tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กันยายน 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
13 กันยายน 2553

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ... ในกำแพงเมืองศรีสัช

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

เป็นเมืองลูกหลวงของกรุงสุโขทัย ซึ่งถูกปกครองโดยโอรสของกษัตริย์เพื่อเรียนรู้ ถึงวิถีการปกครองบ้านเมือง ก่อนขึ้นครองราชย์มาปกครองราชอาณาจักรสุโขทัย

หลักฐานทางโบราณคดีเคยกล่าวไว้ว่า ศรีสัชนาลัยเคยเป็นเมืองสำคัญ ที่ผลิตเครื่องเคลือบสังคโลกส่งให้แก่อยุธยา เพื่อส่งไปขายยังดินแดนโพ้นทะเล เมื่อครั้นศรีสัชนาลัยตกเป็นเมืองอาณัติของ กรุงศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันยังคงปรากฏหลักฐานอยู่คือ เตาเผาเครื่องสังคโลก หรือ เตาทุเรียงโบราณขนาดใหญ่

อยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ห่างจาก อ. สวรรคโลกประมาณ 20 กม.และก่อนถึงตัวอำเภอศรีสัชนาลัย 10 กม.
มีสามส่วนคือ
ที่อยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยที่อยู่นอกกำแพงเมือง ... จะอยู่เรียงกันไปทางทิศใต้ ริมแม่น้ำยม
และที่เตาเผาสังคโลก ... ส่วนนี้ไม่ได้ไป
จาก ทล. 101 เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน
แล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าอุทยาน
ภายในอุทยานแบ่งง่าย ๆ เป็นสามส่วน
ขวาสุด หรือทิศเหนือสุด

จะเป็นเขามีโบราณสถานอยู่บนเขาสองแห่ง ทอดตัวตามแนว ตะวันออก - ตะวันตก
ทางตะวันออก คือ วัดเขาพนมเพลิง ทางขึ้นอยู่ทางทิศใต้ของวัดและวัดเขาสุวรรณคีรี ทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตก ... วัดนี้ไม่ได้ขึ้น
บนเขา มีทางเดินติดต่อถึงกันได้วัดเขาพนมเพลิง วัดนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาเมืองศรีสัชนาลัย มีบันไดศิลาแลง 114 ขั้น ... ขึ้นมาแล้ว
มีร่องรอยของศาลาข้างทางบันไดด้านซ้ายมือ ... แสดงได้ไหมว่าเราขึ้นชิดซ้าย เราเดินชิดซ้ายมาแตโบราณ
ด้านหน้าทางตะวันออกเป็นวิหาร ... เราไม่เห็นทางขึ้นด้านนี้
ที่โคนเสาเป็นเหมือนหน้าตักพระพุทธรูป
หลังวิหารเป็นเจดีย์
ด้านหลังเป็นมณฑปเขาเรียกว่า ศาลเจ้าแม่ละอองสำลี
ที่ไม่เดินต่อเพราะ มีเสียงเจ้าตัวนี้ดังมาก แสดงว่านกเยอะมาก ขี้นกเยอะมากตรงกลาง เป็นวัดช้างล้อม สัณนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงให้นำพระบรมสารีริกธาตุมาฝังที่ใจกลางเมืองศรีสัช แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้
เจดีย์ประธานทรงลังกา
อยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัส
อยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนหันหลังชนผนังเต็มตัว แต่แยกออกจากผนัง ... ซึ่งจะต่างจากวัดอื่น มีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริง และด้านหน้ามีพุ่มดอกบัวปูนปั้นประดับไว้ เจดีย์อยู่โดยรอบ จำนวน 39 เชือก
ช้างที่อยู่ตามมุมเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ ตกแต่งเป็นช้างทรงเครื่อง มีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ ต้นขา และข้อเท้า
ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณ
เหนือฐานประทักษิณมีซุ้มพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย
ผนังซุ้มมีรูปประติมากรรมรูปต้นโพธิ์อยู่เบื้องหลังพระพุทธรูป แต่พระพุทธรูปได้ถูกทำลายไปคงเหลือเพียงองค์เดียวทางด้านทิศเหนือ
บริเวณองค์ระฆังขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตรประดับด้วยรูปพระสาวกปูนปั้นลีลานูนต่ำจำนวน 17 องค์
ตัววิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน
นอกจากนั้นเป็นวิหารขนาดเล็ก ๆ 2 หลัง และเจดีย์ราย 2 องค์ซ้ายสุด หรือทิศใต้

จะเป็นวัดเรียงกันไปจากเหนือไปใต้ คือ

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

มีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นในเมืองสุโขทัย เพราะมีเจดีย์แบบต่าง ๆ กันมากมาย
เจดีย์รายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่าง ๆ มีจำนวนถึง 33 องค์
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงสัณนิษฐานว่า เป็นที่บรรจุอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์สุโขทัย

มี

เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย

ทรงปราสาท เป็นศิลปมีทั้งแบบล้านนา และแบบขอม

เจดีย์ทรงกลมระฆังคว่ำ คล้ายเนินดินทรงกลมปักฉัตรที่ยอด ที่เป็นพิธีกรรมการฝังศพอินเดียโบราณ ...


วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เจดีย์ประธานทรงกลม ก่อด้วยศิลาแลง องค์ระฆังได้พังทลายลง ด้านหน้ามีบันไดขึ้นไปจากมุขหลังของวิหารไปถึงเรือนธาตุเพื่อสักการะพระพุทธรูป ด้านเจดีย์ประธานมีวิหาร มีมุขด้านหน้า และด้านหลัง มีบันไดขึ้น 5 ทาง เสาวิหาร และกำแพงวัดก่อด้วยศิลาแลงทางทิศตะวันออกของวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่จะเป็น

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย ... ต้องเดินเข้าไป และทางแฉะ เอามาฝากได้แค่นี้นะ

มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีประตูทางเข้าด้านหน้า และด้านหลังวัด มีโบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว วิหารมีซุ้มพระตั้งอยู่ด้านหลังลักษณะเป็นมณฑป หลังคามณฑปเป็นรูปโค้งแหลม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย

วัดนางพญา
มุมกำแพงจะย่อมุม
เจดีย์ประธานของวัดเป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ ซุ้มด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นจนถึงภายในโถงเจดีย์ ตรงกลางโถงมีแกนเจดีย์ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเหลือลวดลายปูนปั้นปรากฏอยู่บนซากผนังวิหารด้านตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นวิหารขนาดเจ็ดห้อง
ผนังวิหารเจาะช่องแสง
ลักษณะเด่นก็คือ ลวดลายปูนปั้นทำเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งวานรกำลังวิ่ง ... เรามองไม่ออก ... แต่ถูกทำลายไปบางส่วน
นอกจากนั้นยังทำเป็นรูปลวดลายพรรณพฤกษา และรูปเทพนมเป็นรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น

เป็นโบราณสถานที่เพื่อนที่สวรรคโลกบอกว่า ยังแต่งไม่มาก เหลือของเดิมเยอะ
 

Create Date : 13 กันยายน 2553
34 comments
Last Update : 7 มกราคม 2562 15:45:58 น.
Counter : 32 Pageviews.

 

รูปเปิดบล๊อคสวยงามมากค่ะ พี่ตุ๊ก

 

โดย: nLatte 13 กันยายน 2553 16:15:38 น.  

 

สงสัยต้องไปวันที่ฟ้าสว่างๆ แดดจัด
หรือไปเป็นหมู่คณะอ่ะค่ะคุณตุ๊ก
ดูเงียบสงบ เย็นๆยังงัยก็ม่ายรู้อ่ะ

 

โดย: แม่หมู (แม่หมูมหัศจรรย์ ) 13 กันยายน 2553 17:38:38 น.  

 

ชอบภาพเขียนเส้นแบ่งอุทยานค่ะ
นับถือ นับถือ
ไม่ได้ไปไหน เที่ยวอะไรมาสองปีแล้วค่ะ
อาศัยตามเที่ยวในบล๊อกนี่แหละค่ะ
จริง ๆ ก็แวะมาหลายครั้งนะคะ
แต่แอบเที่ยว ชม ดู กิน ภาพอย่างเดียวเลย

 

โดย: MeMoM 13 กันยายน 2553 18:01:56 น.  

 

สวัสดียามค่ำคืนค่ะ
ขอตามมาเที่ยวไหว้พระด้วยคนค่ะ
คืนนี้นอนหลับฝันดีนะค่ะ

 

โดย: iamorange 13 กันยายน 2553 18:39:03 น.  

 

ภาพเยอะ ดูกันจุใจเลยค่ะคุณตุ๊ก
มีภาพ พร้อมประวัติ รายละเอียดดีๆ อย่างนี้ น่ารักจัง
ขอบคุณมากนะคะ

ไปเที่ยวหน้าฝนก็อย่างนี้แหละค่ะ ต้นไม้เยอะ ทางเดินลำบาก
ดูสิ ตะไคร่ขึ้นเจดีย์ เต็มไปหมดเลย

ป้าแอ๊ดไม่ค่อยชอบไปตามอุทยานประวัติศาสตร์เก่า หน้าฝนก็เพราะแบบนี้แหละ
เดินดูไม่ทั่ว ฝนไม่เป็นใจเลย

 

โดย: addsiripun 13 กันยายน 2553 19:03:07 น.  

 

หวัดดียามค่ำค่ะ
คุณตุ๊กนี่ไปเที่ยวมาเยอะจริงๆ เลยนะคะ
ภาพแรกสวยมากเลยค่ะ

 

โดย: kapeak 13 กันยายน 2553 19:43:47 น.  

 

ศรีสัชฯ ยังไม่เคยไปค่ะ
ดูภาพแล้ว ขลัง ๆ ดีจัง
ศิลาแรง ทั้งนั้นเลย

 

โดย: I_sabai 13 กันยายน 2553 20:17:20 น.  

 


ชอบค่ะ
เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ชอบมากๆ เลยค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 13 กันยายน 2553 21:00:39 น.  

 


อยากไปชมเหมือนกัน
ชอบของเก่าของโบราณ
มี clip มาฝาก load เกือบแปดแสนแล้ว


 

โดย: ravio 13 กันยายน 2553 22:17:23 น.  

 

งดงามจริง ๆครับ

ส่วนตัวแล้ว ผมชอบงานศิลปะสมัยสุโขทัยมากกว่ายุคกรุงศรีอยุธยา

โดยเฉพาะงานปฏิมากรรมพระพุทธรูป

อ่อนช้อยกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามาก ถึงมากที่สุด

จนถึงขนาดเคยตั้งข้อสงสัยว่า

ช่างหล่อพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา สืบทอดงานช่างจากช่างยุคสุโขทัยมาอย่างไร? สืบทอดจริงหรือไม่?

หรือว่ามีเหตุผลด้านสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการขาดตอนทางศิลปะแขนงสำคัญนี้

ว่าไปแล้ว ผมเองก็ยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวเมืองสุโขทัยแบบจริง ๆ เลยสักที

ที่ไปก็เที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ฉาบฉวยเหลือเกิน

คงต้องหาโอกาสไปนอนสักหลาย ๆ คืนเสียแล้ว...

ขอบคุณคุณตุ๊กที่เอามาถ่ายทอดครับ...

 

โดย: ลุงแว่น IP: 180.180.28.79 13 กันยายน 2553 22:30:47 น.  

 

ฟิวส์ขาดของนอก


 

โดย: ravio 13 กันยายน 2553 22:30:48 น.  

 

มาหาความรู้เรื่องศรีสัชนาลัย
ไม่เคยมาที่นี่เลยครับ
ทั้งๆที่เคยทำงานแถวๆกำแพงเพชร....

ได้ความรู้จากบล๊อกนี้มากเลย
ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับ.

 

โดย: wicsir 13 กันยายน 2553 22:33:46 น.  

 

สวัสดีครับพี่

นั่งรอนานแล้วรูปยังโหลดไม่ขึ้น ผมเลยอ่านข้อความในบล้อกแล้ว ขอเม้นท์ก่อน
พรุ่งนี้ค่อยไปดูรูปตาม ฮ่าๆๆ

พี่ไปเที่ยวหลายที่มากๆๆ เลยนะครับ ดีจังเลยครับ ได้ประสบการณ์มากมายเลย

ปอลอ

จากบล้อกครับ

ใบอ่อน ของต้นหญ้าไงครับพี่ หุหุหุ

ว่าแต่ว่านั่นต้นหญ้าจริงเหรอครับ ก็กลัวว่าจะเข้าใจผิด ผมไม่ค่อยจะชำนาญเรื่องต้นไม้เลยครับพี่

แหะแหะ

 

โดย: กลิ่นดอย 13 กันยายน 2553 22:38:45 น.  

 

very nice. just stop by to say hi.

 

โดย: AccordingTo 13 กันยายน 2553 22:59:25 น.  

 

ปายยังไม่เคยไปเลยค่ะ
ขอตามพี่ตุ๊กเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์ด้วยคนนะคะ

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 13 กันยายน 2553 23:31:49 น.  

 

อยากปั่นจักรยานตามก้นพี่ตุ๊กไปเที่ยวเมืองเก่าจังค่ะ

 

โดย: ostojska 14 กันยายน 2553 4:06:12 น.  

 

`.¸.♥´
¸.♥´¸.♥´¨) ¸.♥*¨)
(¸.♥´ (¸.♥´ (¸.♥´¯`***ღ
........รัก.........รัก
.....รัก...............รัก
...รัก....................รัก
..อิ่ม......................รัก
.รัก........................รัก........รัก...รัก
รัก.........................รัก....รัก....... .รัก
.รัก.........................รัก................รัก
..รัก.........................รัก.............รัก
...รัก......................................รัก
.....รัก.................................รัก
........รัก..........................รัก
...........รัก.....................รัก
...............รัก..............รัก
..................รัก.........รัก
.....................รัก...รัก
.......................รัก
* ' '.+ * ˚。 *:。'.+.. 。
..+ '. ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดให้ค่ะ.. + '.。
♥〃´`) '.+。 *:.+。 '.+'.+。 *:.+。
....... '.+。 *:.+。'.+。 *:.+

ขอให้พรดีนั้นคืนสนองยังท่านร้อยเท่าพันเท่า

มีความสุขมากๆ นะคะ

 

โดย: อิ่ม_Aim 14 กันยายน 2553 5:05:00 น.  

 

ตามคุณตุ๊กไปเที่ยวศรีสัชด้วยคนค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 14 กันยายน 2553 6:50:43 น.  

 

บรรยากาศวัดกับต้นไม้เขียวเขียว

...ดูแล้วรู้สึกสบายใจจังค่ะ

 

โดย: Calla Lily 14 กันยายน 2553 7:13:55 น.  

 

แวะมาเที่ยวกับพี่ตุ๊กค่ะ
ดูๆๆแล้ว เหมือนย้อนอดีตไปเลยค่ะ

 

โดย: kwan_3023 14 กันยายน 2553 7:58:14 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: kapeak 14 กันยายน 2553 8:04:26 น.  

 

ลายปูนปั้นที่ได้รับคำชมว่างามที่สุด

 

โดย: VET53 14 กันยายน 2553 9:38:21 น.  

 

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก

มีความสุขในทุกวันดี ๆ ตลอดไป...นะคะเห็นอุทยานฯ ศรีสัชแล้ว ปอป้านึกถึงกลิ่นอายที่ยังไม่จางไปจากใจเลย..ค่ะ

 

โดย: พรหมญาณี 14 กันยายน 2553 9:48:29 น.  

 

สวาทดีครับตุ๊ก ๆ
ตามมาเที่ยวด้วยคนครับ
วู้ววว ถ่ายภาพได้แจ่มแจ๋วมากเลยครับ
ขอบคุณที่พาเที่ยวครับ อิอิ

 

โดย: smack 14 กันยายน 2553 10:18:43 น.  

 

งับติดอะไรบ้างครับคุณตุ๊ก

เฮ้อ! ไม่น่าเลย บล็อกหนึ่ง ธรรมะ บล็อกหนึ่ง อธรรม 555

อาเมน อิฐหนอ ปูนหนอ ต้นไม้หนอ นกขี้ใส่หัวหนอ

กินข้าวกับปลาทอดดีกว่า

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 14 กันยายน 2553 11:20:42 น.  

 

ตามเที่ยวเมืองเก่าอุทยานประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์กันไว้อย่างยิ่งเลยครับ

 

โดย: ถปรร 14 กันยายน 2553 12:23:20 น.  

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ไม่เคยไปเที่ยวสักที เห็นรูปแร๊วน่าไปมั่ก...

สมควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูต่อไปภายภาคหน้านะคะ

 

โดย: บ้านสามออ 14 กันยายน 2553 13:19:47 น.  

 

รายละเอียดครบครันอีกตามเคย
เคยไปมาหนหนึ่ง แต่ไปเองไม่ได้ความรู้เท่าตามพี่ตุ๊กเที่ยว ^ ^

 

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา 14 กันยายน 2553 14:00:53 น.  

 

ยังไม่เคยไป
ดูขลังจังเลย

 

โดย: ouanoy 14 กันยายน 2553 14:22:09 น.  

 
ชอบจังเลยค่ะพี่ตุ๊ก เดินชมไปถ่ายรูปไป
ก่อนไปอ่านประวัติซะหน่อย แล้วตามเก็บความประทับใจไปด้วยนะคะ 

โดย: Sweety-around-the-world 14 กันยายน 2553 14:55:55 น.  

 


มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามเที่ยวตามไหว้พระด้วยคนครับ คุณตุ๊กเที่ยวเก่งดีจังเลยนะครับ

บรรยากาศแบบโบราณสถานเก่าแก่แบบนี้ผมชอบครับ อยากไปเที่ยวบ้างจังเลยครับ

อิอิ

 

โดย: อาคุงกล่อง 14 กันยายน 2553 15:09:52 น.  

 

อุทยานประวัติศาสตร์ฯ เป็นอีกที่ ที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะไปให้ได้...

แต่ยังไม่ได้ไปเลยค่ะ...

จะมีปัญหากับบันไดศิลาแรงรึป่าวเนี่ย...114 ขั้น (หมายถึงกว่าจะได้ไปหน่ะค่ะ)

จากบล็อก...

สะดุดกับจดหมายลายพระหัตถ์ที่พูดถึงหนังสือพิมพ์เหมือนกันค่ะ คิดเอาเองว่า อย่างนี้...คงมีมาแต่สมัยก่อนแล้ว แต่
ปัจจุบันนี้สถานการณ์ยิ่งเป็นมากกว่าเดิมนะคะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 14 กันยายน 2553 15:14:01 น.  

 

ยัง คงความเป็น โบราณสถาน ได้ดีเยี่ยม เลยค่ะ เคยไปเหมือนกัน .. แต่ตอนนี้ดู ร่มรื่นกว่า ..

 

โดย: tifun 14 กันยายน 2553 15:20:49 น.  

 

บันไดขึ้นเขานั้นเขามีมานานแล้วหรือว่าเพิ่งทำครับ ชอบมาก

ลายพรรณพฤกษาก็สวยแท้

อารมณ์สุโขทัยนี่ คนละอารมณ์กับอยุธยา เมื่อไหร่หนอจะได้เห็นกับตา

เคยไปเมืองเก่าสุโขทัยแว๊บๆ ครับ ไปถึงตอนมืด ดูเล่นแสงแล้วก็กลับ

 

โดย: แมวหง่าว (chaiwatmsu ) 23 กันยายน 2553 19:57:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


บ่อตกปลาลูกตาเกลี้ยง โคราชบ้านเอ็ง


Walk Away - Matt Monro ... ความหมาย


แวะวัดพระธาตุลำปางหลวง


Poetry in Motion - Johnny Tillotson และ Love Potion No. 9 - The Searchers ... ความหมาย


Ben - Michael Jackson ... ความหมาย


แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย


Empty Rooms - Gary Moore ... ความหมาย


บึงละหาน บ้านดอนละนาม


It's Sad to Belong - England Dan and John Ford Coley ... ความหมาย


แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และวัดดอกไม้ สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Breaking Up Is Hard To Do ... ความหมายของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]