Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2554
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
4 กรกฏาคม 2554
 
All Blogs
 

แสนโกฏิจักรวาล

หนังสือเรื่อง พระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน ของสุชีพ ปุญญานุภาพ ถือได้ว่าเป็นเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ท่านอาจารย์สุชีพได้อ่านและย่อความพระไตรปิฏกภาษาบาลีทั้งหมดมาเป็นภาษาไทยที่อ่านง่ายและกระชับมีสารบัญต้นเล่มอละสารบัญท้ายเล่ม (ดัชนี
คำค้น) อย่างละเอียดในสารบัญท้ายเล่ม มีคำว่า “ดาราศาสตร์”อยู่คำหนึ่ง ผมไปค้นพบคำนี้โดยบังเอิญ จึงตามไปดูว่ามีข้อความอะไรเกี่ยวกับดาราศาสตร์
ปรากฏว่ามีคำนี้อยู่ในเชิงอรรถของพระสูตรเล็กๆพระสูตรหนึ่ง เชิงอรรถบอกไว้ว่า

ข้อนี้นักดาราศาสตร์คงจะพอใจที่พบว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงว่า ยังมีโลกอื่น มีพระจันทร์ พระอาทิตย์อื่นอีกมากมาย

พออ่านอย่างนี้ เอ๊ะ...ชักน่าสนใจ จึงลองดูย้อนไปว่า ท่านให้ความเห็นสำหรับพระสูตรไหน แต่พระสูตรนี้ท่านไม่ได้บอกชื่อเพราะสั้นมาก มีข้อความที่ย่อแล้วดังนี้

“ตรัสแสดงธรรมแก่พระอานนท์ เรื่องมีโลกธาตุขนาดเล็กจำนวนพัน ขนาดกลางจำนวน 2 พัน ขนาดใหญ่ จำนวน 3 พัน มีพระจันทร์ พระอาทิตย์ จำนวนพันๆ”

ดูก็เข้าท่าดี พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีดวงอาทิตย์เป็นพันๆ อาจหมายถึง ดาวฤกษ์ ทำให้อยากรู้ว่าพระสูตรจริงๆ มีมาอย่างไรเผื่อมีข้อมูลอย่างอื่นที่ไม่ได้เก็บเอาไว้อีก
เมื่อสืบต่อไป ผมค้นพบว่า สิ่งที่พระสูตรบอกไปพ้องกับดาราศาสตร์ปัจจุบัน ยิ่งกว่าที่อาจารย์สุชีพคิดเสียอีก

ค้นหาอยู่ไม่นานผมก็ทราบว่า พระสูตรที่ผมกำลังสนใจนี้ชื่อ จูฬนีสูตร อยู่ในพระสุตตันตปิฏก อังคุตตรนิกายติกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อานันทวรรค เป็นพระสูตรสุดท้ายในอานันทวรรค ที่บอกที่อยู่ไว้อย่างละเอียด

ผู้ไม่สันทัดอาจจะงง ( ความจริงโครงสร้างไม่ต่างจาก IP Address เท่าไหร่) ทั้งนี้เผื่อสะดวกแก่ผู้อ่านที่สนใจจะไปดูเองโครงสร้างของพระไตรปิฏกมีอธิบายไว้ในพระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชนเช่นกัน ผู้สนใจอาจลองหามาอ่านดูได้ต่อไปนี้เป็น จูฬนีสูตร ตามที่ผมเก็บความได้ แบบไม่ย่อจนเกินไป
พระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่า เคยได้ยินพระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า พระอภิภู สาวกของพระพุทธเจ้าในอดีต ชื่อพระสิขี ยืนอยู่บนพรหมโลก แสดงธรรมให้ได้ยินไปถึง1,000 โลกธาตุ ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเองจะทำให้ได้ยินไกลแค่ไหน

พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า นั่นแค่พระสาวก ส่วนพระพุทธเจ้านั้นทำได้มากกว่าจนประมาณมิได้

พระอานนท์ถามซ้ำ พระพุทธเจ้าก็ทรงตอบซ้ำ

พระอานนท์ถามอีก พระพุทธเจ้าเลยทรงเล่ารายละเอียดให้ฟัง ทรงเล่าว่าในโลกธาตุอย่างเล็กมี 1,000 โลกธาตุ (หรือจักรวาล) แต่ละจักรวาลประกอบด้วยโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ทวีปต่างๆ สวรรค์ทุกชั้น เทพยดา พรหม พรหมโลก และมีอย่างนี้เหมือนกันหมดในทุกจักรวาล (เหมือนกำลังทรงบอกโดยอ้อมว่า เท่านี้แหละที่สาวกสามารถกระจายเสียงได้ )

นั่นคือโลกธาตุอย่างเล็ก มีดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ดวงจันทร์ 1,000 ดวง ฯลฯ

ในโลกธาตุอย่างกลางมีจักรวาลมากกว่าในโลกธาตุอย่างเล็กอีก 1,000 เท่า นั่นคือมี 1,000 x 1,000 เท่ากับ 1ล้านจักรวาล

ในโลกธาตุอย่างใหญ่มีจักรวาลมากกว่า กว่าโลกธาตุอย่างกลางอีก 1,000 เท่า เพราะฉะนั้นจึงมี 1,000 x 1,000 x 1,000 เท่ากับ1 พันล้านจักรวาล นั่นคือมีมากมาย (ในตัวบทไม่ได้บอกว่ามี 1 พันล้าน แต่ใช้คำว่าใหญ่โตขึ้นไปอีก ว่ามีแสนโกฏิจักรวาล หรือนับไม่ถ้วนนั่นเอง)

แล้วทรงบอกว่า พระพุทธเจ้านั้นเทศน์ให้ได้ยินกันทั้งโลกธาตุอย่างใหญ่ หรือยิ่งกว่านั้นก็ได้

พระอานนท์ถามว่าทำอย่างไร ทรงตอบว่า ทรงแผ่รัศมีไปและตรัสให้ได้ยิน

พระอานนท์ตื่นเต้นว่า ตนเองได้เป็นสาวกของพระศาสดาที่มีฤทธิ์มาก

พระอุทายีขัดคอว่า ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับตัวพระอานนท์เลย

พระพทธเจ้าตรัสห้ามพระอุทายีว่า อย่าพูดแบบนั้น เพราะเพียงจิตเลื่อมใส

พระพุทธเจ้าก็เป็นบุญมากแล้ว แต่พระอานนท์จะทำได้ดีกว่านั้น เพราะจะได้ปรินิพพานเลยทีเดียว

จูฬนีสูตร จบเพียงแค่นี้ สั้นนิดเดียว

ถ้าอนุโลมว่าตัวเลขที่พระพุทธเจ้าทรงบอกเป็นการกำหนดจำนวนแบบหลวมๆ เพื่อให้ห็นความแตกต่าง คำอธิบายของพระพุทธเจ้าก็ชวนให้นึกถึงโครงสร้างของเอกภพ ตามคำอธิบายของนักดาราศาสตร์

1 จักรวาล = 1 ระบบสุริยะจักรวาล
1โลกธาตุเล็ก = 1,000 ระบบสุริยะ = 1 ดาราจักร (กาแล็กซี่)
1โลกธาตุกลาง = 1,000 โลกธาตุเล็ก = 1 กระจุกดาราจักร (Local group)
1โลกธาตุใหญ่ = 1,000 โลกธาตุกลาง = 1 เอกภพ

ความคิดเรื่องโครงสร้างเอกภพจาก 2 ยุคสมัย มาพ้องกันได้ ก็ประหลาดดี

ผมค้นคว้าต่อไปอีกหน่อย ด้วยความคิดสะกิดใจว่า อ.สุชีพบอกว่า “ขนาดกลางจำนวน 2 พัน ขนาดใหญ่จำนวน 3 พัน ”

แต่ฉบับแปลเป็นไทยที่ได้จากอินเตอร์เนตบอกว่าขนาดกลางมี 1,000 ยกกำลัง 2 หรือ 1 ล้าน ขนาดใหญ่มี 1,000 ยกกำลัง3 หรือ 1 พันล้าน ทำไมให้ตัวเลขต่างกัน

ผมไปที่ห้องสมุดสำนักเรียนวัดบวรนิเวศค้นดูพระไตรปิฏกภาษาไทย พระไตรปิฏกภาษาอังกฤษ ดูอรรถภาษาไทย และดูต้นฉบับภาษาบาลี ด้วยความช่วยเหลือของพระมหาศิลปที่ประจำอยู่ที่นั่น

พบว่าฉบับต่างๆ เกือบทุกฉบับใช้ 1,000 ยกกำลัง 2 กับ 1,000 ยกกำลัง3 ไม่ใช่ 2,000 กับ 3,000 แต่มายุติที่ในอรรถกถาขยายความชัดเจนว่าเป็น 1,000 ยกกำลัง2 กับ 1,000 ยกกำลัง3 ซึ่งเข้ากันกับความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเอกภพในปัจุบันมากกว่า

ปัญหาอยู่ที่การแปลคำ 2 คำ ทวิสหสสี กับ ติสหสสี อ่านผ่านๆก็แปลกันว่า 2,000 กับ 3,000 ต้องอ่านอรรถกถาจึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริง อ.สุชีพท่านคงเห็นว่าพระสูตรเล็กจึงอ่านเร็วๆเพื่อเอาไปย่อเลยเข้าใจผิดไป
เอกภพออกใหญ่โต จะมีแค่ 3,000 จักรวาลได้อย่างไร ต้องแสนโกฏิจักรวาลนั่นแหละจึงจะสมกัน

ภาพถ่ายจากอวกาศดดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเป็นการถ่ายภาพให้เห็นทิวทัศน์ได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีการถ่ายกันมา แสดงให้เห็นว่า ถ้ามองให้ลึกพอ จากจุดนิดเดียวบนท้องฟ้า เราสามารถเห็นดาราจักรมากมายนับไม่ถ้วน หากเป็นทั่งทั้งท้องฟ้า คงนับถึงแสนโกฏิดาราจักร-จักรวาลได้ไม่ยาก


คัดลอกมาจากหนังสือ คนค้นดาว ของ วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

ภาพประกอบจาก

//www.buddha-dhamma.com/images/wbques_1267022565/_Bd&Anon36k.jpg

//www.vcharkarn.com/uploads/31/31443.jpg


หากท่านใดต้องการคัดลอกบทความนี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาแปะลิงค์ของเวป trendytarot ที่บล็อกหรือเวปของท่านด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
กระติ๊บน้อย
 

Create Date : 04 กรกฎาคม 2554
6 comments
Last Update : 4 กรกฎาคม 2554 16:47:18 น.
Counter : 2892 Pageviews.

 

invincible power จริง ๆ

 

โดย: powerinvincible IP: 49.48.190.154 4 กรกฎาคม 2554 19:15:05 น.  

 

แจ่มค้าบบบบ

แต่สงสัยว่า โลกธาตุ นี่คืออะไร ทำไมต้องใช้คำว่า่ โลกธาตุ ด้วยน้อ...

 

โดย: ปฏิจจสมุปบาท IP: 180.183.234.98 4 กรกฎาคม 2554 21:10:58 น.  

 

อุตส่าห์ค้นมาให้อ่าน ไม่ใช่งานง่ายๆ

ขอบคุณครับ

 

โดย: ha ha yee IP: 203.157.71.234 5 กรกฎาคม 2554 8:05:48 น.  

 

หามาแล้ว คนมาอ่านชอบก็ดีใจแล้วค่ะ

 

โดย: กระติ๊บน้อย 5 กรกฎาคม 2554 9:44:25 น.  

 

อ่านแล้วอ่อนแอเข้มแข็ง พิลึก ๆ แต่ชอบ

 

โดย: ดัช IP: 223.205.92.122 5 กรกฎาคม 2554 17:08:02 น.  

 

หนึ่งจักวาลมีสามกาแลกซี่ โลกเราเรียกว่าตรี ในเอกในแสนโกฏิ

 

โดย: พุทธะภูมิแสนโกฏิ IP: 27.55.154.2 22 มิถุนายน 2556 11:40:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
กระติ๊บน้อย
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 86 คน [?]
ศึกษาธรรมะ ชอบไพ่ยิปซี
แล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตที่ธรรมดาๆ

.....................................................
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๘
ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน
หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความใน Blog แห่งนี้
ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และโดยอ้างอิง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดี
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
New Comments
Friends' blogs
[Add กระติ๊บน้อย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.