tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กรกฏาคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
28 กรกฏาคม 2559

เชียงใหม่ - วัดพระนอนขอนม่วง อ.แม่ริม ... วัดเก่าและมีตำนาน


ตั้งอยู่ในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
อุโบสถ

ศิลปะล้านนา คือแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วน คือโถงทางเข้า ห้องกลาง ห้องหลังสุด

หลังคาซ้อนสองชั้น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์เป็นรูปนาค หน้าบันเป็นไม้แกะลายเครือเถา

อาคารปิดทึบ ไม่มีช่องหน้าต่าง แต่เป็นป่องลวงแนวตั้ง  เพื่อรับแสงและระบายอากาศ
บานประตูสีแดงเขียนลายสีทอง
ภายในพระอุโบสถจึงค่อนข้างมืด
หลังอุโบสถมีช่องรูปกากะบาด เพื่อเพื่อรับแสงและระบายอากาศด้วย
เจดีย์

ฐานสี่เหลี่ยม

ฐานปัทม์ย่อมุม ยี่สิบ

มาลัยเถาแปดเหลี่ยม รับเจดีย์ทรงระฆัง
หอธรรมจัตุรมุข ครึ่งไม้ครึ่งปูนแบบปิด ศิลปะล้านนา

ชั้นล่างบริเวณซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นพรรณพฤกษาและดอกบัว

ส่วนชั้นบนเป็นอาคารไม้ทั้งหมดทรงจัตุรมุข มีชานอยู่โดยรอบ

ที่ลูกกรงเป็นปูนมีลายปูนปั้นเทวดา
ระฆัง เขื่อง และเก่าทีเดียว


ตำนานว่า

ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ... พระพุทธเจ้าก่อนพระสมณโคตม ...

บริเวณเมืองเชียงใหม่ได้มีเจ้าเมืองชื่อ พญากุมภมิตตราช

ได้รับมะม่วงที่หอมหวานมาจากพญาอังครัฎฐะพระสหาย ... อยู่บริเวณอำเภอจอมทอง

ทรงติดพระทัยจึงโปรดให้เพาะเมล็ดในอุทยาน ซึ่งก็งอกเพียงต้นเดียว ให้นายเสตวกะเป็นคนเฝ้าสวน

นายเสตวกะเก็บผลขาย รวบรวมได้เงิน 4 แสน กับทองคำ 1 หมื่น

พญากุมภมิตตราชรับสั่งให้นายเสตวกะเก็บไว้

นายเสตวกะจึงเอาเงินใส่ 4 ไห และทอง 1 ไห ฝังไว้ระหว่างต้นมะม่วง และต้นมะตับตอง ? ในสวน

จนพญากุมภมิตตราชสิ้นพระชนม์ และนายเสตวกะได้สิ้นชีพ

นายเสตวกะได้เกิดมาเป็นยักษ์เฝ้าสมบัติที่ฝังไว้

เมื่อพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงจึงได้ทรงพักใต้ร่มไม้ดังกล่าว

กุมารยักษ์ได้ขับไล่ไม่ให้พัก

พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดยักษ์

ทำให้เขี้ยวใหญ่ 3 กำ (มือ) ยาว 3 ศอก หลุดออกซี่หนึ่ง

พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ประทานพระเกศาแก่ยักษ์ 1 เส้น

ยักษ์จึงได้บรรจุไว้ในโพรงฟัน ฝังไว้เหนือไหสมบัติ และอยู่เฝ้ารักษาสมบัติต่อไป

ครั้งพระสมณโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ต้นมะม่วงก็สิ้นอายุไป

เมื่อใกล้ปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จโปรดสัตว์ จนได้มาประทับพักผ่อนที่ต้นมะม่วงนั้น

โปรดให้พระอานนท์เอาผ้าสังฆฏิพับ 4 ชั้น แล้วก็ปูไปตามขอนมะม่วง ประทับบรรทม 

ยักษ์ได้ขับไล่ไม่ให้พัก

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์แก่ยักษ์เช่นเดียวกับที่พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

ยักษ์จึงยอมอ่อนน้อม และรับฟังพระธรรมเทศนา

จนเขี้ยวอีกข้างหนึ่งที่เหลือหลุดออกมา

พระพุทธเจ้าได้ประทานพระเกศาให้ยักษ์ 1 เส้น

ยักษ์จึงได้บรรจุไว้ในโพรงฟัน ฝังไว้เหนือไหสมบัติคู่กับพระเกศาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า


ตามตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ เล่าเพิ่มเติมว่า

ขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงกระหายน้ำยิ่งนัก

พระอานนท์จึงนำฝาบาตรไปตักเอาน้ำที่แม่น้ำ

ขณะเดียวกันมีพ่อค้ามาพักเกวียน และปล่อยให้วัวควายลงเล่นน้ำ จึงทำให้น้ำขุ่น

พระอานนท์จึงเดินเลียบเลาะริมฝั่งขึ้นไปอีก ก็มองเห็นหมู 2 ตัวยืนอยู่บนริมน้ำ

หมู 2 ตัวนั้นขุดบ่อน้ำให้พระอานนท์ วิดน้ำยังไม่ทันใสดีจากบ่อด้วยฝาบาตร

ด้วยเกรงว่าพระพุทธองค์จะรอนานจึงรีบตักไปถวาย

พระพุทธองค์ทรงฉันน้ำที่ยังขุ่นอยู่ และตรัสพยากรณ์ฝากไว้กับพระอินทร์ว่า


ในภายภาคหน้าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว 800 ปี

พระอรหันต์ทั้งหลายจะได้นำพระสรีรังคารธาตุของพระองค์มาบรรจุไว้ในที่นี้ 

ยักษ์ตนนี้จะมาบังเกิดเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครนี้

และบำรุงค้ำจุนพระศาสนาของพระตถาคต พร้อมทั้งจัดสร้างพระพุทธรูปไว้เป็นที่สักการะบูชา


หลังจากศาสนาของพระตถาคตล่วงไปได้ 2000 กว่าปีแล้ว

หมู 2 ตัวพี่น้องนั้น จะไปเกิดเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

ยักษ์จะไปเกิดเป็นกษัตริย์ของเมืองอันเป็นอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยา

มีพี่น้องร่วมอุทรถึง 7 พระองค์ มีสมานฉันท์เป็นบ้านพี่เมืองน้อง

ภายหน้าเมื่อมหายักษ์ได้เป็นกษัตริย์จะเป็นผู้ที่ทรงพระปรีชากล้าหาญ

สามารถปราบเมืองน้อยใหญ่ให้อยู่ในพระราชอำนาจได้

และจะยกยอพระศาสนาและปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป

หลังพุทธปรินิพพาน 750 ปี หัวเมืองนี้ได้ชื่อว่า กุรุรัฎฐะ มียักษ์กลับมาเกิดเป็นผู้ครองนคร

พระอินทร์จึงแปลงร่างเป็นพราหมณ์ เข้าเฝ้าพญากุรุรัฎฐะ เล่าที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้

พญากุรุรัฎฐะจึงเปลี่ยนชื่อเมืองเสียใหม่ว่า

เมืองอินทสังเกต ... อินตาสังเกต ... นิมิตตามที่พระอินทร์บอก


หลังพุทธปรินิพพาน 800 ปี มีพระเถระ 4 รูป นำเอาพระสรีรังคารธาตุ ของพระพุทธเจ้า

จากกรุงหงสาวดีมาถวายพญาอินทสังเกต หรือ พญากุรุรัฎฐะ

พระองค์จึงขุดเอาสมบัติและพระเกศาธาตุขึ้นมา

สร้างพระพุทธรูปตามแนวขอนมะม่วงนั้น นามว่า พระนอนพรัง

พร้อมบรรจุพระเกศาธาตุและพระสรีรังคารธาตุไว้เพื่อสักการะบูชา

องค์พระนอนขอนม่วงจึงเป็นบริโภคเจดีย์

ประดิษฐานพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง 2 พระองค์

คือพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า

และยังมีพระสรีรังคารของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันบรรจุอยู่ด้วย

 เมื่อพระศาสนามีอายุได้ 2285 พญาอินทสังเกต ... หรือยักษ์เฝ้าต้นมะม่วง

ก็ได้มาถือประสูติเป็นเจ้ากาวิละที่นครลำปาง

พร้อมพระอนุชา 6 พระองค์และพระกนิษฐาอีก 1 พระองค์

ได้ขับไล่พม่ารวบรวมผู้คนมาตั้งเมืองเชียงใหม่ขึ้น

ได้มีพระบัญชาให้สร้างองค์พระนอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การสร้างแล้วเสร็จในสมัยเจ้าหลวงธัมมลังกา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 2 ในปี พ.ศ.2359

วัดนี้อยู่ใกล้ลำห้วยแม่ชะเยือง ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดพระนอนแม่ชะเยือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2406 เจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 6 ... เจ้าชีวิตอ้าว

ได้บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารครอบพระนอน

ทรงบูรณะวัดและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระนอนขอนม่วงพระวิหาร

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 โดยครูบาศรีวิชัย

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังใหญ่ ด้านหน้ามีทางเข้า 2 ประตู
หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นพรรณพฤกษา และพระพุทธรูป
ตรงกลางเหนือของประตู เทพพนม


ประดิษฐาน พระพุทธรูปไสยาสน์พระนอนขอนม่วง

เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์

ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระกัสสปพุทธเจ้า

และพระเกศาธาตุพร้อมพระอังคารธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า

ผนังด้านหลังเป็นกระจกรูปดอกไม้สีสันต่างๆ 
เป็นพระไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู

ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ในนครสาวัตถี

อสุรินทราหูซึ่งเป็นอสูรอุปราชของท้าวเวปจิตติอสุรบดินทร์ ผู้ครองอสูรพิภพ

ได้ยินพระเกียรติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเหล่าเทวดาทั้งหลาย

จึงมีอยากจะฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์บ้าง

แต่คิดว่าพระพุทธองค์เป็นมนุษย์มีพระวรกายเล็กกว่า จึงไม่แสดงความอ่อนน้อม

พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูร จึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่า

ทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหไสยาสน์

ประทับนอนในลักษณะตะแคงขวา พระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนย

พระบาททั้งสองข้างที่วางเสมอกัน

อยู่สูงใหญ่กว่าอสุรินทราหู
พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกาย

พระเศียรทับพระหัตถ์ขวา

พระพักตร์หงายเล็กน้อย
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก และพระพุทธประวัติ 


ธรรมมาส
สัตตภัณฑ์

รูปวงโค้ง - ครึ่งวงกลม มียอดเสา 7 ยอดอยู่ในกรอบด้านข้าง

บรรจุลวดลายนาคเกี้ยวหรือนาคขนดพันกันแน่น

เป็นรูปแบบที่พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปาง
เครื่องหลวง 

หมายถึง เครื่องสักการะในพระพุทธศาสนา ว่าแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในฐานะเดิมของพระองค์ คือ เจ้าชายสิทธัตถะ

แสดงถึงการเสียซึ่งกิเลส และสิ่งอันมีค่า คือพระเกียรติยศของวรรณะกษัตริย์

ได้แก่ เตียงพระเจ้า จะคู่กับชุดเครื่องสูงปัด ป้าว จามร หรือ เครื่องเทียมยศ


ชุดเครื่องสูงมี 2 ชุดอยู่ด้านซ้าย และ ด้านขวาของเตียงพระเจ้า เรียกว่า เครื่องสัตตะ 7 ซึ่งอาจจะมี 5 ,6 หรือ 7 ชิ้น ได้แก่

ปัดป้าว หรือ พัดโบก พัดให้เย็นสบาย

จามร เป็นรูปใบโพธิ์ ยอดแหลม มีด้ามยาว ใช้ประกอบราชรถ ในการเดินทาง

ละแอ หรือ กุบจิ กุบละแอ กุบ คือหมวก เป็นหมวกทรงยอดแหลม สาหรับใส่ในการออกรบ เทียบ ได้กับ พระมหาพิชัยมงกุฎ หรืออาจเปรียบกับร่ม บังแดด บังฝน

บังวัน หรือ บังศูนย์ เป็นรูปใบโพธิ์ขนาดใหญ่ ใช้บังแดด

บังแทรก เป็นทรงกลม ใช้บังไม่ให้แสงจากดวง

ไม้เท้า ไม้วา ใช้สาหรับการป้องกันตัว หรือช่วงเดิน

แซ่จามรี ใช้ในการปัดยุง หรือ แมลง

... ในรูปมี 5 ชิ้น ไม่มีไม้เท้า และแซ่จามรี ...

สาธุ
พ.ศ.2460 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8

ร่วมกับพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5

ได้เป็นประธานในการสร้างพระบฎ

... ผ้าที่ปักเป็นรูปพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระอัครสาวกสององค์คือ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ...
ภาพในอดีตขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะ
 

Create Date : 28 กรกฎาคม 2559
39 comments
Last Update : 28 กรกฎาคม 2559 12:08:23 น.
Counter : 2772 Pageviews.

 

ตามมาไหว้พระด้วยค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: เนินน้ำ 28 กรกฎาคม 2559 11:37:58 น.  

 

ดูพระพักติ์พระนอนไม่เหมือนแบบล้านนาเท่าไหร่ แต่พระวรกายก็ไม่ใช่รัตนโกสินทร์อีก แปลก

เคยเห็นสมัยอยุธยาในวัดที่กรุงเทพนี่ล่ะ จะเป็นสำริด สำริดทั้งใบมันจะเขียวอ่อนๆ กว่านี้ บอกไม่ถูกเหมือนกัน

 

โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว 28 กรกฎาคม 2559 12:55:50 น.  

 

เป็นอีกวัดที่สวยงามครับพี่ตุ๊ก
ชอบหอธรรมจัตุรมุข
ทรงอาคารสวยมาก

องค์พระนอนพระพักต์ท่านยิ้มละไมเลย

โหวต Travel Blog ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 28 กรกฎาคม 2559 16:04:52 น.  

 

ถ้าเหมือนพระพุทธรูปเมืองน่านก็เป็นไปได้ว่า อิทธิพลสุโขทัยซิ

 

โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว 28 กรกฎาคม 2559 16:19:56 น.  

 

ไปวัดไหน เจอเต็นท์ยาว ๆ วางแบบนี้ หมดคำพูดเลยค่ะ

เครื่องหลวง พระบฏ หนูเห็นครั้งแรกที่วัดปงสนุกค่ะ

ภาพจิตรกรรม ดูไม่เก่ามาก น่าจะเขียนขึ้นทีหลังไหมคะ ภาพพุทธประวัติ ออกไปทางอินเดีย ภาพสวยงามดีค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 28 กรกฎาคม 2559 17:41:57 น.  

 

พระนอนพระพักตร์งดงาม
เจดีย์ดูคล้ายพระบรมธาตุดอยสุเทพเพียงแต่เล็กกว่า
อยากไปชมป่องลวงตั้ง (แนวตั้ง) ที่ไม่มีหน้าต่าง
คงหาโอกาสไปชมสักครั้ง
ขอบคุณที่เอามาฝากครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: moresaw 28 กรกฎาคม 2559 18:45:02 น.  

 

วัดและความเป็นมา น่าสนใจมากครับ
+

 

โดย: Insignia_Museum 28 กรกฎาคม 2559 19:57:26 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

.....................................
เมื่อเดือนก่อนเพิ่งแวะชมงานมะม่วงที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ค่ะพี่ตุ๊ก
วัดพระนอนขอนม่วง อยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการเองนะคะ
เป็นวัดเก่าแก่ มีตำนาน พระพุทธรูปก็งดงามมาก
ขอบคุณพี่ตุ๊กที่แนะนำค่ะ

นอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 29 กรกฎาคม 2559 0:54:33 น.  

 

เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งค่ะ
อยู่ที่นี่ก็ได้ชมวัดสวยๆงามจากเพื่อนบล๊อกนี่หล่ะค่ะ
เพราะที่นี่จะหาดูแบบนี้ไม่มีแล้ว ยิ่งทำให้คิดถึงบ้าน

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 29 กรกฎาคม 2559 2:08:51 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 29 กรกฎาคม 2559 4:57:52 น.  

 

พระพักตร์ ตรงคาง ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 29 กรกฎาคม 2559 5:07:27 น.  

 สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 29 กรกฎาคม 2559 6:35:58 น.  

 

ขอบคุณทั้งภาพและเรื่องราวมากเลยค่ะ

ถ้าไม่ได้แวะเข้ามาไม่มีทางรู้เรื่องราวลึกซึ้งขนาดนี้เลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
comicclubs Diarist ดู Blog
Opey Beauty Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
นาฬิกาสีชมพู Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ออมอำพัน 29 กรกฎาคม 2559 10:53:57 น.  

 

ไม่เคยได้ยินวัดนี้อีกแล้วค่ะ

พี่ตุ๊กนี่ช่างซอกแซกอ้ะ ดีจังค่ะ อยากไปเที่ยววัดแบบนี้บ้างง่า

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
The Kop Civil Diarist ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 29 กรกฎาคม 2559 12:51:02 น.  

 

ตอนนี้มีไกด์จีนนั๊ก
แต่ทัวร์หายครับ
ตกงานกันเป็นแถบเลย 555

 

โดย: กะว่าก๋า 29 กรกฎาคม 2559 14:39:33 น.  

 

ขอบคุณโหวตให้เฒ่าทารกด้วยครับ
วัดนี้ดูจากแผนที่คงเข้าทางทัณฑสถานหญิง
เคยขับรถผ่านแว่บๆอยู่คงไปถูกครับ

 

โดย: moresaw 29 กรกฎาคม 2559 15:35:03 น.  

 

สวัสดีตอนเย็นค่ะคุณตุ๊ก
ตามมาไหว้พระค่ะ
พร้อมกับอ่านตำนานของวัดด้วย
ยาวนานจริงๆค่ะ
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: phunsud 29 กรกฎาคม 2559 16:53:26 น.  

 

555 อ.เต๊ะ ไม่ได้มาเยี่ยมบ้านนี้ซะนานเลยนะครับ

วันนี้มาดู โอ้โห ยังเป็นสายย่อ เอ๊ย สายธรรมะ สายวัด สายแข็ง เหมือนเดิมเลยอ่า 555

ไม่ใช่ อ.เต๊ะ จะเม้นท์เรื่องวัด เรื่องธรรมะไม่ได้นะครับ
แต่เม้นท์แล้วมันง่วง คร่อกฟี้ๆๆๆๆๆ เย้ย 555

คุณตุ๊กบอก เดี๋ยวตบตกกุฏิเลย เอ็งยังไม่ทันเม้นท์ก็หลับน้ำลายยืดซะแล้ว เดี๊ยะๆๆ555

วัดนี้อ.เต๊ะ สังเกตดู วัดนี้นี่ พระอุโบสถ ไม่มีหน้าต่างเหมือนที่เคยเห็นทั่วไป แต่กลับมีช่องลมแทน
สันนิษฐานว่า ผนังของเดิม ที่รับน้ำหนักโครงเครื่องหลังคา

ถ้าใส่หน้าต่างเข้าไป น่าจะเสียความแข็งแรง ในทางโครงสร้าง และการรับน้ำหนัก เลยต้องเลี่ยงมาใช้วิธี เจาะช่องลม
ในลักษณะ แคบๆ หลายๆช่องแทน

น่าจะเป็นการแก้ปัญหาดีที่สุดในสมัยนั้นนะครับ

ส่วน พระพุทธรูปไสยาสน์พระนอนขอนม่วงนี่
พระพักตร์ งดงามมากเลยนะครับ

สำหรับวัดนี้ อ.เต๊ะดูแล้ว มีอย่างหนึ่งที่งดงาม หายาก
ก็คือ หอธรรมจัตุรมุข ที่อยู่ด้านข้างพระอุโบสถ นี่แหละครับ

ชั้นบนที่เป็นอาคารไม้ทั้งหมดทรงจัตุรมุข นับได้ว่าเป็นหอธรรมไม้ ทั้งหลัง ที่หาชมได้ยากมากๆ

อ.เต๊ะ เคยเห็นรูปก่อนบูรณะ ลวดลายไม้ฉลุที่หน้าบันนี่ งดงามเอามากๆ พอบูรณะเป็นของใหม่แล้ว ดูไม่ค่อยจะขลัง
เหมือนอันดั้งเดิมเท่าไหร่ แต่ก้ยังดีกว่าปล่อยให้ทรุดโทรมผุพังไปนะครับ

ส่วนเรื่องประวัติต่างๆนี่ อ.เต๊ะ ขออนุญาตนะครับ
ไม่กล้าอ่านจริงๆ กลัวจะหลับซะก่อน อิอิ

คุณตุ๊กบอก เออ ข้าก็เห็นใจเอ็ง เพราะเอ็งมันสายอธรรม
เข้าวัดทำท่าจะเป็นลม พอเห็น....ข นม ละสู้ตายเลยน่ะเอ็งนี่ เย้ย 555

ว่างๆก้แวะะไปเยี่ยมอ.เต๊ะอีกนะครับ
แหม มันง่วงตาจะปิดจริงๆ คร่อกกกฟี้้้ เย้ย 555บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้


tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: multiple 29 กรกฎาคม 2559 18:50:25 น.  

 

พระนอนสวยมากค่ะพี่ตุ๊ก

 

โดย: อุ้มสี 29 กรกฎาคม 2559 20:07:00 น.  

 

ชอบชมภาพวัดทางเหนือค่ะ คงเพราะชอบศิลปะล้านนาด้วย ... อุโบสถสวยมาก ๆ ค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: Tristy 29 กรกฎาคม 2559 21:23:15 น.  

 

ตามเที่ยวกับคุณตุ๊ก
โบราณสถาน วัดดังใน ชม.ด้วยคะ
ยังไม่เคยไปวัดนี้เลย วัดเก่าแก่งดงามคะ
ขอบคุณคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog

 

โดย: Tui Laksi 29 กรกฎาคม 2559 21:59:59 น.  

 

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

พระนอนสวยจังค่ะ กราบ กราบ กราบ

 

โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 29 กรกฎาคม 2559 23:17:30 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก..

ขอขอบคุณที่อวยพรวันเกิดให้อ้อมแอ้มนะคะ

มีความสุขมากๆ ไม่เจ็บ ไม่จนนะคะ

 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 29 กรกฎาคม 2559 23:42:40 น.  

 

555 แล้วก้คุณตุ๊ก อย่าเขียนถึงขนาดนั้นเลยนะครับ
เรื่องตื้นตันใจนี่ อ.เต๊ะ เห็นแล้ว ต้องน้ำตาคลอไปด้วย เดี๋ยวต้องกอดคอกันร้องไห้อีก แง๊ๆๆๆ เย้ย555

ยินดีเสมอครับ แวะไปได้ตลอด อ.เต๊ะ อยู่ทุกวันละครับ แฮ่ๆ555

 

โดย: multiple 30 กรกฎาคม 2559 4:50:33 น.  

 

ข้อมูลละเอียดยิบเหมือนเดิมครับ
ผมก็เข้าวัดทุกวันพระ ไปไหว้อัฐิบรรพบุรุษที่วัดสามัคคีครับ ครบรอบปีที่ท่านจากไปก็จะรวมญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน
ทุกๆปี3ปีมาแล้วที่คุณแม่จากไปหลังสุดครับ

 

โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) 30 กรกฎาคม 2559 5:41:39 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 30 กรกฎาคม 2559 6:55:19 น.  

 

ตำนาน..นานจริงๆ ย้อนไปหลายพันปีเลยทีเดียว อ่านสนุกน่าสนใจ เป็นวัดที่น่าไปมากค่ะ

 

โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ 30 กรกฎาคม 2559 7:31:48 น.  

 

สวัสดีครับคุณตุ๊ก

ตามคุณตุ๊กมาชมวัดเก่า วัดพระนอนขอนม่วง แม่ริม
ชอบพระพุทธรูปไสยาสน์ มีพุทธลักษณะที่สวยงามครับ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


ปล.ผมมีภาพทิวทัศน์ยามค่ำในแม่น้ำที่เมืองฉงชิ่งมาฝากด้วยครับ

 

โดย: ทองกาญจนา 30 กรกฎาคม 2559 13:05:34 น.  

 

ตามไปเที่ยวด้วยคนน้าาาา

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Opey Diarist ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ดูวัดวาอารามแล้วร่มเย็นดี

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 30 กรกฎาคม 2559 15:33:44 น.  

 

สวัสดีอีกรอบค่ะพี่ตุ๊ก

อ๋อออออ เช่นนั้นนั่นเองค่ะ

แหะๆ รร.ห้าดาวแพงๆ แบบนี้ ส่วนใหญ่หนูได้ไปพักเพราะงานหละค่ะ ไม่งั้นปกติก็อดไปเหมือนกันค่ะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 30 กรกฎาคม 2559 21:21:28 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หอมกร Movie Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ตามไปด้วยคนค่าาา

 

โดย: Close To Heaven 30 กรกฎาคม 2559 22:23:57 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ตามมาเที่ยววัดด้วยค่ะคุณตุ๊ก
องค์พระท่านพระพักตร์งามมาก
เป็นวัดที่เก่าแก่เลยทีเดียว

 

โดย: AppleWi 30 กรกฎาคม 2559 22:34:06 น.  

 

แม่ริมที่ได้ไปส่วนใหญ่เป็นทางผ่านค่า
เห็นวัดเยอะเหมือนกัน
ขึ้นไปม่อนแจ่มก่อนตลอดๆ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
 

โดย: Rinsa Yoyolive 30 กรกฎาคม 2559 23:32:51 น.  

 

ทุกที่มีตำนานจริงๆ ครับ ครั้งนี้ตำนานเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลย บางทีความเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าสำหรับเด็ก มันก็เข้าใจยากนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์

tuk-tuk@korat Travel Blog
+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 31 กรกฎาคม 2559 0:18:42 น.  

 

ไปเชีนงใหม่ทีไรไม่ค่อยไปที่อื่นนอกจากตัวเมืองกับเส้นขึ้นดอยอินทนนท์เลยครับ วันนี้ขอตามพี่ตุ๊กไปเที่ยวแม่ริมด้วยคน
วัดที่สร้าง/บูรณะสมัยครูบาศรีวิชัยเยอะมากจริงๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Opey Diarist ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ชีริว 31 กรกฎาคม 2559 10:50:21 น.  

 

ตามมาไหว้พระด้วยค่ะ

 

โดย: นาฬิกาสีชมพู 31 กรกฎาคม 2559 17:49:06 น.  

 

หอไตรสวยมากๆเลยครับ

 

โดย: ทนายอ้วน 31 กรกฎาคม 2559 18:46:07 น.  

 

uk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ขอบคุณที่พาไปเที่ยวนะคะ

 

โดย: หอมกร 2 สิงหาคม 2559 5:47:48 น.  

 

อ่านตำนานเพลินเลยฮะ

 

โดย: ไอฟายน้อย (Ces ) 7 สิงหาคม 2559 14:59:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


Breaking Up Is Hard To Do ... ความหมาย


Exchange Of Hearts - David Slater ... ความหมาย


แวะวัดสุทธาวาส สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Happier - Ed Sheeran ... ความหมาย


วัดยางกวง ... วัดเก่าเมืองเชียงใหม่


Falling Slowly - Glen Hansard, Marketa Irglova ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย - ไปเขาค้อ


A World Without Love - Peter and Gordon ... ความหมาย


แวะโบราณสถานวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง ลำพูน


Just So You Know - Jesse McCartney ... ความหมาย


ภาพถ่ายในอดีต ... ในหลวงอานันทมหิดล
https://www.iltelaiodipenelope.it/materiale_grafico/img/mini_gif/kd63.gif
ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]