tuk...tuk more than one or cannot run
<<
พฤศจิกายน 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
12 พฤศจิกายน 2556

ไปเชียงราย 5 โบราณสถานพระเจ้ากือนา , วัดเจ็ดยอด


ออกจากสิงห์ปาร์คเข้ามืองเชียงราย
หน้าผาลูกรัง
เข้าเมือง


ไปแถวข้างวัดเจ็ดยอด ... ไปซื้อกล้องติดรถยนต์

ถือโอกาสไปแวะวัดเจ็ดยอด

ป็นวัดที่บูรณปฏิสังขรณ์จากซากวัดโบราณ

ไม่ทราบชื่อ, ผู้สร้าง, และเวลาสร้าง

แต่บริเวณใกล้เคียงมีวัดที่สร้างในสมัยพระยามังรายครองเมืองเชียงราย

หลังทรงสร้างเมืองเชียงรายเมื่อ พ.ศ. 1805

เช่น วัดดอยทอง วัดงำเมือง (มีกู่อัฐิพญามังราย) วัดพระแก้ว และวัดพระสิงห์
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2481

เพดาน เป็นการบันทึกเกี่ยวกับการสร้างวัดหรือเปล่าหนอ ?
เมื่ออาณาจักรล้านนาตกอยู่ในอำนาจพม่ากว่า 200 ปี

(พ.ศ.2101 โดยบุเรงนอง กรุงศรีอยุธยาเสียกรุง พ.ศ. 2110)

และเมื่อเกิดศึกไทยและพม่าหลาย ๆ ครั้ง

เชียงรายและเมืองเชียงแสนจึงทิ้งร้าง

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พม่าถูกอังกฤษรุกราน

พ.ศ. 2386 พระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าครองนครเชียงใหม่

จึงโปรดให้นำราษฎรเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

มาสร้างบ้างแปงเมืองเชียงราย เชียงแสน


วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งนั้นมีวัดเจ็ดยอดด้วย

โดยได้พบซากวัดเก่า มีแนวกำแพง ฐานวิหาร ฐานเจดีย์ 7 องค์

ทั้งองค์ใหญ่และองค์เล็ก ที่ชำรุดผุผัง

บางตำนานจากการเล่าสืบต่อกันมาก็ว่า

บริเวณนั้นมีวัดร้างถึง 7 วัด นำมารวมกันสร้างเป็นวัดเดียว

โดยพระครูบาคันธะคนฺธวํโส พระภิกษุที่ร่วมเดินทางมาด้วย

ชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันบูรณะให้เป็นวัดประจำหมู่บ้าน

หมู่บ้านนั้นจึงชื่อ บ้านเจ็ดยอด
เจดีย์ 7 ยอดเลียนแบบจากวัดเจ็ดยอดเชียงใหม่

ที่สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช

ซึ่งเลียนแแบจากโลหะปราสาทจากลังกาอีกที


เข้าใจว่าพระพุทธรูปที่ล้อมต้นโพธิหมายถึง

สัตตมหาสถาน

คือสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ 7 แห่ง ที่พระองค์ได้ประทับ 7 สัปดาห์ หลังตรัสรู้


คือ


1. โพธิบัลลังก์

ที่โคนต้นศรีมหาโพธิ์ ... ที่ทรงตรัสรู้

พระพุทธรูปปางสมาธิเป็นสัญลักษณ์ ... วันพฤหัสบดี


2. อนิมิสเจดีย์

ทรงประทับยืน ณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์

เพ่งไปยังต้นศรีมหาโพธิ์

ทรงพิจารณาทศบารมีธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้

มาเพื่อเป็นการสำนึกในกตัญญูธรรม

พระพุทธรูปปางถวายเนตร ( พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถซ้าประทับยืนเพ่ง ) เป็นสัญลักษณ์ ... วันอาทิตย์


3. รัตนจงกรมเจดีย์

ทรงเสด็จออกจงกรม เป็นเวลา 7 วัน

หลังจากได้แสดงกตัญญูธรรมโดยการเพ่งต้นศรีมหาโพธิ์

พระพุทธรูปปางเดินจงกรม หรือ ปางลีลา เป็นสัญญลักษณ์ ... วันอังคาร


4. รัตนฆรเจดีย์

ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกตลอด 7 วัน

ทรงเห็นว่าเป็นธรรมที่มีความหมายสุขุมละเอียด

ทรงบังเกิดความท้อพระทัยว่าคนที่จะเจ้าใจมีน้อย

พระทัยหนึ่งจึงเกิดความมักน้อยว่าจะไม่แสดงธรรมเพื่อโปรดใครเลย

มีพระพุทธรูปปางรำพึง ( ประทับยืนมือกุมอก ) เป็นสัญลักษณ์ ... วันศุกร์


5. อชปาลนิโครธ

อชปาลคือต้นไม้ที่คนมาเลี้ยงแพะอยู่ คือต้นไทร

ทรงนั่งสมาธิเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นไม้อชปาลนิโครธเป็นเวลา 7 วัน

ตอนนี้มีผู้ได้แต่งเติมภายหลังว่ามีธิดาพญามารมาล่วงล่อ

คือ นางตัณหา ( ความอยาก ) นางราคะ ( ความใคร่ , กำหนัด ) และนางอรดี ( ความริษยา )

มีพระพุทธรูปปางห้ามมาร ( ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวางหงาย อยู่บนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้นป้องเสมอพระอุระ (อก) แสดงอาการห้าม ) เป็นสัญลักษณ์


6 . มุจจลินท์เจดีย์

ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขที่ร่มมุจจลินท์ หรือต้นจิก ริมสระ

เกิดฝนตก จึงมีพญานาคมาขนดและแผ่พังพานปกพระพุืทธเจ้า

มีพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นสัญลักษณ์ ... วันเสาร์


7. ราชายตนเจดีย์

ได้เสด็จมาประทับนั่งสมาธิเสวยใต้ต้นราชายตนพฤกษ์ หรือไม้เกด

ในเวลาเช้าพระอินทร์ได้นำเอาผลสมอเข้าไปถวายพระองค์ ทรงรับด้วยมือขวา

มีพระพุทธรูปปางเสวยลูกสมอ เป็นสัญลักษณ์


* แต่เห็นพระนอน ... ที่ว่ามาทั้งหมดอาจไม่ใช่ *

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2448

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ

สมเด็จพระบรมโอสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

ได้เสด็จแทนพระองค์ประพาสมณฑลพายัพ

และเสด็จพระราชดำเนินมาหยุดประทับ

จัดขบวนรับเสด็จเข้าเมืองเชียงราย ที่วัดเจ็ดยอด

ดังลิลิตพายัพพรรณนาไว้ว่า


*


ถึงวัดเจ็ดยอดใกล้ เมืองเชียง รายแฮ

ขบวนจัดตั้งรายเรียง เรียบแล้ว

แห่นำเสด็จเข้าเวียง บ่มิเนิ่น

ทรงอัศว์ดำเนินเพริดแพร้ว ย่างเยื้อง ตามถนน


*


และ พ.ศ. 2513

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเจ็ดยอด
เพื่อนสั่งว่าเข้าเขตเชียงรายแล้วให้โทรหา

กำลังจะโทรก็เห็นเพื่อนโทรมาแล้วไม่ได้รับสองครั้ง ... เครื่องมันไม่สั่น

เพื่อนซี้ที่น่ารักจะต้อนรับอำนวยความสะดวก

แต่เราอยากไปแวะที่โบราณสถานพระเจ้ากือนาก่อน

เพื่อนกลัวเราไปไม่ถูก

แอบผ่านไปดูทางเข้าที่พักก่อน ... คงการ์เด้นท์
ออกจากเมืองไปทางสนามบิน

ถนนสายนี้ตัดใหม่ เพื่อนว่าอนาคตจะลงไปเชื่อมถนนสายพหลโยธิน

เลยลิตเติลดั๊กลงไปอีก
ข้ามน้ำกก
เลี้ยวขวาไปทางเวียงเชียงรุ้ง ราว 10 กม.

โดยแม่น้ำกกจะอยู่ขวามือตลอด
ถึงสะพานข้ามน้ำกก อีกครั้งที่เวียงกือนา
น้ำกกต้นแม่น้ำมาจากเมืองกก ประเทศพม่า

ผ่านเมืองสาด ... อาณาจักรล้านนาเอ่ยถึงบ่อย ๆ

ไหลเข้าประเทศไทยที่ ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

มีแม่น้ำฝางมาสบ ... สบฝาง

ไหลผ่านเชียงราย ...มีแน่น้ำลาวมาสบ ... สบลาว

ขึ้นเหนือไปไหลลงแม่น้ำโขงที่เชียงแสน ... สบกก
2-3 กม.ถึงโบราณสถานพระเจ้ากือนา ซ้ายมือ
1 พญามังรายสร้างเชียงราย ไปตีหริภุญชัย สร้างเมืองเชียงใหม่ ... เมืองหลวง

ให้ราชบุตรองค์ที่สองครองเชียงรายแทน ... เมืองลูกหลวง


2 พญาไชยสงครามราชบุตรคนโต ครองล้านนาต่อพญามังราย

ไม่โปรดเชียงใหม่ กลับมาประทับเชียงราย ... เมืองหลวง

... เอาอัฐิพญามังรายไว้ที่วัดงำเมือง ...

ให้ราชบุตรคนโต พญาแสนภูครองเชียงใหม่ ... เมืองลูกหลวง


3 พญาแสนภู ครองล้านนาต่อพญาไชยสงคราม ประทับเชียงราย

ย้ายเมืองหลวงจากเชียงรายไปเชียงแสน ... เมืองหลวง

นำอัฐิพญาไชยสงครามไปไว้วัดเจดีย์หลวงเชียงราย

(บางตำนานก็ว่าอัฐิพญามังรายด้วย แต่ที่วัดงำเมืองเชียงรายมีกู่พญามังราย?)

ให้ราชบุตรพญาคำฟูครองเชียงใหม่ ... เมืองลูกหลวง


4 พญาคำฟู ครองล้านนา ประทับเชียงแสน ... เมืองหลวง

ให้่พญาผายูครองเชียงใหม่ ... เมืองลูกหลวง


5 พญาผายู ครองล้านนา ประทับเชียงใหม่ ... เมืองหลวง

... นำอัฐิพญาคำฟูมาไว้วัดพระสิงห์

พญากือนาครอง เชียงแสน ... เมืองลูกหลวง


6 พญากือนา ครองล้านนา ประทับเชียงใหม่ ... เมืองหลวง

เส้นทางน้ำกก จึงเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญที่จะไปเชียงแสน

ได้แวะประทับที่ท่าน้ำที่นี่ และได้สร้างพระพุทธรูปไว้ เมื่อปี พ.ศ. 1928

เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน หน้าตักกว้าง 6 ศอก สูง 6 ศอกคืบ

ปัจจุบันมีต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุม
ถ้าดูไม่ผิด ตรงนี้เป็นไหล่ขวา
ด้านบนเป็นพระเศียร ถัดลงมาเป็นพระอุระ
ด้านหลังซ้าย
ริมกก
กลับมาโรงแรมที่พัก คงการ์เดนท์

ด้านร้านอาหารที่จะมาซ่ากันพรุ่งนี้
เป็นโรงแรมใหม่มาก ราคาต่ำกว่าพัน รวมอาหารเช้า


วิวข้างห้อง
อาบน้ำก่อนเดี๋ยวเพื่อนมารับไปทานข้าว
 

Create Date : 12 พฤศจิกายน 2556
15 comments
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2556 14:05:04 น.
Counter : 3028 Pageviews.

 

ว้าว ได้เจิม ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

 

โดย: sawkitty 12 พฤศจิกายน 2556 15:35:42 น.  

 

กำลังดู ผู้ชนะสิบทิศ ทางช่อง 8 อยู่พอดีเลย
เห็นพี่ตุ๊กเขียนถึงบุเรงนอง หมายถึงคนเดียวกันป่าวค่ะ

ยังงงๆอยู่ค่ะ เพราะยังไม่ได้อ่านเรื่องย่อ

ปล. ล้างพิษตับด้วยเบียร์ คิดว่าไม่มีนะคะ 555

 

โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 12 พฤศจิกายน 2556 17:03:14 น.  

 

สวัสดีครับ

โอ้โห เที่ยววันเดียวไปถึง 5 ที่ เป็นอ.เต๊ะ คงหมดแรงเป็นลมไปตั้งแต่ 2ที่แรกแล้วละครับ555
วัดแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนี่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป สวยงามไปคนละแบบ แถมได้รู้ประวัติความเป็นมาของพญาพ่อเมืองต่างๆอีกด้วย อ.เต๊ะ ไม่รู้จักสักคน รู้จักแต่พญาเทครัวอะครับ555+

ปล.ต้นโพธิ์ ล้อมพระนี่น่าอัศจรรย์มากเลยนะครับ
จัดโหวตให้เลยครับ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


 

โดย: multiple 12 พฤศจิกายน 2556 18:42:33 น.  

 

ซอบทั้งเพดานวัดและต้นโพธฺ์เลยครับปี้ตุ๊ก
หันแล้วอยากดินไปถ่ายฮูปครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 12 พฤศจิกายน 2556 19:45:07 น.  

 

วัดเจ็ดยอดโบสถ์สวยอลังการ์
พระพุทธรูปต้นโพธิ์ขึ้นคลุม
อยากไปดูด้วยตาเองเลยครับ

เรื่องหลงประจำเลย
จนบอกกำชับคนนั่งด้วย
ให้กินอิ่มๆเดี๊ยวพาไปหลง

 

โดย: moresaw 12 พฤศจิกายน 2556 19:52:06 น.  

 

~ แปลกดีนะคะ มีต้นโพธิ์ขึ้นคลุมพระ

 

โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ IP: 27.130.66.225 12 พฤศจิกายน 2556 20:42:24 น.  

 


Like ให้เป็นคนที่ 3
อเมซิ่งค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 12 พฤศจิกายน 2556 22:15:19 น.  

 

ขอบคุณค่ะที่ไปเที่ยวด้วยกันที่บล๊อก
แอบดูในบล๊อกเห็นมีเคยไปเที่ยวมา
แล้วด้วย แต่น่าจะนานแล้วเหมือนกัน
หาโอกาสไปเที่ยวอีกสิคะ
วันนี้ได้ข้อมูลกลับไปเยอะแยะเลยค่ะ

 

โดย: AppleWi 13 พฤศจิกายน 2556 0:17:21 น.  

 

ตามมาเที่ยวแล้วก็ไหว้พระด้วยคนนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
Sweet_pills Home & Gargen Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: เนินน้ำ 13 พฤศจิกายน 2556 0:22:44 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 13 พฤศจิกายน 2556 5:51:52 น.  

 

เที่ยวด้วยจ้า

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 13 พฤศจิกายน 2556 8:42:39 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ตอนไปเชียงรายมีโอกาสแค่สักการะพ่อขุนเม็งรายค่ะ
ในตัวเมืองแทบไม่ได้เดินเลยค่ะ น่าเสียดายที่พลาดไปค่ะ

 

โดย: ตาลเหลือง 13 พฤศจิกายน 2556 12:51:27 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 13 พฤศจิกายน 2556 15:08:01 น.  

 

ภาพเพดาน ที่พี่ตุ๊กเปรยลอยๆ ว่าเกี่ยวกับการสร้างวัดหรือเปล่า...สวยค่ะ แหงนกล้อง แหงนคอ มือนิ่งมากค่ะ

ทีนี้หนูจำได้แม่นละ วัดเจ็ดยอด มีทั้่งที่เชียงใหม่และเชียงราย

ภาพที่พี่ตุ๊กบรรยายว่าข้ามแม่น้ำกก นี่ก็สวยค่ะ เห็นทิวเขาอยู่ปู๊นนนน

อันนี้ก็น่าจะจำได้ง่าย เหมือนที่พี่ตุ๊กว่า สบฝาง สบลาว สบกก (หวังว่า...นะคะ)

พระพุทธรูปมีต้นโพธิ์ปกคลุม ตั้งแต่ปี 1928

ที่พักราคาต่ำกว่าพัน รวมอาหารเช้า เริ่ดมากค่ะ เก็บไว้ๆ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 13 พฤศจิกายน 2556 16:38:03 น.  

 

Create Date : 12 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2556 7:00:48 น. ลบ Blog แก้ไข Blog 14 comments
Counter : 153 Pageviews.

 

โดย: tuk-tuk@korat 15 พฤศจิกายน 2556 14:03:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียว


When The Smoke Is Going Down - Scorpions ... ความหมาย


ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว


โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว


Hello Darling - Conway Twitty ... ความหมาย


อยากไปอุทัยธานี


Bachelor Boy - Cliff Richard ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ...โน่นนี่เรื่อยไป


In Trance - Scorpions ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ... หล่มสักไปพิดโลก แวะครัวครูกุ้งของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]