชียงราย-พะเยาไม่ขึ้นเขาเหมือน
เส้นเชียงใหม่-เชียงรายใช่มั้ยครับ

 

โดย: moresaw 19 เมษายน 2556 17:28:36 น.  

 

สวัสดีครับ

หันบล็อกปี้ตุ๊กมะใด
อยากแอ่วเลยครับ 555
 

โดย: กะว่าก๋า 19 เมษายน 2556 18:52:11 น.  

 

มาแอ่วกว๊านพะเยาว์ด้วยค่ะพี่ตุ๊ก

วัดศรีโคมคำ เป็นวัดที่ใหญ่มากนะคะ
กว๊านพะเยาว์สวยมากกกก
เห็นแล้วอยากไปนั่งเล่นริมกว๊าน
คงเย็นสบายดีค่ะ
 

โดย: mambymam 19 เมษายน 2556 18:58:57 น.  

 

รับรองว่า สะพานงาวนี้ จะเหลือใว้เพีบงแห่งเดียว เพราะไม่ค่อยได้เห็นที่ใหนเลย
ให้ลูกหลายได้ดูกัน ในภายหน้า ว่าเทคโนโลยีคนสมัยก่อนสร้างได้ไม่ธรรมดาเลย

 

โดย: พายุสุริยะ 19 เมษายน 2556 20:04:08 น.  

 

ชมภาพจากคุณตุ๊กแล้ว ทำให้ย้อนกลับไปสู่วันเวลาที่ผมเคยไปพักที่พะเยา และอยู่ในตัวเมืองราว 2 สัปดาห์ ส่วนวัดศรีโคมคำก็ไปหลายครั้ง แต่กลับตกสำรวจสะพานสมัยสงครามโลกไปได้

tuk-tuk@korat Travel Blog

 

โดย: Insignia_Museum 19 เมษายน 2556 20:41:28 น.  

 

สวยจังน่าไปมากค่ะ

 

โดย: sawkitty 19 เมษายน 2556 20:53:44 น.  

 

พระองค์นี้สวยครับ
เคยไปไหว้มาหลายครั้ง

 

โดย: wicsir 19 เมษายน 2556 21:03:30 น.  

 

มาแอ่ว เมืองพะยาวเจ้า

 

โดย: เหนือฟ้า IP: 124.122.171.212 19 เมษายน 2556 21:43:39 น.  

 

~ มาให้พาเที่ยวค่ะ และ ป่านนี้คงเอนกว่าแล้วค่ะ ~

 

โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) 19 เมษายน 2556 22:02:15 น.  

 

วิสกี้ตามไปชมวัดสวยๆ ศิลปกรรมงามๆ ของทางภาคเหนือด้วยคนค่ะ

 

โดย: วิสกี้โซดา 20 เมษายน 2556 1:59:04 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 20 เมษายน 2556 4:27:23 น.  

 

ดูภาพเพลินเลยครับคุณตุ๊ก.....
ระยะที่ไปนั้น มีหมอกไอน้ำ หรือ ควันครับ
ดูภาพแปลก ๆ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 20 เมษายน 2556 5:38:30 น.  

 

พระเจ้าตนหลวง งานตามเอกลักษณ์งานล้านนามาก
หน้าบันวัดศรีโคมคำ อลังการได้ใจมาก ผมชอบวัดทางล้านนานะ ทุกที่ดูอลังการหมด ยิ่งคันทวยไม่ธรรมดาเลย ออกเปงงานพื้นบ้าน แต่มีเสน่ห์มาก
เอารูปวัดเก่าๆ มาลงอีกนะครับ บันทึกเก็บไว้เปงประวัติศาสร์ครับ ก่อนมานจาแปลสภาพ

 

โดย: siamart 20 เมษายน 2556 9:31:25 น.  

 

ใจดำนะเนี่ยะ

 

โดย: พันคม 20 เมษายน 2556 9:54:35 น.  

 

สวัสดีครับ
องค์พระเหลืออร่ามมากครับ

 

โดย: จิรโรจน์ 20 เมษายน 2556 11:11:30 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 20 เมษายน 2556 15:27:03 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆมากๆครับ

ท่องเที่ยวพะเยาข้อมูลเพียบครับ

 

โดย: paipaiphuart 21 เมษายน 2556 16:05:50 น.  

 

พระวิหารหลวง พระประธาน ใหญ่โตไปหมดเลยค่ะ งามมาก ฟังพี่ตุ๊กเล่า พาเที่ยวแต่ละวัด อยากตามรอยไปหมดค่ะ

หนูชอบป้ายชื่อสะพานข้ามลำน้ำแม่งาว

ล้านนาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง 200 ปี ถ้าจะเห็นวัดวาอารามมีกลิ่นอายของพม่าก็ไ่ม่แปลกนะคะ


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 22 เมษายน 2556 16:14:11 น.  

 

แวะมาชมครับ
สวยครับ
ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อ

 

โดย: เถาตำลึง 23 เมษายน 2556 8:43:39 น.  

 

ตามมาชมพระเจ้าตนหลวงได้แล้ว...อิ ๆ

พระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลย...นะคะ
อ่านประวัติแล้วก็ต้องยอมรับในความศรัทธา

บริเวณวัดสะอาดสะอ้าน น่าเดินชมสถานที่มากเลย..ค่ะ
อีกหน่อยปอป้าย้ายมาอยู่เชียงใหม่
คงได้ตะลอนเที่ยววัดตามจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีมากมายให้ชม

ความจริงพะเยาก็เคยไปเที่ยวบ่อย
แต่เที่ยวแบบผ่าน ๆ ไม่ได้เจาะ
ยังมีสถานที่ให้เที่ยวชมอีกมาก....นะคะ

ขอบคุณที่ชวนมาเที่ยว...ค่ะ

 

โดย: พรหมญาณี 23 เมษายน 2556 13:03:44 น.  

 

วัดทางเหนือนี่ มีแต่วัดสวย ๆ จริง ๆ ครับ

 

โดย: untalai 23 เมษายน 2556 21:09:03 น.  

 

Create Date : 19 เมษายน 2556
Last Update : 19 เมษายน 2556 15:22:38 น. 23 comments
Counter : 447 Pageviews.

 

โดย: tuk-tuk@korat 17 พฤษภาคม 2556 10:11:33 น.  

 

สะพานโยงอำเภองาาวอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะ แต่อยู่ก่อนถึงพะเยา ต้องเข้าไปในแถวๆตลาด(ตัวอำเภอ)เพราะสะพานอยู่ติดกับตลาดเลยค่ะ

 

โดย: เด็กงาว IP: 183.89.128.210 19 กันยายน 2556 13:46:45 น.  

 

search หาวัดศรีโคมคำ หลงมาเจอบล็อกนี้ อิอิ

เสียดายรูปน้อยไปนิด หาพระเจ้าแข้งคมไม่เจอ

ถ้าไปเชียงใหม่ก็อยากไปนะ แต่เห็นระยะทางไปกลับ 300 km แล้ว คิดหนัก บวกลบคูณหารในใจ

 

โดย: ปลาทอง สมองน้อย IP: 171.101.168.60 12 กันยายน 2557 22:30:16 น.  

 

พระเจ้าแข้งคม
อยู่วัดศรีอุโมงค์คำค่ะ
ถ้าได้ผ่านไปพะเยาจะไปเก็บภาพมาฝากนะคะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 13 กันยายน 2557 7:58:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


Age - Jim Croce ... ความหมาย


กาญจนบุรี ... วันแรก


If You Think You Know How To Love Me - Smokie ... ความหมาย


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียว


When The Smoke Is Going Down - Scorpions ... ความหมาย


ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว


โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว


Hello Darling - Conway Twitty ... ความหมาย


อยากไปอุทัยธานี


Bachelor Boy - Cliff Richard ... ความหมายของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]