✥พระราชวังบางปะอิน ภาค ๒ เขตพระราชฐานชั้นใน : Bang Pa-In Palace # 2✥
✥พระราชวังบางปะอิน ภาค ๒
:Bang Pa-In Palace # 2✥


≈ เขตพระราชฐานชั้นใน ≈ The Inner Palaceเขตพระราชฐานชั้นใน จะประกอบด้วย ที่ประทับ พลับพลา และศาลาต่างๆ
ที่สร้างอยู่ในพรtราชอุทยานขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญในเขตพระราชฐานชั้นใน ได้แก่
- พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร - หอวิฑูรทัศนา - พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ
- พระตำหนักฝ่ายใน และ อนุสาวรีย์ 2 แห่งเขตพระราชฐานชั้นใน เชื่อมต่อกับเขตพระราชฐานชั้นนอก
ด้วยสะพานที่มีลักษณะพิเศษ
คือมีแนวฉากคล้ายบานเกล็ดกั้นกลาง
ตลอดแนวสะพาน เพื่อแบ่งเป็นทางเดินของฝ่ายหน้าด้านหนึ่งกับทางฝ่ายใน
เพื่อมิให้แลเห็นกัน ตามราชประเพณีในยุคนั้น (ดูสะพานจากรูปด้านล่าง)
หอวิฑูรทัศนา (Ho Withun Thasana:Tower)


เป็นพระที่นั่งหอสูงยอดมน 3 ชั้น ตั้งอยู่กลางเกาะน้อยในสวนเขตพระราชวังชั้นใน
มีบันไดเวียน เป็นหอส่องกล้องดูดาว และชมภูมิประเทศบ้านเมืองโดยรอบ
สร้างในรัชกาลที่5 เมื่อปี พ.ศ. 2424


- หอวิฑูรทัศนา ตั้งอยู่ใกล้ๆ ถัดจาก พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ (หรือพระที่นั่งเก๋งจีน)พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ:Prathinang Wehart Chamrun
(Royal Resident Heaventy Light)เป็นพระที่นั่งสองชั้น สร้างในแบบศิลปะจีน ที่มีลายแกะสลักได้อย่างวิจิตรงดงามยิ่ง


โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในไทยสร้างถวาย รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2432 มีนามเป็นภาษาจีน
ว่า "เทียน เม่ง เต้ย" (เทียน=เวหา, เม่ง=จำรูญ, เต้ย=พระที่นั่ง) ประชาชนทั่วไป
เรียกว่า "เก๋งจีน" เพื่อเป็นพระที่นั่งสำหรับประทับ ในฤดูหนาวพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ เป็นพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5
พระที่นั่งองค์นี้ยังใช้ประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย จะกระทำก่อน
วันตรุษจีน 1 วัน ซึ่งตรงกับวันไหว้ของจีน จนถึงปัจจุบัน

- มีลวดลายแกะสลักได้อย่างงดงามวิจิตรยิ่ง โถงด้านหน้าปูด้วยกระเบื้อง แบบกังไส
เขียนภาพด้วยมือทุกชิ้น แม้ภาพจะเหมือนกันแต่เนื่องจากเป็นงานฝีมือ จะมีความแตกต่าง
กันในรายละเอียดที่ทำให้ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง
ปัจจุบันเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้


มีแผ่นป้ายคำโคลงอักษรจีน ที่รัชกาลที่ 6 จารึกในพระป้าย 17 องค์
และทรงให้ประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งแห่งนี้ด้วย

- นอกจากนี้ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ ยังใช้เพื่อบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในรัชกาล
ที่ 7 ได้มีการสร้างพระป้ายพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญอีกด้วย


หอวิฑูรทัศนา กับ พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ"


- หากเดินชมมาเหนื่อยๆถึงด้านหน้าพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ก็จะมีจุดจำหน่ายน้ำดื่มด้วย

พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร (Phra Thinang Uthayan
Phumisathian) : Garden of the secured Land- ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตรงข้ามกับสระน้ำ เป็นพระที่นั่งเรือนไม้หมู่ 2 ชั้น ชั้นบน
และชั้นล่างมีเฉลียงตามแบบชาเลตของสวิส ทาสีเขียวอ่อนแก่สลับกันด้วยงานช่างที่ประณีตและเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของพระราชวังบางปะอิน เมื่อปี พ.ศ. 2537
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างพระที่นั่ง
ขึ้นใหม่ โดยใช้คอนกรีต แทนไม้ ทาสีขาวสลับเขียวตามแบบเดิมทั้งหมด

เป็นสถานที่เดียวในพระราชวังบางปะอิน ที่ไม่เปิดให้เข้าชม


- กล่าวกันว่า ภายในมีสิ่งประดับตกแต่ง ประกอบด้วยเครื่องไม้มะฮอกกานีจัดสลับลาย
ทองทับ ที่สั่งจากยุโรปทั้งสิ้น นอกนั้นเป็นสิ่งของหายากในประเทศ อันเป็นเครื่องราช
บรรณาการจากหัวเมืองต่างๆ ทั่วราชอาณาเขตรอบๆ มีสวนดอกไม้สวยงาม


- รูปปั้นเทพีชาวกรีก ตั้งอยู่ด้านหน้า ฝั่งตรงข้าม พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร

✥ เก๋งบุปผาประพาส✥ เก๋งสำหรับประทับชมดอกไม้ สร้างด้วยไม้ขนาดเล็ก
อยู่ในสวนริมสระ ต่อจากพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ณ ตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายน้ำดื่มด้วยค่ะ


4
พระราชวังปกคลุมไปด้วย ต้นไม้ใหญ่นานาชนิด แสดงให้เห็นถึงความร่มรื่น สวยงามมาก

อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์:Memorial to Princess Saovabhark
& 3 Royal children


อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง ซึ่งสิ้นพระชนม์ภายในปีเดียวกัน

อยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด
แต่ละด้านของอนุสาวรีย์ประดับด้วยพระรูปเหมือนแกะสลักของทั้ง 4 พระองค์


อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม หรือ อนุสาวรีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี


เป็นอนุสรณ์แห่งความรักและอาลัยยิ่ง ที่รัชกาลที่ 5 มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ เมื่อครั้งตามเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค แปรพระราชฐานไปประทับแรม
ยังพระราชวังบางปะอิน เมืองพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ทรงตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน เสด็จประทับบนเรือ
พระที่นั่งกับพระราชธิดาอายุ 1 พรรษา เกิดอุบัติเหตุถูกเรือลำอื่นแล่นแซง เป็นเหตุ
ทำให้เรือล่มลง สิ้นพระชนม์ทั้งสองพระองค์ จึงได้ทรงสร้างอนุสรณ์สถานเป็นรูปปิรามิด
น้อยนี้ด้วยหินอ่อน ก็เพื่อจะได้ยืนยงคงทนอยู่ตลอดกาล ณ ท่ามกลางป่าเขา
และเสียงไหลรินของธารพลิ้ว ในสวนสวรรค์ แห่งพระราชวังบางปะอิน


- บรรจุพระสริรังคารของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


✥ กระโจมน้ำร้อน ✥
✥ตำหนักเก้าห้อง✥ เป็นตำหนักที่ประทับของพระบรมวงศ์ฝ่ายใน ที่ตามเสด็จฯ
โดยมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มี 2 ชั้น 3 มุข ได้แก่ มุขข้าง 2 ด้าน และมุขกลาง
(คล้ายรูปตัว E) ผนังระหว่างเสาชั้นล่างเป็นวงโค้ง และชั้นบนเป็นช่องสี่เหลี่ยม
มีการประดับด้วยไม้ฉลุลาดขนมปังขิง

ปัจจุบัน ใช้เป็นที่พักของนายทหาร
ของศูนย์รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ยศพันตรีขึ้นไปประตูในเขตพระราชวัง ในอดีตใช้สำหรับเปิดทางเข้าออกพระราชวังขั้นใน
ของเรือพระที่นั่ง ยามเสด็จแปรพระราชฐาน ที่ใชัสัญจรทางชลมารถผ่านเข้าออก
ยังพระที่นั่งต่างๆ เช่น ประตูประตูสาครประพาส

✥ประตูสังฆสิทธิภัตรการ✥


✥สภาคารราชประยูร✥ เป็นตึกสองชั้นริมน้ำ ในเขตพระราชวังชั้นนอกสร้างใน
รัชกาลที่ 5 สำหรับใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้าและข้าราชบริพาร


✥ หอเหมมณเฑียรเทวราช✥ เป็นปรางค์ศิลาในเขตพระราชวังชั้นนอกริมสระใต้ต้นโพธิ์
เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างขึ้นแทนศาลเดิมที่ชาวบ้านสร้างไว้
อุทิศถวายพระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2422


✥การเที่ยวชมพระราชวังบางปะอินครั้งนี้ ประทับใจมากมายใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง
จนถึงเวลาพระราชวังปิด สี่โมงเย็น ยังชมได้ไม่ทั่วทุกสถานที่เลยนะค่ะมีการบูรณะใหม่ รวมถึงการตกแต่งภูมิทัศน์ สวยงามสมเป็นพระราชวังดั้งเดิมของพระมหา
กษัตริย์ไทยในอดีต จนถึงปัจจุบัน จขบ.นำชมเฉพาะสถานที่ภายนอกเท่านั้น ยังสวยงาม
น่าตื่นตาจนอยากจะเก็บภาพความทรงจำเป็นภาพถ่ายไว้ให้เยอะๆกันเลยทีเดียว

หากเพื่อนๆไปชมด้วยตาตนเอง จะได้เข้าชมภายในด้วย สวยงามมากมายยิ่งกว่าค่ะ
แต่เนื่องจากห้ามถ่ายภาพภายในพระที่นั่งสำคัญบางส่วน จึงนำเสนอไว้เพียงเท่านี้
แนะนำให้คนไทยทุกคนไปเที่ยว พระราชวังบางปะอิน คุ้มค่ากับเวลาที่ไปเที่ยวมากๆค่ะ
ก่อนกลับลองแวะเดินอาคารที่จำหน่ายบัตรเข้าชม มีร้านเครื่องดื่มชา
กาแฟ และร้านขายของที่ระลึกด้วย


พอดีช่วงที่เดินชมพระราชวัง มีทหารรักษาการณ์พระราชวัง มาเดินเปลี่ยนเวรกันด้วย
พร้อมเพรียง น่ารักจัง ท ทหารอดทน ...

✥พระราชวังบางปะอิน ยังคงใช้เป็นสถานที่เสด็จแปรพระราชฐาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์อยู่เนืองๆ✥ด้วยความงามของสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย และความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชวังบางปะอินจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

...มีโอกาส เพื่อนๆต้องไม่ลืมแวะไปเที่ยวชมกันอีกนะค่ะ✥"ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาอ่าน และเยี่ยมชมค่ะ
Music : Piano Relaxing
From ... https://www.youtube.com/


Special ThankS :

Sources: - //www.ayutthaya.org/
- //place.thai-tour.com/ayutthaya/bangpain/
- //th.wikipedia.org/wiki/ พระราชวังบางปะอิน
- //www.oknation.net/blog/supawan/2012/07/12/
- //www.tawanaok.com/%

Photos by Tui Laksi
โค๊ตเพลง คุณ คนบ้านป่า พี่นู๋หล่อCreate Date : 17 มิถุนายน 2558
Last Update : 19 มิถุนายน 2558 20:23:55 น. 34 comments
Counter : 2699 Pageviews.

 
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

สวยมาก ๆ ค่ะ อยากไปใหม่ จำตอนนั้นไม่ค่อยได้แล้วค่ะโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:10:19:41 น.  

 
ไม่ได้ไปนานแล้วค่ะ ถ้ามีโอกาสจะแวะไปอีกซักรอบค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:12:57:04 น.  

 
ม่าม๊าเองค่ะ แวะมาดูพระราชวัง สวยสดงดงามมากค่ะ ม่าม๊าหายไปนานเลยค่ะพึ่งจะมาค่ะ รับสารภาพเลยค่ะ 55555โดย: mamamodern วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:13:11:49 น.  

 
เคยแวะไปรอบนึงครับ ยังสวยเหมือนเดิมเลย

Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: PZOBRIAN วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:15:18:50 น.  

 
สมัยก่อนผมเที่ยววังบางปะอินบ่อยมากเลยครับ หลายๆคนพอคิดถึงอยุธยาก็คิดถึงวังบางปะอิน อย่างเหรียญประจำจังหวัดกใช้รูปวังลางปะอิน อันที่จริงน่าจะใช้วัดในเกาะเมืองที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อยุธยามากกว่า

เดี๋ยวนี้สะดวกนะครับมีรถกอล์ฟให้ขับเข้าไปได้ (แต่เช่าแพงอยู่) พาคุณายที่เดินไม่ค่อยไหวเที่ยวสบายๆเลย
ผมว่าพระที่นั่งเก๋งจีนนี่สวยที่สุดในวังบางปะอินละ อีกจุดที่น่าสนใจคือสุสานลูกๆที่เรือล่ม
ส่วนหอเหมมณเฑียรเทวราชนี่ไม่ได้สังเกตเลยครับ เพิ่งรู้ว่ามี


โดย: ชีริว วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:20:35:39 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของพระราชวังบางปะอินค่ะคุณตุ้ย ... อยากีโอกาสไปนะคะ สมัยสาว ๆ ก็มีโอกาสเที่ยวเมืองไทยน้อยมาก ขอบคุณคุณตุ้ยมากค่ะ


โดย: Tristy วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:20:52:53 น.  

 
มาถึงก็พิมพ์คอมเมนท์เลย :D ... อันนี้เป็นภาคสองแล้วนะคะ ... ชั้นในมีสถาปัตยกรรมแนวจีนด้วย สวยจริง ๆ ค่ะ สมกับเป็นสถานที่ต้อนรับแขกเมืองจริง ๆ


โดย: Tristy วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:20:55:46 น.  

 
ส่งกำลังใจไปให้คุณตุ้ยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: **mp5** วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:21:36:21 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:1:25:36 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย

ว้าวๆๆๆๆๆๆ


สวยจังเลยครับพี่
ดูแล้วมีมุมให้ถ่ายภาพเยอะมากๆด้วย


โหวต Travel blog ให้เลยนะครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:7:26:30 น.  

 
สาวสิบเจ็ดค่ะ
เรื่องผอมไม่น่าผอมนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:9:47:29 น.  

 
ตามมาเที่ยวต่อค่ะ รูปสวยเช่นเคย ปิดสถานที่ถ่ายรูปอีกแล้ว อิอิ...
เคยไปรอบที่แล้ว ร้อนมากเลยไปปิดทริปที่กุ้งแม่น้ำซะเลย
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
LoveParadise Parenting Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:15:17:35 น.  

 
สวัสดีค่าาาคุณตุ้ย
มีโอกาสแวะไปแน่นอนค่ะ
แอบชอบสะพานจังเลยค่ะ
ถึงจะเป็นการแบ่งฟาก กั้นไม่ให้เห็นหน้าของสองฝ่าย
แต่จากรูป ทำให้ดูร่มรื่นดีค่ะคุณตุ้ย


โดย: Close To Heaven วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:16:45:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย

ผมก็หวังว่าเพื่อนบล้อกจะอยากลองทำหนังสือกันเองบ้างครับ
อย่างน้อยก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:19:43:25 น.  

 
ได้เห็นทุกซอกทุกมุม ของพระราชวัง บางปะอิน
รูปถ่ายมาได้สวยมากครับ
ยังไม่เคยไปสักครั้งเลยครับ สวยมากๆครับ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:21:02:08 น.  

 
สงสัยต้องให้ตาชีริวนำเที่ยว

ภาพที่ 3-4 เหมือนเป็นมุมบังคับที่คนไปจะต้องถ่ายมาเลย ผมเห้นคนถ่ายรูปมุมนี้เยอะเหมือนกัน

มีสถาปัตยกรรมของหลายๆ ชาติในนั้นเลยแหะ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:22:22:54 น.  

 
เที่ยววังผมไม่สันทัดครับ เน้นซากอิฐ อิอิ

ช่วงนี้วงการกีฬาไทยมีเรื่องน่าปลื้มใจเยอะนะครับ เจ้าเหรียญทองซีเกมส์ บอลโลกหญิงเกือบเข้ารอบ บอลชายแชมป์ซีเกมส์ คัดบอลโลกเก็บ 6 คะแนนเต็ม
รอคุณตุ้ยรายงานผลกีฬาอยู่เนี่ย


โดย: ชีริว วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:23:31:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:7:24:13 น.  

 
ที่นี่รินไปตอนซื้อรถใหม่ๆ บ่อยมากจ้า
ตอนนี้ก็ยังอยากไปตอนฟ้าเจ๋งๆ อีกเพราะสีฟ้าจัดกะตัวอาคารถ่ายออกมาสวยจริงๆค่าา
ชอบๆ คนไม่เยอะด้วยบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Funniest Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:10:44:23 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มาอีกรอบค่าาาาาาคุณตุ้ย จุ๊บ ๆ


โดย: Close To Heaven วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:10:48:37 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย

ตอนผมอ่านป้ายนั้นก็รู้ว่าเขียนผิดครับพี่ 555
แต่ไม่รู้จะบอกใครในวัดให้ท่านแก้ไข 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:14:13:08 น.  

 
เดินชมวิวสวยกันต่อค่ะ
อาคารทรงยุโรปและจีน สลับกับศาลสแบบไทยกลมกลืนไม่ขัดเขินนะคะ
นิคคยแวะครั้งนึงนานแล้วค่ะ ตอนนั้นไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่เพราะเวลาน้อย
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:14:47:53 น.  

 
เอ๋า มือพลาดไปโดนกดส่งซะนี่
ถ้ามีโอกาสผ่านไปอีก ต้องดูให้ทั่วๆแล้วละ
อีกอย่างตอนนั้นเด็ก ไม่ค่อยรู้เรื่องศิลปสวยๆเนาะโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:14:51:27 น.  

 
สวยงามมากๆเลยครับ มุมภาพสวยๆทั้งนั้นเลย
มีประวัติให้อ่านด้วย
ผมเคยไปแต่ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไร 555+นานมากๆแล้วครับถ้ามีโอกาสอยากไปชมอีกครับ

โหวตทองเที่ยวให้เลยนะครับผม ^^

ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจและโหวตให้ด้วย
ช่วงนี้ผมยุ่งๆรับแขกที่มาเยี่ยมที่บล็อกไม่ค่อยได้ออกมาเลยครับ แหะๆ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:16:04:20 น.  

 
สวัสดียามค่ำฝั่งโน้นค่ะคุณตุ้ย :)

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:18:50:45 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2558 เวลา:6:38:38 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย


วัดทางเหนือส่วนใหญ่จะมีแผ่นคำสอนติดไว้ที่ต้นไม้
ผมชอบเดินอ่านมากครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2558 เวลา:10:07:03 น.  

 
อุ้มมาชมภาพสวยๆ ของพระราชวัง
ที่พระราชวังบางประอิน
มากี่ครั้งก็ชอบค่ะ
อุ้มเลยโหวตหมวดท่องเทีย่วให้ค่ะ
ผ่านมือถือค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 20 มิถุนายน 2558 เวลา:11:13:17 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยครับ พี่ตุ้ย ไปแล้วก็อยากไปอีกครับ
ฟ้าสวย ภาพสวย
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 21 มิถุนายน 2558 เวลา:0:00:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มิถุนายน 2558 เวลา:6:39:08 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย


ผมพาหมิงหมิงไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ตอนนี้เลยกลับมาชอบไดโนเสาร์อีกรอบครับ 555

ตอนเย็นก็เพิ่งเปิดดีวีดีดู Jurassic park ภาคแรกครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มิถุนายน 2558 เวลา:21:24:30 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มิถุนายน 2558 เวลา:6:59:41 น.  

 
เป็นรีวิวพระราชวังบางปะอินที่จัดเต็มมาก ขนาดแบ่งออกมามากกว่าหนึ่งตอน จขบ.ตั้งใจทำมาก ชื่นชมครับ ทั้งภาพถ่ายที่สวยเนื้อหาที่เข้มข้น นี่เห็นภาพหลายภาพเนี่ยเป็นโปสเตอร์ได้เลยด้วยนะครับ อลังการมาก


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 22 มิถุนายน 2558 เวลา:9:22:07 น.  

 
สวยจังคุณตุ้ย เห็นแล้วอยากไปเดินอีกรอบค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 24 สิงหาคม 2558 เวลา:18:12:49 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
Tui Laksi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 101 คน [?]
[เปิดหน้าบล๊อกนี้ ใช้งานได้ดี
บน Chrome Browser ค่ะ]3 NEW Blogs, Up Date!

    สระมรกต กระบี่ (27ก.ย.2560)
    น้ำตกร้อนคลองท่อม
กระบี่
(4 ต.ค.2560)
     ร้านอาหารเรือนไม้ กระบี่
(6 ต.ค.2560)
Blogger Tricks
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2558
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
17 มิถุนายน 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Tui Laksi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.