✤เที่ยวเชียงราย : อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช- ศาลากลาง(หลังเก่า) - วัดพระสิงห์- วัดมิ่งเมือง✤✯แอ่วเจียงฮาย เจ้า !Lanna-Chiang Rai✯

✤ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช✤


เชียงราย ดินแดนแห่งขุนเขาในภาคเหนือ เพราะมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 90 ของจังหวัด ส่วนใหญ่มีความสูง
ประมาณ 1,400-2,000 ม. เทือกเขาเหล่านี้ ที่ทำให้จังหวัดเชียงรายเต็มไปด้วย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ตามยอดดอยสูงๆ

จังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ
ประเทศไทย - ลาว -พม่า จนถูกขนานนามว่า
" ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ : Golden triangle "
ที่อดีตเคยเป็นแหล่งผลิตฝิ่นและซื้อ-ขายยาเสพติดระดับโลก
โดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น...
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤


การเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 3 แบบ
คือ ทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และเครื่องบิน

อันดับแรก...จขบ.พาไปไหว้สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช


ตั้งอยู่ : ห้าแยกพ่อขุน อำเภอเมือง พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงรายขึ้น
บนดอยทอง เมื่อ พ.ศ.1805 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เม็งราย และรวบรวมบ้านเล็ก
เมืองน้อยเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทย จนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน ...

- ประชาชนชาวเชียงรายร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อ
ขุนเม็งราย หากใครได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย ก็ควรเดินทางไปสักการะพ่อขุนเม็งราย
เป็นที่แรก เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มาถึงจังหวัดเชียงรายแล้วจริงๆ


ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

ตุงผืนที่ ๑ ออกแบบโดย นายถวัลย์ ดัชนี ผืนที่ ๒ ออกแบบโดย นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
- ตุงหลวง ออกแบบโดย นายกนก วิศวกุล ผู้ออกแบบได้ศึกษาและผสานความคิด
สอดคล้องกันกับชาวเชียงรายผนวกกับความจงรัก ภักดี จึงมีความหมายและรูปแบบดังกล่าว

ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ ประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
ชาวเชียงรายและชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันจัดสร้าง "ตุงทองคำ" เพื่อน้อม
เกล้าน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๒ ตุง และตุงหลวง
จำนวน ๑ ตุง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงรายสถาปนาได้ ๗๓๗ ปี


9 สถานที่ท่องเที่ยวใน เชียงราย ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดไปชมกัน
หรือจะนั่งรถรางชมรอบเมือง ก็มีด้วยนะคะ
(เส้นทางตามแผนที่ด้านบนคะ)

ศาลากลาง(หลังเก่า) ทางจังหวัดก็ได้อนุรักษ์ ตกแต่งใหม่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อีกหนึ่งสถานที่ๆเราควรไปชมคะ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๓ เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายแพทย์วิลเลี่ยม เอ.บริกส์ (Dr.William A. Briggs)
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ อาคารเป็นทรงยุโรปแบบโคโลเนียล ก่ออิฐถือปูน ๓ ชั้น ด้านหน้า
อาคารก่ออิฐเป็นรูปโค้ง มีโถงทางเดินเชื่อมถึงกัน โดยตลอด
ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับรางวัล สถาปัตยกรรมดีเด่น


- พื้นด้านในอาคารเป็นไม้สักทองทั้งหลัง หลังคาทรงปันหยามุงกระเบื้องซีเมนต์
พอปี พ.ศ.๒๕๑๒ นายชูสง่า ไชยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสมัยนั้น เห็นว่า
อาคารศาลากลางมีความคับแคบ จึงย้ายศูนย์ราชการมาทำ การปฏิบัติราชการ
ที่อาคารศาลากลางหลังใหม่

อาคารศาลากลางหลังเก่า จึงถูกใช้เป็นที่ทำการ หอวัฒนธรรม นิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน
สะพานข้ามแม่น้ำกก ชื่อ ขัวพญาเม็งราย เป็นสะพานข้ามแม่น้ำกกแห่งใหม่
ของจังหวัดเชียงราย นับเป็น สะพานที่มีความสวยงาม ตกแต่งแบบล้านนา
ต้นจามจุรี กลางถนน ใหญ่มาก มองเห็นแต่ไกล
ข้ามถนนจาก ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชม วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ล้านนา นับแต่อดีตของเมืองเชียงราย ภายในมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์
เป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ

พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ พระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย
ปางมารวิชัยศิลปะล้านนา หล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ปางมารวิชัย สูง 79 เซนติเมตร
หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร- จากวัดพระสิงห์ สามารถมองเห็น ศาลากลาง (หลังเก่า) ได้ด้วย
วัดมิ่งเมือง เชียงราย (Wat Ming Muang)

เป็นวัดเก่าแก่ เท่าอายุเมืองเชียงราย สร้างโดย เจ้านางตาละแม่ศรี มเหสีของพญาเม็งราย

หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง ...เป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทองที่เก่าแก่ อายุกว่า 400 ปี
มีพุทธะลักษณะงดงามตามแบบพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ พระรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม
แกะสลักจาก หินแก้วโป่งข่าม
26
วิหารไม้ลายคำ - เป็นวิหารที่มีศิลปะผสมระหว่างไทใหญ่(พม่า) กับล้านนา
ภายในวิหารตกแต่งลวดลายแกะสลักลงรักปิดทอง อย่างงดงาม


บนหลังคามีบราลีที่สันหลังคา เป็นรูปหงส์ 34 ตัว

วันนี้รีวิวท่องเที่ยวเมืองเชียงรายไว้เท่านี้ก่อนคะ เกรงว่าจะลงภาพเยอะ
จนทำให้เกิดปัญหาการโหลดภาพนานเกินเหมาะสมนะคะ...ขอขอบคุณทุกๆคน ที่แวะมาอ่านและเยี่ยมชมค่ะ"Special ThankS :

-ข้อมูล (Sources)จาก

- https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเชียงราย
- //www.m-culture.in.th/
- //www.chiangraifocus.com/

Photo : by Tui Laksi
Clip MUSIC : เพลงบรรเลง ปี๋ใหม่เมือง
YouTube/ Uploaded by - เพลิดเพลิน จำเริญใจ
สอนโค๊ตใส่เพลง ...คุณนู๋หล่อ+ที่เห็นและเป็นมาCreate Date : 04 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2558 21:42:35 น. 28 comments
Counter : 4068 Pageviews.

 
ตามมาเที่ยวคนแรกค่า
ลงชื่อไว้ก่อนเนาะ
พรุ่งนี้มาส่งกำลังใจอีกรอบค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา:21:56:01 น.  

 
ก่อนเที่ยวมาเคารพพ่อขุนเม็งรายเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเลย

วัดทางเหนือนี่สวยงามจริงๆ มั้นดูละเอียดมากๆ

ถนนหนทางที่นี่มีแบ่งช่องสำหรับรถ 2 ล้อเฉพาะเลย ดีจัง

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา:23:42:14 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:2:45:38 น.  

 
โหวตหมวดท่องเที่ยวค่ะพี่ตุ้ย เล่นบนไอแพดมันก๊อปหลักฐานมาแปะยาก แหะๆ

วันนี้ไปเที่ยวเมืองเชียงรายกับพี่ตุ้ยนะคะ
อากาศดีๆ ถ่ายรูปวัดเก่าแก่ อนุสาวรีย์
แม้แต่ต้นจามจุรียักษ์
ออกมาได้สวยมากๆ. โห. เรือนไม้สักทองทั้งหลัง
สมัยนี้หาไม่ง่ายแล้วนะคะบ้านไม้สัก
น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆจ้า


โดย: anigia วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:3:05:08 น.  

 
ต่างหูยังไม่มีโอกาสถ่ายรูปค่ะ
ทำจากหินๆสีสันนั่นเอง เดี๋ยววันหน้าถ้ามีรูป
จะมากระซิบบอกค่ะพี่ตุ้ย


โดย: anigia วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:3:06:57 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ฟ้าเปิดสว่างสดใสเลยค่ะคุณตุ้ย
เชียงรายเป็นที่ที่ไม่เคยไป
ปกติบุ๊งจะนึกถึงภูเขาไว้ก่อนค่ะ
มาเห็นเอ็นทรีนี้ อืมมม มีสถานที่อื่น ๆ ให้ไปด้วย อิอิ เก็บไว้ในลิสต์ค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:6:12:26 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย

ภาพสวยมากๆเลยครับ
พี่ตุ้ยเก็บภาพสวยๆมาฝากได้หลายภาพหลายมุมเลย

บางมุมผมเองก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับ

ชอบครับชอบ

โหวตบล้อกภาพถ่ายให้เลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:6:53:03 น.  

 
ตามคุณตุ้ยมาเที่ยวเชียงรายค่ะ
เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ ^_^ บ้านเรามีสถานที่สวยงามน่าสนใจเยอะมาก สักวันคงต้องพาลูกชายไปเที่ยวด้วยกันแน่นอน
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ เอิงไม่ได้เข้ามานานมาก อาจจะไม่มีเวลาสม่ำเสมอ ขอไปเลี้ยงลูกน้อยก่อน อิอิ

โหวตให้สำหรับ travel blog


โดย: diamondsky วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:8:21:25 น.  

 
ถ่ายภาพผีเสื้อหรือแมลง
ถ้าใช้มาโคร
จะช่วยได้เยอะเลยครับพี่
เพราะมันบินหนีตลอดเลย 555

กล้องกับเลนส์มีส่วนช่วย
แต่สถานที่ แบบ แสง
มุมมองก็มีส่วนช่วยทั้งหมด
เพื่อให้ภาพๆหนึ่งออกมาสวยงามครับ

ขอบคุณคะแนนโหวตจากพี่ตุ้ยด้วยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:9:15:30 น.  

 
บล๊อกเที่ยวเชียงรายเยอะจังค่ะ..มีหลายบ้านเลย เห็นแล้วก็อยากไปจังค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:31:37 น.  

 
ขอร้องไห้แป๊บครับ มีเอเจ้นท์เชิญไปเที่ยวเชียงราย ไปเที่ยวไร่กาแฟ แต่ไปไม่ได้ครับ ฮือๆๆๆๆๆ เสียดายจุง เที่ยวผ่านบล็อกก่อนนะคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:50:18 น.  

 
จากแผนที่คุณตุ้ย ... ไม่เคยไปซักที่เลยค่ะ

ศาลากลางเก่า สวยมาก

ขอบคุณโหวตค่ะคุณตุ้ย

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


*** ไม่มีนะคะกลิ่นแมว อึ ฉี่ เค้าไม่ได้กลิ่นเลย แต่ร้านนี้แคบไปหน่อยค่ะ เลยดูอึดอัด

ตอนนี้มีคาเฟ่แมวเยอะมากค่ะ ลองแวะดู เค้าน่ารักไม่แพ้หมานะคะ แต่ก่อนชอบหมามาก แมวไม่เคยอยู่ในสายตาเลยค่ะ แต่ตอนนี้ หลงกันทั้งบ้าน เป็นทาสแมวไปแล้วค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:17:21:30 น.  

 
มาแอ่วเจียงฮายอีกรอบเจ้าาาาาาาา
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:18:35:04 น.  

 
เพิ่งรู้ว่าที่เชียงรายก็มีวัดพระสิงฆื เช่นเดียวกับวัดพระสิงห์เชียงใหม่
แหม...รูปมุมสูงสามเหลี่ยมทองคำ
สวยแปลกตามากนะครับ
คนถ่าย ถ่ายได้ยอดเยี่ยมครับ ให้4 ดาวเล้ย....


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:20:15:13 น.  

 
ขอบคุณคุณตุ้ยมากค่ะ

ตามไปแอ่วเชียงรายด้วยคนค่ะ เพลงประกอบเพราะมาก ๆ ... เชียงรายมีที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะจริง ๆ นะคะ เดี๋ยวนี้เห็นใคร ๆ ก็ขึ้นเหนือ เที่ยวเชียงราย ... ชอบตุง จังค่ะคุณต้ย สวยงามมาก เสาไฟที่ตกแต่งสะพาด้วย ดูอ่อนช้อยจริง ๆ ค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:20:22:37 น.  

 
ตี 1 ตื่นไม่ไหวเหมือนกันครับพี่
รอลุ้นดูคลิปพรุ่งนี้เช้าแทนครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:58:35 น.  

 
ผมอ่านประวัติศาสตร์แล้วชื่นชมพญามังรายมากครับ จากแค้วนโยนก เตรียมการอยู่หลายสิบปี สร้างหลายเมือง ก่อนจะรวบรวมกำลังเข้าตีหริภุญชัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนนั้นแตกได้ แล้วสร้างอาณาจักรล้านนาขึ้นมาเป็นศูนย์รวมคนไทยในภาคเหนือตอนบนเลย แถมล้านนายังคงอยู่มายาวนานกว่าสุโขทัยหรือเมืองอื่นๆ (ยกเว้นอยุธยา) อีกนะ น่าเสียดายที่แบบเรียนเราละเลยเรื่องของล้านนาไปเพราะมันไกลกรุงเทพมาก และเพิ่งผนวกเข้ามาไม่กี่ร้อยปีก่อน แถม 7 บูรพกษัตริย์อะไรนั่นที่หัวหินก็ไม่รวมกษัตริย์ล้านนาเข้าไปอีก
วัดในตัวเมืองเชียงรายแต่ละแห่งบูรณะกันจนใหม่เอี่ยม สวยงาม แต่ก็น่าเสียดายของเก่าๆนะครับ ยังไม่เคยไปวัดพระสิงห์-วัดพระแก้วเลย

มูรินโญ่ได้โอกาสอีกสองนัด หรือพูดอีกนัยนึงก็คือสัปดาห์เดียวนะครับ วันเสาร์นี้เตะกับสโต๊คเดี๋ยวรู้กัน แต่เมื่อวานชนะดินาโมเคีฟไม่รู้จะช่วยให้อยู่นานขึ้นไหม?


โดย: ชีริว วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา:23:40:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:6:25:44 น.  

 
ขอบคุณคะแนนโหวตจากพี่ตุ้ยด้วยนะครับ


ได้ดูคลิปแล้ว
ไอปป์ยิงสวยเชียวครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:10:10:38 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


เชียงรายเป็นมืองที่น่าเที่ยวมาก มีของเก่าๆที่เป็นประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมมากมาย คุณตุ้ยคงสบายดีนะคะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:15:03:08 น.  

 
ทางเหนือเป็นอะไรที่น่าไปเที่ยวจังค่ะ ถ้านั่งเครื่องไปนะคะ..อิอิ..มี้เคยไปครั้งแรกตอน ม.4 นั่งรถบัสนำเที่ยวค่ะ นอนวัด อิอิ สมัยก่อนเนอะ...


โดย: kae+aoe วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:15:14:09 น.  

 
ปีใหม่นี้ว่าจะไม่ขึ้นเหนือแล้วค่ะ เพิ่งไปเชียงใหม่มาเมื่อหน้าฝน คุณตุ้ยมีแพลนไว้หรือยังคะ

เขาช่องกระจก...แดดร้อนค่ะ แต่ไปถึงแล้วคุ้ม สวยมาก...ลมเย็น สบายล่ะค่ะ เสียดาย ด้านที่มองเห็นเป็นช่องกระจก เค้าบอกมีทางขึ้นอีกทาง ไม่มีเวลา เลยไม่ได้ขึ้นค่ะ เค้าว่าทางเดินตรงนั้น อันตรายด้วย ต้องมีไกด์น่ะค่ะ

ขอบคุณโหวตค่ะคุณตุ้ยโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:20:47:55 น.  

 
วัดพระสิงห์ตอนเรียนรินเคยไปทำกิจกรรมบ่อยๆ ค่าที่นี่
เป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามจริงๆ
อยู่เชียงรายมา 4 ปีก็ยังเที่ยวไม่หมดเลย อิอิ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:20:17 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

ผมไปเชียงรายหลายครั้งมาก แต่ไม่เคยไป
ดูสถานที่ข้างบนเลย สวยงามมากครับคุณตุ้ย
วันหลังจะไปดูด้วยตาตนเองบ้าง

วันนี้เลยโหวตให้ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:25:49 น.  

 
ว๊าวว อากาศที่นั่นกำลังสวย สบายๆเลย
โชคดีมากเลยนะคะที่ พี่ตุ้ยและครอบครัวได้ไปช่วงนั้น

แอ๋นก็จะขึ้นเหนือบ่ายวันนี้ค่ะ เก็บกระเป๋าบางส่วน
แล้วก็มาปั่นคุยที่บล็อก อิอิ

Have a great weekend นะคะ


โดย: anigia วันที่: 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา:2:04:52 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา:6:49:08 น.  

 
สวัสดีค่าาา มาชวนคุณตุ้ยไปกินอาหารอีสานกันค่าาา


โดย: Close To Heaven วันที่: 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา:12:01:50 น.  

 
ตามมาแอ่วเจียงฮายด้วยคน


แค่ภาพสวยๆก็อิ่มแล้วค่ะTui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา:10:51:44 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
Tui Laksi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 102 คน [?]
[เปิดหน้าบล๊อกนี้ ใช้งานได้ดี
บน Chrome Browser ค่ะ]


3 NEW Blogs, Up Date!

    ลิเวอร์พูล v เอฟเวอร์ตัน/FA Cup (5 ม.ค.2561)
    Celebrate Christmas Day
(24 ธ.ค.2560)
     สุขสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
(1 ม.ค..2561)
Blogger Tricks
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
4 พฤศจิกายน 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Tui Laksi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.