✥แวะเที่ยว เมืองน่าน✥ หิ้วกล้อง ท่องเหนือ - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ


✥แวะเที่ยว เมือง น่าน✥


คำขวัญ จ.น่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
วันนี้ จขบ.ขอแชร์ภาพความประทับใจ ที่เป็นประสบการณ์เมื่อได้มาแวะเที่ยวเมืองน่าน
สัมผัสเส้นทางแห่งศรัทธาและความงามทางศาสนา เริ่มต้นตระเวนไหว้พระ
ตามวัดสำคัญทันทีที่มาถึง ได้แก่วัดที่ขึ้นชื่อของเมืองน่าน

ซึ่งตั้งอยุ่ใกล้ ๆ กัน แนะนำ 4 วัดนี้ก่อนเลยค่ะ ให้จอดรถไว้แล้วเดินไป...เริ่มตั้งแต่

- วัดมิ่งเมือง ต่อด้วย - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ และวัดศรีพันต้น
ปิดท้ายด้วย วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
น่าน ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือ
ที่มีธรรมชาติเป็นผืนป่า สายน้ำ ทะเลหมอก หล่อหลอมรวมกับ วิถีวัฒนธรรมของ
ผู้คนชาวไทยลื้อ ทำให้เสน่ห์ของ "น่าน" ไม่ได้มีเพียงธรรมชาติอันสวยงาม
แต่ยังมีศิลปวัฒนธรรม-ประเพณี ที่แฝงด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ...เมืองน่านเริ่มก่อร่างสร้างเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

สถานที่แห่งแรก คือ วัดมิ่งเมือง กับเสาหลักเมือง

✥วัดมิ่งเมือง ที่ในบริเวณวัด เป็นที่ประดิษฐาน เสาหลักเมือง
ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ เป็นฝีมือตระกูลช่าง
เชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมาก ใช้เวลาสร้างเสร็จถึง 12 ปีเสาหลักเมือง อยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ สูงประมาณ 3 เมตร
ฐานประดับด้วย ไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์
มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา


ลวดลายปฎิมากรรมปูนปั้น ที่หน้าประตูทางเข้าของพระอุโบสถล้านนา วัดมิ่งเมือง
วิจิตรสวยงามปราณีตมากๆ เฉพาะงานปฎิมากรรมปูนปั้น ใช้เวลาปั้นประมาณ 5 ปี


ภายในพระอุโบสถ มีพระประธาน และภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงให้เห็น
วิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน และฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน


พระสีวลี ตั้งบูชา อยู่ข้างนอกด้านข้าง พระอุโบสถล้านนา
มองจากประตูพระอุโบสถ สามารถเห็น ศาลา เสาหลักเมือง
✥วัดภูมินทร์✥ ... จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถ
พระวิหารและพระเจดีย์ประธาน
อาคารพระอุโบสถ วัดภูมินทร์ ด้านหน้า มีหัวพญานาค

อาคารพระอุโบสถ วัดภูมินทร์ ด้านหลัง มีหางพญานาคม้วนขดอยู่


ความสวยแปลกของ " วัดภูมินทร์ " ที่เป็นหนึ่งเดียว คือ...เป็นวัดที่สร้าง
ทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว
แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว


วัดภูมินทร์ ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ.2410
(ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี
ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์
หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องปฤษฏางค์ (หลัง) ชนกัน ประทับนั่ง
บนฐานซุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
อีกมุมของพระอุโบสถภายในพระอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำนาน
พื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต และ ภาพที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่ง คือ
ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน "กระซิบรักบันลือโลก" ซึ่งมีความงดงาม และประณีตเป็นอย่างมาก


คำแปลภาษาพื้นเมือง คือ " ความรักน้องนั้น พี่จะเอาฝากไว้ในน้ำก็กลัวหนาว
จะฝากไว้กลางท้องฟ่้าอากาศกลางหาว ก็กลัวเมฆหมอกมาปกคลุมรักของพี่ไปเสีย
หากเอาไว้ในวังคุ้ม เจ้าเมืองมาก็จะเอาความรักของพี่ไป เลยขอฝากไว้ในอก
ในใจของพี่ จะให้ร้องไห้รำพี่รำพันถึงน้อง ไม่ว่ายามนอนหลับหรือสะดุ้งตื่น "
ความงดงามภายในพระวิหาร กับ มัคคุเทศก์น้อย (Little guide)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ด้านหน้าพระอุโบสถ

หอไตรวัดภูมินทร์

สถูปเจดีย์พระมาลัยโปรดโลก


✥วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร✥ พระอารามหลวง

ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ำ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของ
ศิลปะสุโขทัย ลักษณะคล้าย วัดช้างล้อม จัหวัดสุโขทัย ในอดีตเจ้าผู้ครองนครใช้เป็น
สถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ภายในวิหาร ประดิษฐาน พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี อายุตรงกับช่วงสมัยสุโขทัย
ตอนปลาย เป็นพระประธาน ปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง

เป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทานอภัย มีส่วนผสมของทองคำ 65%
ฝีมือสกุลช่างน่าน

เจดีย์ทรงลังกา(ทรงระฆัง)วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
...รอบฐานองค์พระเจดีย์ ก่ออิฐถือปูนและ ปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก
และที่มุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ “ค้ำ” องค์เจดีย์ไว้
จึงเป็นที่มาชื่อ... วัดพระธาตุช้างค้ำ


ต้นไม้ใหญ่มากๆ อายุเกิน 100 ปี


จังหวัดน่าน เป็นเมืองเล็กๆ มีภูเขาล้อมรอบ อดีตเมืองน่าน ที่เคยเป็นแหล่ง
ที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือ ที่มีการสู้รบปราบปรามกัน อย่างรุนแรง

ปัจจุบัน "เมืองน่าน" สงบเรียบร้อย ยังดำเนินวิถีชีวิตอย่างสงบสุข
และเรียบง่าย ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
โดยมีแม่น้ำน่าน ... เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองจังหวัดน่าน มีภูมิประเทศส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่ราบ
จะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด และยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป็น
ดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ


เสน่ห์ดึงดูดใจของเมืองน่าน...คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ ที่นักท่องเที่ยวไม่น่าพลาดกันค่ะ

"ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาอ่าน และเยี่ยมชมค่ะ

lozocat lozocat
lozocat lozocat


Special ThankS :
สถานที่ - วัดสำคัญในตัวเมืองจ.น่าน
Sources : - //www.nan.go.th/
- //thai.tourismthailand.org
- //th.wikipedia.org/wiki/
- //travel.kapook.com
- //www.paiduaykan.com/travel/

- P้hotos :... by Tui Laksi
MUSIC : Lost In Time.mov
Uploadedby... Chamras Saewataporn
กรอบ MVสวยๆ ...จาก คุณ lozocatCreate Date : 04 มีนาคม 2558
Last Update : 4 มีนาคม 2558 15:33:56 น. 48 comments
Counter : 2021 Pageviews.

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: kor_pink วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:15:53:44 น.  

 
เป็นจังหวัดที่อยากไปเที่ยวมากค่ะ
แต่ช่วงนี้คงไม่ไหว เวลาร้อนจะร้อนสุด ๆ
เหมาะกับการไปหน้าหนาวนะคะ
มาลงชื่อไว้ก่อนค่ะ ไว้มาส่งกวำลังใจอีกทีค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:18:21:48 น.  

 
ไปสำรวจมาทั่วแระ วัดในอ.เมือง
แต่ไม่ได้ถ่ายภาพมาเท่าไรเพราะรู้ว่า
บ้านนี้ถ่ายมาแว้วววว มาก็อปเอาดีกั่ว

วันนี้ยากจนแล้วค้าบ ไว้มาใหม่โดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:20:37:22 น.  

 
นิคนะได้ยินมานานค่ะ กับภาพปู่ม่านย่าม่านกระซิบรัก
เพิ่งจะได้รู้ความหมายของถ้อยคำนี่แหละ
หวานลึกซึ้งเนาะคนโบราณเนี่ย ช่างเปรียบดีแท้ค่ะ

ศาลาเสาหลักเมืองสวยมาก
ชอบลวดลายปูนปั้นด้วยค่ะละเอียดยิบยับเลยนะคะ
ฝีมือช่างล้านนาดีจริงๆค่ะ

// ป่าวงอลค่า จิงๆนะ
หมายความตามนั้นเลยค่ะ
บางช่วงนิคจะไม่ว่างน่ะ ถ้ารับโหวตแล้วมันจะไม่ทันนุงนังไปอีก
อยากเล่นแบบสบายๆมากกว่า


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:22:51:44 น.  

 
รอบนี้มาส่งกำลังใจและส่งเข้านอนค่ะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:0:14:25 น.  

 
วันนี้ตามพี่ตุ้นทัวร์เหนือต่อค่า
วันทางเหนือ สวยๆทั้งนั้นเลย
วัดมิ่งเมือง สวยคล้ายวัดร่องขุ่นเลยนะคะ
ซุ้มเสาหลักเมืองก็ศิลปะคล้ายๆกันเนาะ

ป่านนี้คงหลับเอาแรงรอลุ้นบอลรอบดึกแล้ว
ราตรีสวัสดิ์ด้วยหนึ่งโหวตจ้า
จุ๊บๆๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:0:21:30 น.  

 
สวยจังค่ะคุณตุ้ย ชอบคำบรรยายของคุณตุ้ยเกี่ยวกับจังหวัดน่านค่ะ .. วัด โบสถ์ สวยมาก ๆ เลยนะคะ โดยเฉพาะวัดภูมินทร์ สวยจริง ๆ ค่ะ ... น่านเป็นอีกจังหวัดที่อยากไปเยือน ไม่เคยไปเลยค่ะคุณตุ้ย ...

กว่าจะได้มา เปลี่ยนเป็นอีกวันเลยค่ะคุณตุ้ย เดี๋ยวจะลองโหวตดู มาแบบหมดโควต้าจากช่วงเช้า ค่ะ


โดย: Tristy วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:0:42:15 น.  

 
ได้ด้วยค่ะคุณตุ้ย :)

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:0:45:06 น.  

 
ตื่นมาเชียร์ก่อนเวลาดูปืนก่น หงส์ยังไม่มาครับ


โดย: แฟนหงสโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:2:45:22 น.  

 
เริ่มมาได้ 25 นาที ยัง 0 - 0


โดย: Tui Laksi วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:3:26:21 น.  

 
ได้แล้วครับ เฮนเดอสันยิงให้หงส์แดงขึ้นนำ
1-0ครับ


โดย: แฟนหงสโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:3:31:50 น.  

 
*** GOAL *** 1-0!!! ...เฮนเดอร์สัน ...
นาที 29 เฮนเดอร์สันวอลเลย์เข้าไปอย่างสวยงาม


โดย: Tui Laksi วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:3:43:35 น.  

 
นาที51หริดโม่งให้หงส์แดงขึ้นนำ2-0ครับ


โดย: แฟนหงสโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:4:10:08 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:4:12:53 น.  

 
ติดตาม รายงานสดการแข่งขันได้ ทางทวิตเตอร์ @ThaiLFC
และลิงค์นี้ //thailand.liverpoolfc.com/news/latest-news/livelivbl5315 #LFCThailand

เริ่มครึ่งหลัง...นาที 51 *** GOAL *** 2 - 0 /สเตอร์ริดจ์


โดย: Tui Laksi วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:4:23:46 น.  

 
หมดเวลาหงส์แดงชนะไป2-0ครับ


โดย: แฟนหงสโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:4:51:11 น.  

 
‬FULL - TIME!... Liverpool FC 2 - 0 Burnley Football Club

จบเกม! ลิเวอร์พูลเอาชนะเบิร์นลีย์(คลีนชีต)
2 - 0

...จากประตูของเฮนเดอร์สัน และสเตอร์ริดจ์
โดย: Tui Laksi วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:5:10:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย

โหวต travel blog ให้นะครับพี่
ผมยังไม่หายป่วยเลยครับ

แต่เมื่อคืนแอบตื่นมานั่งดูหงส์ครับ 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:6:31:12 น.  

 
วะว้าว วัดสวยมาก ภาพก็ถ่ายสวยแสงเงาแจ่ม ดูเสาแต่ละต้นสิ อลังการงานสร้างมากๆ เลย


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:9:24:00 น.  

 
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

สวยเนาะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:12:14:20 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณตุ้ยที่ได้รับรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม "แปะหัวใจในเดือนแห่งความรัก ปี 58" ด้วยครับ


โดย: **mp5** วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:17:41:39 น.  

 
ขอบคุณคะแนนโหวตด้วยนะครับพี่ตุ้ย
ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีครับ
ต้องกินยาต่อครับ
จนกว่าจะหายขาดจริงๆโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:19:22:32 น.  

 
ตั้งใจกลับมาสำรวจภาพอีก ติดใจๆๆๆๆ
ขอแหกคอกโหวตโฟโต้นะตัวเอง
จะได้ไปขึ้นท็อปที่หมวดนี้ด้วย

จิตรกรรมฝาผนังของหนานบัวผันเนี่ย
มีที่วัดหนองบัวด้วย แต่มีน้อยกว่า
ฝีมือเดียวกันอย่างไม่อยากสงสัย
จะมีภาพมาฝากกันบ้างไหมค้าบโดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:20:07:42 น.  

 
ขออำภัยที่แวะมาเยี่ยมช้าไปหน่อย
ช่วงนี้คอมอาการไม่ค่อยดี
เลยใช้คอมไม่สะดวกเท่าไหร่
ขอบคุณคุณตุ้ยมาก ๆ ที่แวะไปฟังเพลงและโหวตให้นะคะ
วันนี้อยู่คุยนานไม่ได้
ขอนุญาตตระเวนเยี่ยมเพื่อน ๆ ก่อนละกันน้า
โหวตให้ค่า


โดย: haiku วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:22:31:01 น.  

 
แพร่กับน่านเป็นสองจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่ผมยังไม่เคยไปเที่ยวแบบเต็มๆเลยครับ ว่าจะหาโอกาสขึ้นไป แต่เพื่อนบล็อกเราไปล่วงหน้าผมกันเกือบหมดแล้วเนี่ย
ตอนนี้เมืองยังสวยสงบ แต่ถ้าคนเที่ยวเยอะๆกลัวจะกลายเป็นเชียงใหม่ไปนะครับ
วัดมิ่งเมืองนี่สวยมาก น้องๆวัดร่องขุ่นเลย
วัดภูมินทร์ก็มีภาพปู่ม่านย่ามานอันโด่งดัง (จนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าดังเพราะอะไร?)
เจดีย์วัดช้างค้ำ คล้ายๆวัดเชียงมั่นเลยครับ


โดย: ชีริว วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:23:12:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:6:51:33 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

ตามมาเที่ยวเมืองน่านด้วย ภาพสวยครับ

โหวตส่งกำลังใจไปให้คุณตุ้ยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: **mp5** วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:7:39:44 น.  

 
ช่วงนี้ฟอร์มแรงจริงๆครับ หยุดไม่อยุ่
พี่ตุ้ยเลยเที่ยวเพลินเลย อิอิ
เมืองน่านนี่น่าไปจริงๆครับ เมืองสงบ สะอาด
ยิ่งยังไม่ค่อยบูมด้วย ยิ่งน่าไป คนไม่พลุกพล่าน
วัดสวยๆเยอะมากๆ ผมนี่อยากไปบ้างเลยครับ
วันนี้แวะเอาบุญมาฝากด้วยครับโดย: Ariawah Auddy วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:11:28:21 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog


ชอบจังหวัดน่านมาก แต่ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยค่ะคุณตุ้ย วัดสวยมาก ต้นไม้ก็สวย คงต้องหาโอกาสไปเที่ยวเมืองน่านในฝันสักที


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:12:09:59 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog


ชอบคำกระซิบรักของปู่ม่าน มากเลยค่ะ


โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:13:17:33 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปลาทอง9 Food Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ว้าว ๆ ๆ ๆ ขอตามไปเที่ยวด้วยค่ะ
ปลายปีที่แล้ว สามีไปน่านมาค่ะ แต่ไปทำงาน
เค้าบอกว่าตอนนี้คนไปเที่ยวน่านกันเยอะมากขึ้น
ดูจากบล๊อกคุณตุ้ย มีวัดสวย ๆ หลายที่เลยค่ะ น่าสนใจมาก ๆ


โดย: Close To Heaven วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:15:14:23 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณตุ้ย

วันนี้ได้ชมจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่สวย น่าไปเที่ยวมากๆเลยค่ะ วัดมิ่งเมืองก็สวยมาก ๆ

หมวดโค้วต้าท่องเที่ยวเพิ่งใช้ไปค่ะ เดี๋ยวแวะมาส่งกำลังใจพรุ่งนี้นะคะ

Have a nice day na ka คุณตุ้ยโดย: LoveParadise วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:15:43:08 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ้ย

พักผ่อนเยอะๆพอทำได้
แต่ออกกำลังกายนี่ยากเลยครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:22:27:32 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคน วัดดูน่าเที่ยวมากครับ สวยงาม รายละเอียดสุดยอดเลย

ภายในองค์พระเหลืองทองอร่ามไปหมดเลย

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:23:43:47 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณตุ้ย
มาเที่ยวด้วยคนค่ะ สวยจัง


โดย: Banana Muffin วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:1:18:00 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ้ย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:6:45:49 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดียามเช้าค่ะคุณตุ้ย

คุณตุ้ยเที่ยวทางเหนือยาวลงมาเลยนะคะ สถานที่ก็สวยมากๆ

วันนี้โหวตให้กับวัดสวยๆค่ะ

ขอบคุณคุณตุ้ยเช่นกันนะคะที่แวะไปเที่ยวอิตาลีด้วยกัน โรงแรมสวยน่าพักแต่ชาร์ตค่าว่ายนํ้านี่ไม่ไหวจริงๆค่ะคุณตุ้ย อย่างค่าทางด่วนอุโมงค์ก็แพงอันนี้เข้าใจอยู่ค่ะเพราะกว่าจะเป็นถนนลอดภูเขาใหญ่ๆข้ามประเทศ คงใช้งบประมาณเยอะพอสมควรค่ะ

มีความสุขวันหยุดนะคะ


โดย: LoveParadise วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:14:42:34 น.  

 
สวัสดีค่า
ขอแวะมาเที่ยวเหนือที่เมืองน่านด้วยนะคะ
ยังไม่มีโอกาสทัวร์น่านเลยค่ะ
พอได้มาเที่ยวบล๊อคนี้ เลยทราบว่ามีวัดสวยๆน่าไปเที่ยวหลายวัดเลยนะคะ


โดย: prizella วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:15:15:24 น.  

 
น่านเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยากไปมากค่ะ อยากไปชมวัดภูมินทร์ด้วยตัวเองสักครั้ง ขอบคุณที่พาเที่ยวนะคะ รูปสวยมาก


โดย: sawkitty วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:15:25:34 น.  

 
มาทักทายในวันหยุดค่ะคุณตุ้ย
ช่วงนี้อากาศร้อนมาก ๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:18:46:25 น.  

 
เราก็กำลังอยู่แพร่และน่าน
ร้อนแทบละลายเลยโดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:19:59:21 น.  

 
เช้าวันอาทิตย์ที่มีแต่ควันครับพี่ 555

เมื่อคืนนั่งดูบอลคู่สเปอร์
วันนี้หวังว่าหงส์จะโชว์ฟอร์มเด่นอีกครั้งนะครับพี่

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตด้วยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:7:32:23 น.  

 
คืนนี้23.00น.หงส์แดงเจอแบลคเบิร์นในเอฟเอ
คัพ น่าจะผ่านได้น่ะครับ


โดย: แฟนหงสโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:10:15:09 น.  

 
สวัสดีค่า คุณตุ้ย ^^

น่านเป็นจังหวัดที่นุ่นอยากไปมากๆค่ะ
ยังไม่มีโอกาสซะที
ตอนนี้อยู่ในหนึ่งเมืองต้องห้ามพลาด คิดว่าน่าจะบูมได้ไม่ยาก
บรรยากาศจังหวัดเหมือนเชียงราย หรือ แนวๆ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนเลยนะคะ
สวยสงบ วัดงามๆทั้งนั้น

ชอบภาพที่สามมากเลยค่ะ
ยอดพระเสาหลักเมือง (ไม่รู้จะเรียกว่ายังไง กลัวผิดค่ะ TT)
เป็นรูปเศียรพระ ดูน่าเกรงขามมาก
เรียกว่าพระปรางค์สี่ทิศมั๊ยคะ อยากรู้จัง

ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆค่า
มีความสุขมากๆนะคะ
ไม่ค่อยได้เข้ามาค่ะ เอาไว้จะมาเยี่ยมใหม่ค่าโดย: lovereason วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:10:29:12 น.  

 
ไม่เคยแวะเที่ยวที่นี่สักทีครับ
ถ้าได้โอกาสต้องไปใหได้เลยครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: PZOBRIAN วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:12:22:25 น.  

 
ภาพสวยขนาดนี้จะมุดลงดินไปหนายยย ขึ้นมาๆ อิอิ ถ่ายภาพท่องเที่ยวขอแค่ไปสถานที่สวยๆ ในวันที่สวยๆ เท่านั้นแหละเป็นได้ภาพสวยๆ ค่อยข้างชัวร์ชัวร์

ฮอลแลนด์ตอนใหม่มาแล้วจ้า ไปชมกัน


4Days4Nights Holland in my mind ตอนที่ 3 Volendam เมืองชายทะเลแฝงมนต์สเน่ห์


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:15:36:09 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ
โหวดสาขาphoto ค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 10 มีนาคม 2558 เวลา:6:02:29 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Photo Blog

ภาพสวยจนอยากไปเที่ยวเลยค่ะ


โดย: Maeboon วันที่: 10 มีนาคม 2558 เวลา:19:14:48 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
Tui Laksi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 101 คน [?]
[เปิดหน้าบล๊อกนี้ ใช้งานได้ดี
บน Chrome Browser ค่ะ]


3 NEW Blogs, Up Date!

    ผลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ : ลิเวอร์พูล 1-1 เชลซี (26 พ.ย.2560)
    เที่ยวพัทยา ชลบุรี
(28 พ.ย.2560)
     แบบอย่างของ "พ่อ" ขอตามรอยพระบาท (23 พ.ย.2560)
Blogger Tricks


New Comments
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
4 มีนาคม 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Tui Laksi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.