❃❃❃วัดอโศการาม (Wat Asokaram) จ.สมุทรปราการ❃❃❃
★วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ★

ตั้งอยู่:ซ.เทศบาลบางปู 60 ถนนสุขุมวิท (กม.31)
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ::


❃ก่อนอื่นก็ขอนำประวัติวัดมาบอกกล่าวเล่าเรื่องไว้เล็กน้อย
ข้อมูล จากเว็บของวัดเลยคะ สร้างเมื่อ พ.ศ.2501 บนพื้นที่ "นาแม่ขาว"
เจ้าของ คือ นางกิงหงษ์ และ นายสุเมธ ไกรกาญจน์ ได้ถวายที่ดิน
ประมาณ 53 ไร่เพื่อสร้างวัดนี้ แรกเริ่มจัดตั้งเป็นเพียงสำนักขึ้นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2505 ฝ่ายธรรมยุตินิกาย โดย ...
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)


★สถานที่สำคัญเมื่อมาเยี่ยมชมในวัดอโศการาม★ คือ ...

1. พระธุตังคเจดีย์ (เจดีย์ 13 องค์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
"ธุดงควัตร 13 ข้อ"
2. อนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งหลวงพ่อลีได้นำ
พระนามของพระองค์มาเป็นชื่อวัด
3. วิหารวิสุทธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 3 ชั้น ส่วนยอดเป็น
มณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
4. พระอุโบสถ❃วัดนี้อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับไปที่พักตากอากาศบางปู
จขบ. ก็ขอแวะพาชมวัด-ไหว้พระกัน วัดนี้ถูกกล่าวขาน
ถึงกันบ่อยๆ บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก วันนี้จึงถือโอกาสขอกราบ
สักการะไหว้พระ ให้เป็นสิริมงคลที่นี่กันอีกหนึ่งสถานที่สำคัญคะ❃แต่เนื่องจากมีเวลาอันจำกัด จขบ. ได้แค่เพียงเก็บภาพบางส่วน
บริเวณรอบๆวัด มิได้เข้าไปด้านใน และไม่อยากรบกวน
นักปฎิบัติธรรมที่กำลังปฎิบัติธรรมกันอยู่ภายในเป็นส่วนมาก

❃วัดอโศการาม ถือเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ และ
เป็นสถานที่สำหรับ "วิปัสสนากรรมฐาน" โดยยึดหลักอานาปานสติ
กัมมัฏฐานะ ... มีบริเวณกว้างขวางมากๆ แต่ละสถานที่ก็ห่าง
กันพอสมควร แต่สามารถขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าชมบริเวณโดยรอบได้
มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น จึงเป็นสถานปฎิบัติธรรมที่สงบแห่งหนึ่ง...


❃ไฮไลด์ของวัดอโศการาม จขบ. คิดว่าน่าจะเป็น "พระธุตังคเจดีย์"
ที่เป็นเจดีย์หมู่สีขาวบริสุทธิ์ 13 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่ง
"ธุดงควัตร 13 ข้อ"


สถานที่ตรงกันข้าม คือ วิหารสุทธิธรรมรังสี มีลานจอดรถ
ด้านหน้าวิหาร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2527 แบบตึกจตุรมุข 3 ชั้น
ยอดพระวิหาร เป็นมณฑปปิดทองคำบริสุทธิ์


...เมื่อ พ.ศ.2530 ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดมณฑป
โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายในพระวิหารชั้น 3 ประดิษฐานพระประธาน คือ ...
"พระพุทธชินราชจำลอง" และมีรูปหล่อหลวงพ่อปู่มั่น ภูริทตฺโต
และสรีระ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร จัดวางไว้ให้กราบสักการะด้วย


ตอนขึ้นไป มีนักปฎิบัติธรรม กำลังสวดมนต์เจริญศีล-ภาวนา
กันอยู่ด้วย ไม่กล้าถ่ายภาพเยอะ จขบ.เกรงจะรบกวนสมาธิอนุสาวรีย์ของ พระเจ้าอโศกมหาราช ...ซึ่งหลวงพ่อลีได้นำ
พระนามของพระองค์มาเป็นชื่อ วัดอโศการาม


พระอุโบสถ ที่สร้างตามแบบกรมศาสนาแปลนของศิลปากร
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2502 ภายในอุโบสถประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า "หลวงพ่อศรีสมุทร"

☆    ★    ☆    ★    ☆

::พระพุทธรูปปางลีลา::


ในพระอิริยาบถยืนยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้น ปลายพระบาท
ยังจดอยู่กับพื้น อยู่ในท่าจะก้าวเพื่อทรงพระดำเนิน พระหัตถ์ขวา
ห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์
ป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน (บางรูปท่ายกพระหัตถ์ขวาก็มี)

กล่าวกันว่า เป็นท่าเสด็จพระพุทธดำเนินลงจากดาวดึงส์เทวโลก
ไปโปรดพระพุทธมารดาตามเรื่องในพุทธประวัติ จึงว่ากันว่า
เป็นพุทธลีลาที่งามยิ่งนัก ท่วงท่าพระดำเนินเป็นไปอย่าง
เชื่องช้า งามประดุจองค์พระลอยอยู่ในนภาอากาศ
และเป็นพระประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธ

::พระพุทธรูปปางลีลา และ พระสีวลี ตั้งอยู่หน้า
พระอุโบสถ วัดอโศการาม::พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะองค์สำคัญ
ของพระพุทธเจ้า ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์
ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก


พระธุตังคเจดีย์... สร้างตามแบบที่ท่านพ่อลีกำหนดไว้ทุกปราการ
บนพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส ชั้นบนตรงกลางเป็นพระเจดีย์ใหญ่องค์ประธาน
พระเจดีย์องค์ประธาน ล้อมรอบด้วยบริวาร 3 ชั้น ชั้นละ 4 องค์
รวมเป็น 13 องค์ พระเจดีย์ทุกองค์มีพระบรมสารีริกธาตุ
บรรจุไว้ในผอบทอง เงิน นาก

ต้นพระศรีมหาโพธิ์... เป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นต้นไม้ที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า
ทำให้ต้นโพธิ์กลายเป็นพันธ์ุไม้ ที่เคารพนับถือของชาวพุทธ
เสมอมานับแต่สมัยพุทธกาล ... ต้นนี้ที่วัดอโศการาม เขียน
ไว้ว่านำมาจากประเทศอินเดีย เมื่อวันนที่ 24 ต.ค.2534
"ผู้ใดนำน้ำมารด จะมีปัญญาเฉลียวฉลาด"


พระธุตังคเจดีย์ เป็นเจดีย์หมู่ 13 องค์ 3 ชั้น แห่งเดียว
ในประเทศไทย ที่เป็นสัญลักษณ์และมีความหมายใน ธุดงควัตร
13 ข้อ ในพระพุทธศาสนาของกรรมฐาน ...พระพุทธเจ้าตรัสไว้
เพื่อพวกเราทั้งหลายปฏิบัติ สละโลกามิสไม่ติดอยู่ในบ่วงของโลก

-แผนผัง พุทธสถานภายในวัดอโศการาม-

ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺ มงฺคลมุตฺตมํ
แปลความว่า "การบูชาซึ่งสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง"


ภาพปิด "ดอกลีลาวดี สีขาว" จากต้นที่บ้าน จขบ. หลังฝนหยุด
ของเช้าวันที่ 2 มิ.ย ... ขอนำมาเข้ากับบรรยากาศอันสงบร่มรื่น
ของวัดอโศการามด้วยนะคะ


สาธุ !


...ขอขอบคุณทุกๆคน ที่แวะมาอ่านและเยี่ยมชมค่ะ"
Jürgen Klopp Emotions | Liverpool vs Villarreal HD 720p (05/05/2016)

❃ Special ThankS :
สถานที่ :วัดอโศการาม (Wat Asokaram) จ.สมุทรปราการ
- Credit :ข้อมูล (Sources)

- //www.watasokaram.org/
- //www.onab.go.th/
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- https://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธรูปปางต่างๆ
Clip MUSIC : Morning Guitar Instrumental
Music to Wake Up Without Coffee
- https://www.youtube.com/
Uploaded by - OCB Relax Music


Create Date : 03 มิถุนายน 2559
Last Update : 3 มิถุนายน 2559 19:17:41 น. 20 comments
Counter : 3073 Pageviews.

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

วัดสวยมาก ๆ ค่ะคุณตุ้ย
เป็นวัดที่คุณพ่อบุ๊งชอบไปทำบุญสมัยก่อนตอนอยู่แถว ๆ นั้นค่า


โดย: Close To Heaven วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:4:42:46 น.  

 
วัดนี้ยังไม่เคยไปเลยค่ะ แต่สวยจังน่าไปมากค่า
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:8:17:23 น.  

 
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ไปที่ไรก็เข้าป่าชายเลนหลังวัด
ไม่ค่อยได้มาชื่นชมอย่างนี้หรอกค่ะโดย: หอมกร วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:9:00:09 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
BlogGang.com Fanclub Blog ดู Blog
ดา ดา Photo Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
auau_py Food Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
ควายเฒ่า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


บล็อกอุ้มเลยมีทั้งอุ้มมีทั้งบุ๊งเลยนะคะ
อิอิอิ แวะมาแซวคอมเม้นท์
ว่าแล้วโหวตให้ค่ะ
วัดนี้อุ้มเลยไปไหว้มาครั้ง 1
ยังประทับใจวันนั้นเลยรอบวัดเลยค่ะ
เอาไว้ว่างๆ จะไปถ่ายภาพอักที
ชอบวัดนี้เหมือนกันค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:10:16:54 น.  

 
เคยไปมา ชอบพระธาตุตังคเจดีย์ สวยมากเลยค่ะ
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:10:56:01 น.  

 
ดูสงบร่มเย็นมากค่ะ
+


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:14:07:00 น.  

 
โหวต travel blog ครับพี่ตุ้ย

เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยครับ
อลังการงานสร้างจริงๆ

เห็นชื่อวัดแล้วนึกถึงประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชเลยครับ

ท่านเข่นฆ่าผู้คนมกามายก่อนจะรู้สึกสำนึกผิด
และในที่สุดก็เป็นองค์อุปถัมภ์พกที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:15:28:59 น.  

 
เคยไปครั้งเดียวค่ะ ว่าจะไปอีก ยังไม่ได้ไปอีกเลย

ขอบคุณภาพสวย ๆ ค่ะคุณตุ้ย


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:20:04:11 น.  

 
นี่ก็เก็บภาพมาสวยมากแล้วค่ะ
พระเจดีย์สวยเด่นเลย บริเวณโดนรอบก็ร่มรื่นนะคะ
ชวนให้เกิดศรัทธาทีเดียวเลยค่ะ
พระเจ้าอโศกนี่รู้จักแต่ชื่อค่ะคุณตุ้ย
เพิ่งได้เห็นก็นี่แหละบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Raizin Heart Literature Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 3 มิถุนายน 2559 เวลา:22:17:33 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 4 มิถุนายน 2559 เวลา:3:16:04 น.  

 
สวยจังค่ะพี่ตุ้ย ชอบพระธุตังคเจดีย์ สีขาว ๆ
ไม่ได้ประดับประดาตกแต่งมากมาย แต่เห็นปุ๊บก็รู้สึกว่า
สวย อยากไปชมเลยค่ะ :)


ภาพสวยเช่นเคยค่ะพี่ คุณนกพิลาบ มีแอบงีบกัน
ด้วยนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blogโดย: Tristy วันที่: 4 มิถุนายน 2559 เวลา:4:06:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2559 เวลา:6:39:29 น.  

 
มาแล้วค้าบบบบ ก่อนกลับบ้านป่า
เจอกันใหม่วัยจันทร์เด้อค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 4 มิถุนายน 2559 เวลา:7:40:29 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย

มาดามยังไม่ได้ฟังเลยนะครับเพลงนี้ 555
ผมเขียน แล้วก็อัดเสียงวันเดียวเสร็จเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2559 เวลา:8:15:58 น.  

 
โอ้โห ขนาดเวลาจำกัด ยังถ่ายรูปมาได้ตั้งแยะ
แถมมุมมอง สวยแปลกตาด้วยนะครับ

นี่ถ้ามีเวลาแยะนี่ มิเล่นถ่ายจนmem เต็มเลยมั้งครับนี่ แฮ่ๆ555 เค้าล้อเล่งนะตะเองง อิอิ

วัดนี้ ที่โดดเด่นเด้งออกมาก็ต้องเป็น พระธุตังคเจดีย์ นี่แหละครับ ดูยิ่งใหญ่อลังการเอามากๆ
นี่ถ้าฟ้าสีเข้มๆหน่อย จะถ่ายรูปสวยมากๆเลย นะครับ

มาวันนี้ได้ความรู้แยะเลย อ.เต๊ะ พยายามนั่งท่องประวัติวัดมาตั้งแต่เช้า
กลัวเดี๋ยว คุณตุ้ย จะออกเป็นข้อสอบ
นี่ยังจำอะไรไม่ได้เลยละครับ แฮ่ๆ555


จำได้อย่างเดียว คือ พระประจำวันเกิด ของคนวันพุธ แค่นั้นเองละครับ อิอิ

คุณตุ้ย บอก เออเอ็งนี่รอบคอบมาก
ถ้าเอ็งอ่านแล้ว ข้าขอทดสอบหน่อย

ข้าจะถามเอ็งว่า มื้อเช้า ก่อนข้าไปวัดนี้ ข้ากินอะไร เย้ย 555

อ.เต๊ะ ขอบคุณสำหรับโหวตด้วยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: multiple วันที่: 4 มิถุนายน 2559 เวลา:10:18:06 น.  

 
รอช่วยเชียร์ยาโควิช อยู่ครับ


โดย: แฟนหงส์โคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 4 มิถุนายน 2559 เวลา:10:53:59 น.  

 
ถ้ามีโอกาส อยากแวะไปชมเหมือนกันค่ะพี่ตุ้ย ... ตอนนี้เก็บข้อมูลท่องเที่ยวจากบล็อกพี่เรื่อย ๆ ก่อน ... 55

คิดว่าพรุ่งนี้พี่เชียร์ French Open แน่นอนนะคะ ขอให้ขวัญใจพี่ชนะค่ะ


โดย: Tristy วันที่: 5 มิถุนายน 2559 เวลา:4:33:15 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มิถุนายน 2559 เวลา:6:41:33 น.  

 
สวัสดีครับ
ที่นี่ผมผ่านมาหลายครั้ง
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสแวะเลย
ชมภาพในบล็อกนี้สวยและร่มรื่นดีครับ
ลีลาวดีภาพสุดท้ายก็สวยงามครับ
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันกันครับโดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 8 มิถุนายน 2559 เวลา:10:12:16 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ ผมว่าจะพาแม่ไปทำบุญที่นี่หลายครั้งแล้วไม่ได้ไปซักที คงได้เวลาแระ


โดย: ไอฟายน้อย (Ces ) วันที่: 9 มิถุนายน 2559 เวลา:6:17:42 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tui Laksi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 102 คน [?]
[เปิดหน้าบล๊อกนี้ ใช้งานได้ดี
บน Chrome Browser ค่ะ]


3 NEW Blogs, Up Date!

    ลิเวอร์พูล v เอฟเวอร์ตัน/FA Cup (5 ม.ค.2561)
    Celebrate Christmas Day
(24 ธ.ค.2560)
     สุขสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
(1 ม.ค..2561)
Blogger Tricks
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2559
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
3 มิถุนายน 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Tui Laksi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.