✥พระราชวังบางปะอิน:Bang Pa-In Palace✥ อยุธยา

✥พระราชวังบางปะอิน:Bang Pa-In Palace✥
หรือ Royal Summer Palace

≈เล่าเรื่องเมือง "อยุธยา"≈

"ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา"

"กรุงศรีอยุธยา" ถือได้ว่าเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุด
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เรียกสั้นๆกันว่า "อยุธยา"
ภาษาราชการ " จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :Phra Nakhon Si Ayutthaya "


อยุธยา หลายคนรู้จักดี จากประวัติที่เคยเป็นราชธานีเก่าแก่กว่า 700 ปี ได้รับยกย่อง
จาก UNESCO เป็น มรดกโลก มีวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์นับร้อยแห่ง มีร่องรอย
หลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นอัจฉริยภาพ และความสามารถยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษแห่งราช
อาณาจักร ผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง ทางศิลปวัฒนธรรมและความมั่งคั่ง
ไว้ให้แก่ผืนแผ่นดินไทย... อยุธยาห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กม.สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานได้แก่ วัดและพระราชวัง
พระราชวังในพระนครศรีอยุธยา มีอยู่ 3 แห่ง คือ พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ
- วังจันทรเกษม หรือ วังหน้า และวังหลัง ...และวัง+ตำหนักซึ่งเป็นที่สำหรับเสด็จประพาส
อยู่นอกพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน และตำหนักนครหลวง ที่อำเภอนครหลวง


จขบ.เคยไปเที่ยว จ.อยุธยา เป็นครั้งแรก สมัยเรียนมัธยมมาทัศนศึกษาและเคยมาเที่ยว
พร้อมครอบครัวอีกประมาณ 2-3 ครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค 2558 ก็ได้มีโอกาสมาแวะเที่ยว
กันอีกครั้ง มองเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านความสวยงามจากเดิมมากๆ ทั้งสภาพแลนด์สเคป และ
ความสดใสสวยงามจากการบูรณะใหม่ ที่ยังคงความสวยงามคลาสสิคจากของเดิมอยู่


วันนี้จึงขออัพเดทบล๊อก ... พระราชวังบางปะอิน : Bang Pa-in Royal Palace
:: ตั้งอยู่ใน ต. บ้านเลน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา✥พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์ ที่เป็นไฮไลต์สำคัญ หรือ สัญลักษณ์โดดเด่น
ของพระราชวังบางปะอิน ✥
เป็นสถาปัตยกรรมไทยประณีตงดงามทรงปราสาทโถง
องค์เล็ก อยู่กลางสระ ที่จำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวังสร้างในรัชกาลที่ 5 เดิมสร้างด้วยไม้ทั้งองค์ต่อมา รัชกาลที่ 6 โปรดฯให้เปลี่ยนเสาและพื้น
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของรัชกาลที่ 5
นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามเป็นเลิศในแบบไทยดั้งเดิมที่ยังเหลือไม่มากในปัจจุบัน …
- สะพานตุ๊กตา เป็นสะพานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเลียนแบบสะพานข้ามแม่น้ำไทเบอร์ ในกรุงโรม
ประเทศอิตาลี โดยบนราวสะพานทั้งสองข้างประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตาปูนปั้น
รูปเทพต่างๆของกรีก โดยทรงสั่งเข้ามาจากยุโรป

- ประตูเทวราชครรไล (Tevaraj Kanlai Gate) สถานที่นี้ใช้เป็น
พิพิธภัณฑ์ รถม้าพระที่นั่ง (Royal Carriage Museum)

- กระโจมแตร (Kra-Jom Tae) เป็นศาลารูปทรงแปดเหลี่ยม สร้างตามสถาปัตยกรรม
ของประเทศสเปน ใช้สำหรับทหารเป่าแตรถวายพระเกียรติ์ในคราวเสด็จพระราชดำเนิน


จขบ.ชอบชื่นชมใน ภูมิทัศน์ หรือ Landscape การจัดสวน ในพระราชวัง
บางปะอินมากๆค่ะ เดินชมและเก็บภาพได้เพลิน ลืมความร้อนไปชั่วขณะกันเลยทีเดียว✥พระที่นั่งวโรภาษพิมาน (Waraphat Phiman) รัชกาลที่5 โปรดฯให้รื้อสร้างใหม่เป็น
อาคารทรงวิหารกรีกแบบคอรินเธียรออร์เดอร์ ใช้เป็นที่ประทับและท้องพระโรงร่วมกัน
และในงานพระราชพิธี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2419 เคยเป็นที่รับรองแขกเมืองหลายครั้ง

เช่นปี พ.ศ. 2436 รับรองพระเจ้าชาร์ลคลัสแห่งประเทศรัสเซีย ปี พ.ศ. 2436 รับรอง
มองซิเออราวีร์ ฑูตฝรั่งเศส และปี พ.ศ. 2452 รับรองดุ๊กและดัชเชสโยฮันเบรต แห่ง
เมืองบรันทวีท แห่งประเทศเยอรมัน จนถึงในปัจจุบัน ก็ยังใช้เป็นที่รับรองแขกเมืองสำคัญ
อยู่เสมอ และใช้เป็นที่ประทับเมื่อมีการเสด็จแปรพระราชฐานยังพระราชวังบางปะอิน- พระที่นั่งวโรภาษพิมานและพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญนั้น มีวิทยากรของสำนักพระราชวัง
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระที่นั่ง แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายใน

✥ประตูเทวราชครรไล หรือ อาคารพิพิทธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง✥✥พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง (Royal Carriage Museum @ Tevaraj Kanlai Gate)
มีภาพรถม้าพระที่นั่งที่ใช้ในอดีต โชว์เปรียบเทียบให้เห็นด้วยค่ะ

- เนื่องจากอาณาบริเวณของพระราชวังบางปะอิน กว้างขวาางมาก จขบ. แนะนำให้ใช้บริการ
เช่ารถไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) จะสะดวกและชมได้ทั่วถึง หากเดินเองก็ได้ แต่คงเหนื่อยมากพอสมควร
โดยเฉพาะช่วงอาหาศร้อนๆ จขบ.ไปจออากาศร้อนมาก และคงไม่มีแรงเดินเองได้นานๆ

รถไฟฟ้านี้ขับไม่ยาก หากขับรถยนต์เป็น มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ก่อน แต่ราคาค่าเช่าอาจจะสูง
แต่เราว่าคุ้มกว่าเดินเองค่ะ ค่าบริการ ช.ม.แรก 400.- บาท ช.ม.ถัดไป 100.- บาท
(1 คัน นั่งได้ 4 คน)ขออนุญาตโชว์ตัวคน เก็บภาพพาชมพระราชวังบางปะอิน ไว้เป็นที่ระลึก
เรื่องราวข้อมูลก็เก็บตกจากการค้นหาจากกูเกิ้ลเช่นเคย ขอขอบคุณเจ้าของบทความ
ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ ให้เครดิตไว้ที่ท้ายบล๊อกด้วยแล้วเช่นกัน...


มีค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 30.- บาท
นักเรียน-นักศึกษา 20.- บาท
คนต่างชาติ (Foreigner) 100.- บาท
ปัจจุบัน พระราชวังบางปะอิน เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน
โดยต้องแต่งกายให้สุภาพ และไม่ส่งเสียงดัง ในเวลาระหว่าง 08.00 - 16.00 น.


พระราชวังบางปะอิน( Bang Pa-In Palace) ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง
และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย ในทุกๆปีเป็นพระราชฐานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ มีอาณาบริเวณกว้างขวางและสวยงาม
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย จึงเป็นพระราชวังที่นักท่องเที่ยวนิยม มาเที่ยวชม
กันมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จขบ.จึงบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกเยอะมากพอสมควร
ขอลงภาพอัพเดทบล๊อก ภาคแรก ไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ
"ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาอ่าน และเยี่ยมชมค่ะMusic : BEETHOVEN LULLABY by BabyTunes

Special ThankS :

Sources: - //www.kanchanaburi.go.th/
- //www.ayutthaya.org/
- //place.thai-tour.com/ayutthaya/bangpain/
- //th.wikipedia.org/wiki/ พระราชวังบางปะอิน
- //www.oknation.net/blog/supawan/2012/07/12/

Photos by Tui Laksi
Create Date : 13 มิถุนายน 2558
Last Update : 23 มิถุนายน 2558 17:08:50 น. 32 comments
Counter : 2829 Pageviews.

 
ชอบมากครับที่นี่ ไปกี่รอบๆก็ประทับใจ

Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: PZOBRIAN วันที่: 13 มิถุนายน 2558 เวลา:15:21:52 น.  

 
ภาพสวยจัง ฟ้าสวยแดดใสอย่างนี้น่าถ่ายรูปค่ะ
ได้รถกอล์ฟด้วยเนี่ยเพลินกันเลย
ยิ่งมีมุมสวยๆเพียบเนาะคุณตุ้ยโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 13 มิถุนายน 2558 เวลา:17:48:55 น.  

 
ภาพสวยมาก แต่วันนี้ได้แต่ลากผ่านๆมา
ไว้กลับมาใหม่นะคะ จองที่ก่อนค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 13 มิถุนายน 2558 เวลา:21:50:31 น.  

 
โหวต Travel Blog ครับพี่ตุ้ย

ดูสวย สงบ
และสะอาดมากๆเลยนะครับ

แต่ละมุมที่พี่ตุ้ยถ่ายภาพมา
เหมือนไม่มีคนเลยครับ

น่าไปเดินถ่ายภาพมากๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2558 เวลา:22:46:18 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:6:43:45 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่ตุ้ย

ผมก็พยายามค้นหาคำตอบอยู่ครับ
ว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นเป็อนย่างไร
และเราจะทำอย่างไรได้บ้าง
เพื่อให้ตนเองนั้นสามารถใช้ชีวิตอย่างมีปกติสุข
และอยู่ในศีลในธรรมได้
โดยไม่ต้องทิ้งโลกเพื่อไปบวชอย่างเดียวโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:9:33:11 น.  

 
แวะมาชมพระราชวังบางปะอิน ละเอียอมาก
ยิ่งกว่าไปชมเอง เคยเล่าแล้วว่าทั้งพี่เขยและ
น้องเขยเป็นคนบางปะอิน บ้านเก่าของน้องเขย
ก็ยังอยู่บางปะอิน ผมจึงไปบางปะอินบ่อยมาก
สมัยยังดื่มส่วนมากชิมอาหาร สมัยนี้ส่วนมาก
ก็ไหว้พระครับ ช่วงนี้ก็ติดตามแต่ซีเกมส์
และบอลหญิงชิงแชมป์โลก ลุ้นเข้ารอบ16ทีมในฐานะที่3ของสายที่มีคะแนนดีอีก4ทีจาก
6สาย


โดย: แฟนหงสโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:9:58:10 น.  

 
งามมากทุกภาพค่ะคุณตุ้ย


ส่งโหวตค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:11:22:07 น.  

 
รูปสวยคมสุดๆเลยครับ เป็นโปสการ์ดได้หลายใบเลย


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:12:17:42 น.  

 
อยากไปอีกค่ะหลังจากครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ไป 40 ปีพอดีค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:15:26:25 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะคุณตุ้ย
ภาพสวยค่ะ ราวกับปิดสถานที่ถ่ายรูปอีกแระ อิอิ..
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:17:28:38 น.  

 
สวัสดีค่า คุณตุ้ย ^^
คิดถึงพระราชวังบางปะอินค่ะ
นุ่นเคยไปตอนนั้นประมาณ 10 ขวบได้นะคะ
ยังสวยเหมือนเดิมเลย รักษาดีมากๆเลยค่ะ
ตอนนั้นไปเที่ยวก็ไม่ค่อยรู้อะไร จนมาอ่านประวัติชอบค่ะ
สมัยนั้นสร้างได้งามขนาดนี้ ยากมากเลยนะคะ
โดดเด่นไม่เหมือนที่ไหนเลย

ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆค่า
ไม่ค่อยได้มานะคะ ช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยค่ะ


โดย: lovereason วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:18:05:33 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

รูปสวยมว๊ากกกกกค่ะคุณตุ้ย
ที่นี่เคยไปเที่ยวเมื่อนานมากกกกแล้วค่ะ
เค้าดูแลสถานที่ได้ดีมากเลยค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:22:22:03 น.  

 
ชอบที่นี่มากเลยค่า
เงียบสงบ คนไม่เยอะ ร่มรื่นด้วย

ชอบไปถ่ายภาพดอกไม้ เนินหญ้าเขียวสวยๆ
เค้าบริหารจัดการดีนะคะ มีโอกาสได้กลับไปเรื่อยๆ แน่นอนค่าาปล. สาวเสื้อลายสีม่วง บอกคนเก็บภาพ
คือคุณตุ้ยใช่อะป่าวค้ะ ไม่เคยเห็นออกสื่อมาก่อนเลย ^^


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:23:00:18 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

ภาพและบรรยากาศ ทิวทัศน์
สวยมากค่ะคุณตุ้ย ไม่ได้ไป
มานานมากแล้วค่ะ
ฝันดีนะคะ


โดย: AppleWi วันที่: 14 มิถุนายน 2558 เวลา:23:54:59 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มิถุนายน 2558 เวลา:7:31:24 น.  

 
จากบล็อก
นั่งรถถ้าไม่ไหวจริง ๆ ถึงจะงีบนิดนึง กลัวขาดทุนวิวค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 15 มิถุนายน 2558 เวลา:9:46:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย

แวะมาทักดึกนิดหน่อยครับ
นั่งดูบอลไทย
เล่นดีเชียวครับ
ชนะตั้ง 3-0

แล้วก็นั่งแต่งภาพขาวดำไปอีก 60 กว่ารูปครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มิถุนายน 2558 เวลา:22:51:58 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มิถุนายน 2558 เวลา:7:17:32 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย


หมื่นตาชุดนี้ใกล้จบแล้ว
เหลืออีกตอนเดียวเท่านั้นครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มิถุนายน 2558 เวลา:10:17:15 น.  

 
ขอตามพี่ตุ้ยไปเที่ยวพระราชวังบางปะอินด้วยคนนะครับ

โห!! ไปซะแดดเปรี้ยงๆเลย ร้อนแน่ๆเลย อิอิ

วันนั้นผมไปไหว้พระที่อยุธยาก็ขับรถผ่านอยู่ครับ แต่ไม่ได้แวะเข้าไปเลย

ถ้าไปตอนเย็นๆนี้น่าจะร่มรื่น เย็นสบายน่าดู

บรรยากาศภายในตกแต่งได้สวยมากๆเลยคุณพี่ครับ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 16 มิถุนายน 2558 เวลา:14:24:31 น.  

 
จบซีเกมส์แล้วเย็นนี้18.00น.ชมทีมชาติไทย
ชุดใหญ่ชิงโควต้าไปบอลโลกพบใต้หวันทาง
ช่องไทรัฐทีวีแก้เซ็งครับ ขรู้จักแต่โค้ช
กับศูนย์หน้าธีรศิลย์ แดงดา


โดย: แฟนหงสโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 16 มิถุนายน 2558 เวลา:16:56:29 น.  

 
ไปที่อยุธยาก็หลายครั้ง แต่ที่นี่ยังไม่เคยแวะไปเลยครับ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เยอะเลย

เห็นแวบๆ มีภาษาจีนด้วย แสดงว่าจีนบุกอยุธยามากขึ้นแล้วสินะ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 มิถุนายน 2558 เวลา:23:31:28 น.  

 
สวัสดีจ้าคุณตุ้ย

หายศีรษะไปหลายวันเพราะคอมเจ๊งค่ะ
เพิ่งกลับมาอัพบล็อกใหม่เมือ่วานซืน
เพิ่งจะว่างแวะมาเยี่ยม คุณตุ้ยสบายดีนะคะ

เคยไปเที่ยวที่นี่ค่ะ แต่ก็นานมากแล้ว
นี่ถ้าไม่เห็นคนก็เหมือนหยุดเวลาไว้เลยนะคะ
สถาปัตยกรรมงดงามมากกกก
คุณตุ้ยเลือกมุมที่ถ่ายภาพได้สวยทุกภาพเลย
เพิ่งรู้ว่าเขามีรถกอล์ฟให้เช่าด้วย
แบบนี้ผู้สูงอายุไปเที่ยวได้สบายเลยเนาะ


โดย: haiku วันที่: 16 มิถุนายน 2558 เวลา:23:37:16 น.  

 
สวยจังค่ะคุณตุ้ย ร่มรื่น น่าไปเดินชมจริง ๆ ... ที่นี่มีศิลปะทางตะวันตกผสมผสานเยอะเหมือนกันนะคะ ... คุณตุ้ยจับภาพได้เก่งจัง เกือบจะไม่มีคนในทุกภาพเลย ... ภาพสวยมากค่ะ

หายเฮดบ่อย ๆ เลยค่ะช่วงนี้ แหะแหะ ขอบคุณคุณตุ้ยมาก ๆ ที่แวะไปนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:2:13:27 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:7:38:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย
วันนี้หมื่นตานำเสนอเป็นตอนสุดท้ายแล้ว
ขอให้พี่ตุ้ยมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:8:41:06 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:1:15:28 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ทองกาญจนา Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog

เมื่อปี ๒๐๑๓ พาเพื่อนๆ ไปเที่ยว พวกเขาชอบมากค่ะ ปีนี้ปลายปี มีเพื่อนอีกกลุ่มที่จะพาไปชม ช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยค่ะ


โดย: Maeboon วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:13:17:39 น.  

 
ไม่ได้ไปนานมากเหมือนกันครับ..

เห็นภาพข้างบน เขารักษาได้ดี สอาด สวย
แม้แต่ คราบหรือร่องรอยน้ำทีขึ้นลง ก็ไม่เห็น

ค่าธรรมเนียมเข้าไม่แพง..เลย.. แต่ค่าเช่ารถ
ราคาแรงไป..


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 19 มิถุนายน 2558 เวลา:16:57:12 น.  

 
มาชมภาพสวยๆค่ะ
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog


โดย: newyorknurse วันที่: 20 มิถุนายน 2558 เวลา:1:27:21 น.  

 
เคยไปสองรอบแล้ว อยากไปอีกค่ะ

สวยมากเลยค่ะคุณตุ้ย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 24 สิงหาคม 2558 เวลา:18:06:31 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
Tui Laksi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 101 คน [?]
[เปิดหน้าบล๊อกนี้ ใช้งานได้ดี
บน Chrome Browser ค่ะ]3 NEW Blogs, Up Date!

    ป่าในกรุง ประเวศ (16 ต.ค.2560)
    น้ำตกร้อนคลองท่อม
กระบี่
(4 ต.ค.2560)
     ร้านอาหารเรือนไม้ กระบี่
(6 ต.ค.2560)
Blogger Tricks
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2558
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
13 มิถุนายน 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Tui Laksi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.