tuk...tuk more than one or cannot run
<<
พฤศจิกายน 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
3 พฤศจิกายน 2556

วัดมณเฑียร อ.เมือง เจียงใหม่เจ้า


ตั้งอยู่ในคูเมือง ทิศเหนือเวียงเจียงใหม่ ตรงข้ามวัดโลกโมฬี

แถมที่ตั้งร้านข้าวซอยคุณยาย เห็นคนนั่งทานกันเยอะตอนไปถ่ายรูป
ปูพื้นก่อน

อาณาจักรล้านนา ... ทสลกฺขเขตฺตนคร (ทะ-สะ-ลัก-ขะ-เขต-ตะ-นะ-คอน)

แปลว่าเมืองสิบแสนนา

ในสมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1835-2101


1. พญามังราย

สร้างเมืองเชียงราย

ตีหริภุญไชย สร้างเวียงกุมกาม สร้างเมืองเชียงใหม่

มีราชบุตร 3 พระองค์

... ขุนเครื่อง ... ให้ครองเชียงราย ภายหลังแข็งเมืองจึงถูกฆ่า

... ขุนคราม ... รบเคียงบ่าเคียงไหล่พญามังรายที่หริภุญชัย ต่อมาไปตีเขลางค์นครได้

... ขุนเครือ ... ให้ครอง เมืองป้าว (พร้าว) ต่อมาขุนเครือเป็นชู้กับพี่สะใภ้

จึงถูกเนรเทศไปอยู่เมืองนาย (รัฐฉาน) เมืองลูกหลวง


โปรดสร้างวัดอุโมงค์ เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีเฉพาะพระลังกา

โดย นิมนต์พระมหากัสสปะเถระ จากลังกา

นำพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มาประดิษฐานในลานนา

ขึ้นวัดหนึ่งต่างหากที่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ


สมัยนั้น ต้องเป็นมิตรกับพ่อขุนรามและพญางำเมือง

เพราะเป็นศิษย์สำนักเดียวกัน และต้องร่วมมือกันป้องกันมองโกล

คือกุบไลข่าน กองทัพมองโกลตีได้น่านเจ้า พ.ศ.1796

ได้ฮานอย (เวียตนาม) พ.ศ.1800

กุบไลข่าน หลานปู่ของเจงกิสข่าน ครองราษฎร์ 1803

และได้พุกาม (พม่า) พ.ศ.1830

สิ้นพระชนม์ปี ในปี พ.ศ.1837วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. พญาไชยสงคราม

ราชบุตรพญามังรายองค์ที่ 2 เป็นผู้ต่อสู้พญายีบา ได้เมืองเขลางค์

ไม่โปรดเชียงใหม่จึง ย้ายเมืองหลวงล้านนา ไปเชียงราย

มีราชบุตร 3 องค์ เจ้าท้าวแสนภู เจ้าท้าวน้ำท่วม เจ้าท้าวงั่ว

ให้ท้าวแสนภู ครอง เชียงใหม่

ให้เจ้าน้ำท่วมครองฝาง

ให้เจ้าท้าวงั่วครองเชียงของ


ท้าวแสนภูที่เชียงใหม่ ถูกอาคือขุนเครือ (เมืองนาย)

ยกทัพไทยใหญ่มาตีเชียงใหม่

พญาไชยสงครามให้เจ้าน้ำท่วมยกทัพมาปราบ

และจับขุนเครือขังไว้ที่มุมเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้

ให้หมื่นเรือง ( ภาษาเหนือน่าจะอ่านว่าหมื่นเฮืองเนาะ)

คุมอยู่ขุนเครือถึงแก่พิราลัย

ต่อมาหมื่นเรืองตายได้สร้างกู่ขึ้น ... กู่เฮือง ...

แจ่งกู่เฮือง คือมุมกำแพงเมืองทางจะวันตกเฉียงใต้ของเชียงใหม่แจ่งกู่เฮือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. พญาแสนภู

เป็นราชบุตรองค์แรกพญาไชยสงคราม

โปรดเชียงรายมากกว่า จึงประทับที่เชียงราย ... เมืองหลวง

ส่งราชบุตรคือพญาคำฟูไปครองเชียงใหม่

ได้บูรณะมืองเชียงแสน และย้ายเมืองหลวงจากเชียงรายไปเชียงแสน

สร้างวัดเจดีย์หลวง เชียงราย

และนำพระอัฐิของ พญามังรายและพญาไชยสงคราม ไว้ที่วัดนี้วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4. พญาคำฟู

เป็นราชบุตรพญาแสนภู

มอบให้เจ้าราชบุตร เจ้าผายูครองเชียงใหม่

แล้วเสร็จประทับที่เชียงแสน

ชักชวนพญากาวเจ้าเมืองน่านตีพะเยา

แต่ทรงเข้าเมืองได้ก่อนจึงเอาทรัพย์สินไปหมด

พญากาวติดตามไปถึงเมืองเชียงแสน ไปถึงเมืองฝาง

ก็ถูกทัพใหญ่พญาคำฟูตีถอยกลับน่าน

พญาคำฟูสวรรคตเพราะถูกจระเข้กัด เชื่อว่าเพราะผิดคำสาบานกับเพื่อน

เมื่อพระชนม์ 47 พรรษา

เมื่อผายูมาจัดการพระบรมศพถวายพระเพลิงพญาคำฟู

จึงอัญเชิญพระอัฐิและพระอังคารบรรจุลงในผอบ

บรรจุไว้ริมตลาดลีเชียง และ โปรดให้สร้างพระวิหารขึ้นหลังหนึ่ง

คือที่วัดพระสิงห์วัดป่าสัก อ. เชียงแสน จ.เชียงราย
5. พญาผายู

ย้ายเมืองหลวงจากเชียงแสนกลับมาที่เชียงใหม่

สร้างวัดลีเชียงพระ หรือ วัดพระสิงห์ บรรจุพระอัฐิ พญาคำฟูวัดพระสิงห์ อ.เมืิอง จ.เชียงใหม่

6. พญากือนา

เป็นราชบุตรของพญาผายู

ทรงรับเอาพระพุทธศาสนาเถรวาท ลังกาวงศ์สายรามัญมาจากสุโขทัย

โดยนิมนต์พระสุมนเถระ จากสุโขทัย ... มาพักที่วัดเชียงยืน ลำพูน

สร้างวัดบุปผาราม ... อารามในสวนดอกไม้ ... วัดสวนดอก


ได้นิมนต์คณะสงฆ์ของพระมหาอุทุมพรบุปผา มหาสวามี

จากเมืองพัน (เมาะตะมะ) มาอยู่ที่วัดโลกโมฬี


สร้างเจดีย์บรรจุพระบรามสารีริกธาตุที่พระสุมนเถระนำมาจากสุโขทัย

ที่ วัดสวนดอก และวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ทรงยกเลิกการส่งส่วยต่อฮ่อ

ซึ่งได้เคยปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยต้นราชวงศ์มังราย

เจ้าราชบุตรจึงชื่อ แสนเมืองมา เพราะมีเมืองส่งบรรณาการเป็นจำนวนมาก

สวรรคตที่คุ้มเวียงบัว ... วัดป่าเป้าเชียงใหม่วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

7. พญาแสนเมืองมา


เป็นราชบุตรพญากือนา

ตอนประสูติมีหลายเมืองส่งบรรณาการมาจึงชื่อ แสนเมืองมา

พญาพรหม พระอนุชาพญากือนาที่ครองเชียงรายจะยกทัพมาตีเชียงใหม่

แล้วสู้ไม่ได้จึงหนีไปเมืองเชลียง และ

ไปขอความช่วยเหลือจากกสมเด็จพระบรมราชาที่ 1(ขุนหลวงพะงั่ว)

เป็นครั้งแรกที่ทัพอยุธยา ยกมาถึงเมืองลำปางแต่ตีไม่สำเร็จ

พญาแสนเมืองมา ทรงสร้างวัดเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8. พญาสามฝั่งแกน


พญาแสนเมืองมา ( 1928-1944 )

พระชายาคือพระนางรายาเจ้าหญิงจากสิบสองพันนา

ซึ่งได้เสด็จกลับจากแคว้นสิบสองปันนา มาถึงพันนา ฝั่งแกน

บางท่านเชื่อว่าอยู่ ต.อินทขิล อ. แม่แตง ... ใกล้เขื่อนแม่งัด

มีสามแม่น้ำคือ แม่น้ำแกน แม่น้ำปิง แม่น้ำงัด


ส่วนชุมชนคนไทลื้อ บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด

มีวัดที่ พญาสามฝั่งแกน สร้างเมื่อเมื่อครองราชย์ ณ บริเวณที่ประสูติ

ใน พ.ศ. 1954 ให้ชื่อว่า วัดพึง หรือ วัดบุรฉัน ปัจจุบันคือ วัดศรีมุงเมือง


มีการเจาะ ประตูสวนปรุง พ.ศ. 1954-1985

เพื่อพระราชมารดาของพญาสามฝั่งแกน

ที่ประทับทางทิศใต้นอกเขตกำแพงเมือง

มาทอดพระเนตรการก่อสร้างพระเจดีย์หลวง ทุกๆ วัน

เดินทางใกล้กว่า สะดวกกว่า

ด้วยเหตุที่พญาสามฝั่งแกนยังทรงพระเยาว์อยู่


เดิมชื่อประตูสวนแร

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นประตูสวนปุงหรือสวนปรุง (คือแทงพุง)

เนื่องจากได้นำพวกกบฏส่วนหนึ่งมาประหาร

โดยใช้หอกหรือหลาวแทงพุง


ได้นำ พระแก้วมรกต มาจากเชียงรายวัดศรีมุงเมือง ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่9. พญาติโลกราช


สมัยนั้น คัมภีร์ในพุทธศาสนามีการผิดเพี้ยนไป

มีการไปนิมนต์ พระมหาญาณคัมภีร์มหาเถระและคณะ

เพื่อจรรโลงพุทธศาสนาให้ไปรอด

พระเจ้าติโลกราชและพระมหาเทวี

โปรดเกล้าให้รื้อเอาพระตำหนักหอราชมณเฑียรส่วนพระองค์หลังหนึ่ง

มาสร้างที่พระมหาเถรเจ้าจัก อยู่ ชื่อวัดราชมณเฑียร
เมื่อจะสร้างโบสถ์ใหม่ ใหญ่ขึ้น แต่เนื้อที่มีน้อย

ความเชื่อว่า ประตูวัดเดิมไม่ให้เปลี่ยนแลงหรือย้ายไปไหน

จึงทำบันไดทางขึ้นที่ประตูวัดเดิม


ด้านบนเป็นโบสถ์
ข้าง ๆ ลงไปวิหารด้านล่าง
พระเจ้าหลวงทันใจ
ภายในวิหารด้านล่าง มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องการสร้างวัดราชมณเฑียร

ด้านหลังมีพระนอน


พระพุทธรูปที่ พระมหาญาณคัมภีร์มหาเถระ นำมาจากลังกา
พระประธานในอุโบสถเก่า

และพระพุ่ม 9 ตื้อ ซึ่งสร้างพร้อมกับพระเจ้าเก้าตื้ แห่งวัดสวนดอก***
 

Create Date : 03 พฤศจิกายน 2556
19 comments
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2556 14:18:57 น.
Counter : 2281 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก

วันนี้ธัญมีเวลาเลยแวะมาเที่ยวด้วยคนนะคะ
รูปสวยมากเลยค่ะ :)

คุณตุ๊กมีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: tanjira 3 พฤศจิกายน 2556 16:09:50 น.  

 

สวยทุกๆรูปเลยนะคะ

 

โดย: sunny (สมาชิกหมายเลข 900731 ) 3 พฤศจิกายน 2556 16:19:43 น.  

 

สวย น่าไปจังเลยค่ะ

 

โดย: sawkitty 3 พฤศจิกายน 2556 17:07:58 น.  

 

ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากเลยครับ
ผมว่าแค่เที่ยววัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ล้านนาก็ยากที่จะเที่ยวให้ครบ
อดนึกไปตามวัดต่างๆ ที่เคยไปชมมาบ้างไม่ได้ นี่ถ้าเรารู้ความเป็นมาด้วยก็จะดีมาก

เชียงใหม๋ยังมีวัดสำคัญสวยๆให่ไปเที่ยวชมอีกเยอะจริงๆ ครับ

 

โดย: หมุนตามไมล์ 3 พฤศจิกายน 2556 18:49:45 น.  

 

สวัสดีครับคุณตุ๊ก

อ.เต๊ะ รูัจักแต่ พ่อขุนรามกับพญางำเมือง ไม่ใช่ซี ต้องเคยได้ยินชื่อ เพราะเกิดไม่ทัน แหะๆ

อ่านประวัติ การรบสมัยโบราณแล้วนี่ อ.เต๊ะ ชอบมาก รวดเร็วทันใจ ทะเลาะกันก็ยกทัพไปเลยตีให้แตก ประหารเจ้าเมือง ยึดประเทศมันซะเลย ไม่ต้องเสียเวลาไปฟ้องแม่ เอ๊ย ไปฟ้องศาลโลกให้เสียเวลานะครับ555

นึกขึ้นมาทีไรแล้วมันแค้น มันจี๊ดครับ เพราะเผลอๆไทยอาจจะเสียดินแดนในสมัยนี้ก็ได้ สงสารก้แต่บรรพบุรุษ อุตส่าห์ปกปักรักษาบ้านเมืองเอาไว้ให้มานานนมนะครับ

ดูวัดดีกว่าครับ วัดมณเฑียร นี่อุโบสถงดงามมากเลยนะครับ สวยงามทั้งภายนอก ภายใน
ลวดลายประดับ ปูนปั้นก็มีเอกลักษณ์ชัดเจน
แบบนี้ อ.เต๊ะ โหวตให้เลยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: multiple 3 พฤศจิกายน 2556 19:45:26 น.  

 

~ ตามมาเที่ยวค่ะ

 

โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) 3 พฤศจิกายน 2556 20:33:52 น.  

 

พี่ตุ๊กจัดทั้งภาพทั้งข้อมูล
ให้ความรู้ไปเต็มๆ ขอบคุณมากนะคะ

โหวต และ like ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 3 พฤศจิกายน 2556 21:31:16 น.  

 

แต่ละที่สมบูรณ์แบบและมีความสำคัญยิ่ง
ขอบคุณคุณตุ๊กครับที่นำชมด้วยความวิริยะ
tuk-tuk@korat Travel Blog

 

โดย: Insignia_Museum 3 พฤศจิกายน 2556 21:56:49 น.  

 

วัดอุโมงค์ กำแพงสวยจังค่ะพี่ตุ๊ก
แต่แบบนี้ไม่ต้องปีนนะ นิคว่าวิ่งขึ้นได้น่ะ ได้มั๊ยๆเชียงใหม่วัดเยอะ ตำนานก็เยอะด้วย
แต่ที่คู่กันมาคือศิลปทางเหนืองามแต๊ๆค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
ป้าคาล่า Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 3 พฤศจิกายน 2556 23:23:26 น.  

 

เชียงใหม่ไปแล้วก็จะไปอีกครับ พี่ตุ๊ก
วัดวา โบราณสถานชอบมากครับ
โหวตให้ครับ
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: เศษเสี้ยว 3 พฤศจิกายน 2556 23:55:04 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 4 พฤศจิกายน 2556 3:52:09 น.  

 สวัสดีวันจันทร์คร๊าบบบบ

 

โดย: พันคม 4 พฤศจิกายน 2556 8:40:18 น.  

 

ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ

ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนผู้อื่น

เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสุขกายสบายใจ
และประสบความสำเร็จในทุกภารกิจที่กระทำ...นะคะวัดมณเทียร ไม่เคยไปเลยค่ะ เห็นแค่ภาพแรกภาพเดียว ก็ชอบแล้ว
สวยมาก ๆ ค่ะ

ปอป้าไลค์ และโหวต ให้คุณตุ๊ก...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 4 พฤศจิกายน 2556 9:41:59 น.  

 

ไปเชียงใหม่คราวนี้จะตามรอยไปเที่ยววัดนี้บ้างครับ

 

โดย: ทนายอ้วน 4 พฤศจิกายน 2556 9:55:22 น.  

 

ปัจจุบันเชียงแสนดูเหมือนจะเป็นเพียงอำเภอชายแดน แต่หลับตาคิดไปมันเป้นเมืองยุทธศาตร์ที่แม่น้ำมาสบกัน คุมได้ทั้งพม่า ล้านช้าง ล้านนาเลยเนอะ

 

โดย: ปลาทอง สมองน้อย 4 พฤศจิกายน 2556 10:04:14 น.  

 

Thank you very much

 

โดย: Kai (nookookai8 ) 4 พฤศจิกายน 2556 10:48:07 น.  

 

โบสก์ของที่วัดนี้ สวยงามแปลกตาดีจังครับ ไม่เคยเห็นงานแบบนี้มาก่อน น่าตื่นตาตื่นใจมากแน่ๆ ถ้าได้เป็นเห็นของจริง ถ้ามีโอกาสคงต้องแวะวัดนี้สักหน่อยแล้ว ขอบคุณครับ

โหวตให้ครับ ภาพสวยเหมือนเดิมครับคุณตุ๊ก

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: NaiKonDin 5 พฤศจิกายน 2556 0:10:25 น.  

 

พี่ตุ๊กร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เหมือนจะจำง่ายเลยค่ะ หนูจะพยายามจำให้ได้้ด้วยนะคะ จะได้เดินเที่ยวสนุกขึ้น

หมายเหตุ : ถ้าได้ไปครบทั้ง 9 วัดค่ะ พูดแล้วเรื่องมันเศร้า เที่ยววัดในเชียงใหม่ เหมือนจะง่าย ทำไมหนูยากแท้

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 5 พฤศจิกายน 2556 17:03:06 น.  

 

Create Date : 03 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2556 14:04:22 น. ลบ Blog แก้ไข Blog 18 comments
Counter : 300 Pageviews.

 

โดย: tuk-tuk@korat 15 พฤศจิกายน 2556 14:18:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


กาญจนบุรี ... วันแรก


If You Think You Know How To Love Me - Smokie ... ความหมาย


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียว


When The Smoke Is Going Down - Scorpions ... ความหมาย


ลำปาง - ตาก - นครสวรรค์ ... วันเดียว


โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว


Hello Darling - Conway Twitty ... ความหมาย


อยากไปอุทัยธานี


Bachelor Boy - Cliff Richard ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ...โน่นนี่เรื่อยไปของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]