tuk...tuk more than one or cannot run
<<
พฤษภาคม 2562
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
9 พฤษภาคม 2562

ย้อนสู่ทวารวดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภออู่ทอง เมืองสุพรรณบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

หลัก ๆ คืออยากมาดูโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดี

มาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง บ่ายสามโมงครึ่ง พิพิธภัณฑ์ปิด บ่ายสี่โมง

รีบโดดลงรถเข้าข้างในทันที และเจ้าหน้าที่ก็เดินพาไปห้องจัดแสดงที่อยากมาชมทันที

* ขอบคุณค่ะ *
เมืองอู่ทองเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวาราวดี เชื่อว่าในสมัยก่อนทะเลขึ้นไปถึง

สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองที่อยู่ปากแม่น้ำ

ไม่แน่ว่าถ้าน้ำทะเลจะท่วมอีกครั้งอาจจะกลายเป็นเมืองท่าของทะเลอ่าวไทยอีกครั้งก็ได้

ด้านตะวันตกเป็นเทือกเขา เป็นต้นของลำน้ำที่ไหลมาลงแม่น้ำจระเข้สามพัน

และเทือกเขายังเป็นที่สังเกตตำแหน่งเมืองอู่ทองในการเดินเรือ

ต่อมาเมืองสุพรรณบุรีได้เจริญขึ้นมาแทนที่ เมืองอู่ทองจึงกลายเป็นเมืองร้าง
มีคันดินและคูน้ำล้อมรอบที่สามารถเห็นได้ชัดในแผนที่

อาณาเขตของเมืองที่พบโบราณสถานใหญ่กว่านี้ ตรงนี้อาจเป็นศูนย์กลางของเมืองก็เป็นได้
เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งของดินแดนสุวรรณภูมิ

มี ลูกปัดเครื่องประดับ เหรียญกษาปณ์ ศาสนา วัฒนธรรม ส่งผ่านมาถึง

ได้พบจารึกที่อู่ทอง ภาษาสันสกฤต ในพุทธศตวรรษ 13-14

เขียนว่า ภูเขาแห่งนี้ชื่อปุษยคีรี
จากศิวลึงค์ที่พบ ทำให้เราทราบได้ว่ามีการนับถือศาสนาพราหมณ์

ศิวลึงค์เป็นรูปเคารพแทนพระศิวะ ... ถ้าสร้างขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นเรียก มานุษยลึงค์

เป็นทรงกระบอก มีสามส่วน คือ

สี่เหลี่ยมจตุรัส ... พรหมภาค

แปดเหลี่ยม ... วิษณุภาค

กลม ... รุทรภาค มีเศียรพระศิวะประดับอยู่หนึ่งเศียร เรียกเอกมุขลึงค์

รุทรภาค ส่วนนี้เท่านั้นที่จะพ้นฐานโยนีขึ้นมาเรียกบูชาภาค
พบธรรมจักร เป็นธรรมเจดีย์ ทำให้เราทราบได้ว่า มีการนับถือศาสนาพุทธ

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่ง พระโสณะ และพระอุตตระ นำศาสนาพุทธมาเผยแพร่ ในสมัยนั้นอินเดียนิยมสร้างธรรมจักร

ทวารวดีที่เมืองอู่ทองจึงยังคงสร้างเสาอโศกเป็นธรรมเจดีย์ เพื่อระลึกถึงแม้เวลาจะผ่านเลยยุคนั้นมาแล้ว

หมายถึง พระธรรมคือเป็นความจริงที่อนันต์คือไม่มีที่สิ้นสุด หมุนไปเหมือนล้อรถ

หมายถึง ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรอันเป็นปฐมเทศนา ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันที่มีกวาง จึงพบคู่กับกวางหมอบ

ประกอบด้วยส่วนฐาน เสา และธรรมจักร ... เสาธรรมจักรที่อู่ทองเป็นเสาที่สมบูรณ์มาก

หัวเสาแกะลายมาลัยเฟื้องและอุบะ เป็นการบูชาธรรมจักร

ฐานเสาเป็นรูปหงส์แผ่นดินเผาภาพพระภิกษุอุ้มบาตร ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-10 (หรือราว 1,600-1,700 ปีมาแล้ว) ... เก่าแก่ที่สุด

เป็นแผ่นดินเผาภาพภิกษุ 3 องค์ ยืนอุ้มบาตรครองจีวรห่มคลุม จีวรมีลักษณะเป็นริ้ว

สันนิษฐานว่าทำขึ้นเพื่อประดับศาสนสถาน
พระพุทธรูปทวารวดี

พระพักตร์กลมแป้น พระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรมองต่ำแสดงถึงความเมตตา ... มหายาน

พระเกษาขมวดเป็นวงก้นหอย อุษณีษะปมกลม ไม่มีเกตุมาลา อาจมีประภามณฑล

จีวรเรียบ ไม่มีริ้ว บางแนบพระวรกาย เห็นขอบสบงที่บั้นพระองค์ มีสองแบบคือ ห่มคลุม และห่มเฉียง

จีวรห่มคลุม แบบพระในอินเดียเหนือ ที่อากาศเย็น ชายจีวรด้านหลังเป็นกรอบตกลงมาจากพระกร พาดผ่านบริเวณข้อพระบาท ชายจีวรด้านหน้ายกสูงขึ้น พาดผ่านพระชงฆ์

จีวรห่มเฉียงแบบอินเดียใต้ ที่อากาศร้อน ชายจีวรทบมาทางด้านซ้าย

พระพุทธรูปยืน บนฐานบัว มีสองแบบ ยืนตรง ... สมภังค์ และ ยืนยักเอว ... ตริภังค์

หัตถ์ ขนานกันหรือไม่ขนานกันก็ได้ ... ตามแต่นิกาย

นิ้วแบบโอเค ปลายน้วชี้และนิ้วหัวแม่มือแตะกันกลมเป็นดั่งกงล้อ แสดงถึงพระธรรมที่หมุน ... ปางแสดงธรรม วิตรรกมุทรา

หัตถ์ซ้ายที่แบออก อาจถือลูกบวบ

แบพระหัตถ์ตั้งขึ้น แสดงถึงพอ ... ปางให้อภัย อภัยมุทรา

ประทับสมาธิราบ ... ปางสมาธิแสดงถึงการตรัสรู้

ภาพขวา ประทับสมาธิเพ็ชร ไขว้พระบาทและเห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้างไม่พบบ่อยในทวารวดี

จีวรห่มเฉียงลึกใต้พระถัน สังฆาฏิคลี่ออกเป็นริ้ว ราวพุทธศตวรรษ 13-15

ที่สำคัญคือมีพระเกตุมาลา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ... แปลว่า พระผู้มีโชค, ผู้มีความเจริญ, ผู้มีเกียรติ, ผู้มีความงาม ...

ทรงเข้าสมาธิแล้วระลึกถึงอดีตพระพุทธเจ้าได้ จะเปล่งรัศมีชื่อออกมาจากพระอุษณีษะ

พระโพธิสัตว์ไม่มีเกตุมาลา เพราะไม่อาจเห็นอดีตพระพุทธเจ้า

อดีตพระพุทธเจ้าในกัลป์นี้ ... ภัทรกัลป์ มี พระกกุสันทะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ

พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน ... พระโคตมะ

อนาคตพระพุทธเจ้า ... พระเมตไตรแม่พิมพ์ พระพิมพ์ ดินเผา

1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้

พระพุทธเจ้าประทับสมาธิบนดอกบัวที่ถือโดยนาค ใต้ต้นโพธิ

แสดงธรรมแก่ ฝ่ายหินยาน ... นั่งอยู่ และ ฝ่ายมหายาน ... พระโพธิสัตว์ยืนอยู่ด้านข้าง ... มีพระอมิตาภะอยู่บนชฎามุกุฏ

มีเทวดาชุมนุม

2 พระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานสูงที่ด้านหน้ามีธรรมจักรและสถูป

ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 ข้าง

ด้านบนมีพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิ 3 องค์ ... อดีตพระพุทธเจ้า
ต้นโพธิดินเผา ... ตรัสรู้
ลัทธิมหายาน

มีพระอมิตาภะ เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นนิรันดร์ อยู่บนสวรรค์ คนมองไม่เห็น

จึงต้องเนรมิต พระตถาคต หรือพระพุทธเจ้า ให้มาสั่งสอน แล้วปรินิพพานดับไป แสดงถึงการมีอยู่และดับไป

พระตถาคต รูปเคารพคือพระพุทธรูป

มีพระโพธิสัตว์ คือ สัตว์ผู้ที่แสวงหาโพธิฌาน เป็นผู้ช่วย

ซึ่งท่านได้ได้บรรลุนิพพานหรือสุญญตาได้แต่ยับยั้งไว้ก่อนเพื่อช่วยคนอื่น

มีพระเนตรเหลือบต่ำ แสดงความเมตตา รูปเคารพพระโพธิสัตว์ จะมีพระอมิตาภะอยู่บนผมหรือมุกุฏ

พระโพธิสัตว์มีหลายองค์ ดูลักษณะและสิ่งที่ถือจึงจะบอกได้ว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีนามว่าอะไร

พระอวโลกิเตศวร ถือดอกบัวคือ พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ

พระหัตถ์ขวาถือลูกประคำ พระหัตถ์ซ้ายถือก้านดอกบัวและคนโทน้ำ มีสายธุรำ (ยัชโญปวีต) พาดคล้องที่พระอังสาซ้าย

ยืนบนดอกบัว ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13-14

และ

เศียรพระอวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์ ดูจากพระพุทธรูปบนชฏามุกุฎ ... มวยผมยอดเจดีย์จำลอง
ชิ้นส่วนสถูปดินเผา
กุฑุมีลักษณะคล้ายหน้าต่างโค้ง ประดับเจดีย์ทวารวดี

มีใบหน้าของชาวมอญทวารวดียื่นหน้าต่างออกมา ... ดวงตามีจุดตาดำ
ทรงผมและเครื่องประดับหญิงทวารวดี
ลูกปัดหินสีที่มาจากต่างแดน
เครื่องประดับ เศียรพระ นิ้วเท้าใส่แหวนทุกนิ้ว สร้อยคอน่าจะรูปดวงอาทิตย์ ทองคำ
แบบพิมพ์เครื่องประดับโลหะ
หัวลูกศร ขวานสำริด กำไล แหวน ตุ้มหู
เครื่องมือเครื่องใช้

แวดินเผาไว้กรอด้าย น่าจะเป็นผางประทีบจุดในกลางคืน ตะเกียงดินเผา เตาเชิงกราน
ของใช้สำหรับขึ้นรูปตีหม้อ และหม้อ

ลูกปืนดินเผา ทางเหนือบ้านเราใช้ดินเหนียวปั้นกลม ๆ ตากแห้งเรียกลูกก๋งใช้กับหนังสะติ๊ก
เงินตรา และ กระเป๋าเงิน

จุดไข่ปลา พระอาทิตย์ครึ่งดวง อีกด้านม้วนเป็นแหวนรูปศรีวัตสะ

รูปหอยสังข์ หม้อน้ำ

เหรียญโรมันก็มี แต่ไม่ได้ถ่ายภาพเจาะมาค่ะ
ตราประทับดินเผา
เครื่องราง
รูปคนจูงลิง เป็นความเชื่อท้องถิ่นเป็น เครื่องรางเสดาะเคราะห์ เดินทางทางเรือ การฝึกจิต

เคยเห็นที่เมืองโบราณจันเสนเช่นกัน
สิงโตยิ้มสำริด ทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
แผ่นอิฐจารึก แผ่นอิฐปิดทอง
กินรีดินเผา และ เทวดาเหาะ
นี่ก็กินรีปฏิมากรรมดินเผาขนาดเล็กดินเผาเป็น ฝาจุกพาชนะดินเผา เป็นบุคคลหญิง สองข้างของศร๊ษะมีช้างชูงวง

เป็นรูปพระศรี หรือพระลักษมี ... อุดมสมบูรณ์ โชคลาภ
รูปสัตว์ขนาดเล็ก
ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมทวารวดีหม้อดอก
หน้ายักษ์ - เทวดา ทวารวดี

เศียรทวารวดี เป็นปูนปั้น คิ้วปีกกา เนตรโปน-ยักษ์โปนกว่า มีตาดำ* มีหนวด
ปูนปั้นประดับโบราณสถาน
นาค
บุคคล และต่างชาติในสมัยทวารวดี


เพราะของเก่า พากลับไปยังวันเก่า ๆ


 

Create Date : 09 พฤษภาคม 2562
32 comments
Last Update : 10 พฤษภาคม 2562 15:04:02 น.
Counter : 1787 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณKavanich96, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณหอมกร, คุณเริงฤดีนะ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณกะว่าก๋า, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณkae+aoe, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณJinnyTent, คุณmultiple, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณทนายอ้วน, คุณSweet_pills, คุณALDI, คุณตะลีกีปัส, คุณMDG, คุณnewyorknurse, คุณล้งเล้งลัลล้า

 

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เลย

 

โดย: ลุงแมว 9 พฤษภาคม 2562 21:46:50 น.  

 

บล็อกคืนนี้ชอบค่ะ ได้ส่องพระและได้เห็นของเก่าสมัยทวารวดี

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 9 พฤษภาคม 2562 22:03:11 น.  

 

เป็นไปได้อย่างที่สมัยก่อนได้กล่าวไว้ จะว่าไปในอนาคตมันก็มีโอกาสที่ กทม. ยาวไปถึงอีกหลายจังหวัดจะจมทะเล ยิ่งโลกร้อนแบบนี้ด้วยยิ่งลำบาก

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 9 พฤษภาคม 2562 23:57:35 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 10 พฤษภาคม 2562 2:35:27 น.  

 

ส่งกำลังใจก่อนค่ะ ค่ำๆค่อยมาอ่าน

 

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า 10 พฤษภาคม 2562 8:25:51 น.  

 

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ของอย่างนี้ถ้าไม่รักไม่ชอบจริง
จะไม่น่าสนใจเลยค่ะพี่ตุ๊ก

 

โดย: หอมกร 10 พฤษภาคม 2562 10:33:15 น.  

 

ชอบศิลปะวัฒนธรรายุคนี้มากๆค่ะ

 

โดย: เริงฤดีนะ 10 พฤษภาคม 2562 14:09:11 น.  

 

ของสวยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะพี่ แบบนี้นี่ชีริวชอบแน่ๆ หนูก็ชอบค่ะ

พี่ตุ๊กไม่ได้ไปเที่ยวตุรกีเอนทรี่ที่แล้วกับหนู อันนั้นพี่ตุ๊กก็น่าจะชอบนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 10 พฤษภาคม 2562 14:15:24 น.  

 

บางชิ้นรายละเอียดยังอยู่ครบเกือบสมบูรณ์เลยนะครับ
แบบนี้คงต้อ
กลับไปอีกรอบนะครับพี่ตุ๊ก
เวลาที่เดินดู
เหมือนจะน้อยเกินครับ

เจ้าหน้าที่ฯใจดีมาก
เป็นบางทีเหลือครึ่งชั่วโมง
อาจจะบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับ 555

 

โดย: กะว่าก๋า 10 พฤษภาคม 2562 14:53:23 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะพี่ตุ๊ก สำหรับความรู้ที่แชร์มาให้ค่ะ^^

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 10 พฤษภาคม 2562 15:08:21 น.  

 

ฝากลบเมนท์แรกด้วยครับ ลืมย่อ ไม่งาม

 

โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว 10 พฤษภาคม 2562 15:14:00 น.  

 

ของเก่าแก่เยอะเลยนะคะ

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 10 พฤษภาคม 2562 16:05:36 น.  

 

น่าสนใจมากค่ะ น้องซีวิชาประวัติศาสต์ สังคม จะได้คะแนนดีมากกว่าวิชาอื่นเลย

 

โดย: kae+aoe 10 พฤษภาคม 2562 16:25:29 น.  

 

พี่ตุ๊กคงใช้เวลาทำบล็อกนี้หลายวันหลายเพลา ทั้งอ่าน ทั้งเขียน ทั้งทำรูป เรียบเรียง...

ขอบคุณมากค่ะ หนูยังไม่มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์นี้เลยค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 10 พฤษภาคม 2562 16:39:54 น.  

 

สวัสดีมีสุขค่ะ

ต้องค้นคว้าต้องพิมพ์ ต้องโหลดภาพ
ล้วนต้องตั้งใจทำทั้งาน
ดูภาพก่อนค่ะ เรื่องอ่านในมือถือยาก
กินรีท้องป่องด้วย

 

โดย: ตะลีกีปัส 10 พฤษภาคม 2562 17:13:52 น.  

 

วิทย์ คณิต อังกฤษ ซีอ่อนแอคะ 5555

 

โดย: kae+aoe 10 พฤษภาคม 2562 17:25:56 น.  

 

อดไค่หัวเม้นส์ปี้ตุ๊กบะได้อ่ะ
จินปอลืมไปแล้ว เง้อ..
กินข้าวงายได้หลายมื้อแล้วหนาเจ้า

ช่วงนี้เป่นกิ๋นข้าวบะค่อยลำเจ้า
มันฮ้อนลำ จางปากจากคอไปหมด

ตวยมาแอ่วกับปี้ตุ๊กเจ้า
พิพิธภัณฑ์นี้ของนักดีขนาด
คนที่ชอบแอ่วพิพิธภัณฑ์ท่าจะตื่นเต้น
เสียดายปี้ตุ๊กมีเวลาเกิ่งจั่วโมงเนอะ

แต่เกิ่งจั่วโมงที่มี
ปี้ตุ๊กถ่ายรูปเก็บรายละเอียดมาฝากไว้นักขนาด
น่าสนใจแต้ ๆ เจ้า

 

โดย: JinnyTent 10 พฤษภาคม 2562 18:43:37 น.  

 

ไม่อ้อมค้อมเลยนะครับ อ.เต๊ะ สนใจ สิงโตยิ้มสำริด กับ กินรีดินเผา คุณพี่พอจะช่วยเหลือ อ.เต๊ะ ได้บ้างมั้ยครับ อิอิ

คุณพี่ตุ๊ก ร้องลั่น โอ๊ย ข้ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเอง
นี่ก็ แทบจะวิ่งถ่ายรูป อยู่แล้ว เอ็งเห็นข้าเป็นคนยังไง เอาไว้งวดหน้าเดี๋ยวข้าไปใหม่ ตั้งแต่ตี 4 เลย เอ็งอยากได้อะไร ก็ลิสต์มา เย้ย555

จริงๆนี่ อ.เต๊ะ เคยได้ยินข่าวว่า อดีต จนท พิพิธภัณฑ์
เอาของมาปล่อย แถวจตุจักร ขายได้เป็นล้านเลยนะครับ แต่มูลค่า และความเสียหายจริงๆนี่ประเมินค่ามิได้เลยทีเดียว น่าเสียดายที่คนไทยแท้ๆ ยังไม่รักทรัพย์สมบัติ ที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองนะครับ

แล้วก็ ไปเที่ยวที่ ของแยะๆแบบนี้ ต้องมีเวลาซัก 3ชั่วโมงนะครับ จะได้ตัดสัญญานเตือน กับ กล้องวงจรปิด ให้เรียบร้อยก่อน เราจะได้ไม่ต้องรีบ อิอิ

คุณพี่ตุ๊กบอก เออ คราวหน้าเอ็งมากับข้า จะได้แบ่งหน้าที่กัน งานจะได้เสร็จเร็วดีมั้ย เย้ย ไอ้บร้า หาเรื่องให้ข้าอีกแล้ว เดี๊ยะๆ555

 

โดย: multiple 10 พฤษภาคม 2562 19:08:47 น.  

 

สวัสดี จ้ะ น้องตุ๊ก
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง สุพรรณบุรี
บล็อกนี้ ให้ประโยชน์เกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ
ของชาติมากมาย ได้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติ
แต่ละชิ้นของชาติ ในสมัยทวาราวดี มากเลย
จ้ะ น้องตุ๊กคงต้องใช้เวลาในการค้นคว้านาน
มากพอควร คนที่ชอบของโบราณ จะชอบ
บล็อกนี้มาก ๆ แน่นอน น้องชีริว หนึ่งในนี้
แน่นอน จ้ะ อิอิ
ขอบใจความรู้ที่ค้นคว้ามา ถึงจะไม่
ชำนาญเรื่องนี้ แต่ก็ชอบดูของเก่า ๆ และ
อ่านได้ความรู จ้ะ
โหวดหมวด ท่องเที่ยว จ้ะ

 

โดย: อาจารย์สุวิมล 10 พฤษภาคม 2562 19:33:15 น.  

 

870f7ffe02665a1ae412ee7e0ac6dba4.jpg
ท่านประธานครับ พระพุทธรูปนี้ ดูแล้วชอบมากครับ เหมือนท่านกำลังนั่งพิจารณาอะไรในใจท่านอยู่นะครับ ไม่ค่อยได้เห็นพระพุทธรูปในลักษณะนี้บ่อยนักนะครับ
สวยมากครับ
------------------------------------------
รีสอร์ทที่วังทองที่ลงในบล็อกนั้น อยากแนะนำให้ท่านประธานลองแวะพักสักครั้งนะครับ เพราะบรรยากาศดีจริงๆ
และที่สำคัญท่านประธานผ่านเส้นนี้บ่อยมากด้วย ถนนหมายเลข 12 นี่คือประตูสู่ภาคเหนือของชนชาวอิสานโดนเฉพาะเลยนะครับ

 

โดย: พายุสุริยะ 10 พฤษภาคม 2562 21:00:28 น.  

 

ตั้งท่าจะไปอู่ทองหลายครั้งแล้วครับ แต่ยังไม่มีโอกาศเหมาะๆซะที

 

โดย: ทนายอ้วน 10 พฤษภาคม 2562 21:52:40 น.  

 

เจ้าหน้าที่น่ารักมากครับ
ขอชื่นชมจริงๆๆๆๆๆครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 10 พฤษภาคม 2562 22:52:39 น.  

 

ไปสุพรรณฯหลายครั้งเพิ่งรู้จักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองจากพี่ตุ๊กค่ะ
ที่นี่รวบรวมศิลปวัตถุหาชมยากไว้มากมาย
ขอบคุณพี่ตุ๊กที่พาชมนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 10 พฤษภาคม 2562 23:25:32 น.  

 

ข้อมูลครบครันเลยค่ะ
นี่ถ้าไม่ชอบ ไม่สนใจจริง ๆ แป๊บเดียวก็จะเบื่อแล้วนะคะ

 

โดย: ALDI 10 พฤษภาคม 2562 23:48:39 น.  

 สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 11 พฤษภาคม 2562 6:52:37 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 11 พฤษภาคม 2562 9:34:36 น.  

 

เมืองอู่ทอง นี่ไม่เคยแวะเลยจริงๆ ค่ะ ..
ยังสับสนอยู่ อู่ทอง อ่างทอง .. คนละที่เลย ..

เป็นสมบัติล้ำค่าจริง ๆค่ะ .. น่าชม

 

โดย: poongie 11 พฤษภาคม 2562 12:56:39 น.  

 

มาละเลียดอ่านใหม่อีกรอบค่ะ

นี่พี่ตุ๊กมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง เก็บภาพมาก่อน ค่อยมาหารายละเอียด เรียบเรียงอีกรอบ หนูนึกภาพตาม...เข้าใจถึงความยากเย็นเลยค่ะ ต้องตั้งใจมาก ต้องใจเอาด้วยล่ะค่ะ ถ้าไม่สนุกในการทำบล็อกนี่ ถอดใจไปเลยนะคะ

แต่ลงบล็อกไว้ดีค่ะ วันหน้าวันหลัง เรามาย้อนดู ใครไม่ได้ดูซ้ำไม่เป็นไร แต่เราก็เข้ามาดูบล็อกเรา เหมือนบันทึก เหมือนไดอารี่ที่เราเขียนไว้เนาะคะ

....พระพุทธรูปทวาราวดี - นิ้วแบบโอเค ใช่เลยค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 11 พฤษภาคม 2562 19:39:18 น.  

 

อันนี้เป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นครับ แบบร้านฟูจิ คิดถึงไข่ตุ๋นแบบโบราณเหมือนกันครับ

 

โดย: ทนายอ้วน 11 พฤษภาคม 2562 21:16:37 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 12 พฤษภาคม 2562 6:26:02 น.  

 


ไม่เคยไปเมืองอู่ทองเลยค่ะ
ขอบคุณที่นำมาให้ชม ภาพและรายละเอียด ได้ความรู้ด้วยค่ะ

 

โดย: newyorknurse 12 พฤษภาคม 2562 7:35:21 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Diarist ดู Blog
ตะลีกีปัส Pet Blog ดู Blog
วลีลักษณา Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาทักทายพี่ตุ๊กค่ะ

 

โดย: ล้งเล้งลัลล้า 12 พฤษภาคม 2562 9:57:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


If You Think You Know How To Love Me - Smokie ... ความหมาย


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียว


When The Smoke Is Going Down - Scorpions ... ความหมาย


ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว


โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว


Hello Darling - Conway Twitty ... ความหมาย


อยากไปอุทัยธานี


Bachelor Boy - Cliff Richard ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ...โน่นนี่เรื่อยไป


In Trance - Scorpions ... ความหมายของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]